Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De beperkingen die beschikbaar zijn voor Internet Explorer 6.0 SP1

Samenvatting
In dit artikel worden de registerinstellingen gegeven voor nieuwe gebruikersbeperkingen die een systeembeheerder kan gebruiken voor Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1).
Meer informatie
Internet Explorer 6.0 SP1 biedt systeembeheerders meer ruimte bij het beperken van de toegankelijkheid van verschillende functies van het programma voor verschillende gebruikers. Elk van de volgende waarden is van het type DWORD. Als u de waarde wilt inschakelen, zet u deze op 1. Wilt u de waarde uitschakelen, dan zet u deze op nul (0).

Opmerking U kunt de meeste instellingen toepassen met behulp van Groepsbeleid of de Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Na toepassing van de meeste instellingen moet u Internet Explorer opnieuw starten om de wijzigingen door te voeren.

Beperkingswaarden in de registersleutels HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions en HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

De volgende beperkingswaarden bevinden zich in een van deze registersleutels:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Wanneer een systeembeheerder menuopdrachten beperkt door de desbetreffende registerwaarde in te voeren, zien gebruikers het volgende foutbericht als zij de menuopdrachten willen gebruiken:
De bewerking is geannuleerd wegens op uw systeem geldende beperkingen. Neem contact op met de systeembeheerder.
 • NoFileOpen: Hiermee wordt de opdracht Openen in het menu Bestand uitgeschakeld.
 • NoFileNew: Hiermee wordt de opdracht Nieuw in het menu Bestand uitgeschakeld.
 • NoBrowserOptions: Hiermee wordt de opdracht Internet-opties in het menu Extra uitgeschakeld.
 • NoSelectDownloadDir: Hiermee wordt de optie Opslaan in het dialoogvenster Bestand downloaden uitgeschakeld.
 • NoBrowserClose: Hiermee wordt de knop Sluiten uitgeschakeld. Deze knop bevindt zich in de rechterbovenhoek van het (dialoog)venster. Met deze registerwaarde wordt tevens de opdracht Sluiten in het menu Bestand uitgeschakeld.
Met de volgende registerwaarden wordt het gekoppelde menu verwijderd als de juiste registersleutel en -waarde worden ingevoerd:
 • NoBrowserSaveAs: Hiermee wordt de opdracht Opslaan als in het menu Bestand uitgeschakeld.
 • NoFavorites: Hiermee wordt het menu Favorieten verwijderd en de balk Favorieten uitgeschakeld.
 • NoHelpItemTipOfTheDay: Hiermee wordt de opdracht Tip van de dag in het menu Help verwijderd.
 • NoHelpItemNetscapeHelp: Hiermee wordt de opdracht Voor Netscape-gebruikers in het menu Help uitgeschakeld.
 • NoHelpItemTutorial: Hiermee wordt de opdracht Internet Explorer Zelfstudie in het menu Help verwijderd.
 • NoHelpItemSendFeedback: Hiermee wordt de opdracht Feedback verzenden in het menu Help verwijderd.
 • NoPrinting: Hiermee wordt de opdracht Afdrukken in het menu Bestand verwijderd.
 • No_LaunchMediaBar: Hiermee wordt de opdracht Mediabalk van de werkbalk verwijderd wanneer on line inhoud wordt afgespeeld.
De volgende menu's worden uitgeschakeld wanneer de desbetreffende registersleutel en -waarde worden toegevoegd:
 • NoTheaterMode: Hiermee wordt de toets F11 uitgeschakeld (volledig scherm).
 • NoBrowserContextMenu: Hiermee wordt het snelmenu (met de rechtermuisknop) op een webpagina uitgeschakeld.
 • NoFindFiles: Hiermee worden de toets F3 en de zoekbalk uitgeschakeld.
 • NoViewSource: Hiermee wordt de opdracht Bron in het menu Beeld uitgeschakeld. Als u wilt dat de gebruiker de bron helemaal niet kan zien, moet de waarde NoBrowserContextMenu worden toegevoegd.
 • NoOpeninNewWnd: Hiermee worden de opdracht CTRL+N en de opdracht Openen uitgeschakeld waarmee een nieuw venster wordt geopend.
 • AlwaysPromptWhenDownload: Hiermee wordt het selectievakje Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen in het dialoogvenster Safe Open File onbeschikbaar gemaakt, zodat het altijd ingeschakeld is.

  Opmerking Deze waarde is niet van toepassing op bestanden waarvan is vastgesteld dat deze onveilig zijn.

  Voor meer informatie over de lijst met onveilige bestanden in Internet Explorer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  291369 Informatie over de lijst met onveilige bestanden in Internet Explorer 6
 • NoNavButtons: Hiermee worden de navigatieknoppen Vorige en Volgende op de werkbalk uitgeschakeld.
 • NoHelpMenu: Hiermee wordt het menu Help van Internet Explorer uitgeschakeld.
 • No_MediaBarOnlineContent: Hiermee wordt het afspelen van online inhoud niet toegestaan.

Beperkingswaarden in de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

De volgende beperkingswaarden voor de werkbalk bevinden zich in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions


Wanneer het volgende menu beperkt is met behulp van de desbetreffende DWORD-registerwaarde, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De bewerking is geannuleerd wegens op uw systeem geldende beperkingen. Neem contact op met de systeembeheerder.


 • NoToolbarOptions: Het foutbericht wordt weergegeven wanneer een gebruiker klikt op een opdracht in het menu Beeld, met uitzondering van Aanpassen en De werkbalken vergrendelen.

  De volgende menu's worden verwijderd wanneer de desbetreffende DWORD-registerwaarde wordt toegevoegd:
 • NoToolBar: Hiermee wordt de werkbalk verwijderd. U kunt echter standaardknoppen toevoegen aan het menu Werkbalken weergeven. Als u deze instelling volledig wilt uitschakelen, moet u de DWORD-waarde NoToolbarOptions inschakelen.
 • NoAddressBar: Hiermee wordt de adresbalk verwijderd.
 • NoLinksBar: Hiermee wordt de koppelingsbalk verwijderd. Als een gebruiker klikt op Koppelingen in het menu Werkbalk, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  De bewerking is geannuleerd wegens op uw systeem geldende beperkingen. Neem contact op met de systeembeheerder.

  Beperkingswaarden in de registersleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  De volgende beperkingswaarden bevinden zich in de volgende registersleutel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Het volgende menu wordt verwijderd wanneer de desbetreffende DWORD-registerwaarde wordt toegevoegd:
 • NoWindowsUpdate: Hiermee wordt de opdracht Windows Update in het menu Extra verwijderd.
Als u de opdracht Synchroniseren in het menu Extra wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:
 1. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Opmerking Als de subsleutel niet bestaat, maakt u deze alsnog. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
  3. Typ Internet Explorer en druk op ENTER.
  4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
  5. Typ Infodelivery en druk op ENTER.
  6. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
  7. Typ Beperkingen en druk op ENTER.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de subsleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions, wijs naar Nieuw en klik op DWORD-waarde.
 3. Typ NoManualUpdates en druk op ENTER.
 4. Klik met de rechtermuisknop op NoManualUpdates en klik op Wijzigen.
 5. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
IE6 regkey
Eigenschappen

Artikel-id: 823057 - Laatst bijgewerkt: 09/15/2006 14:08:00 - Revisie: 2.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbinfo KB823057
Feedback
'><\/script>");