Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Overzicht van de beveiligingspatch voor Visio 2002: 03.09.03

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Visio 2002. Met deze update installeert u de hoogste stabiliteits- en beveiligingsniveaus die beschikbaar zijn voor Microsoft Visio 2002. De update helpt voorkomen dat ongeoorloofde programmacode op uw computer wordt uitgevoerd via Microsoft Visio-documenten die specifiek zijn opgesteld om schadelijke VBA-projecten (Microsoft Visual Basic for Applications) over te brengen. Deze update is onderdeel van de voortdurende inspanningen van Microsoft om de nieuwste productupdates beschikbaar te stellen aan klanten.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de volgende beveiligingspatch voor Microsoft Visio 2002 downloadt en installeert: KB822212.
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereiste is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 1.1

  Voordat u deze update installeert, moet u Microsoft Windows Installer 1.1 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.

Website voor Office-productupdates

Als u Visio vanaf een cd-rom hebt geïnstalleerd, moet u de website met updates voor Office-producten gebruiken om automatisch de allerlaatste updates te installeren. Deze bevatten alle beschikbare service packs en openbare updates.

Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website voor Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Als u de website voor Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Opmerking: Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Visio verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor netwerkinstallaties

Als u Visio hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor netwerkinstallaties en moet hij of zij de update op uw computer toepassen.

Als u de serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor netwerkinstallaties te downloaden.

U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe nu downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Maak in Windows Verkenner een nieuwe map op station C en geef deze map de naam KB822212.
 2. Klik op Opslaan om het bestand Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe op te slaan in de map KB822212 .
 3. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 4. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:
    cd\kb822212  Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb822212
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:
    exit 
 7. Opmerking Bij deze stappen wordt ervan uitgegaan dat u weet hoe u een netwerkinstallatie moet bijwerken.

  Klik op Start en klik op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\KB822212\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  hierbij staat Pad netwerkinst voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Visio 2002 (bijvoorbeeld C:\Visio), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Visio 2002-product (bijvoorbeeld het bestand Visio.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate (bijvoorbeeld Visio2002-KB822212-FullFile.MSP).

  Opmerking U kunt /qb+ aan de opdrachtregel toevoegen, zodat het dialoogvenster Gebruiksrechtovereenkomst niet wordt weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad netwerkinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  hierbij staat Pad netwerkinst voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Visio 2002 (bijvoorbeeld C:\Visio), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Visio 2002-product (bijvoorbeeld het bestand Visio.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook het volgende onderdeel gebruiken:
  • VBA
Meer informatie over het implementeren van Visio-updates in een bedrijfsomgeving is beschikbaar in de Resource Kit voor Microsoft Visio 2002.

Als u meer informatie wilt over de Resource Kit voor Microsoft Visio 2002, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam  Versie  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Ga als volgt te werk om vast te stellen of de update op uw computer is geïnstalleerd:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ vbe6.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand vbe6.dll en klik op Eigenschappen.
 5. Bepaal op het tabblad Versie welke versie van het bestand vbe6.dll op de computer is geïnstalleerd.
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Microsoft Visio 2002: KB822212 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert de beveiligingspatch voor Microsoft Visio 2002 te installeren: KB822212:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Versiegegevens in de Visual Basic-editor zijn onjuist

Wanneer u in de Visual Basic-editor in het menu Help op Info klikt, bevat het dialoogvenster onjuiste VBA-versiegegevens. De volgende gegevens zijn onjuist:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
De volgende gegevens zijn echter juist: 
 • Versie: 9969

Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 1.1 of hoger nodig. Zowel Microsoft Windows XP als Microsoft Windows 2000 bevatten de juiste versie van Windows Installer. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:

Problemen die door de update worden opgelost

Met de beveiligingspatch voor Microsoft Visio 2002: KB822212 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen:
 • Visio-documenten die schadelijke VBA-projecten bevatten, kunnen ongeoorloofde programmacode uitvoeren.
  Office Visio-documenten waarin opzettelijk schadelijke VBA-projecten zijn opgenomen, kunnen ongeoorloofde programmacode uitvoeren op uw computer.
Eigenschappen

Artikel-id: 822212 - Laatst bijgewerkt: 02/14/2014 02:08:36 - Revisie: 8.1

Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo kbupdate KB822212
Feedback