Beschrijving van de beveiligingspatch voor het Office 2000-conversieprogramma voor WordPerfect 5.x van 3 september 2003

Opmerking
Zie 824938 voor een Microsoft Office XP-versie van dit artikel.
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Office 2000. Met deze update wordt een fout hersteld die voorkomt in het WordPerfect-conversieprogramma van Microsoft Office. Deze fout in de bufferoverloop kan worden misbruikt wanneer u een Corel WordPerfect-programma importeert in uw Microsoft Office 2000-programma. Deze update van Office 2000 maakt deel uit van Microsoft's streven klanten te allen tijde van de laatste productupdates te voorzien.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de volgende beveiligingspatch downloadt en installeert voor het WordPerfect 5x-conversieprogramma van Office 2000: KB824993.
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)
  Voordat u deze update installeert, moet u Office 2000 SP-3 installeren. Voor meer informatie over het installeren van Office 2000 Service Pack 3 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326585Office 2000: Overzicht van Office 2000 Service Pack 3

Client-update:

Als u Word hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.

  -of-
 • Installeer alleen de beveiligingspatch voor het WordPerfect 5.x-conversieprogramma van Office 2000: KB824936. Volg hiervoor de stappen die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates

Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Installeer alleen de beveiligingspatch voor het WordPerfect 5.x-conversieprogramma van Office 2000: KB824993

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Office2000-KB824993-Client-nld.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen. Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2000-kb824993-client-enu.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op office2000-kb824993-client-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office 2000 en klik op OK.
 6. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office 2000 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u het Office 2000-product hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u de serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden.

Opmerking Er wordt bij deze stappen aangenomen dat u vertrouwd bent met het bijwerken van beheerdersinstallaties.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Office2000-KB824993-Fullfile-Enu.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen. Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2000-kb824993-fullfile-enu.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op office2000-kb824993-fullfile-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ C:\KB824993 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de netwerkinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\KB824993\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  Hierbij staat Pad netwerkinst voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Office 2000 (bijvoorbeeld C:\Office2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate.

  Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan het eind van de opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Office 2000 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  Hierbij staat Pad netwerkinst voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Office 2000 (bijvoorbeeld C:\Office2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook de volgende onderdelen installeren:
  TextConverters,TCWP5Files
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304165Procedure: Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie  -----------------------  Msconv97.dll 2003.1100.5510.0  Wpft532.cnv  2002.1100.5510.0
Ga als volgt te werk om vast te stellen of de update op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam de bestandsnaam van een van de bijgewerkte bestanden (bijvoorbeeld Msconv97.dll) en klik op Zoeken.
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand en klik op Eigenschappen.
 5. Controleer op het tabblad Versie of de update op uw computer is geïnstalleerd.
Opmerking Als de beveiligingspatch voor het WordPerfect 5.x-conversieprogramma van Office 2000: KB824993 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert de beveiligingspatch voor het WordPerfect 5.x-conversieprogramma voor Office 2000 te installeren: KB824993:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 2.0 of hoger nodig. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger al opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:

Problemen die door de update worden opgelost

Met de beveiligingspatch voor het WordPerfect 5.x-conversieprogramma van Office 2000: KB824993 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

Mogelijk beveiligingsprobleem met bufferoverloop


Met deze update wordt een beveiligingsprobleem opgelost waarbij een bufferoverloopsituatie mogelijk is wanneer u het WordPerfect-conversieprogramma van Office 2000 gebruikt.
2000 security office wordperfect 5.x converter patch performance reliability update download hotfix fix
Eigenschappen

Artikel-id: 824993 - Laatst bijgewerkt: 02/13/2014 06:27:03 - Revisie: 9.2

Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbpatch kbfile kbsecurity atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB824993
Feedback