Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'Pagina niet gevonden' wanneer u OWA (Outlook Web Access) gebruikt om te bladeren op de Exchange Server 2003-client nadat u Windows SharePoint Services hebt geïnstalleerd

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u Microsoft Outlook Web Access probeert te gebruiken om te navigeren op de Microsoft Exchange Server 2003-client, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Pagina niet gevonden
Oorzaak
Dit probleem kan optreden nadat u Microsoft Windows SharePoint Services hebt geïnstalleerd op een server waarop Microsoft Exchange Server wordt uitgevoerd. Het ISAPI-filter van Windows SharePoint Services handelt alle inkomende URL's af. Wanneer u door een van de virtuele mappen van Exchange Server 2003 bladert, kan het ISAPI-filter het URL-pad van de map niet vinden.
Oplossing
Om dit probleem op te lossen en ervoor te zorgen dat zowel Windows SharePoint Services als Exchange Server 2003 correct werkt, moet u Kerberos-verificatie inschakelen en de mappen uitsluiten die door Microsoft Exchange Server 2003 worden gebruikt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Configureer de virtuele server waarop Windows SharePoint Services en Exchange Server 2003-programma's worden uitgevoerd voor het gebruik van Kerberos-verificatie.

  Wanneer een virtuele server wordt uitgebreid met Windows SharePoint Services, wordt Kerberos-verificatie uitgeschakeld en wordt geïntegreerde Windows-verificatie ingeschakeld. Exchange Server 2003 werkt correct als u de virtuele server configureert voor gebruik van Kerberos-verificatie. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het configureren van Windows SharePoint Services voor gebruik van Kerberos-verificatie:
  832769Een virtuele server voor Windows SharePoint Services configureren voor gebruik van Kerberos-verificatie en terugkeren van Kerberos-verificatie naar NTLM-verificatie
 2. Sluit de volgende mappen uit die door Microsoft Exchange Server 2003 worden gebruikt:
  • Public
  • Exchange
  • Exadmin
  • OMA
  • Microsoft-Server-ActiveSync
  • ExchWeb
  Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op Start op de server waarop Exchange Server 2003 en Windows SharePoint Services worden uitgevoerd, klik op Systeembeheer en klik op Centraal beheer van SharePoint.
  2. Klik bij Configuratie van de virtuele server op Instellingen van de virtuele server configureren.
  3. Op het tabblad Lijst met virtuele servers klikt u op de virtuele server waaraan u de uitgesloten paden wilt toevoegen.
  4. Klik onder Beheer van virtuele server op Beheerde paden definiëren.
  5. Typ in het vak Pad van de sectie Nieuw pad toevoegen het pad dat u wilt uitsluiten.
  6. Klik op Uitgesloten pad en klik op OK.
  7. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor elke map die u wilt uitsluiten.
Als u Outlook Mobile Access moet gebruiken in combinatie met Microsoft Windows SharePoint Services, moet u het OMA-pad uitsluiten, maar ook een extra stap uitvoeren om deze virtuele map toegankelijk te maken. Open het bestand OMA Web.config dat zich op de volgende locatie bevindt:
\Program Files\Exchsrvr\OMA\browse\web.config
en plaats de volgende instructies tussen <system.web></system.web> in het bestand Web.config. Plaats deze instructies onmiddellijk achter <system.web> om het zo eenvoudig mogelijk te houden:
<!--     Wis de WSS ASP.Net-handler en geef de standaard ASP.Net-handler op voor alle pagina's   -->   <httpHandlers>    <clear/>    <add verb="*" path="*.aspx" type="System.Web.UI.PageHandlerFactory" />  </httpHandlers>   <!--    Stel het trust-niveau weer in op Full. WSS configureert een zeer strikt trust-beleid waardoor OMA niet juist kan worden uitgevoerd.  -->   <trust level="Full" originUrl="" />   <!--    Schakel de sessiemodule in. Deze kan ook op WSS Web.config worden ingeschakeld, maar het inschakelen gebeurt niet standaard.      Als dit bericht wordt weergegeven:     Parser-foutbericht: De module 'Session' bevindt zich al in de toepassing en kan niet nogmaals worden toegevoegd     U kunt de volgende <httpModules></httpModules>-sectie verwijderen omdat de sessie al is ingeschakeld op de virtuele server   -->   <httpModules>    <add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>  </httpModules> <!-- Schakel de sessie in voor de pagina's in de OMA-toepassing --> <pages enableSessionState="true" enableViewState="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />
Sla het bestand op nadat u de instructies aan Web.config hebt toegevoegd.
Eigenschappen

Artikel-id: 823265 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 03:20:26 - Revisie: 5.2

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbprb KB823265
Feedback