Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'De pagina kan niet worden weergegeven' wanneer u een bestand naar een webserver wilt uploaden

Samenvatting
Wanneer u de Dell OpenManage Server Administrator probeert te gebruiken om een bestand te uploaden naar een webserver, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De pagina kan niet worden weergegeven.
Workaround
U kunt dit probleem omzeilen door gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten uit te schakelen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Start Internet Explorer.
  2. Klik op Internet-opties in het menu Extra en open het tabblad Geavanceerd.
  3. Schakel het selectievakje Gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten weergeven uit en klik op OK.
Opmerking Met deze methode kan Internet Explorer een nieuwe socket openen wanneer de huidige socket wordt gesloten.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 822753 - Laatst bijgewerkt: 12/14/2004 17:55:00 - Revisie: 1.1

  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
  • kbprb KB822753
Feedback