Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Overzicht beveiligingspatch voor Microsoft Project 2000: 3 september 2003

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Project 2000. Met deze update installeert u het hoogste stabiliteits- en beveiligingsniveau dat beschikbaar is voor Microsoft Project 2000. De update helpt voorkomen dat ongeoorloofde programmacode op uw computer wordt uitgevoerd via Microsoft Project-documenten die specifiek zijn opgesteld om schadelijke VBA-projecten (Microsoft Visual Basic for Applications) over te brengen. Deze update is onderdeel van de voortdurende inspanningen van Microsoft om de nieuwste productupdates beschikbaar te stellen aan klanten.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de volgende beveiligingspatch voor Microsoft Project 2000 downloadt en installeert: KB822478.
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 1.1

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 1.1 of later installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Microsoft Project 2000 Service Release 1 (SR-1)

  Voordat u deze update installeert, moet u Microsoft Project SR-1 installeren. Voor meer informatie over het installeren van Microsoft Project Service Release 1 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  288953Microsoft Project 2000 SR-1 verkrijgen en installeren
Als u Microsoft Project vanaf cd-rom hebt geïnstalleerd, moet u de website met updates voor Office-producten gebruiken om automatisch de allerlaatste updates te installeren. Deze bevatten alle beschikbare servicepacks en openbare updates.

Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Opmerking Er is geen functie voor het verwijderen van deze beveiligingsupdate. Als u verwacht dat u de patch moet verwijderen, wijzigt u de naam van het bestaande bestand Vbe6.dll voordat u de patch installeert.

Update voor netwerkinstallaties

Als u Microsoft Project hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor netwerkinstallaties en moet hij of zij de update op uw computer toepassen.

Als u de serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor netwerkinstallaties te downloaden.

U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:
Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Maak in Microsoft Windows Verkenner op station C een nieuwe map met de naam KB822478.
 2. Klik op Opslaan om het bestand Project2000-KB822478-FullFile-ENU.exe op te slaan in de map KB822478.
 3. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 4. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:
  cd\kb822478project2000-kb822478-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb822478
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Typ de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt en druk vervolgens op ENTER:
  exit
 7. Opmerking Bij deze stappen wordt ervan uitgegaan dat u weet hoe u een netwerkinstallatie moet bijwerken. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\KB822478\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  hierbij staat Pad netwerkinst voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Microsoft Project 2000 (bijvoorbeeld C:\Project), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Project 2000-product en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate (bijvoorbeeld Project2000-KB822478-FullFile.MSP).

  Opmerking U kunt /qb+ aan de opdrachtregel toevoegen, zodat het dialoogvenster Gebruiksrechtovereenkomst niet wordt weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad netwerkinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  hierbij staat Pad netwerkinst voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Microsoft Project 2000 (bijvoorbeeld C:\Project), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Project 2000-product en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook het volgende onderdeel gebruiken:
  • ProductNonBootFiles

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat een bijgewerkte versie van het volgende bestand:
  Bestandsnaam Versie  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Ga als volgt te werk om te bepalen welke versie van het bestand Vbe6.dll op de computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ VBE6.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand VBE6.dll en klik op Eigenschappen.
 5. Ga op het tabblad Versie na welke versie van het bestand Vbe6.dll op uw computer is geïnstalleerd.
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Microsoft Project 2000: KB822478 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert de beveiligingspatch voor Microsoft Project 2000 te installeren: KB822478:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Updatevereisten voor Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 1.1 of hoger nodig. Zowel Microsoft Windows XP als Microsoft Windows 2000 bevatten de juiste versie van Windows Installer. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:

Problemen die door de update worden opgelost

Met de beveiligingspatch voor Microsoft Project 2000: KB822478 wordt het volgende probleem opgelost dat nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base was opgenomen:
 • Microsoft Project-documenten die mogelijk schadelijke VBA-projecten bevatten, kunnen programmacode uitvoeren op de computer
  Microsoft Project-documenten waarin opzettelijk schadelijke VBA-projecten zijn opgenomen, kunnen ongeoorloofde programmacode uitvoeren op uw computer.
Eigenschappen

Artikel-id: 822478 - Laatst bijgewerkt: 02/14/2014 09:59:29 - Revisie: 8.2

Microsoft Project 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbupdate kbinfo KB822478
Feedback