Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de beveiligingspatch voor Office 2000 van 3 september 2003

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht op Microsoft Office 2000. Deze update biedt de hoogste mate van stabiliteit en beveiliging die beschikbaar is voor Office 2000. Met deze update wordt de kans kleiner dat niet-geautoriseerde code op uw computer wordt uitgevoerd via Microsoft Office-documenten die met opzet zo zijn gemaakt dat ze schadelijke Microsoft VBA-projecten (Visual Basic for Applications) bevatten. Deze update is onderdeel van de voortdurende inspanningen van Microsoft om de nieuwste productupdates beschikbaar te stellen aan klanten.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de beveiligingspatch voor Office 2000 (KB822035) downloadt en installeert.
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Voordat u deze update installeert, moet u Office 2000 SP-3 installeren.

  Voor meer informatie over het installeren van Office 2000 Service Pack 3 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326585Office 2000: Overzicht van Office 2000 Service Pack 3

Client-update:

Wanneer u Microsoft Office vanaf cd-rom hebt geïnstalleerd, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.

  -of-
 • Alleen de beveiligingspatch voor Office 2000 (KB822035) installeren door de stappen uit te voeren die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates

Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de beveiligingspatch voor Office 2000: (KB822035) installeren

Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Office2000-KB822035-Client-ENU.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2000-KB822035-Client-ENU.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand Office2000-KB822035-Client-ENU.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office 2000 en klik op OK.
 6. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Er is geen functie voor het verwijderen van deze beveiligingsupdate. Als u verwacht dat u de patch moet verwijderen, wijzigt u de naam van het bestaande bestand Vbe6.dll voordat u de patch installeert.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u het Office 2000-product hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u de serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand Office2000-KB822035-FullFile-ENU.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ c:\KB822035 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Opmerking Bij deze stappen wordt ervan uitgegaan dat u weet hoe u een beheerdersinstallatie moet bijwerken.

  Klik op Start en klik op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\KB822035\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2000 staat (bijvoorbeeld C:\Office2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate (bijvoorbeeld VBE6ff.MSP).

  Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan het eind van de opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Office 2000 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2000 (bijvoorbeeld C:\Office2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook het volgende onderdeel installeren:
  ProductNonBootFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304165Procedure: Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Ga als volgt te werk om vast te stellen of de update op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik op Alle bestanden en mappen onder Zoekassistent in het deelvenster Zoekresultaten.
 3. Typ vbe6.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand vbe6.dll en klik op Eigenschappen.
 5. Ga op het tabblad Versie na welke versie van het bestand op uw computer is geïnstalleerd.
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Office 2000 (KB822035) al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven als u probeert de beveiligingspatch voor Office 2000 te installeren: KB822035 :
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Versiegegevens in de Visual Basic-editor, zijn onjuist

Wanneer u in de Visual Basic-editor in het menu Help op Info klikt, bevat het dialoogvenster onjuiste VBA-versiegegevens. De volgende gegevens zijn onjuist:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
De volgende gegevens zijn echter juist:
 • Versie: 9969

Windows Installer

Als u de update die in dit artikel wordt beschreven wilt installeren, moet u Windows Installer 2.0 of hoger hebben geïnstalleerd. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger al opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:

Problemen die door de update worden opgelost

Met de patch voor Office 2000: KB822035 wordt het volgende probleem opgelost dat nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base was opgenomen:
 • Office-documenten die schadelijke VBA-projecten bevatten, voeren niet-geautoriseerde code uit
  Office 2000-documenten die met opzet zo zijn gemaakt dat ze schadelijke VBA-projecten bevatten, kunnen niet-geautoriseerde code uitvoeren op uw computer.
Eigenschappen

Artikel-id: 822035 - Laatst bijgewerkt: 02/12/2014 18:02:04 - Revisie: 6.2

Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbpatch kbfile atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB822035
Feedback