Problemen met en vereisten voor Windows Server 2003 Terminal Server-licenties in verband met distributie

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Dit artikel bevat informatie over de implementatie van Terminal Services op computers waarop Microsoft Windows Server 2003 wordt uitgevoerd. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Licentievereisten voor computers die toegang hebben tot een Windows Server 2003-terminalserver (een server waarop Terminal Server is ingeschakeld)
 • Overgangslicenties voor clienttoegang voor clientcomputers met Microsoft Windows XP Professional
 • Implementatie van Windows Server 2003 Terminal Services
 • Beperkingen voor het beheer van gebruikerslicenties voor clienttoegang (CAL's) tot TS
 • Informatie over hoe u kunt vaststellen of contact moet worden opgenomen met Microsoft PSS (Product Support Services) of Microsoft Clearinghouse
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Windows Server 2003 Terminal Services-licentiëring:
Meer informatie

Licentievereisten voor computers die toegang hebben tot een Windows Server 2003-terminalserver

Het licentieverleningsmodel voor Windows Server 2003 vereist een serverlicentie voor elk exemplaar van de serversoftware dat wordt geïnstalleerd. Terminal Services-functionaliteit maakt deel uit van deze Windows Server 2003-licentie. Naast een serverlicentie is een licentie voor clienttoegang tot Windows Server 2003 (Windows CAL) vereist. Als u een Windows-sessie wilt uitvoeren, is tevens een incrementele licentie voor clienttoegang tot Terminal Server (TS CAL) vereist. Een Windows-sessie wordt gedefinieerd als een sessie waarin de serversoftware een grafische gebruikersinterface (GUI) op een apparaat bevat. Voor Windows-sessies is voor iedere gebruiker of elk apparaat een TS CAL vereist.De volgende twee typen TS CAL's zijn beschikbaar:
 • TS Device CAL: Met een TS Device CAL kunnen op één apparaat (dat door iedere gebruiker kan worden gebruikt) Windows-sessies worden uitgevoerd op alle terminalservers.
 • TS User CAL: Met een TS User CAL kan één gebruiker (die elk apparaat kan gebruiken) Windows-sessies uitvoeren op alle terminalservers.
Desgewenst kunt u tegelijkertijd een combinatie van TS Device CAL's en TS User CAL's gebruiken. U kunt een terminalserver om TS User CAL's laten vragen (door de licentieoptie Per User te selecteren) of om TS Device CAL's (door de licentieoptie Per Device [de standaardoptie] te selecteren) maar niet om allebei tegelijk.

Opmerking Als u tegelijkertijd zowel User als Device TS CAL's op dezelfde Terminal Server wilt gebruiken, configureert u de server zodanig dat de TS CAL-licentieoptie Per User wordt gebruikt. Wanneer u niet over het juiste aantal User CAL's of Device CAL's beschikt voor elk apparaat waarmee een verbinding tot stand wordt gebracht of voor elke gebruiker die een verbinding tot stand brengt, schendt u de gebruiksrechtovereenkomst.

Als bij Microsoft Windows 2000 Terminal Services-licentieverlening op een clientapparaat de meest recente versie van het Windows-desktopbesturingssysteem wordt uitgevoerd, is voor dit apparaat geen TS CAL vereist om aan de gebruiksrechtovereenkomst te voldoen. Maar bij Windows Server 2003 is voor elk apparaat dat of iedere gebruiker die gebruikgemaakt van Terminal Services-functionaliteit een TS CAL vereist, ongeacht het besturingssysteem dat op dat apparaat wordt uitgevoerd.

Overgangslicenties voor clienttoegang voor clientcomputers met Microsoft Windows XP Professional

Aangezien deze wijziging in de vereisten voor licentieverlening voor clienttoegang gevolgen voor u heeft wanneer u overstapt op terminalservers met Windows Server 2003, biedt Microsoft een licentie voor clienttoegang tot Windows Server 2003 TS voor elke Windows XP Professional-licentie die u bezat voor 24 april 2003. Deze aanbieding en de bijbehorende campagne zijn geëindigd op 30 juni 2007.

Op de volgende Microsoft-websites vindt u meer informatie over deze overgangslicenties:
Licentieverlening voor Terminal Server in Windows Server 2003
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/howtobuy/Licensing/ts2003.mspx
Microsoft-licentieovereenkomst voor clienttoegang tot Terminal Server en begeleidend schrijven
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/Docs/TSLicenseLetter.PDF
Overgangsschema voor Terminal Server-toegangslicenties: Veelgestelde vragen
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/tscaltransfaq.mspx
Afhankelijk van de manier waarop u de licenties voor het Windows XP Professional-besturingssysteem hebt verkregen, kunt u een van de volgende methoden gebruiken om overgangslicenties voor clienttoegang te verkrijgen.

Methode 1: Voor Windows XP Professional-licenties die zijn verkregen door middel van het volumelicentieprogramma

Gebruik de opdracht Licenties installeren in het menu Actie van het hulpprogramma Terminal Server-licentieverlening. U moet uw gegevens van het volumelicentieprogramma (Enrollment number, Agreement number of License en Authorization numbers, afhankelijk van het programmatype) opgeven, samen met het gevraagde aantal en type TS CAL-tokens. De gegevens die u invoert in het hulpprogramma Terminal Server-licentieverlening worden gevalideerd door Microsoft Clearinghouse en als uw verzoek om tokens binnen de grenzen van het toewijzingsprogramma valt, worden licentie-tokens geïnstalleerd in de Terminal Server-licentieserver.

Methode 2: Voor Windows XP Professional-licenties die zijn verkregen via retail- of OEM-kanalen

Als u de Windows XP Professional-licenties via een retail- of OEM-kanaal hebt verkregen, bevatten deze licenties een productcode. U kunt de productcode vinden op de verpakking of op de COA-sticker (Certificate Of Authenticity) op de computerbehuizing. Ga als volgt te werk om een overgangslicentie voor clienttoegang te verkrijgen:
 1. Bezoek de website met informatie over de overgang naar Windows Server 2003 Terminal Server.
 2. Klik in de lijst License Type op het type licentie dat u wilt verkrijgen, typ uw e-mailadres in het vak eMail Address en klik op Next.
 3. Bevestig uw e-mailadres en klik op Next.
 4. Typ uw Windows XP Professional-productcode(s) in de vakken Product Key n en klik op Next.

  Opmerking U hoeft geen afbreekstreepjes (-) te typen bij het invoeren van de productcode(s).
 5. Klik op de pagina License Code Request Successfully Processed op Finish.

  De licentie-tokens voor clienttoegang tot Windows Server 2003 Terminal Server worden naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden.
 6. Voer in het hulpprogramma Terminal Server-licentieverlening de licentie-token(s) in die u hebt ontvangen. U kunt licentie-tokens invoeren met de optie Automatische verbinding (aanbevolen), de verbindingsoptie Webbrowser of de verbindingsoptie Telefoon.

Implementatie van Windows Server 2003 Terminal Services

Een terminalserver met Windows Server 2003 communiceert alleen met een Terminal Server-licentieserver waarop Windows Server 2003 is geïnstalleerd. U kunt Windows Server 2003 TS CAL's niet installeren op een Terminal Server-licentieserver met Windows 2000.Wanneer u een upgrade van terminalservers met Windows 2000 naar Windows Server 2003 uitvoert, moet u de Windows Server 2003 Terminal Server-licentieserver installeren en activeren of een upgrade uitvoeren van een bestaande Windows 2000-licentieserver naar Windows Server 2003. Windows Server 2003 Terminal Server-licentieservers kunnen communiceren met zowel Windows 2000- als Windows Server 2003-terminalservers.Wanneer u Windows Server 2003 Terminal Services in een Windows 2000-domein implementeert, hebt u de volgende licentieopties:
 • Voer een upgrade uit van bestaande Windows 2000-domeincontrollers die de Windows 2000-licentieserver bevatten naar Windows Server 2003-domeincontrollers.
 • Installeer Windows Server 2003 Terminal Server-licentieserver op een lidserver waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd.
 • Degradeer de licentieserver met Windows 2000 tot een lidserver, voer een upgrade van deze computer uit naar Windows Server 2003 en voeg naar behoefte extra domeincontrollers toe.
Terminalservers met Windows Server 2003 kunnen automatisch een Terminal Server-licentieserver detecteren die is geïnstalleerd op een lidserver waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd en die in de Active Directory-site is geconfigureerd als een licentieserver voor de gehele organisatie.

Als de Terminal Server-licentieserver met Windows Server 2003 een domeinlicentieserver is, past u het register op alle terminalservers met Windows Server 2003 zodanig aan dat ze een compatibele licentieserver kunnen detecteren. U moet de registerinstellingen van Windows 2000- en Windows Server 2003-terminalservers die in de toepassingsmodus worden uitgevoerd, zodanig configureren dat ze de licentieserver kunnen detecteren die de Windows 2000- of Windows Server 2003-TS CAL's vrijgeeft. Klik voor meer informatie over deze procedure op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
279561 Het detectieproces van de licentieserver negeren in Windows Server 2003 Terminal Services

Beperkingen voor het beheer van gebruikerslicenties voor clienttoegang

Een Terminal Server-licentieserver met Windows Server 2003 die in de licentiemodus TS User CAL wordt uitgevoerd, verkleint niet het aantal beschikbare Windows Server 2003-TS CAL's wanneer iedere gebruiker een verbinding met de terminalserver tot stand brengt. Deze beperking neemt niet weg dat beheerders er verantwoordelijk voor zijn dat voor iedere verbonden gebruiker een geldige TS CAL wordt verkregen via de EULA (End User License Agreement). Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
822134 De functie van licenties voor clienttoegang voor Terminal Server in Windows Server 2003 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Raadpleeg voor meer informatie het whitepaper Windows Server 2003 Terminal Server Licensing op de volgende website van Microsoft: Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het overgangsschema:

Vaststellen of contact moet worden opgenomen met Microsoft Clearinghouse of met Microsoft PSS (Product Support Services)

Neem contact op met Microsoft Clearinghouse om een Terminal Server-licentieserver te activeren of om TS CAL's te installeren. Als u telefonisch contact wilt opnemen met Microsoft Clearinghouse, belt u het volgende nummer:
(888) 571-2048
Als u TS CAL's hebt aangeschaft via de licentiemethode Select, Enterprise Agreement, Campus, School of Open, kunt u de optie Automatische verbinding (aanbevolen) of de verbindingsoptie Webbrowser gebruiken om TS CAL-tokens te activeren en te installeren. Ga als volgt te werk om de om TS CAL's te installeren met de automatische verbindingsmethode:
 1. Start het hulpprogramma Terminal Server-licentieverlening.
 2. Klik in het menu Beeld op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Vereiste gegevens en typ de vereiste gebruikersgegevens.
 4. Open het tabblad Installatiemethode, klik op Automatische verbinding (aanbevolen) in de lijst Installatiemethode en klik op OK.
 5. Klik op Licenties installeren in het menu Actie.
 6. Voer de stappen in de wizard Terminal Server-clientlicenties uit om de TS CAL's te installeren.
Als u problemen ondervindt bij het installeren van TS CAL's via internet of als u de TS CAL's via de detailhandel hebt aangeschaft en als u de licentiecodes eerder hebt geactiveerd, neemt u contact op met Microsoft Clearinghouse. Neem geen contact op met Microsoft Clearinghouse als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van een TS CAL via het detectieproces of voor andere problemen met het besturingssysteem.

Neem contact op met Microsoft PSS als u problemen ondervindt met betrekking tot een van de volgende items:
 • U kunt geen verbinding met een terminalserver tot stand brengen als geldige TS CAL's worden geïnstalleerd op de Terminal Server-licentieserver.
 • U kunt geen licentie verkrijgen als geldige TS CAL's worden geïnstalleerd op de Terminal Server-licentieserver.
 • Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de vereiste alfanumerieke licentie-id of sleutelpakket-id invoert.
Microsoft PSS kan u niet helpen met het activeren van een Terminal Server-licentieserver of met het installeren van CAL's.

Opmerking Microsoft PSS en Microsoft Clearinghouse kunnen u niet helpen met het zoeken van uw licentieaankoopovereenkomst of verificatienummer(s) voor het installeren van licentiesleutelpakketten. Neem voor deze informatie contact op met de leverancier bij wie u uw Microsoft-product hebt aangeschaft.

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over licentieverschillen tussen Terminal Services in Windows 2000 en in Windows Server 2003:
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 823313 - Laatst bijgewerkt: 11/30/2012 19:09:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kblicensing kbhowto kbinfo KB823313
Feedback