Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Internet Explorer wordt onverwacht afgesloten als u vensters en knoppen hebt ingesteld op de Windows XP-stijl

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Internet Explorer wordt onverwacht afgesloten als gevolg van een toegangsfout. De stack met opgeroepen procedures ziet er tijdens het vastlopen als volgt uit:
>	mshtml.dll!CButton::YieldCurrency(CElement * pElemNew=0x06bdde10) Line 385	C++ mshtml.dll!CDoc::SetCurrentElem(CElement * pElemNext=0x06bdde10, long lSubNext=0, int * pfYieldFailed=0x069fdfd4, long lButton=1, int * pfDisallowedByEd=0x069fdfc4, int fFireFocusBlurEvents=1, int fMnemonic=0) Line 3615 + 0x12	C++ mshtml.dll!CElement::BecomeCurrent(long lSubDivision=0, int * pfYieldFailed=0x069fdfd4, CMessage * pmsg=0x069fe400, int fTakeFocus=1, long lButton=1, int * pfDisallowedByEd=0x069fdfc4, int fFireFocusBlurEvents=1, int fMnemonic=0) Line 1766 + 0x35	C++ mshtml.dll!CElement::BubbleBecomeCurrent(long lSubDivision=0, int * pfYieldFailed=0x069fe16c, CMessage * pMessage=0x069fe400, int fTakeFocus=1, long lButton=1) Line 2031 + 0x3e	C++ mshtml.dll!CDoc::PumpMessage(CMessage * pMessage=0x069fe400, CTreeNode * pNodeTarget=0x06bde1b0, int fPerformTA=0) Line 3842 + 0x46	C++ mshtml.dll!CDoc::OnMouseMessage(unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963, long * plResult=0x069feb2c, int x=507, int y=471) Line 1881 + 0x29	C++ mshtml.dll!CDoc::OnWindowMessage(unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963, long * plResult=0x069feb2c) Line 824 + 0x33	C++ mshtml.dll!CServer::WndProc(HWND__ * hwnd=0x0001150e, unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963) Line 2338 + 0x30	C++ user32.dll!_InternalCallWinProc@20() Line 102	Asm user32.dll!UserCallWinProcCheckWow(_ACTIVATION_CONTEXT * pActCtx=0x00000000, long (HWND__ *, unsigned int, unsigned int, long)* pfn=0x6388e690, HWND__ * hwnd=0x0001150e, unsigned int msg=513, unsigned int wParam=1, long lParam=30867963, void * pww=0x0102b10c, int fEnableLiteHooks=1) Line 165 + 0x37	C user32.dll!DispatchMessageWorker(tagMSG * pmsg=0x069fec78, int fAnsi=0) Line 2490 + 0x1e	C user32.dll!DispatchMessageW(const tagMSG * lpMsg=0x069fec78) Line 1028	C browseui.dll!TimedDispatchMessage(tagMSG * pmsg=0x069fec78) Line 9368	C++ browseui.dll!BrowserThreadProc(IETHREADPARAM * piei=0x00000000) Line 9592	C++ browseui.dll!BrowserProtectedThreadProc(void * pv=0x0546fd00) Line 9745	C++ browseui.dll!SHOpenFolderWindow(IETHREADPARAM * piei=0x0546fd00) Line 9923	C++ kernel32.dll!BaseThreadStart(unsigned long (void *)* lpStartAddress=0x718bfac1, void * lpParameter=0x0546fd00) Line 532 + 0x6	C
Oorzaak
Dit probleem treedt op als u Vensters en knoppen hebt ingesteld op Windows XP-stijl. De optie Vensters en knoppen bevindt zich op het tabblad Vormgeving van het dialoogvenster Eigenschappen voor beeldscherm van Windows XP.
Oplossing
Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------  30-jun-2003 18:16 6.0.2800.1221 2.793.984 Mshtml.dll				
Workaround
U kunt dit probleem omzeilen door Vensters en knoppen in te stellen op Windows-klassiek.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1.
Meer informatie
Ga als volgt te werk om in Windows XP het uiterlijk van vensters en knoppen in te stellen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Vormgeving.
 3. Klik onder Vensters en knoppen op Windows XP-stijl of klik op Windows-klassiek.
thema
Eigenschappen

Artikel-id: 822350 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 03:01:21 - Revisie: 1.8

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB822350
Feedback