Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Als u updates van Windows-software in de verkeerde volgorde verwijdert, werkt het besturingssysteem niet meer

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Het besturingssysteem werkt niet (goed) meer nadat u een update van Microsoft Windows-software hebt verwijderd met de optie Software in het Configuratiescherm of met behulp van het bestand Spuninst.exe. Wanneer u een update van Windows-software verwijdert, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven van de volgende strekking:
Setup heeft de volgende programma's op uw computer gevonden:
Lijst met software-updates en toepassingen
Als een software-update wordt verwijderd, werken deze programma's mogelijk niet meer correct. Wilt u doorgaan?
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor als u de updates van de Windows-software in de verkeerde volgorde uit het besturingssysteem verwijdert.

Opmerking Houd de bestanden in het besturingssysteem consistent door de updates van de Windows-software te verwijderen in de omgekeerde volgorde waarin u deze hebt geïnstalleerd. Verwijder de laatst geïnstalleerde update van de Windows-software het eerst, vervolgens de op een na laatst geïnstalleerde update, en zo verder.

De volgende scenario's kunnen er de oorzaak van zijn dat het besturingssysteem niet meer goed functioneert.

Scenario 1

 1. U installeert software-update 1.
 2. U installeert een service pack dat is uitgebracht vóór software-update 1.
 3. U verwijdert software-update 1.

Scenario 2

 1. U installeert software-update 1.
 2. U installeert software-update 2.
 3. U verwijdert software-update 1.
Opmerking Deze scenario's worden niet door ons ondersteund. Wij raden u niet aan software-updates te verwijderen.
Oplossing
U kunt dit probleem omzeilen door de software-updates te verwijderen in de omgekeerde volgorde waarin u deze hebt geïnstalleerd.

Scenario 1

 1. Installeer software-update 1.
 2. Installeer een service pack dat is uitgebracht vóór software-update 1.
 3. Verwijder het service pack dat u in stap 2 hebt geïnstalleerd.
 4. Verwijder software-update 1.
 5. Installeer opnieuw het service pack dat u in stap 2 hebt geïnstalleerd.

Scenario 2

 1. Installeer software-update 1.
 2. Installeer software-update 2.
 3. Verwijder software-update 2.
 4. Verwijder software-update 1.
Als u wilt vaststellen in welke volgorde de software-updates zijn geïnstalleerd, kunt u een logboekbestand TimeLine.log maken. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt:
  dir %windir%\*.log /o:d | findstr /i /r /c:q......\.log /c:kb......\.log /c:q......uninst\.log /c:kb......uninst\.log > %systemdrive%\TimeLine.log
 3. Druk op ENTER
Wanneer u het bestand TimeLine.log opent (%systemdrive%\TimeLine.log), worden de geïnstalleerde software-updates vermeld op volgorde van datum. De laatst geïnstalleerde software-update wordt onderaan vermeld.

Als u een software-update wilt verwijderen, verwijdert u eerst de laatst vermelde update in het bestand TimeLine.log en vervolgens gaat u telkens omhoog. Verwijder steeds één software-update tegelijk, totdat u de gewenste software-update hebt verwijderd.

Als u al een probleem hebt gehad doordat u een software-update in de verkeerde volgorde hebt verwijderd en u gebruikt Windows XP of Windows 2000, kunt u het hulpprogramma Qfecheck.exe gebruiken om vast te stellen welke software-updates mogelijk beschadigd zijn. U kunt Qfecheck.exe gebruiken om na te gaan en te controleren welke updates van de Windows-software zijn geïnstalleerd. Wanneer Qfecheck.exe meldt dat een software-update beschadigd is, installeert u die update opnieuw om ervoor te zorgen dat de juiste versies van bestanden geïnstalleerd zijn. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
282784 De installatie van hotfixes voor Windows 2000 en Windows XP controleren met Qfecheck.exe
Meer informatie
Wanneer u een software-update installeert, wordt een map gemaakt voor het verwijderen van de installatie onder %SystemRoot%\$NtUninstall[KBArticleNumber]$\. Deze map bevat de oorspronkelijke bestanden die door de update zijn vervangen.

Wanneer een software-update wordt verwijderd, worden de bestanden uit de Uninstall-map teruggekopieerd naar de directory's van het besturingssysteem. Verder worden registersleutels weer op de oorspronkelijke waarden teruggezet.

Als u een software-update verwijdert die niet de laatst geïnstalleerde software-update is, wordt een waarschuwingsbericht van de volgende strekking weergegeven:
Setup heeft de volgende programma's op uw computer gevonden:
Lijst met software-updates en toepassingen.
Als een software-update wordt verwijderd, werken deze programma's mogelijk niet meer correct. Wilt u doorgaan?
Dit bericht bevat een lijst met alle software-updates en toepassingen die u op de computer hebt geïnstalleerd sinds de installatie van de software-update die u nu wilt verwijderen. Wanneer u software-updates zonder toezicht installeert met de opdrachtregeloptie /quiet of /passive, wordt deze waarschuwing niet weergegeven en wordt de software-update gewoon verwijderd.

Voor meer informatie over de schakelopties die beschikbaar zijn wanneer u updates van Windows-software installeert, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
262841 Opdrachtregelparameters voor update-pakketten van Windows-software
In het algemeen zijn toepassingen niet afhankelijk van software-updates, maar soms wel van service packs. Neem contact op met de ontwikkelaar van de software of met een relevante nieuwsgroep als u vragen hebt over de manieren waarop een toepassing afhankelijk is van een bepaalde software-update of bepaald service pack.

Windows service packs zijn cumulatief van opzet. Dat betekent dat fouten die in een service pack worden gecorrigeerd, ook in alle daaropvolgende service packs zijn gecorrigeerd. Als u wilt weten of een bepaalde software-update deel uitmaakt van een service pack, bekijkt u de lijst in Software van het Configuratiescherm. Na installatie van een service pack worden software-updates die deel uitmaken van het laatst geïnstalleerde Windows service pack, niet weergegeven in de lijst in Software. Dit komt doordat bij installatie van een service pack die items uit de lijst worden verwijderd.

U kunt ook de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base raadplegen om vast te stellen of een software-update in een bepaald Windows Service Pack is opgenomen:
324720 Oplossingen die zijn opgenomen in Service Pack 1 en Service Pack 1a voor Windows XP
327194 Lijst met programmafouten die zijn verholpen in Windows 2000 Service Pack 4
320853 Lijst met programmafouten die zijn verholpen in Windows 2000 Service Pack 3

Voorbeeldscenario's

Scenario 1
 1. U installeert Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) op een computer.
 2. U installeert een software-update die dateert van na Service Pack 4 (SP4).
 3. U installeert Windows 2000 SP4.

  Opmerking Tijdens installatie van het service pack wordt de versie van de software-update gecontroleerd. De bestanden van latere versie uit de software-update worden daarmee niet vervangen.
 4. U verwijdert de software-update van na Windows 2000 SP4 op een later tijdstip.
Tijdens het verwijderen van de software-update worden de bestanden in de besturingssysteemdirectory's vervangen door de bestanden uit de Uninstall-map van de software-update. Deze map is tijdens de installatie van de software-update gemaakt. Deze bestanden zijn de versies die dateren van voor Windows 2000 SP4. Hierdoor kan een discrepantie ontstaan tussen deze bestanden en de overige bestanden van het besturingssysteem. Daardoor is het mogelijk dat Windows niet meer functioneert.
Scenario 2
 1. U installeert Windows XP software-update 828274 op een computer.
 2. U installeert Windows XP software-update 820128.
 3. Op een later tijdstip verwijdert u Windows XP software-update 828274.
Met software-update 828274 worden kernelbestanden bijgewerkt. Met software-update 820128 worden kernelbestanden bijgewerkt, maar ook het bestand Services.exe. Met software-update 820128 wordt Ntdll.dll niet bijgewerkt. Wanneer u software-update 828274 verwijdert, worden de kernelbestanden in de besturingssysteemdirectory vervangen door de oorspronkelijke bestanden van de Uninstall-map. Hierdoor kan een discrepantie tussen de bestanden ontstaan doordat de oorspronkelijke kernelbestanden andere versies van Services.exe en Ntdll.dll nodig hebben dan de versies van de bestanden uit software-update 820128 die het systeem momenteel bevat. Hierdoor kan Windows onjuist functioneren of helemaal stoppen.

Opmerking Deze scenario's worden niet door ons ondersteund. Wij raden u niet aan software-updates te verwijderen.
Referenties
Voor meer informatie over de standaardterminologie die wordt gebruikt om Microsoft software-updates, hulpprogramma's en invoegprogramma's te beschrijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Meer informatie over Update.exe, het pakketinstallatieprogramma voor Windows en Windows-onderdelen vindt u in het white paper 'Inside Update.exe - the package installer for Windows and Windows components' op de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 823836 - Laatst bijgewerkt: 04/12/2005 09:24:13 - Revisie: 5.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional SP1a, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1a, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP4

 • kbsetup kbenv kbtshoot kbprb kberrmsg kbnofix kbbug KB823836
Feedback