Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht '503 Service niet beschikbaar' in Outlook Web Access in Exchange Server 2003

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register

In deze taak

Samenvatting
Nadat u het adres voor Microsoft Outlook Web Access (OWA) hebt ingevoerd op een Microsoft Exchange Server 2003-computer, ziet u het volgende foutbericht in uw browser voordat de OWA-aanmeldingsprompt wordt weergegeven:
503 Service Unavailable


Dit probleem doet zich voor als het bestand Davex.dll niet kan communiceren met een postbusarchief of met een archief voor een openbare map.Terug naar begin

Controleren of alle services worden uitgevoerd

Het foutbericht '503 Service niet beschikbaar' wordt weergegeven als de Exchange 2003-services, en met name de services System Attendant en Information Store, niet worden uitgevoerd. Ga als volgt te werk om de services weer te geven en om te controleren of ze allemaal worden uitgevoerd:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Services.
 2. Zoek in het venster Services onder de kolom Naam naar Microsoft Exchange Information Store en Microsoft Exchange System Attendant en zoek naar Gestart onder de kolom Status.
 3. Als een service niet is gestart, klikt u met de rechtermuisknop op de servicenaam en klikt u op Starten.
Terug naar begin

Controleren of de services worden uitgevoerd onder de lokale systeemaccount

Het foutbericht '503 Service niet beschikbaar' wordt weergegeven als de Exchange 2003-services niet onder de lokale systeemaccount worden uitgevoerd. Ga als volgt te werk om te controleren of de services onder de lokale systeemaccount worden uitgevoerd:
 1. Open Services.
 2. Zoek in de kolom Naam naar Microsoft Exchange Information Store en Microsoft Exchange System Attendant en zoek naar Lokaal systeem in de kolom Aanmelden als.
 3. Ga als volgt te werk als een service niet onder de lokale systeemaccount is aangemeld:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de service en klik op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Aanmelden en klik onder Aanmelden als op Lokale systeemaccount.
  3. Klik op OK.
Terug naar begin

De archieven voor postbussen en openbare mappen koppelen

Het foutbericht '503 Service niet beschikbaar' wordt weergegeven als de archieven voor postbussen en openbare mappen die u wilt openen, niet zijn gekoppeld. Daarom moet u de archieven voor postbussen en voor openbare mappen koppelen. Ga als volgt te werk om de archieven voor postbussen en openbare mappen te koppelen:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Microsoft Exchange aan en klik op System Manager.
 2. Als de optie Display administrative groups is ingeschakeld, vouwt u Administrative Groups uit en vouwt u First Administrative Group uit (waarbij First Administrative Group de naam van uw beheergroep is).
  Opmerking Als u beheergroepen wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op Uw_organisatie, klikt u op Properties, schakelt u het selectievakje Display administrative groups in, klikt u tweemaal op OK en start u Exchange System Manager opnieuw.
 3. Vouw Servers uit, vouw Naam_van_Exchange-server uit en vouw First Storage Group uit.
 4. Klik met de rechtermuisknop op Mailbox Store, klik op Mount Store en klik op OK.
 5. Klik met de rechtermuisknop op Public Folder Store, klik op Mount Store en klik op OK.
Terug naar begin

Controleren of er in het registeronderdeel HKEY_CLASSES_ROOT een registersleutel bestaat die langer is dan 259 tekens

Het foutbericht '503 Service niet beschikbaar' wordt weergegeven als er in het registeronderdeel
HKEY_CLASSES_ROOT
een registersleutel bestaat die langer is dan 259 tekens. Tijdens initialisatie wordt het onderdeel
HKEY_CLASSES_ROOT
door de Exchange OLE DB-provider (ExOLEDB) gescand om geregistreerde bestandstypen te identificeren. Als er een subsleutel bestaat met een standaardwaarde die langer is dan 259 tekens, of als er een DACL-lijst (Discretionary Access Control List) bestaat die niet geldig is voor een van de subsleutels, kan ExOLEDB onverwacht worden afgesloten.

Als er een subsleutel van meer dan 259 tekens bestaat of als er een ongeldige DACL-lijst bestaat, wordt de volgende reeks gebeurtenisberichten met id vastgelegd in het toepassingslogboek wanneer u de Exchange 2003-services opnieuw start:
Type: Informatie
Bron: MSExchangeSA
Categorie: Algemeen
Gebeurtenis-id: 9014
Beschrijving:
Microsoft Exchange System Attendant is gestart voor Exchange-server met servernaam.
Type: Informatie
Bron: MSExchangeSA
Categorie: Controle
Gebeurtenis-id: 9095
Beschrijving:
De MAD Monitoring-thread wordt geïnitialiseerd.
Type: Informatie
Bron: MSExchangeSA
Categorie: Controle
Gebeurtenis-id: 9096
Beschrijving:
De MAD Monitoring-thread wordt geïnitialiseerd.
Type: Informatie
Bron: EXOLEDB
Gebeurtenis-id: 101
Beschrijving:
Microsoft Exchange OLEDB is afgesloten.
Type: Fout
Bron: MSExchangeIS
Gebeurtenis-id: 9542
Beschrijving:
Initialisatie van externe interface OLEDB mislukt; Fout ecServerOOM.
Verder wordt het volgende gebeurtenisbericht met id meerdere keren opgeslagen in het toepassingslogboek. De service Beschikbaarheidsinfo genereert wellicht ook enkele fouten.
Type: Fout
Bron: EXCDO
Categorie: Algemeen
Gebeurtenis-id: 8206
Beschrijving:
Calendaring-agent mislukt met foutcode 0x800XXXXX tijdens opslaan van afspraak.
Er wordt meerdere keren een bericht met de volgende gebeurtenis-id geregistreerd in het systeemlogboek:
Type: Fout
Bron: DCOM
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 10002
Beschrijving:
Geen toegang bij een poging DCOM Server te starten. De server is: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} De gebruiker is SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18
Als u dit probleem wilt oplossen, voert u het hulpprogramma HKCRScan (HKCRScan.exe) uit. Het hulpprogramma HKCRScan inventariseert het registeronderdeel HKEY_CLASSES_ROOT op subsleutels die meer dan 259 tekens bevatten. Daarnaast kan HKCRScan helpen bij het vaststellen of er een ongeldige DACL-lijst bestaat door foutcode 0x5 te retourneren. Deze foutcode betekent 'toegang geweigerd' wanneer een registersleutel wordt geïnventariseerd. Het hulpprogramma HKCRScan is een intern hulpprogramma dat door Microsoft is ontwikkeld. Neem contact op met Microsoft Product Support Services (PSS) om dit hulpprogramma te verkrijgen. Raadpleeg voor meer informatie over de wijze waarop u contact kunt opnemen met Microsoft PSS de volgende Microsoft-website:
Terug naar begin

Controleren of er een groepsbeleidsobject bestaat dat verhindert dat de service MSExchangeIS wordt geïnitialiseerd

Het foutbericht '503 Service niet beschikbaar' wordt weergegeven als er een groepsbeleidsobject (GPO) bestaat dat verhindert dat de service MSExchangeIS wordt geïnitialiseerd.

Er worden berichten met een gebeurtenis-id weergegeven die lijken op Gebeurtenis 101 EXOLEDB en Gebeurtenis 9542 MSExchangeIS die in dit artikel worden beschreven.

Opmerking De beschrijvingen van de berichten met gebeurtenis-id kunnen verschillen van de beschrijvingen die in dit artikel worden vermeld.

Mogelijk worden ook de volgende berichten met gebeurtenis-id weergegeven:
Type: Fout
Bron: EXCDO
Gebeurtenis-id: 8208
Beschrijving:
Calendaring-agent mislukt met foutcode 0x8000ffff tijdens uitbreiden van terugkerende afspraken.

Type: Fout
Bron: DCOM
Gebeurtenis-id: 10009
Beschrijving:
DCOM kan niet communiceren met de computer RCC-EXH-02-W via de geconfigureerde protocollen.
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico. Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
 1. Exporteer de volgende registersleutel om er een back-up van te maken:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 2. Verwijder de volgende registersleutel:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 3. Opmerking U moet stap 2 voltooien voordat u verdergaat met deze stap.

  In het hulpprogramma voor DCOM-configuratie (Dcomcnfg.exe) stelt u het tabblad Identiteit van de DCOM-service ExOLEDB in op Startende gebruiker:
  1. Klik op Start, kies Uitvoeren, typ dcomcnfg en klik op OK.
  2. Vouw Component Services uit en vouw Computers uit.

   Opmerking Het uitvouwen van het knooppunt Computers kan enkele minuten in beslag nemen.
  3. Vouw Deze computer uit en vouw DCOM-configuratie uit.
   Het volgende bericht wordt weergegeven:
   De CLSID {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}, item C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STORE.EXE en titel Exoledb Session Factory heeft de genoemde waarde AppID, maar is niet opgenomen onder \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId. Wilt u deze waarde hierin opnemen?
  4. Klik op Ja.
  5. Klik met de rechtermuisknop onder DCOM-configuratie op Exoledb Session Factory en klik op Eigenschappen.

   BelangrijkExoledb Session Factory wordt niet weergegeven als u de registersleutel die in stap 2 wordt beschreven, niet hebt verwijderd. Wanneer u op Eigenschappen klikt, kan het bovendien enkele minuten duren voordat het dialoogvenster Eigenschappen van Exoledb Session Factory wordt weergegeven.
  6. Open het tabblad Identiteit, klik op Startende gebruiker en klik op OK.
  Als het foutbericht '503 Service niet beschikbaar' voor OWA hiermee is verholpen, heeft het probleem te maken met een groepsbeleidsobject. U kunt het groepsbeleidsobject dat het probleem veroorzaakt, wijzigen of verwijderen. Als de fout '503 Service niet beschikbaar' met deze procedure niet is verholpen, importeert u de registersleutel die u hebt geëxporteerd en verwijderd. Permanente verwijdering van deze registersleutel kan andere problemen op de server veroorzaken als het probleem niet met een groepsbeleidsobject heeft te maken.
Terug naar begin

De MDAC-onderdelen opnieuw registreren

Als er EXOLEDB-berichten met gebeurtenis-id 101 en MSExchangeIS-berichten met gebeurtenis-id 9542, zoals de volgende berichten met gebeurtenis-id worden weergegeven, zijn sommige MDAC-componenten (Microsoft Data Access Components) onjuist geregistreerd en moet u deze opnieuw registreren:
Type: Informatie
Bron: EXOLEDB
Gebeurtenis-id: 101
Beschrijving:
Microsoft Exchange OLEDB is afgesloten.
Type: Fout
Bron: MSExchangeIS
Gebeurtenis-id: 9542
Beschrijving:
Initialisatie van externe interface OLEDB mislukt; Onbekende fout.

De volgende lijst bevat de DLL-bestanden die vereist zijn om de MDAC-componenten opnieuw te registreren om dit probleem te verhelpen. U moet de service Information Store stoppen voordat u de bestanden opnieuw registreert en de service Information Store opnieuw starten nadat u de volgende DLL-bestanden opnieuw hebt geregistreerd:

Opmerking De versie van het bestand Oledb32.dll moet 2.8.1022.0 of hoger zijn.
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32r.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaipp.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\ado\Msado15.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaurl.dll
Ga als volgt te werk om een DLL-bestand te registreren:
 • Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ regsvr32 gevolgd door het pad en de naam van het DLL-bestand dat u wilt registreren. Als u bijvoorbeeld het bestand Oledb32.dll wilt registreren, typt u de volgende opdracht op de opdrachtregel:
  regsvr32 "c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll"
Opmerking Wanneer u een van deze bestanden wilt registreren, wordt mogelijk een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Load library("pad en bestandsnaam") failed - The specified procedure could not be found
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over dit scenario:
837285Gebruikers ontvangen het foutbericht '503 Service niet beschikbaar' in Exchange Server 2003 wanneer ze proberen met een webbrowser toegang te krijgen tot OWA
Terug naar begin

De machtigingen voor de registersleutel HKEY_CLASSES_ROOT controleren

De standaardmachtigingen zijn als volgt.
RolMachtiging
AdministratorsVolledig beheer, Lezen
Geverifieerde gebruikersLezen
MAKER EIGENAARSpeciale machtigingen
ServeroperatorsLezen, Speciale machtigingen
SYSTEMVolledig beheer, Lezen
DACL
Eigenschappen

Artikel-id: 823159 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 07:53:00 - Revisie: 6.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB823159
Feedback