Uw systeem reageert niet meer, uw bestandsserver reageert traag of er treden vertragingen op wanneer u werkt met bestanden op een bestandsserver

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Tijdens het werken met bestanden over het netwerk treden een of meer van de volgende problemen op:
 • Een Windows-bestandsserver die is geconfigureerd als bestands- en afdrukserver reageert niet meer en de functionaliteit van de server is tijdelijk niet beschikbaar.
 • Het openen, opslaan, sluiten, verwijderen of afdrukken van bestanden op een gedeelde bron duurt onverwacht lang.
 • Een programma dat u uitvoert via het netwerk, reageert tijdelijk minder snel. De wachttijd loopt meestal op tot ongeveer 40 tot 45 seconden. In sommige gevallen kan de vertraging echter wel 5 minuten duren.
 • Er treedt een vertraging op als u bestanden kopieert of daar een back-up van maakt.
 • Windows Verkenner reageert niet meer wanneer u verbinding maakt met een gedeelde bron of wanneer er een rode X staat naast het verbonden netwerkstation in Windows Verkenner.
 • Wanneer u zich aanmeldt bij de bestandsserver, wordt er na het invoeren van uw naam en wachtwoord in het vak Aanmelden bij Windows een leeg scherm weergegeven. Het bureaublad wordt niet weergegeven.
 • Een programma dat gebruikmaakt van RPC (Remote Procedure Call) of named pipes om verbinding te maken met een bestandsserver, reageert niet meer.
 • De server reageert tijdelijk niet meer en het systeemlogboek op de bestandsserver vermeldt een of meer berichten met gebeurtenis-id's. Deze berichten hebben de volgende strekking:

  Gebeurtenis-id: 2022
  Bron: Srv
  Type: Fout
  Beschrijving:
  De server heeft in de afgelopen <waarde> seconden <waarde> keer geen beschikbare verbinding kunnen vinden.

  Gebeurtenis-id: 2021
  Bron: Srv
  Type: Fout
  Beschrijving:
  Server was unable to create a work item <number> times in the last <number> seconds.

  Gebeurtenis-id: 2020
  Bron: Srv
  Type: Fout
  Beschrijving:
  De server kan niet toewijzen vanuit de wisselbare pool van het systeem omdat de pool leeg is.

  Gebeurtenis-id: 2019
  Bron: Srv
  Type: Fout
  Beschrijving:
  De server kan niet toewijzen vanuit de niet-wisselbare pool van het systeem omdat de pool leeg is.

  Gebeurtenis-id: 2510
  Bron: Server
  Type: Fout
  Beschrijving:
  De Server-service kan de foutcode 1722 niet toewijzen.
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Service is niet beschikbaar.

  Daarnaast wordt in het systeemlogboek op de clientcomputer de volgende gebeurtenis vastgelegd:

  Gebeurtenis-id: 3013
  Type: Fout
  Bron: MrxSmb / Rdr
  Beschrijving:
  De redirector heeft een aanvraag aan computernaam geblokkeerd.

 • Er verschijnt een foutbericht met de volgende strekking wanneer u verbinding wilt maken met een gedeelde bron:Foutbericht 1
  Systeemfout 53. Kan het netwerkpad niet vinden.
  Foutbericht 2
  Systeemfout 64. De opgegeven netwerknaam is niet langer beschikbaar.
 • De verbinding met netwerkbronnen wordt af en toe verbroken en u kunt de verbinding met de netwerkbronnen op de bestandsserver niet herstellen. U kunt de server echter wel pingen en via een Terminal Services-sessie kunt u wel verbinding maken met de server.
 • Als verschillende gebruikers proberen Microsoft Office-documenten te openen op de server, wordt bij het openen van het bestand door een tweede gebruiker niet altijd het dialoogvenster weergegeven waarin wordt gemeld dat een andere gebruiker het bestand heeft vergrendeld, waardoor het niet kan worden bewerkt.
 • Een netwerktracering resulteert in een vertraging van 30 tot 40 seconden tussen het verzenden van een SMB Service-clientopdracht en een reactie van de bestandsserver.
 • Wanneer u een Access 2.0-databasebestand (MDB-bestand) wilt openen in Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 of Microsoft Access 2002, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Schijf- of netwerkfout.
 • Wanneer u een Microsoft Word-bestand wilt openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Het lezen van dit bestand (bestandsnaam) is mislukt. Breng de netwerkverbinding opnieuw tot stand of vervang de diskette en probeer het opnieuw.
Daarnaast kan in het systeemlogboek op de clientcomputer de volgende gebeurtenis worden vastgelegd:

Type: Waarschuwing
Bron: MrxSmb
Gebeurtenis-id: 50
Beschrijving: {Lost Delayed-Write-Data} Het systeem heeft geprobeerd bestandsgegevens over te brengen van buffers naar \Device\LanmanRedirector. De schrijfbewerking is mislukt en mogelijk zijn slechts enkele gegevens naar het bestand geschreven.

Oorzaak
Dit probleem kan optreden als een niet-Microsoft-programma dat op de computer is geïnstalleerd een verouderd filterstuurprogramma voor de kernelmodus gebruikt. Het stuurprogramma is verouderd als een van de volgende punten van toepassing is:
 • Een van de volgende programma's is op de computer geïnstalleerd:
  • ARCserve Backup Agent for Open Files of ARCserve Open File Agent van Computer Associates International, Inc. is geïnstalleerd op uw computer en het stuurprogramma Ofant.sys voor het programma is verouderd.
  • Open Transaction Manager is geïnstalleerd op uw computer en het stuurprogramma Otman.sys voor het programma is verouderd.

   Opmerking Open Transaction Manager wordt standaard geleverd bij bepaalde programma's van VERITAS Software Corporation, maar kan ook los van het VERITAS-programma worden geïnstalleerd. Open Transaction Manager kan bijvoorbeeld worden geleverd bij Open File Option. Dit programma kan deel uitmaken van VERITAS Backup Exec.
  • Een VERITAS-programma dat gebruikmaakt van het stuurprogramma Otman4.sys of Otman5.sys (zoals Open File Option) is geïnstalleerd op uw computer en het stuurprogramma Otman4.sys of Otman5.sys voor het programma is verouderd.
 • Het stuurprogramma voor het programma is incompatibel met het filterstuurprogramma dat op de computer is geïnstalleerd door een niet-Microsoft-antivirusprogramma. Het gevolg is dat het filterstuurprogramma op de server een onjuiste statuscode kan terugsturen naar de Server-service. Het stuurprogramma kan bijvoorbeeld STATUS_SUCCESS terugsturen in plaats van STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.
Oplossing
Informeer bij de producent van het programma of er een bijgewerkte versie van het filterstuurprogramma beschikbaar is. Ga naar de volgende website van Computer Associates als u contact wilt opnemen met Computer Associates om in het bezit te komen van de laatste update voor het stuurprogramma Ofant.sys:Als u Open Transaction Manager afzonderlijk hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met Columbia Data Products, Inc. om te informeren naar een update waarmee dit probleem kan worden voorkomen. Ga naar de volgende website van Columbia Data Products om contact op te nemen met het bedrijf: Voor contactgegevens van VERITAS gaat u naar de volgende website van het bedrijf: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Meer informatie
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


U kunt dit probleem tijdelijk oplossen door de Server-services op de server opnieuw te starten. Ga als volgt te werk om de Server-services opnieuw te starten:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 3. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op Enter:
  net stop server
  net start server
U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
 • Gebruik het hulpprogramma Prestatielogboeken en signalen om de teller Gemiddelde wachtrijlengte voor schijf van het prestatieobject Fysieke schijf te controleren. Onder normale omstandigheden is het aantal wachtende I/O-verzoeken in de meeste gevallen maximaal 1,5 tot 2 keer zo groot als het aantal aandrijfassen van de fysieke schijf. De meeste schijven hebben één aandrijfas, hoewel RAID-apparaten (Redundant Array of Independent Disks) meestal meerdere assen hebben. Wanneer een programma achter elkaar kleine I/O-bewerkingen uitvoert, loopt de teller Huidige wachtrijlengte voor schijf snel op wanneer er I/O-bewerkingen in de wachtrij worden geplaatst. Ook is het mogelijk dat de teller Contextoverschakelingen per seconde van het prestatieobject Systeem verder oploopt.
 • Schakel opportunistisch vergrendelen uit op de client of op de server. Als u opportunistisch vergrendelen wilt uitschakelen op de client, stelt u de volgende registerwaarde in op 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Als u opportunistisch vergrendelen wilt uitschakelen op de server, stelt u de volgende registerwaarde in op 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Klik voor meer informatie over het uitschakelen van opportunistisch vergrendelen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  296264 Opportunistisch vergrendelen in Windows configureren
 • Bewerk het register om het filterstuurprogramma tijdelijk uit te schakelen.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het tijdelijk uitschakelen van het filterstuurprogramma voor de kernelmodus:
  816071 Het filterstuurprogramma van de kernelmodus tijdelijk uitschakelen in Windows
  De registersleutel waarin gegevens voor het stuurprogramma Ofant.sys worden opgeslagen is:
  Ofadriver
Referenties
Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
814112 Bestanden op netwerkshares worden traag of als alleen-lezen geopend of er wordt een foutbericht weergegeven
821246 Office-bestanden worden traag geopend, gesloten, opgeslagen, verwijderd of afgedrukt vanaf een netwerkserver
816071 Het filterstuurprogramma van de kernelmodus tijdelijk uitschakelen in Windows
252332 Gebeurtenis-id 3013 wordt vastgelegd wanneer u bestanden kopieert naar een server waarvan de schijf bijna vol is
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
oplocks ofant ArcServ ARCserve ARCserveIT BrightStor performance degradation slow intermittent sporadically srv.sys lanmanserver freeze hangs hanging OFANT.EXE ofant.sys QAFilter.sys ofadriver CA Inoculan McAfee NetShield 4.5 McShield Norton OTMAN.sys OTMAN5.SYS Open Transaction Manager Veritas BackupExec Gigabit Word Excel PowerPoint Outlook Exchange MS-Office
Content Maintenance 9227 SOX030220700019 SOX021202700007 SOX030206700031 SOX030210700054 SOX030128700047 SOX021105700092 SOX020614700029 SOX010510700129 SOX000427700133 SOX030409700031 SRQ030503600120
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 822219 - Laatst bijgewerkt: 01/31/2014 12:31:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219
Feedback