Foutbericht 'De serverbeheerprogramma's en de serverextensies op de webserver zijn niet compatibel' wanneer u het hulpprogramma Smigrate.exe gebruikt om een SharePoint Team Services-site te migreren

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u het hulpprogramma voor migratie van Microsoft SharePoint (Smigrate.exe) gebruikt om een back-up te maken van een SharePoint Team Services-site als voorbereiding voor het migreren van de site naar een Windows SharePoint Services-site, verschijnt een foutbericht met de volgende strekking:
De serverbeheerprogramma's en de serverextensies op de webserver zijn niet compatibel. De server is te oud om met dit beheerprogramma te worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de sectie in de beheerdershandleiding die gaat over het migreren en bijwerken van websites
Oorzaak
Dit probleem treedt op als de update Ows1002.exe voor SharePoint Team Services niet is geïnstalleerd op de SharePoint Team Services-server.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de update Ows1002.exe te installeren op de SharePoint Team Services-server voordat u de site migreert naar Windows SharePoint Services. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Installeer Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1) en Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2) (als deze nog niet zijn geïnstalleerd op de server). Ga hiervoor naar de volgende website voor Microsoft Office-productupdates:Opmerking Office XP SP-1 en Office XP SP-2 moeten zijn geïnstalleerd op de server voordat u de update Owa1002.exe in stap 2 installeert.
 2. Download de volgende update van SharePoint Team Services, installeer deze op de SharePoint Team Services-server en gebruik vervolgens het hulpprogramma Smigrate.exe om de SharePoint Team Services-site te migreren naar een Windows SharePoint Services-site.

  U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
  Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Meer informatie
Het hulpprogramma Smigrate.exe bevindt zich in de map Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\Bin op de server. Maak met het hulpprogramma Smigrate.exe back-ups van SharePoint Team Services-sites of Windows SharePoint Services-sites en zet deze back-ups daarna terug op andere servers waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd. Bij het gebruik van het hulpprogramma Smigrate.exe moet u twee afzonderlijke bewerkingen uitvoeren. Eerst maakt u een back-up van de site naar een bestand en vervolgens zet u de site terug op de nieuwe locatie. Zie het gedeelte dat gaat over het migreren en bijwerken van websites in de Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Beheerdershandleiding. voor meer informatie over het hulpprogramma Smigrate.exe. De Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Beheerdershandleiding bevindt zich in de map Docs in de hoofdmap van de cd-rom Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003.

Ga voor meer informatie over SharePoint Portal Server en Windows SharePoint Services naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 823376 - Laatst bijgewerkt: 01/10/2015 14:10:50 - Revisie: 4.4

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix KB823376
Feedback