U kunt enkele updates of programma's niet installeren

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u een ActiveX-besturingselement probeert te downloaden, een update voor Windows of Windows-onderdeel probeert te installeren, een servicepack voor Windows of een Windows-onderdeel probeert te installeren of een programma van Microsoft of van derden probeert te installeren, doen zich een of meer van de volgende symptomen voor:
 • Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u een programma of update probeert te installeren:


  Digitale handtekening niet gevonden
  De digitale handtekening van Microsoft bevestigt dat deze software is getest met Windows en dat de software sinds de test niet is gewijzigd.
  De software die u wilt installeren bevat geen digitale handtekening van Microsoft. Daarom wordt niet gegarandeerd dat deze software juist werkt met Windows.
  Naam van softwarepakket
  Als u wilt zoeken naar software die door Microsoft digitaal is ondertekend, moet u de website Windows Update bezoeken op http://update.microsoft.com. Daar kunt u zien of een digitale handtekening beschikbaar is.
  Wilt u doorgaan met de installatie?


  Als u op Meer info klikt, wordt het volgende bericht weergegeven:


  Microsoft Windows
  De handtekening in het softwarepakket dat u wilt installeren, is ongeldig. Het softwarepakket is niet correct getekend.


  Nadat u in het eerste foutbericht op OK hebt geklikt, wordt het bericht weergegeven dat de installatie is geslaagd of wordt het volgende foutbericht weergegeven:


  Naam van updatepakket

  De cryptografische bewerking is mislukt vanwege een instelling van een lokale beveiligingsoptie.

 • Wanneer u een update of een servicepack probeert te installeren, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  • Naam van updatepakket
   Setup kan de integriteit van het bestand Update.inf niet controleren. Controleer of de service Cryptographic wordt uitgevoerd op deze computer.
  • Kan catalogusbestanden niet installeren.
  • De software die u installeert, voldoet niet aan de eisen van de Windows Logo-test, die op compatibiliteit met Windows XP controleert. (Meer informatie over deze testprocedure.)

   Deze software wordt niet geïnstalleerd. Neem contact op met de systeembeheerder.
  • De software die u installeert, voldoet niet aan de eisen van de Windows Logo-test, die op compatibiliteit met deze versie van Windows controleert. (Meer informatie over deze testprocedure.)
 • Wanneer u een Windows XP-servicepack probeert te installeren, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:


  Service Pack 1 Setup kan de integriteit van het bestand niet controleren. Controleer of de service Cryptographic wordt uitgevoerd op deze computer

 • Wanneer u probeert Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 te installeren, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:


  INF-installatiefout. Reden: Het tijdstempel en/of certificaat kunnen niet worden geverifieerd of hebben een ongeldige indeling.

 • Het bestand %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log kan wel 20 megabyte (MB) groot worden, hoewel het doorgaans kleiner is dan 1 MB.
 • Wanneer u een pakket van de Windows Update- of de Microsoft Update-website probeert te installeren, wordt een foutbericht met de volgende strekking weergegeven:


  De software heeft de Windows-logotest niet doorstaan en wordt niet geïnstalleerd.

 • Wanneer u het bestand %systemroot%\Windowsupdate.log bekijkt, vindt u mogelijk een vermelding voor een van de volgende fouten:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da
  • 0x8007f01e
 • Wanneer u Microsoft Windows Update gebruikt op een Windows XP-computer, mislukt de update en wordt het foutbericht '0x8007f007' weergegeven. Het maakt hierbij niet uit welk type update u selecteert.
Het bestand Svcpack.log bevat soortgelijke vermeldingen als de volgende vermeldingen:
937.406: GetCatVersion: Failed to retrieve version information from C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat with error 0x57 937.437: GetCatVersion: Failed to retrieve version information from C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat with error 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog failed for Tmp.0.scw.cat; error=0xfffffbfe. 940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles failed:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, failed to delete SpRecoverCmdLine value, error 0x2 955.125: DoInstallation: Failed to unregistering spuninst.exe for recovery. 962.656: DeRegistering the Uninstall Program -> Windows Server 2003 Service Pack, 0 962.656: Failed to install catalog files. 1448.406: Message displayed to the user: Failed to install catalog files. 1448.406: User Input: OK 1448.406: Update.exe extended error code = 0xf01e 1448.406: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance. 
Oorzaak
Dit probleem kan in een andere situatie optreden.

Gedetailleerde situatie waardoor het probleem kan ontstaan
 • Het logboekbestand of de database is beschadigd in de map %systemroot%\System32\Catroot2.
 • Services voor cryptografie is ingesteld op uitgeschakeld.
 • Andere Windows-bestanden zijn beschadigd of ontbreken.
 • Het tijdstempel of certificaat kan niet worden geverifieerd of heeft een ongeldige indeling.
 • Het kenmerk Verborgen is ingesteld voor de map %Windir% of voor een van de submappen daarvan.
 • De groepsbeleidinstelling Gedrag bij installatie van niet-ondertekend bestand (geen stuurprogramma) (alleen in Windows 2000) is ingesteld op Installatie niet toestaan of Waarschuwing maar installatie toestaan of de binaire waarde voor Beleid is niet op 0 ingesteld in de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • De groepsbeleidinstelling Toevoegen van nieuwe vertrouwde uitgevers niet toestaan is ingeschakeld en u hebt niet het juiste certificaat in uw certificaatarchief van Vertrouwde uitgevers. U vindt deze groepsbeleidinstelling onder Gebruikersconfiguratie, onder Windows-instellingen, onder Internet Explorer-onderhoud, onder Beveiliging, onder Authenticode-instellingen in de MMC-module Groepsbeleid.
 • U wilt Internet Explorer 6 SP1 installeren en beveiligingsupdate 823559 (MS03-023) is geïnstalleerd. Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  828031 Foutbericht De software die u installeert, voldoet niet aan de eisen van de Windows Logo-test tijdens de installatie van Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • De map voor softwaredistributie is beschadigd.
Oplossing
U kunt dit probleem als volgt oplossen. Wanneer u de stappen in elke methode hebt uitgevoerd, test u of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende methode. Als het probleem via een bepaalde methode is opgelost, hoeft u de overige methoden niet meer te gebruiken.

Geautomatiseerde oplossing met Fix it-pakket

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Fix it. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • De automatische correctie probeert het probleem op te lossen. Als het probleem niet is opgelost, probeert u de resterende methoden.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.
 • Dit Fix it-pakket automatiseert de handmatige methoden van 1 tot en met 5. Als het probleem zich blijft voordoen, probeert u de rest van handmatige methoden.Handmatige methoden

Methode 1: De Services voor cryptografie instellen op automatisch

Stel de Services voor cryptografie in op Automatisch en probeer het programma opnieuw te installeren. Voer de volgende stappen uit om de Services voor cryptografie in te stellen op Automatisch:
 1. Start het hulpprogramma Systeembeheer in het Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Services.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Services voor cryptografie en klik op Eigenschappen.
 4. Klik op Automatisch voor Opstarttype en op Starten.
Opmerking Windows 2000 vermeldt de Services voor cryptografie niet in het hulpprogramma voor systeembeheer SERVICES.

Methode 2: De naam van de map Catroot2 wijzigen

Wijzig de naam van de map Catroot2 (uitsluitend voor Windows XP en Windows Server 2003) en probeer het programma opnieuw te installeren.

Opmerking Sla deze methode over als het besturingssysteem Windows 2000 is.

Volg de volgende stappen als u de naam van de map Catroot2 wilt wijzigen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Verwijder alle tmp*.cat-bestanden uit de volgende map:
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


  Als er in deze map geen bestanden zijn waarvan de naam begint met tmp, verwijdert u helemaal geen bestanden. De CAT-bestanden in deze map zijn nodig om hotfixes en servicepacks te installeren.
Belangrijk Verander de naam van de map Catroot niet. De map Catroot2 wordt automatisch opnieuw gemaakt door Windows, maar de map Catroot wordt niet automatisch opnieuw gemaakt als de naam van deze map is gewijzigd.

Methode 3: De DLL-bestanden die aan de Services voor cryptografie zijn gekoppeld opnieuw registreren

Voer de volgende stappen uit om de DLL-bestanden die aan de Services voor cryptografie zijn gekoppeld opnieuw te registreren:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.

  Opmerking Klik op een computer die op Windows Vista is gebaseerd op Start, typ cmd in het vak Zoekopdracht starten, klik met de rechtermuisknop op cmd.exe en klik op Als administrator uitvoeren.
 2. Voer bij de opdrachtprompt de volgende opdrachten in en druk na elke opdracht op ENTER:
  regsvr32 /u softpub.dll
  regsvr32 /u wintrust.dll
  regsvr32 /u initpki.dll
  regsvr32 /u dssenh.dll
  regsvr32 /u rsaenh.dll
  regsvr32 /u gpkcsp.dll
  regsvr32 /u sccbase.dll
  regsvr32 /u slbcsp.dll
  regsvr32 /u mssip32.dll
  regsvr32 /u cryptdlg.dll
  exit
  Opmerking Klik wanneer dat wordt gevraagd op OK.

  Opmerking Het bestand Sccbase.dll maakt geen deel uit van Microsoft Windows 2000. Als u met een versie van Windows 2000 werkt, laat u het bestand Sccbase.dll achterwege.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 5. Typ het volgende achter de opdrachtprompt en druk op ENTER:
  Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
  regsvr32 /u wintrust.dll
  regsvr32 /u initpki.dll
  regsvr32 /u dssenh.dll
  regsvr32 /u rsaenh.dll
  regsvr32 /u gpkcsp.dll
  regsvr32 /u sccbase.dll
  regsvr32 /u slbcsp.dll
  regsvr32 /u mssip32.dll
  regsvr32 /u cryptdlg.dll
  exit
  Opmerking Klik desgevraagd op OK.
  Opmerking Het bestand Sccbase.dll maakt geen deel uit van Microsoft Windows 2000. Als u met een versie van Windows 2000 werkt, laat u het bestand Sccbase.dll achterwege.
 6. Start de computer opnieuw op.

Methode 4: Het verborgen kenmerk verwijderen uit de map %Windir% en de submappen daarvan

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.

  Opmerking Klik op een computer die op Windows Vista is gebaseerd op Start, typ cmd in het vak Zoekopdracht starten, klik met de rechtermuisknop op cmd.exe en klik op Als administrator uitvoeren.
 2. Typ de volgende opdrachten achter de opdrachtprompt en druk na elke opdracht op ENTER:
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  exit

Methode 5: Het beleid voor niet-ondertekende stuurprogramma's instellen op Stil voltooien

Als u versie van Windows 2000 uitvoert, stelt u de groepsbeleidinstelling Gedrag bij installatie van niet-ondertekend bestand (geen stuurprogramma in op Stil voltooien. U vindt deze groepsbeleidinstelling onder Computerconfiguratie, onder Windows-instellingen, onder Beveiligingsinstellingen, onder Lokaal beleid, onder Beveiligingsopties in de MMC-module Groepsbeleid.

Opmerking De groepsbeleidinstelling in Windows 2000 wordt mogelijk pas na een paar minuten van kracht. Dit hangt af van de instelling van de vernieuwingsinterval van Groepsbeleid. Zie voor meer informatie Wijzigen van de standaardvernieuwingsinterval van Groepsbeleid.

Als u met Windows XP of een latere versie van Windows werkt, wordt deze groepsbeleidinstelling niet langer ondersteund. In dat geval voert u deze stappen uit om dit probleem op te lossen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.

  Opmerking Klik op een computer die op Windows Vista is gebaseerd op Start, typ regedit in het vak Zoekopdracht starten, klik met de rechtermuisknop op regedit.exe en klik op Als administrator uitvoeren.
 2. Zoek de volgende registersleutel en selecteer deze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 3. Klik met de rechtermuisknop op de binaire waarde Policy en klik op Wijzigen.
 4. De Waardegegevens worden in de volgende indeling weergegeven:

  0000 02


  Druk op DELETE als u de huidige waarde (02 in dit voorbeeld) wilt verwijderen en typ 0 (nu wordt de huidige waarde als 00 weergegeven).
 5. Klik op OK en sluit de Register-editor.

Methode 6: De naam van het bestand Edb.log wijzigen

Wijzig de naam van het bestand Edb.log en probeer vervolgens opnieuw of u het programma kunt installeren. Volg de volgende stappen als u de naam van het bestand Edb.log wilt wijzigen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.

  Opmerking Klik op een computer die op Windows Vista is gebaseerd op Start, typ cmd in het vak Zoekopdracht starten, klik met de rechtermuisknop op cmd.exe en klik op Als administrator uitvoeren.
 2. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op ENTER:
  ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst

Methode 7: Het blokkeren van nieuwe vertrouwde uitgevers tijdelijk uitschakelen en de juiste certificaten installeren in het certificaatarchief met vertrouwde uitgevers

U kunt de groepsbeleidinstelling Toevoegen van nieuwe vertrouwde uitgevers niet toestaan blijven gebruiken, maar u moet eerst de juiste certificaten aan uw certificaatarchief met vertrouwde uitgevers toevoegen. Daartoe schakelt u de groepsbeleidinstelling Toevoegen van nieuwe vertrouwde uitgevers niet toestaan uit, vervolgens installeert u de juiste certificaten in uw certificaatarchief met vertrouwde uitgevers en tot slot schakelt u de groepsbeleidinstelling Toevoegen van nieuwe vertrouwde uitgevers niet toestaan opnieuw in. Ga als volgt te werk als u het juiste certificaat wilt installeren voor productupdates van Microsoft Windows en Microsoft Internet Explorer:
 1. Download de Microsoft-productupdate die u wilt installeren van het Microsoft Downloadcentrum, de Windows Update-catalogus of de Microsoft Update-catalogus. Klik voor meer informatie over het downloaden van productupdates via het Microsoft Downloadcentrum op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
  Klik voor meer informatie over het downloaden van productupdates via de Windows Update-catalogus op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  323166 Updates met stuurprogramma's en hotfixes downloaden via de Windows Update-catalogus
 2. Pak het productupdatepakket uit in een tijdelijke map. Welke opdrachtregelopdracht u hiervoor moet gebruiken, hangt af van de update die u probeert te installeren. Raadpleeg het Microsoft Knowledge Base-artikel bij de update voor de opdrachtregelopties die u moet gebruiken om het pakket uit te pakken. Als u bijvoorbeeld beveiligingsupdate 824146 voor Windows XP wilt uitpakken naar de map C:\824146, voert u de opdracht Windowsxp-kb824146-x86-enu -x:c:\824146 uit. Als u beveiligingsupdate 828750 voor Windows XP wilt uitpakken naar de map C:\828750, voert u de opdracht q828750.exe /c /t:c:\828750 uit.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het bestand KBnummer.cat uit het productupdatepakket in de tijdelijke map die u in stap 2 hebt gemaakt, en kies Eigenschappen.

  Opmerking Het bestand KBnummer.cat bevindt zich mogelijk in een submap. Het bestand kan zich bijvoorbeeld bevinden in de map C:\824146\sp1\update of in de map C:\824146\sp2\update.
 4. Klik op het tabblad Digitale handtekeningen op de digitale handtekening en klik op Details.
 5. Klik op Certificaat weergeven en klik op Certificaat installeren.
 6. Klik op Volgende om de wizard Certificaat importeren te starten.
 7. Klik op Alle certificaten in het onderstaande archief opslaan en klik op Bladeren.
 8. Klik op Vertrouwde uitgevers en klik op OK.
 9. Klik op Volgende, klik op Voltooien en klik op OK.

Methode 8: De status van alle certificaten in het certificeringspad controleren en ontbrekende of beschadigde certificaten importeren van een andere computer

Volg de volgende stappen als u certificaten in het certificeringspad voor een productupdate van Windows of Internet Explorer wilt controleren:
Stap 1: Microsoft-certificaten controleren
 1. Klik in Internet Explorer op Extra en klik vervolgens op Internetopties.
 2. Klik op Certificaten op het tabblad Inhoud.
 3. Dubbelklik op het tabblad Vertrouwde basiscertificeringsinstanties op Microsoft Root Authority (Hoofdinstantie). Als dit certificaat ontbreekt, gaat u verder met stap 2.
 4. Controleer op het tabblad Algemeen of de datums bij Geldig van zijn ingesteld op 1/10/1997 t/m 12/31/2020.
 5. Controleer op het tabblad Certificeringspad of de melding Dit certificaat is in orde wordt weergegeven onder Certificaatstatus.
 6. Klik op OK en dubbelklik op het certificaat NO LIABILITY ACCEPTED.
 7. Controleer op het tabblad Algemeen of de datums bij Geldig van zijn ingesteld op 11 mei 1997 t/m 7 januari 2004.
 8. Controleer op het tabblad Certificeringspad of de melding Dit certificaat is verlopen of is nog niet geldig of Dit certificaat is in orde wordt weergegeven onder Certificaatstatus.

  Opmerking Dit certificaat blijft werken, ook al is het verlopen. Het besturingssysteem werkt mogelijk niet correct als het certificaat ontbreekt of wordt ingetrokken. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  293781 Vertrouwde basiscertificaten die nodig zijn voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003
 9. Klik op OK en dubbelklik op het certificaat GTE CyberTrust Root. Het is mogelijk dat er meer certificaten met dezelfde naam zijn. Controleer of de vervaldatum van het certificaat 23 februari 2006 is.
 10. Controleer op het tabblad Algemeen of de datums bij Geldig van zijn ingesteld op 23 februari 1996 t/m 23 februari 2006.
 11. Controleer op het tabblad Certificeringspad of de melding Dit certificaat is in orde wordt weergegeven onder Certificaatstatus.

  Opmerking Dit certificaat blijft werken, ook al is het verlopen. Het besturingssysteem werkt mogelijk niet correct als het certificaat ontbreekt of wordt ingetrokken. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  293781 Vertrouwde basiscertificaten die nodig zijn voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003
 12. Klik op OK en dubbelklik op Thawte Timestamping CA.
 13. Controleer op het tabblad Algemeen of de datums bij Geldig van zijn ingesteld op '31/12/1996 tot 31/12/2020'.
 14. Controleer op het tabblad Certificeringspad of de melding Dit certificaat is in orde wordt weergegeven onder Certificaatstatus.
Stap 2: Ontbrekende of beschadigde certificaten importeren
Als een of meer van deze certificaten ontbreken of beschadigd zijn, exporteert u het ontbrekende of beschadigde certificaat op een andere computer en vervolgens installeert u de certificaten op uw computer. Volg de volgende stappen als u de certificaten op een andere computer wilt exporteren:
 1. Klik in Internet Explorer op Extra en klik vervolgens op Internetopties.
 2. Klik op Certificaten op het tabblad Inhoud.
 3. Klik op het tabblad Vertrouwde basiscertificeringsinstanties op het certificaat dat u wilt exporteren.
 4. Klik op Exporteren en volg de instructies om het certificaat te exporteren als een DER encoded Binary x.509(.CER)-bestand.
 5. Nadat het certificaat is geëxporteerd, kopieert u het naar de computer waarop u het wilt importeren.
 6. Op de computer waarop u het certificaat wilt importeren, dubbelklikt u op het certificaat.
 7. Klik op Certificaat installeren en klik op Volgende.
 8. Klik op Voltooien en klik op OK.

Methode 9: Het tijdelijke bestand wissen en de installatie van de hotfix of het servicepack opnieuw starten

Opmerking Sla deze methode over als het besturingssysteem Windows 2000 is.

Volg de volgende stappen als u het tijdelijke bestand wilt wissen en als u de installatie van de hotfix of het servicepack opnieuw wilt starten:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdrachten achter de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op Enter.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Verwijder alle tmp*.cat-bestanden uit de volgende mappen:

  %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}

  Als er in deze map geen bestanden zijn waarvan de naam begint met tmp, verwijdert u helemaal geen bestanden. De CAT-bestanden in deze map zijn nodig om hotfixes en servicepacks te installeren.

  Belangrijk Verander de naam van de map Catroot niet. De map Catroot2 wordt automatisch opnieuw gemaakt door Windows, maar de map Catroot wordt niet automatisch opnieuw gemaakt als de naam van deze map is gewijzigd.
 4. Verwijder alle bestanden van het type oem*.* uit de map %systemroot%\inf folder.
 5. Start de installatie van de hotfix of het servicepack opnieuw.

Methode 10: Alle bestanden uit de map voor softwaredistributie verwijderen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.

  Opmerking Klik op een computer die op Windows Vista is gebaseerd op Start, typ services.msc in het vak Zoekopdracht starten, klik met de rechtermuisknop op services.msc en klik op Als administrator uitvoeren.
 2. Klik in het deelvenster Services (lokaal) met de rechtermuisknop op Automatische updates en klik op Stoppen.
 3. Minimaliseer het venster Services (lokaal).
 4. Selecteer de volledige inhoud van de Windows-distributiemap en verwijder deze.

  Opmerking De Windows-distributiemap bevindt zich standaard in de map station:\Windows\SoftwareDistribution. Hierbij is station de aanduiding voor het station waarop Windows is geïnstalleerd.
 5. Controleer of de Windows-distributiemap leeg is en maximaliseer het venster Services (lokaal).
 6. Klik in het deelvenster Services (lokaal) met de rechtermuisknop op Automatische updates en klik op Starten.
 7. Start de computer opnieuw op en voer Windows Update opnieuw uit.

Methode 11: Een interne upgrade uitvoeren

Klik voor meer informatie over het uitvoeren van een interne upgrade op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
315341 Windows XP bijwerken (opnieuw installeren) vanuit de bestaande installatie
Referenties
Dit probleem kan zich voordoen bij de volgende updates:
328310 MS02-071: Fout in het afhandelen van Windows WM_TIMER-bericht kan tot machtiging van een hoger niveau leiden
810565 Hyperlinks worden in Internet Explorer geopend in plaats van in de standaardbrowser of het onderdeel Help en ondersteuning
327979 Spel reageert niet meer (loopt vast) of sluit onverwacht af tijdens het afspelen van de inleidende videoclip
322011 U kunt geen faxvoorbeeld weergeven in de faxconsole
811630 Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )
810577 MS03-005: Niet-ingeschakelde buffer in Windows-redirector kan tot machtiging van een hoger niveau leiden
329441 U kunt geen netwerkverbinding maken nadat u Windows XP hebt hersteld
329170 MS02-070: Fout in het ondertekenen van SMB's kan wijzigingen in Groepsbeleid toestaan
810833 MS03-001: Niet-ingeschakelde buffer in de Locator-service kan leiden tot ongewenste uitvoering van code
Klik voor meer informatie over het configureren van de functie Automatische updates in Windows XP op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
306525 Automatische updates configureren en gebruiken in Windows XP

328310 810565 327979 322011 811630 810577 329441 329170 810833 mdac sql exchange iis office msi iexpress update.exe hotfix repareren corrigeren oplossen
Eigenschappen

Artikel-id: 822798 - Laatst bijgewerkt: 12/28/2012 17:21:00 - Revisie: 31.0

Microsoft Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Standard Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB822798
Feedback