Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Afdrukken vanaf een virtuele Windows-machine in Virtual PC

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden de verschillende modi beschreven waarmee u kunt afdrukken vanaf een virtuele Microsoft Windows-machine in Virtual PC.
Meer informatie

Afdrukmodi voor Virtual PC

Virtual PC 5.0 en hoger heeft drie modi waarmee u kunt afdrukken:
 • Emulated Printing
 • Networked Printing
 • Universal Serial Bus (USB) Printing
Wanneer u Emulated Printing gebruikt, verzendt Windows het document naar een virtuele printer. Virtual PC gebruikt vervolgens het Apple Mac OS-afdruksysteem om het document af te drukken met de standaardprinter van de Macintosh-computer.

Wanneer u Networked Printing gebruikt, verzendt Windows het document naar een Windows-netwerkprinter met behulp van Windows-printerstuurprogramma's. Hierbij worden de afdrukfuncties van de printer volledig benut.

Wanneer u USB Printing gebruikt, verzendt Windows het document rechtstreeks naar de printer, hetzij via USB, hetzij via het netwerk. Hierbij worden de afdrukfuncties van de printer volledig benut.

In de onderstaande methoden wordt beschreven hoe u de diverse afdrukopties voor Virtual PC versie 5 en 6 kunt configureren en installeren.

Methode 1: Emulated Printing in Windows configureren

Als u uw eigen exemplaar van Windows hebt geïnstalleerd, moet u met de wizard Printer toevoegen in Windows de juiste Macintosh-printer installeren.

Installatie Mac OS

Als u niet eerder vanuit een Macintosh-programma naar uw printer hebt afgedrukt, moet u de juiste Macintosh-printerstuurprogramma's installeren (als deze nog niet zijn geïnstalleerd) en de printer in de Apple Mac OS 9-kiezer of in het Apple Mac OS X Afdrukbeheer als standaardprinter instellen. Zie het desbetreffende onderwerp in het Apple Mac OS Help-centrum voor meer informatie over het installeren en configureren van printerstuurprogramma's.Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.

Installatie virtuele Windows-machine

Het Macintosh-printerstuurprogramma (Inkjet) installeren
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Dubbelklik op Een printer toevoegen.
 3. Klik op Volgende.
 4. Klik op Lokale printer die met deze computer is verbonden .
 5. Schakel het selectievakje Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren uit.
 6. Klik op Volgende.
 7. Klik op LPT1 en klik op Volgende.
 8. Klik in het vak Fabrikant op Epson.
 9. Klik in het vak Printers op Epson AP-3260 en klik op Volgende.
 10. Typ Mac Printer (Inkjet) onder Printernaam.
 11. Klik op Ja onder Wilt u deze printer als standaardprinter gebruiken.
 12. Klik op Volgende en selecteer Deze printer niet delen.
 13. Klik op Volgende en klik op Nee onder Wilt u een testpagina afdrukken.
 14. Klik op Volgende en klik op Voltooien.
Het Macintosh-printerstuurprogramma (PostScript) installeren
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Dubbelklik op Een printer toevoegen.
 3. Klik op Volgende.
 4. Klik op Lokale printer die met deze computer is verbonden .
 5. Schakel het selectievakje Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren uit.
 6. Klik op Volgende.
 7. Klik op LPT1 en klik op Volgende.
 8. Klik in het vak Fabrikant op Apple.
 9. Klik in het vak Printers op Apple LaserWriter II NT en klik op Volgende.
 10. Typ Mac-printer (PostScript) onder Printernaam.
 11. Klik op Ja onder Wilt u deze printer als standaardprinter gebruiken.
 12. Klik op Volgende en selecteer Deze printer niet delen.
 13. Klik op Volgende en klik op Nee onder Wilt u een testpagina afdrukken.
 14. Klik op Volgende en klik op Voltooien.

Methode 2: Network Printing configureren

Als u afdrukt naar een printer die verbonden is met een Windows-netwerk, gaat u als volgt te werk:

Installatie Mac OS

In Mac OS is geen installatie vereist. Bij afdrukken via het netwerk wordt geen gebruikgemaakt van het afdruksysteem van de Macintosh-computer.

Installatie virtuele Windows-machine

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Dubbelklik op Een printer toevoegen.
 3. Klik op Volgende.
 4. Klik op Netwerkprinter en klik op Volgende.
 5. Klik op Bladeren om de gedeelde printer op het netwerk te zoeken.
 6. Klik op OK en klik op Volgende.
 7. Stel de printernaam in. Klik op Volgende.
 8. Druk een testpagina af en klik op Voltooien.
 9. De printer wordt geconfigureerd en het printerstuurprogramma wordt via het netwerk gekopieerd.

Methode 3: USB Printing configureren

Om de afdrukfuncties van de USB-printer volledig te benutten, moet u Windows configureren aan de hand van specifieke informatie over de printer.U kunt deze modus alleen gebruiken als de printer rechtstreeks via een USB-kabel met de Macintosh-computer is verbonden. Als de printer werkt met een adapter van USB naar seriële poort of met een adapter van USB naar parallelle poort, moet u de modus Emulated Printing gebruiken.

Voor de modus USB Printing is tevens een USB-printerstuurprogramma voor Windows vereist. In eerdere versies van Windows (Microsoft Windows 95 en Windows NT) kunt u niet afdrukken via USB omdat deze besturingssystemen geen USB-apparaten ondersteunen.Wanneer u een virtuele machine uitvoert die is geconfigureerd voor afdrukken via USB, is de printer niet beschikbaar voor Mac OS of andere virtuele machines.

Installatie Mac OS

In Mac OS is geen installatieprocedure vereist. USB Printing maakt geen gebruik van het afdruksysteem van de Macintosh-computer.

Installatie Virtual PC

 1. Start Virtual PC.
 2. Klik op Settings in het dialoogvenster Virtual PC List.
 3. Klik op USB.
 4. Schakel het selectievakje Enable USB in.
 5. Schakel het selectievakje in voor de USB-printer die u wilt gebruiken.
 6. Klik op OK.
Opmerking Wanneer u USB inschakelt in Virtual PC, wordt de printer 'losgekoppeld' van de USB-poort van de Macintosh-computer en 'aangesloten' op de virtuele USB-poort van de virtuele machine. Terwijl de virtuele machine wordt uitgevoerd, is de printer niet beschikbaar voor Mac OS. Als Mac OS probeert de printer te gebruiken terwijl de virtuele Windows-machine wordt uitgevoerd, reageert Mac OS alsof de printer fysiek is losgekoppeld en wordt een foutbericht weergegeven.

Meestal wordt de printer weer automatisch door Mac OS overgenomen nadat u het venster van de virtuele machine hebt gesloten of nadat u Virtual PC hebt afgesloten. Soms wordt de printer niet in Mac OS weergegeven nadat Virtual PC de printer heeft vrijgegeven. Als dit probleem optreedt, schakelt u de printer uit, koppelt u de USB-kabel los, schakelt u de printer weer in en sluit u deze weer aan.

Installatie virtuele Windows-machine

De installatieprocedure van een Windows-USB-printer voor een virtuele machine is hetzelfde als de procedure voor een echte pc. Als u beschikt over de cd die bij de printer is geleverd, volgt u de bijbehorende instructies. Als u het printerstuurprogramma via de website van de printerfabrikant hebt gedownload, volgt u nauwkeurig de instructies van de fabrikant voor het stuurprogramma. De volgorde waarin u de stappen uitvoert, kan van elementair belang zijn.

Opmerking Voor Epson-printers zijn speciale installatie-instructies vereist.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824613 How to Use Epson USB Printers with Virtual PC
Voor meer informatie over het afdrukken vanuit Virtual PC 6.0 raadpleegt u het Help-onderwerp How to Print with Virtual PC:
 • Open het menu Help en klik op How To Print with Virtual PC.
Voor meer informatie over het afdrukken vanuit Virtual PC 5.0 raadpleegt u het Help-onderwerp About Printing:
 1. Open het menu Help en klik op Virtual PC Help.
 2. Klik op Help Topics en klik op Printing.
U kunt het Help-onderwerp Virtual PC als volgt vanuit het Help-centrum openen:
 1. Open het menu Help en klik op Mac Help.
 2. Klik in het deelvenster Help Center op Virtual PC Help.
 3. Klik op Help Topics en klik op Printing.
Eigenschappen

Artikel-id: 824366 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 03:44:37 - Revisie: 3.0

Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprint kbhowto KB824366
Feedback