Beschrijving van de beveiligingspatch voor Word 2002: 3 september 2003

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 824936 voor een Microsoft Word 2000-versie van dit artikel.

Klik op de volgende koppeling voor een versie van dit artikel die bestemd is voor Microsoft Word 97 en Word 98 voor de Japanse editie van Microsoft Windows 98: 827647.
Samenvatting
Microsoft heeft een update voor Microsoft Word 2002 uitgebracht. Met deze update verhelpt u een fout in Word 2002 waardoor niet-ondertekende macro's in speciaal vervaardigde documenten automatisch kunnen worden uitgevoerd ongeacht de instellingen van de gebruiker voor het niveau van macrobeveiliging. Deze update van Word 2002 maakt deel uit van Microsoft's streven klanten te allen tijde van de laatste productupdates te voorzien.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de volgende beveiligingspatch voor Word 2002 downloadt en installeert: (KB824934) downloadt en installeert.
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of later installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Voordat u deze update installeert, moet u Office XP SP-2 installeren.
 • Voor meer informatie over het installeren van Office XP Service Pack 2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325671Office XP: Overzicht van Office XP Service Pack 2

Client-update:

Als u Word hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.

  -of-
 • Installeer alleen de beveiligingspatch voor Word 2002: (KB824934) installeren via de stappen die in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates

Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de beveiligingspatch voor Word 2002 installeren: (KB824934) installeren

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket OfficeXP-KB824934-Client-Nld.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de update downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand OfficeXP-kb824934-client-enu.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op OfficeXP-kb824934-client-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office XP en klik op OK.
 6. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking: Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office XP verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor netwerkinstallaties

Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket OfficeXP-KB824934-Fullfile-Enu.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Als u serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk nadat u op de koppeling hebt geklikt om de update voor netwerkinstallaties te downloaden:
 1. Klik op Opslaan om het bestand OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ c:\KB824934 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 7. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de netwerkinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\KB824934\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij Pad netwerkinst staat voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate.

  Opmerking Als u /qb+ toevoegt aan het eind van de opdrachtregel. worden de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad netwerkinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  waarbij Pad netwerkinst staat voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook de volgende onderdelen installeren:
  • WORDFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de netwerkinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor netwerkinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen: Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie  ------------------------  Winword.exe 10.0.5522.0
Ga als volgt te werk om te bepalen welke versie van Word 2002 op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Winword.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand Winword.exe en klik op Eigenschappen.
 5. Bepaal op het tabblad Versie welke versie van Word op uw computer is geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het bepalen van de versie van Word 2002 op uw computer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291331De versie van Office XP controleren
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Word 2002: (KB824934) al op de computer is geïnstalleerd, wordt tijdens het installeren van de beveiligingspatch het volgende foutbericht weergegeven: KB824934:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 2.0 of hoger nodig. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:

Problemen die door de update worden opgelost

Met de beveiligingspatch voor Word 2002: (KB824934) worden de problemen opgelost die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven:

320902Word 2002: Verwijderde tekst wordt opnieuw weergegeven in het document nadat u de wijzigingen hebt bekeken.
327667Fix: Word 2002: IOleObject::DoVerb Returns RPC_E_SERVERFAULT wordt weergegeven als u bepaalde documenten opent
330300Word 2002: Foutbericht '4198' wordt weergegeven als u een Word-tabelobject sluit
326041Word 2002: U kunt het frame of de tekst binnen het frame niet selecteren als u een Word-document maakt dat een frame bevat
325620Word 2002: Bij een document met een ingesloten object wordt gevraagd of u wilt opslaan nadat u de eigenschap Opgeslagen hebt ingesteld.
292097Word 2002: Er gebeurt niets als u op een afbeelding met een hyperlink klikt
328474Word 2002: Een sjabloon van één pagina wordt geopend als een sjabloon van twee pagina's
325527Word 2002: Een document wordt afgedrukt met een brede rechtermarge als u de ballonnen uitschakelt.
331945Word 2002: De gebeurtenis BeforeClose wordt niet gestart als het selectievakje Vensters op de taakbalk is uitgeschakeld
331941Word 2002: Als de eigenschap Setting DeletedTextMark met revisieballonnen wordt uitgeschakeld, wordt de indeling van het document onjuist
329040PowerPoint 2002: AutoVormen worden niet weergegeven als u Microsoft Word gebruikt en een tabel die AutoVormen bevat, plakt in een Microsoft PowerPoint-presentatie.
332114Word 2002: De lettertypen in tekstvakken worden gewijzigd
331899Word 2002: Gedraaide tekst wordt niet zoals verwacht gedraaid afgedrukt
810162Word 2002: Taakvenster wordt niet weergegeven bij het starten
292158Word 2002: Alle paginanummers van een document worden onverwacht gewijzigd in 0 (nul)
329815Word 2002: De macro's AutoOpen en Document_open werken niet als verwacht nadat u een document hebt ingecheckt
328092Word 2002: Ingevoegde tabellen worden niet uitgelijnd nadat u het document opnieuw hebt geopend
329587Word 2002: De instelling N-up in Word wordt genegeerd door de printer
316270Word 2000: Foutbericht 'Onbekend teken' of het resultaat Nul wanneer een veld het teken E of N bevat
328232Word 2002: Foutbericht wanneer u complexe tabellen probeert te bewerken
292174Word 2002: Foutbericht: De opmaak in dit document is te complex. Sla het document nu op.
329280Tekst die u verwijdert en markeert als verborgen tekst, wordt afgedrukt als u de functie Wijzigingen bijhouden gebruikt
328683Word 2002: Tekst gaat verloren of wordt verborgen in uw Word-document als u de VBA-methode OpslaanAls gebruikt
331325Fix: Toetsenaanslagen in Word 2002 worden in Windows 98 en Windows ME niet weergegeven als er een toegankelijkheidsclient is gestart
328100Word 2002: Foutbericht 'De documentnaam of het pad is ongeldig' wordt weergegeven als u een bestand opent
235678Word 2002: Foutbericht Legal Pleading Wizard: Het projectitem kan niet worden gekopieerd
327043Word 2002: Kolommen worden onjuist gesorteerd in Word
811946Outlook reageert niet meer (blijft hangen) als u een e-mailbericht beantwoordt
811930Word 2002: Word wordt afgesloten wanneer u delen van een document kopieert en plakt
328707Word 2002: Tabellen in kop- en voettekst verschuiven naar rechts als u een Word-document opent
327871Word 2002: In de functie Documenten vergelijken en samenvoegen worden onjuiste wijzigingen getoond
812637Word 2002: Als u Word 2002 gebruikt om een Word 97-document te openen, wordt de positie van nummers niet behouden
328528Word 2002: Excel-grafiek wordt als een object geplakt in een niet-Engelse versie
329976Word 2002: Tabellen van één pagina worden uitgebreid tot twee pagina's
290981Word 2002: Het dialoogvenster 'File Conversion Encoding' wordt geopend wanneer u een tekstbestand opent
327579Word 2002: De maand en de dag worden niet weergegeven in de volgorde die u verwacht in een document dat gemaakt is met Afdruk samenvoegen en dat is gekoppeld aan een externe gegevensbron
330432Word 2002: De alineanummering van een tekst gaat verloren als deze in een nieuw document wordt geplakt
324328Word 2002: U wordt om een wachtwoord gevraagd wanneer u een Word-document sluit dat u hebt geopend in een webbrowser
810361Fix: Een ongeformatteerde tekstkoppeling veroorzaakt een fout bij het invoegen of bij het bijwerken binnen een tabel
814482Word 2002: De functie Wijzigingen bijhouden plaatst de ballon op de verkeerde plek als u tekst uit een voetnoot verwijdert
814407Word 2002: Als u het opslaan van een document met bijgehouden wijzigingen annuleert, wordt er een verkeerde invoer in het DMS gemaakt
815006Word 2002: De VBA-methode Find.Execute ReplaceAll levert niet de oorspronkelijke selectie op
329808Word 2002: Word-objecten worden geconverteerd naar afbeeldingen als u de knop Sluiten gebruikt om een document op te slaan en te sluiten
814137Word 2002: Het lettertype wordt gewijzigd als u een teken typt in een IME van derden
814507Word 2002: Afbeeldingen in een document dat geopend is vanaf een diskette- of netwerkstation, veranderen in een rode X als u een aangepast programma gebruikt
286864Word 2002: De knoppen Vorige en Volgende van de werkbalk Web functioneren niet
331492Word 2002: Een object uit een Excel-werkblad met gekleurde tekst wordt zwart afgedrukt
813815Word 2002: Een conditioneel veld dat verwijst naar AutoTekst-fragmenten wordt de eerste keer niet geheel bijgewerkt
815621Word 2002: Een aangepaste werkbalk in een sjabloon veroorzaakt een foutmelding in Word bij het afsluiten
814673Word 2002: Rijen of kolommen die zijn geplakt uit een Microsoft Excel-werkblad worden niet weergegeven
327037WD2000: Excel-werkbladen met koppelingen naar bladwijzers in Word worden niet bijgewerkt
816476Word 2002: Het lettertype in tekstvakken die u met AutoTekst invoegt, wordt gewijzigd
816478Word 2002: Meerdere kopieën van hetzelfde lijstopmaakprofiel in het taakvenster Opmaakprofielen
813816Word 2002: De alineamarkering in de koptekst blijft aanwezig na het verwijderen van de tekst in de koptekst
815621Word 2002: Een aangepaste werkbalk in een sjabloon veroorzaakt een foutmelding in Word bij het afsluiten
329809Word 2002: De vertaaldiensten worden niet gestart als u een proxyserver met basisverificatie gebruikt
330575WD2002: Italiaans: Het aantal regels op een pagina wordt gewijzigd na het ongedaan maken van een bewerking waarbij een woord automatisch werd afgebroken
818052Word 2002: De instelling voor pagina per vel wordt door Word genegeerd als u afdrukt vanuit het dialoogobject wdDialogFilePrint
815193Word 2000: De indexgegevens worden als één item vermeld in de Index
818328Word 2002: De tekst die is uitgelijnd rond een tabel van rechts naar links, wordt onder de tabel weergegeven in het afgedrukte document
308937BUG: Er wordt in Word 2002 een foutbericht weergegeven bij verzoek tot IPrint::Print, hoewel het document wordt afgedrukt.
818791Word 2002: RTF-bestanden worden traag geopend en u kunt er niet snel in bladeren
813817Word 2000: Geneste bladwijzers in uw RTF-document worden gewijzigd wanneer u het document opent
820734Word 2002: Een opgenomen bestand met samenvoegvelden onderdrukt lege regels niet in Afdruk samenvoegen
822528Word 2002: De besturingselementen van de werkset Besturingselementen gaan terug naar de ontwerpmodus als u in het document bladert
822891Word 2002: Het formaat van vormen die tekst bevatten, wordt gewijzigd als u een Word 2000-document opent in Word 2002
821526Word 2002 loopt vast als u een document afdrukt op de achtergrond
822847Word 2002: Foutbericht 'Er is een fout opgetreden in Word' wordt weergegeven als u een document opent
823200Word 2002: Kruisverwijzingsvelden in een document waarop een vergelijking wordt gedaan, worden als 0 (nul) weergegeven.
290981Word 2002: Het dialoogvenster 'File Conversion Encoding' wordt geopend wanneer u een tekstbestand opent
293005Outlook 2002: Outlook-bijlagen worden weergegeven in de lijst Laatst gebruikt
823476Het is niet mogelijk wijzigingen op te slaan in een document dat op het netwerk wordt gedeeld
823154Als u een bladwijzer toevoegt aan een aantal lijstnummervelden, worden alle kruisverwijzingen hetzelfde weergegeven


Met de beveiligingspatch voor Word 2002: (KB824934) worden problemen opgelost die in Microsoft Security Bulletin MS03-035 zijn beschreven. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
827653MS03-035: Een beveiligingslek in Microsoft Word kan ertoe leiden dat macro's automatisch worden gestart


Met de beveiligingspatch voor Word 2002: (KB824934) worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

Word 2002: In één Word-sessie kan Afdruk samenvoegen niet tweemaal worden uitgevoerd

Wanneer u Word gebruikt om te communiceren met een documentbeheersysteem (DMS) en u meerdere samenvoegbewerkingen wilt uitvoeren, kunt u gegevensrecords uit de tekstgegevensbron voor de eerste keer samenvoegen, maar kunt u tijdens dezelfde Word-sessie de records niet voor de tweede keer samenvoegen.

Het veld INCLUDETEXT in een per e-mail verzonden Word-document kan tekst bevatten uit een ander bestand

Als u een Word-document met het veld INCLUDETEXT in een e-mailbericht terugzendt wanneer u Word als e-maileditor gebruikt, kan de inhoud van een ander bestand op de computer in het teruggezonden Word-document worden opgenomen.

Begin van alinea wordt overdrukt

Wanneer u een document afdrukt terwijl de functie Woorden in document automatisch afbreken is ingeschakeld, kan het einde van de vorige alinea het begin van de alinea overdrukken.

Word 2002: Met de functie Afdruk samenvoegen worden niet alle tekens in de gegevensbron samengevoegd

Wanneer u de functie Afdruk samenvoegen in Word 2002 gebruikt, kunnen sommige uitgebreide tekens wegvallen of door een spatie, zoals tekencode 0172 (de vaste spatie), worden vervangen.

Word 2002: Wanneer u op CTRL + Y drukt om een actie te herhalen, worden de wijzigingen niet toegepast als de laatste wijziging betrekking heeft op het lettertype of de tekengrootte

Wanneer u in Word 2002 op de toetsencombinatie CTRL + Y drukt om een actie te herhalen, wordt de wijziging niet toegepast op de geselecteerde regel tekst als bij de laatste wijziging het lettertype of de tekengrootte is veranderd.

Word reageert niet meer wanneer u een selectie als RTF in een ander programma plakt

Wanneer u een grote selectie tekst kopieert en de tekst als Rich Text Format (RTF) in een ander programma plakt, reageert Word mogelijk niet meer.

Word 2000: Foutbericht wanneer u open berichten probeert te sluiten

Als in Outlook 2000 meerdere berichten uit een bestand met persoonlijke mappen (.pst) zijn geopend en u Word als e-maileditor gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven. Bovendien reageert Word 2000 of Outlook 2000 niet meer wanneer u een geopend bericht probeert te sluiten door in de rechterbovenhoek van het bericht op de knop X te klikken.
Er is onvoldoende geheugen of schijfruimte. Het gewenste lettertype kan niet worden weergegeven.

Het bladeren in een collectie alinea's in een samenvoegdocument van Word verloopt traag

Een VBA-routine (Visual Basic for Applications) in Word 2002 die stapsgewijs de collectie alinea's van een document doorloopt, wordt zeer traag uitgevoerd wanneer een gegevensbestand voor de samenvoegbewerking aan het document is gekoppeld.

Een Word-document dat in Microsoft Internet Explorer is geopend, wordt onverwacht afgesloten

Wanneer u in Internet Explorer op de knop Terug klikt, wordt Word onverwacht afgesloten. Dit probleem kan optreden wanneer het Word 2002-document dat in Internet Explorer is geopend ActiveX-besturingselementen (tekstvakken) bevat.

Lange opmerkingen worden afgebroken of worden niet volledig weergegeven in de scherminfo

Wanneer u de muisaanwijzer stilhoudt boven een opmerking in een Microsoft Word-document, kan een van de volgende problemen optreden:
 • Een gedeelte van de opmerking wordt weergegeven in de scherminfo.
 • De opmerking wordt niet weergegeven in de scherminfo.

Samenvoeging van een adreslijst in een tabel heeft tot gevolg dat de tabel beschadigd is

Wanneer u een samenvoeging van een adreslijst in een tabel uitvoert met een tekstbestand, wordt de tabel in de samenvoeging beschadigd wanneer de gegevensbron carriage returns bevat.

Hyperlinks die in een e-mailbericht in RTF zijn ingevoegd worden samengevoegd weergegeven

Wanneer u Microsoft Word als e-maileditor gebruikt in Microsoft Outlook, worden de bijlagen (hyperlinks) niet afzonderlijk weergegeven als u meerdere bijlagen als hyperlinks invoegt in een e-mailbericht in RTF (Rich Text Format). De hyperlinks worden in plaats hiervan samengevoegd weergegeven.

Wanneer u een document met het veld NUMPAGES afdrukt, wordt het veld NUMPAGES niet bijgewerkt en wordt het resultaat van het veld afgedrukt met een onjuiste waarde. Dit probleem treedt op als de volgende condities allemaal waar zijn:
 • De optie Velden bijwerken op het tabblad Afdrukken (klik in het menu Extra op Opties) is ingeschakeld.
 • Een koptekst in het document bevat het veld INCLUDEPICTURE, EMBED of LINK.
 • Het veld INCLUDEPICTURE, EMBED of LINK is in lijn met tekst.
 • U verwijdert tekst waardoor het aantal pagina's in het document wordt verminderd, waarna u het document afdrukt.

Postcode ontbreekt wanneer u afdrukken met Microsoft Outlook-contactpersonen samenvoegt

Wanneer u afdrukken samenvoegt en Outlook-contactpersonen als gegevensbron gebruikt, wordt de postcode niet samengevoegd wanneer u het samenvoegveld van het adresblok gebruikt.
Eigenschappen

Artikel-id: 824934 - Laatst bijgewerkt: 02/11/2014 18:09:13 - Revisie: 6.3

 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824934
Feedback