Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de beveiligingspatch voor Word 2000 van 3 september 2003

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 824934 voor een Microsoft Word 2002-versie van dit artikel.

Klik op de volgende koppeling voor een versie van dit artikel die bestemd is voor Microsoft Word 97 en Word 98 voor de Japanse editie van Microsoft Windows 98: 827647.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Word 2000. Deze update heeft betrekking op een fout in Word 2000 die het mogelijk maakt dat niet-ondertekende macro's in speciaal daarvoor gemaakte documenten automatisch worden uitgevoerd, ongeacht de instellingen van de gebruiker op gebied van macrobeveiligingsniveau. Daarnaast is ook een aantal andere probleemoplossingen opgenomen, zoals beschreven in de sectie 'Lijst met problemen die door de update worden opgelost' verderop in dit artikel. Deze update van Word 2000 maakt deel uit van Microsoft's streven klanten te allen tijde van de laatste productupdates te voorzien.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de beveiligingspatch voor Word 2000: KB824936 downloadt en installeert.
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Voordat u deze update installeert, moet u Office 2000 SP-3 installeren.

  Voor meer informatie over het installeren van Office 2000 Service Pack 3 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326585Office 2000: Overzicht van Office 2000 Service Pack 3

Client-update:

Als u Word hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.

  -of-
 • Installeer alleen de beveiligingspatch voor Word 2000: KB824936. Volg de stappen die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates

Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Zodra het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de beveiligingspatch voor Word 2000: KB824936 installeren

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Office2000-KB824936-Client-Enu.exe nu downloaden. Releasedatum: 3 september 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2000-kb824936-client-enu.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op office2000-kb824936-client-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office 2000 en klik op OK.
 6. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office 2000 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u het Office 2000-product hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Office2000-KB824936-Fullfile-Enu.exe nu downloaden. Releasedatum: 3 september 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Als u de serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk nadat u op de koppeling hebt geklikt om de update te downloaden:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2000-kb824936-fullfile-enu.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op office2000-kb824936-fullfile-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ c:\KB824936 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\KB824936\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2000 (bijvoorbeeld C:\Office2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate (bijvoorbeeld WINWORDff.msp).

  Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan het eind van de opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Office 2000 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2000 (bijvoorbeeld C:\Office2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook het volgende onderdeel installeren:
  • WORDFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304165Office 2000: Een openbare update voor beheerdersinstallaties installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen: Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie  -----------------------  Winword.exe 9.0.0.7924
Ga als volgt te werk om te bepalen welke versie van Word 2000 op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Winword.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand Winword.exe en klik op Eigenschappen.
 5. Bepaal op het tabblad Versie welke versie van Word op uw computer is geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het bepalen van de versie van Word 2000 op uw computer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
255275Vaststellen welke versie van uw Office 2000-programma is geïnstalleerd
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Word 2000: KB824936 al op de computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert de beveiligingspatch voor Word 2000: KB824936 te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 2.0 of hoger nodig. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger al opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Microsoft Windows 2000:

Problemen die door de update worden opgelost

Met de beveiligingspatch voor Word 2000: KB824936 wordt het probleem opgelost dat is beschreven in het volgende pakket met hotfixes dat is verschenen na Word 2000 Service Pack 3:
822859Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 3 voor Word 2000 van 16 juni 2003
Met de beveiligingspatch voor Word 2000: KB824936 worden tevens de problemen opgelost die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:

319788Word 2000: Documenten die veel opeenvolgende vakken bevatten, worden trager geopend
325619Word 2000: Bij een document met een ingesloten object wordt u steeds gevraagd of u wilt opslaan, zelfs nadat u de eigenschap Opgeslagen hebt ingesteld.
329913Word 2000: Als u Word 2000 gebruikt om een Word 97-document te openen, blijft de positie van nummers niet behouden
329810Word 2000: Sjablonen die ActiveX-besturingselementen bevatten, raken beschadigd
324303Word 2000: Word reageert niet meer wanneer u een tabel bewerkt die meerdere pagina's beslaat
321206Word 2000: Er worden extra regels rond hyperlinks weergegeven wanneer u het document afdrukt
324304Word 2000: Een tabel die meerdere pagina's beslaat, blijkt rijen te herhalen in de afdrukweergave
328709Word 2000 reageert niet wanneer u een beveiligd formulier wilt verzenden
327037WD2000: Excel-werkbladen met koppelingen naar bladwijzers in Word worden niet bijgewerkt
329525Word 2000: In Word treden problemen op met regels die bestaan uit herhaalde niet-alfanumerieke tekens na een tabstop
810863Word 2000: Een tabel kan niet worden weergegven nadat u kop- en voetteksten hebt weergegeven
812123Word 2000: Word wordt onverwacht afgesloten wanneer u webpagina's in documenten plaatst
817432Word 2000: De instelling voor pagina per vel wordt door Word genegeerd als u afdrukt vanuit het dialoogobject wdDialogFilePrint
813549Word 2000: Afdruk samenvoegen: Speciale tekens in gegevensbron worden niet samengevoegd
814508Word 2000: Foutbericht met herhaald ongedaan maken van een groepering van afbeeldingen en het herstellen van de groepering
815193Word 2000: De indexgegevens worden als één item vermeld in de Index
814038Word 2000: Tabellen in een Word 97-document worden met verkeerde uitlijning afgedrukt
813817Word 2000: Geneste bladwijzers in uw RTF-document worden gewijzigd wanneer u het document opent
815681Word 2000: Word en Lotus Notes lijken niet meer te reageren wanneer u wijzigingen in een document opslaat
814917Word 2000: Bij herhaald klikken in een tabelcel wordt een foutbericht weergegeven
817140Word 2000: Het dialoogvenster 'File Conversion Encoding' wordt geopend wanneer u een tekstbestand opent
821474Word 2000: De datum die u typt in het vak 'Tekstvak' wordt gewijzigd in een andere datum nadat u op Tab hebt gedrukt in de Japanse versie van Word 2000
822114Word 2000: Word wordt afgesloten wanneer u een afzonderlijk teken kopieert en plakt


Met de beveiligingspatch voor Word 2000: KB824936 worden tevens problemen opgelost die zijn gedocumenteerd in Microsoft-beveiligingsbulletin MS03-035. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
827653MS03-035: Een beveiligingslek in Microsoft Word kan ertoe leiden dat macro's automatisch worden gestart


Met de beveiligingspatch voor Word 2000: KB824936 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

Wanneer u toegankelijkheid voor blinden inschakelt, verschijnt een zwarte balk onder aan het scherm.

Wanneer u in het register van Windows de toegankelijkheidsoptie voor blinden inschakelt, kan onder aan het scherm een zwarte balk verschijnen.

Word 2000: VBA kan wijzigingen in tabellen niet volgen

Wanneer u Microsoft Visual Basis for Applications (VBA) gebruikt om wijzigingen bij te houden in een document dat is gemaakt in Word 2000 Service Pack 3 (SP3), kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
Error Run Time Error '-2147467259' (80004005)': Method 'Author' of object 'Revision' failed
word office security patch performance reliability update download 2000 hotfix fix
Eigenschappen

Artikel-id: 824936 - Laatst bijgewerkt: 02/13/2014 18:36:10 - Revisie: 5.2

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfile atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824936
Feedback