Informatie over het oplossen van registerproblemen voor ervaren gebruikers

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen door beschadiging van het register oplost.

Als de computer niet opnieuw kan worden opgestart, zijn de registeronderdelen mogelijk beschadigd. De foutberichten kunnen variëren. Hier volgen enkele mogelijke foutberichten:
Windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Fout in System-component
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Registerbestandfout} Het register kan het volgende onderdeel (bestand) niet laden: \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive of het logboekbestand of vervangende bestand van het onderdeel. Het is beschadigd, niet aanwezig of niet schrijfbaar.
Meer informatie
De beschadiging van een registeronderdeel kan verschillende oorzaken hebben. Meestal ontstaat de beschadiging tijdens het afsluiten van de computer en kunt u de oorzaak niet opsporen omdat de computer tijdens het uitschakelen processen en stuurprogramma's uit het geheugen verwijdert. Soms is het moeilijk de oorzaak van registerbeschadiging te bepalen. In de volgende secties worden drie mogelijke oorzaken van het probleem beschreven. Er worden per oorzaak tevens oplossingen voor het probleem gegeven.

Stroomstoring

Een stroomstoring of andere onverwachte gebeurtenis waardoor de computer wordt uitgeschakeld, kan beschadiging van een registeronderdeel tot gevolg hebben. U kunt vaststellen of dit de oorzaak van het probleem is door te zoeken naar vermeldingen met de gebeurtenis-id 6008. De gebeurtenis-id 6008 geeft namelijk aan dat de computer onverwacht is afgesloten. In dat geval bestaat de kans dat een proces bezig was een gedeelte van het registeronderdeel aan te passen en dat deze bewerking niet kon worden voltooid omdat de computer geen stroom meer kreeg. Het gevolg is dat het registeronderdeel inconsistent is. Als het besturingssysteem bij het opnieuw starten het registeronderdeel wil laden, kan dat onderdeel gegevens bevatten die niet kunnen worden geïnterpreteerd en wordt een van de foutberichten weergegeven die worden vermeld in de sectie 'Samenvatting'.

Beschadigde bestanden en defecte hardware

Mogelijk zijn andere bestanden beschadigd. U moet vaststellen of alleen de registeronderdelen beschadigd zijn, of dat de beschadiging ook andere bestanden (systeem- en gegevensbestanden) betreft. Als er meer beschadigd is dan alleen de registeronderdelen, kan de beschadiging het gevolg zijn van defecte hardware. Deze hardware kan elk apparaat zijn dat betrokken is bij het wegschrijven van gegevens naar een schijf. Enkele voorbeelden:
 • Het RAM-geheugen
 • De cache
 • De processor
 • De schijfcontroller
Als u vermoedt dat defecte hardware het probleem is, moet de hardwareleverancier de toestand van alle computeronderdelen grondig controleren.

Het opslaan van gegevens in het register wordt onderbroken door het afsluiten van de computer

Als een of twee registeronderdelen zonder aantoonbare reden beschadigd raken, treedt het probleem waarschijnlijk op tijdens het afsluiten en wordt het probleem pas duidelijk als het registeronderdeel bij het opnieuw opstarten van de computer wordt geladen. In dit scenario wordt het registeronderdeel weggeschreven naar schijf op het moment dat u de computer afsluit en heeft de beschadiging tot gevolg dat de computer of een onderdeel in de computer wordt uitgeschakeld voordat het registeronderdeel volledig is weggeschreven.

Problemen oplossen

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen.
 1. Herstel de computer naar een status waarbij het register nog niet beschadigd was. Als u de computer niet kunt opstarten, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  307545 Het systeem herstellen bij een beschadigd register waardoor Windows XP niet kan worden gestart
  Een van de mogelijke hulpprogramma's voor het maken van een back-up van registeronderdelen is de herstelconsole. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  322756 Back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP en Windows Vista
  307654 De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
  216417 De herstelconsole van Windows installeren
 2. Controleer de hardware, de schijf, de firmwarestuurprogramma's en het BIOS. Hiertoe gaat u als volgt te werk: Voor het uitvoeren van deze stap moet de computer wellicht worden uitgeschakeld.
  1. Controleer of de systeemklok van de computer op een niet te hoge waarde is ingesteld.
  2. Controleer of de logboeken voor systeemgebeurtenissen niet de gebeurtenis-id 9, 11 of 15 (of een combinatie van deze id's) bevat. Deze id's kunnen betekenen dat er hardwareproblemen zijn die moeten worden opgelost.
  3. Voer de opdracht chkdsk uit vanaf de opdrachtregel. Gebruik hierbij de schakeloptie /r voor de schijf met de registeronderdeelbestanden. Met deze opdracht kunt u controleren of het oppervlak van de schijf met de registeronderdeelbestanden beschadigd is.
  4. Installeer de nieuwste firmwarerevisies voor de schijfcontrollers en gebruik de bijbehorende stuurprogrammaversies. Zorg ervoor dat de stuurprogramma's ondertekende stuurprogramma's zijn en dat de juiste firmwarerevisies zijn geïnstalleerd.
  5. Zorg ervoor dat de nieuwste BIOS-updates op de computer zijn geïnstalleerd.
 3. Het is mogelijk dat het probleem zich nog steeds voordoet na het uitvoeren van stap 2. U kunt beschadigingen voorkomen door alle actieve processen af te sluiten voordat u de computer uitschakelt. Misschien dat u zo het proces kunt isoleren dat het probleem veroorzaakt. Maar zelfs als u het proces kunt bepalen, is dit nog geen garantie dat u kunt voorkomen dat een onderdeel uit het geheugen wordt verwijderd voordat er gegevens naar het registeronderdeel worden geschreven. Als u er echter voor zorgt dat u het proces stopt voordat u de computer afsluit, kunt u beschadiging van het registeronderdeel mogelijk voorkomen.
 4. Als het probleem ook na het uitvoeren van stap 3 blijft optreden, vergelijkt u de registeronderdelen. Leg de inhoud van een onbeschadigd registeronderdeel en een beschadigd registeronderdeel vast in twee bestanden en vergelijk de twee onderdelen met een programma zoals Windiff.exe.
 5. Bepaal welk registeronderdeel in grootte toeneemt. Als het probleem veroorzaakt lijkt te worden doordat het onderdeel te groot wordt, kunt u wellicht vaststellen welke sectie in grootte toeneemt en zo bepalen welk proces gegevens wegschrijft naar het onderdeel.
Eigenschappen

Artikel-id: 822705 - Laatst bijgewerkt: 01/31/2008 11:33:00 - Revisie: 4.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo kbtshoot kbresolve KB822705
Feedback