Systeemmappen opnieuw instellen in Exchange Server 2003

Samenvatting
In dit artikel wordt de manier beschreven waarop u een nieuwe systeemmap maakt in Exchange Server 2003 met de hulpprogramma's Guidgen.exe en ADSI Edit.

Met het hulpprogramma Guidgen.exe wordt een willekeurige GUID gegenereerd. U kunt deze GUID gebruiken om een systeemmap opnieuw op te bouwen met het hulpprogramma ADSI Edit. Bij het maken van een nieuwe systeemmap gaan de gegevens die zich eerder in de oorspronkelijke systeemmap bevonden, verloren.

Een nieuwe systeemmap maken

Ga als volgt te werk om een nieuwe systeemmap te maken.

Waarschuwing Als u de GUID van de systeemmap van de beheergroep wijzigt, moet u geen eerdere back-ups van openbare-maparchieven herstellen in uw Exchange-organisatie. Als u dat wel doet, is het mogelijk dat er dubbele systeemmappen worden gemaakt, dat bestaande systeemmappen worden vernietigd, dat de openbare database van de server van de systeemmap niet meer wordt gerepliceerd of dat andere openbare archieven in de site geen replica's van systeemmappen meer accepteren. U kunt deze problemen oplossen door openbare-maparchieven van enkele of alle servers in uw Exchange-organisatie te verwijderen en opnieuw op te bouwen.

U kunt niet de GUID van slechts één systeemmap opnieuw instellen. Als u de GUID opnieuw instelt, worden zowel het offline adresboek van Microsoft Exchange Server 5.5 als de beschikbaarheidsgegevens van één beheergroep verwijderd. Het offline adresboek van Exchange Server 5.5 krijgt de volgende naam:
/OFFLINE ADDRESS BOOK/EX:/o=ORGNAME/ou=ADMINGROUPNAME/

Waarschuwing Als u met de module ADSI Edit, het hulpprogramma LDP of een andere LDAP versie 3-client incorrecte wijzigingen doorvoert in de kenmerken van Active Directory-objecten, kunnen er ernstige problemen optreden. Deze problemen kunnen mogelijk alleen worden opgelost door Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 of zowel Windows als Exchange opnieuw te installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen als gevolg van incorrecte wijzigingen in kenmerken van Active Directory-objecten kunnen worden opgelost. Het wijzigen van deze kenmerken is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Download en installeer het hulpprogramma Guidgen.exe. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:
 2. Dubbelklik op Guidgen.exe.
 3. Klik bij GUID Format (GUID-notatie) op Registry Format (bijvoorbeeld {xxxxxxxx-xxxx...xxxx}) (Registernotatie), klik op Copy (Kopiëren) en klik op Exit (Afsluiten).
 4. Start Kladblok en open een nieuw document.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Plakken om de GUID in het document te plakken.
 6. Verwijder alle accolades en koppeltekens uit de GUID.
 7. Typ 0x (0 is hier het teken nul) vóór elke twee tekens in de GUID en voeg een spatie toe. Hieronder volgt een voorbeeld van een GUID voor en na toevoeging van de tekens 0x en de spaties:
  Ervoor:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  Erna:

  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
  Belangrijk Als u de versie van ADSI Edit gebruikt die wordt geleverd bij Windows Server 2003, voegt u de tekens 0x niet toe. Plaats een spatie tussen elke twee tekens, zoals in het volgende voorbeeld:
  Ervoor:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F

  Erna:

  72 D9 69 1F A2 19 4b 79 8F 24 C0 F6 E5 D2 11 5F
 8. Start ADSI Edit.
 9. Zoek het volgende object:
  CN=AdministrativeGroup,CN=Administrative Groups,CN=Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=Domain,DC=com
  Hiertoe vouwt u achtereenvolgens Configuration Container [Computer.Domain.com], CN=Configuration, DC=Domain,DC=com, CN=Services, CN=Microsoft Exchange, CN=Organization en CN=Administrative Groups uit.
 10. Klik met de rechtermuisknop op CN=Administrative Group en klik op Eigenschappen.
 11. Open het tabblad Attributes of Attributes Editor. Als u niet de versie van ADSI Edit gebruikt die wordt geleverd bij Windows Server 2003, gaat u naar stap 12. Als u wel deze versie van ADSI Edit gebruikt, voert u de volgende stappen met letters uit en slaat u de resterende genummerde stappen over:
  1. Klik in de kolom Attributes op SiteFolderGuid.
  2. Klik op Edit en klik op Hexadecimal in het vak Edit Value As.
  3. Plak in het vak Value de GUID die u in stap 7 hebt voorzien van extra spaties. Klik achtereenvolgens op OK, op Apply en nogmaals op OK.
  4. Sluit ADSI Edit af en start de services die betrekking hebben op Exchange opnieuw op.
 12. Klik in het vak Kies welke eigenschappen worden weergegeven op Optioneel.
 13. Klik in het vak Kies welke eigenschap wordt weergegeven op SiteFolderGuid.
 14. Plak in het vak Kenmerk bewerken de GUID die u in stap 7 hebt voorzien van de tekens 0x en spaties.
 15. Klik op Instellen en klik op OK.
 16. Sluit ADSI Edit.
 17. Start de services die betrekking hebben op Exchange opnieuw op.
Opmerkingen
 • Als de beheergroep meerdere servers bevat, moet u de service Exchange-informatiearchief op elke server opnieuw starten.
 • Nadat de systeemmap is gemaakt met Guidgen.exe, bevinden de enige bestaande replica's van de systeemmap zich op de systeemmapserver. Alle overige replica's in de organisatie worden verwijderd zodra de replicatie van openbare mappen is voltooid.
Referenties
ADSI Edit maakt deel uit van de ondersteuningsprogramma's van Windows. U kunt de ondersteuningsprogramma's van Windows installeren vanuit de map Support\Tools van de cd-rom van Windows 2000 Server of Windows Server 2003.Klik voor meer informatie over het installeren van ondersteuningsprogramma's voor Windows 2000 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301423De ondersteuningsprogramma's voor Windows 2000 installeren op een computer met Windows 2000 Server
Als u meer informatie wilt over hulpprogramma's en updates voor Exchange Server 2003, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 822444 - Laatst bijgewerkt: 02/02/2007 19:49:37 - Revisie: 6.4

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB822444
Feedback