Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Installeren van internetverbinding voor Virtual PC en het oplossen van problemen

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden de stappen beschreven voor het configureren van en het oplossen van problemen met internetverbindingen in Virtual PC for Macintosh. Het oplossen van problemen met netwerkcommunicatie kan ingewikkeld zijn. In dit artikel worden alleen de basisstappen beschreven voor het oplossen van de meest voorkomende problemen bij een virtuele machine van Virtual PC.

Voor uitgebreide informatie over het oplossen van problemen met TCP/IP en netwerken raadpleegt u de Microsoft Knowledge Base-artikelen die worden vermeld in de sectie 'Verwijzingen' van dit artikel.

Terug naar begin

Netwerkopties

Met behulp van een van de volgende methoden kunt u een virtuele Microsoft Windows-computer met internet verbinden:
 • Virtual Switch

  Gebruik deze optie als u basistaken wilt uitvoeren, maar ook verbinding wilt maken met een Windows NT-domein, bestanden wilt delen met andere Windows-systemen, specifieke poorten wilt gebruiken om verbindingen te maken of een netwerkverbinding wilt gebruiken tussen het hostbesturingssysteem en het gastbesturingssysteem.
 • Shared Networking

  Gebruik deze optie als u webpagina's wilt bekijken, wilt controleren of er nieuwe e-mailberichten zijn, FTP-sites wilt doorzoeken en andere basistaken on line wilt uitvoeren. U kunt deze optie gebruiken als de Macintosh-computer permanent via een modem met internet is verbonden.
 • Modem

  Gebruik deze optie als de Macintosh-computer niet rechtstreeks met een netwerk is verbonden of niet permanent met internet is verbonden. U moet een modem gebruiken vanuit het gastbesturingssysteem.
Werk uw besturingssysteem en uw exemplaar van Virtual PC bij voordat u netwerkgebruik configureert.

Ga als volgt te werk om uw versie van Mac OS 9 bij te werken:
 1. Wijs het menu Apple aan en klik op Regelpanelen.
 2. Klik op Programmatuurupdate.
 3. Klik op Werk nu bijen volg de aanwijzingen op het scherm om de meest recente versie te installeren.
Ga als volgt te werk om uw versie van Mac OS X bij te werken:
 1. Klik in Dock op Systeemvoorkeuren.
 2. Klik op Programmatuurupdate.
 3. Klik op het tabblad Programmatuurupdate op Nu controlerenen volg de aanwijzingen op het scherm om de meest recente versie te installeren.
Neem contact op met Microsoft Product Support Services voor het verkrijgen van de meest recente update voor Connectix Virtual PC for Mac versie 5. Download en installeer de meest recente update voor Virtual PC for Mac versie 6 vanaf de volgende Microsoft-website: Bepaal aan de hand van de volgende tabel welke versie van Virtual PC u kunt gebruiken voor uw Macintosh-besturingssysteem:
Versie van Mac OS Versie van Virtual PC
Mac OS 9.1.1, 9.2.2 of Mac OS 10.1.55.0.4
Mac OS 9.2.2 of Mac OS 10.2.66.0.1
Mac OS 9.2.2 of Mac OS 10.2.66.1
Terug naar begin

Virtual Switch

Met Virtual Switch wordt een apart IP-adres ingesteld voor de virtuele machine. U kunt dit IP-adres vastleggen of het dynamisch laten configureren met DHCP.

Opmerking Microsoft raadt af om Virtual Switch te gebruiken wanneer de Macintosh-hostcomputer via AirPort of een ander draadloos netwerk met een netwerk is verbonden.

Ga als volgt te werk om Virtual Switch te configureren:
 1. Start Virtual PC.
 2. Klik op de virtuele machine in de lijst Virtual PC en klik op Settings.
  Opmerking Als de lijst Virtual PC niet wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens op Virtual PC en Virtual PC List.
 3. Klik op Networking en selecteer Enable Networking.
 4. Klik op Virtual Switch en klik op OK.
 5. Klik op Start Up. Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 6. Start Microsoft Internet Explorer in de virtuele Windows-computer. Als de wizard Nieuwe verbinding niet wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:
  1. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
  2. Open het tabblad Verbindingen en klik op Instellingen.
 7. Klik op Volgende.
 8. Selecteer Verbinding met het Internet maken en klik op Volgende.
 9. Selecteer Ik wil handmatig een verbinding instellen en klik op Volgende.
 10. Klik op Verbinding maken via een permanente breedbandverbinding en klik op Volgende.
 11. Klik op Voltooien.
Als u geen verbinding kunt maken met internet, raadpleegt u de sectie 'Probleemoplossing' van dit artikel.

Terug naar begin

Shared Networking

U kunt Shared Networking gebruiken wanneer de Macintosh-hostcomputer permanent met een netwerk is verbonden via een Ethernet-kabel, Airport of een ander draadloos netwerk, of met een internetprovider of netwerk via een modem. De Macintosh-hostcomputer moet een verbinding tot stand brengen voordat u de virtuele machine start.

Ga als volgt te werk om Shared Networking te configureren:
 1. Start Virtual PC.
 2. Klik op de virtuele machine in de lijst Virtual PC en klik op Settings.

  Opmerking Als de lijst Virtual PC niet wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens op Virtual PC en Virtual PC List.
 3. Klik op Networking en selecteer Enable Networking.
 4. Klik op Shared Networking en klik op OK.
 5. Klik op Start Up. Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 6. Start Internet Explorer in de virtuele Windows-computer. Als de wizard Nieuwe verbinding niet wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:
  1. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
  2. Open het tabblad Verbindingen en klik op Instellingen.
 7. Klik op Volgende.
 8. Selecteer Verbinding met het Internet maken en klik op Volgende.
 9. Selecteer Ik wil handmatig een verbinding instellen en klik op Volgende.
 10. Klik op Verbinding maken via een permanente breedbandverbinding en klik op Volgende.
 11. Klik op Voltooien.
Als de verbinding mislukt, raadpleegt u de sectie 'Probleemoplossing' van dit artikel.

Terug naar begin

Modem

U kunt via een modem verbinding maken met internet of met een netwerk. U kunt alleen via de modem verbinding maken wanneer de Macintosh-hostcomputer of andere virtuele machines de modem niet gebruiken.

Ga als volgt te werk om netwerken via een modem te configureren:
 1. Start Virtual PC.
 2. Klik op de virtuele machine in de lijst Virtual PC en klik op Settings.

  Opmerking Als de lijst Virtual PC niet wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens op Virtual PC en Virtual PC List.
 3. Klik op Networking en schakel het selectievakje Enable Networking uit.
 4. Klik op COM1 Port en klik op Mac serial port.
 5. Wijs modem aan en klik op uw modem.
 6. Schakel het selectievakje Advanced Settings uit en klik op OK.
 7. Klik op Start Up. Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 8. Wijs in de virtuele Windows-computer Start aan en klik op Configuratiescherm.
 9. Dubbelklik op Telefoon- en modemopties.
 10. Als u wordt gevraagd naar de locatiegegevens, voert u deze gegevens in en klikt u op OK.
 11. Open het tabblad Modems en klik op Toevoegen.
 12. Schakel het selectievakje Modem niet detecteren. Ik selecteer zelf een modem in en klik op Volgende.
 13. Klik onder Fabrikant op Standaardmodemtypen.
 14. Klik onder Modellen op (Standaardmodem met 56000 bps).

  Opmerking Dit type kan ook worden weergegeven als Generic v.90 56000 bps Modem of Standaardmodem (56000 V90).
 15. Klik op Volgende.
 16. Klik op COM1 en klik op Volgende.
 17. Klik op Voltooien en klik op OK.
 18. Start Internet Explorer. Als de wizard Nieuwe verbinding niet wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk: Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
  1. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
  2. Open het tabblad Verbindingen en klik op Instellingen.
 19. Klik op Volgende.
 20. Selecteer Verbinding met het Internet maken en klik op Volgende.
 21. Selecteer Ik wil handmatig een verbinding instellen en klik op Volgende.
 22. Klik op Verbinding maken via een inbelmodem en klik op Volgende.
 23. Volg de aanwijzingen op het scherm om de verbinding met uw internetprovider te configureren.
 24. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 25. Open het tabblad Verbindingen, klik op Altijd mijn standaardverbinding kiezen en klik op OK.
 26. Sluit Internet Explorer af en start Internet Explorer weer.
Terug naar begin

Probleemoplossing

De volgende kwesties kunnen problemen veroorzaken wanneer u probeert verbinding te maken met internet:
 • De Macintosh-hostcomputer heeft problemen met de fysieke verbinding, zoals problemen met de kabels of de netwerkadapter.
 • Windows kan geen contact maken met een DHCP-server.
 • Windows kan geen contact maken met een DNS-server.
 • Virtual Switch en AirPort zijn niet compatibel.
Aan de hand van de volgende secties kunt u problemen met de internetverbinding oplossen.

Terug naar begin

De Macintosh-connectiviteit controleren

Als u gebruikmaakt van Shared Networking of Virtual Switch, zijn problemen met de Macintosh-hostcomputer ook van invloed op de virtuele machines die werken met Shared Networking.

Controleer of de Macintosh-host verbinding kan maken met internet. Als u geen verbinding kunt maken met websites of als de internetbrowser alleen off line versies van websites weergeeft, heeft de Macintosh-computer wellicht verbindingsproblemen. Voor hulp bij het oplossen van dit probleem gaat u naar de volgende ondersteuningswebsites van Apple:Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Terug naar begin

De naamomzetting testen

Een DNS-server zorgt voor het omzetten van hostnamen. Als u geen verbinding kunt maken met internet, is er mogelijk een probleem met de DNS-configuratie. Ga als volgt te werk om vast te stellen of er een probleem is met de DNS-configuratie van de inbelverbinding met uw internetprovider:
 1. Typ bij de opdrachtprompt:
  ping microsoft.com
 2. Druk op ENTER.

  Een van de volgende symptomen doet zich voor:
  • Als de computer contact kan maken met de DNS-server om Microsoft.com om te zetten in een IP-adres, wordt er een antwoord weergegeven dat er ongeveer als volgt uitziet:
   Pingen naar microsoft.com [207.46.245.222] met 32 byte gegevens:Time-out bij opdracht.Time-out bij opdracht.Time-out bij opdracht.Time-out bij opdracht.Pingstatistieken voor 207.46.245.222: Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4 (100% verlies),
  • Als de computer geen contact kan maken met de DNS-server om Microsoft.com om te zetten in een IP-adres, wordt er een antwoord weergegeven dat er ongeveer als volgt uitziet:
    Ping-aanvraag kan host microsoft.com niet vinden. Controleer de naam en probeer het opnieuw.
Terug naar begin

Controleren of DHCP werkt

Als u wilt controleren of DHCP correct werkt in Virtual PC, volgt u de instructies voor uw specifieke besturingssysteem.
Windows 95, Windows 98, Windows 98 Tweede editie en Windows Millennium Edition
Ga als volgt te werk om uw IP-instellingen weer te geven:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ winipcfg en klik op OK.
 2. Selecteer de netwerkadapter in het vak Ethernet Adapterinformatie.
 3. Klik op Meer info om alle informatie weer te geven.
Ga als volgt te werk om uw IP-instellingen opnieuw in te stellen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ winipcfg en klik op OK.
 2. Selecteer de netwerkadapter in het vak Ethernet Adapterinformatie.
 3. Klik op Vrijgeven, klik op Vernieuwen en klik op OK.
Als de virtuele machine geen IP-adres van de host ontvangt, moet u wellicht de DHCP-service op de host inschakelen of handmatig een statisch IP-adres aan de client toewijzen.

Wanneer de virtuele machine gebruikmaakt van Shared Networking, moet deze computer IP-gegevens ontvangen die er ongeveer als volgt uitzien:
 DNS-servers: 192.168.131.252 IP-adres: 192.168.131.### (waarbij ### een getal is tussen 2 en 251)Subnetmasker: 255.255.255.0 Standaardgateway: 192.168.131.254 DHCP-server: 192.168.131.254
Als deze getallen niet met elkaar overeenkomen en als u gebruikmaakt van Shared Networking, probeert u het IP-adres voor de virtuele machine handmatig te configureren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Netwerk, ga omlaag naar het einde van de lijst en klik op TCP/IP ->Ethernet-netwerkadapter.

  Opmerking Als er meerdere TCP/IP -> Ethernet-netwerkadapters worden weergegeven, klikt u op de Intel Ethernet-controller of op de DEC Ethernet-controller.
 3. Klik op Eigenschappen en klik op Een IP-adres opgeven.
 4. Typ in het vak IP-adres192.168.131.### waarbij ### een getal is tussen 175 en 200.

  Opmerking Deze getallen worden alleen voorgesteld omdat ze waarschijnlijk het minst interfereren met bestaande adressen in het netwerk. Een getal tussen 2 en 251 werkt wellicht ook.
 5. Typ in het vak Subnetmasker het volgende:
  255.255.255.0
 6. Open het tabblad Gateway en typ in het vak Nieuwe Gateway het volgende:
  192.168.131.254
 7. Klik op Toevoegen.
 8. Open het tabblad DNS-configuratie en klik op DNS inschakelen.
 9. Typ in het vak Host het volgende:
  host
 10. Typ in het vak Domein het volgende:
  domein
 11. Typ in het vak Zoekvolgorde van DNS-server het volgende:
  192.168.131.252
 12. Klik op Toevoegen en klik vervolgens op OK.
 13. Start de virtuele machine opnieuw op.
Als u aan de hand van deze stappen geen verbinding kunt maken met internet, kan Virtual PC de DNS-server van de Macintosh wellicht niet vinden en moet u het IP-adres van de server handmatig invoeren in Virtual PC.

Raadpleeg de sectie 'De DNS-server van de Macintosh zoeken' in dit artikel om de DNS-server van de Macintosh te zoeken en typ deze gegevens in het vak Zoekvolgorde van DNS-server dat eerder in deze sectie is beschreven.

Terug naar begin
Windows NT, Windows 2000 of Windows XP
Ga als volgt te werk om uw IP-instellingen weer te geven:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak Openen het volgende:
  cmd
 3. Klik op OK.
 4. Type:
  ipconfig /all
 5. Druk op ENTER.
Wanneer u Virtual Switch gebruikt, moeten de IP-gegevens er hetzelfde uitzien als die van andere computers in het netwerk. Als dit niet het geval is, wijzigt u de instellingen van de virtuele machine om dit te corrigeren.

Wanneer de virtuele machine gebruikmaakt van Shared Networking, moet deze computer IP-gegevens ontvangen die er ongeveer als volgt uitzien:
 Windows 2000 IP-configuratieHostnaam . . . . . . . . . . . . . . . : HostnaamPrimair DNS-achtervoegsel . . . . . . . : DNS-achtervoegselKnooppunttype . . . . . . . . . . . . . : hybrideIP-routering ingeschakeld. . . . . . . .: NeeWINS-proxy ingeschakeld. . . . . . . . : NeeLAN-verbinding Ethernet-adapter: Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel .: DNS-achtervoegselBeschrijving . . . . . . . . . . . . . .: Intel 21041 Based PCI Ethernet AdapterFysiek adres. . . . . . . . . . . . . . : 00-03-FF-63-D8-FCDHCP ingeschakeld. . . . . . . . . . . : JaAutoconfiguratie ingeschakeld . . . . . : JaIP-adres. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.131.### (waarbij ### een getal is tussen 2 en 251)Subnetmasker . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0 Standaardgateway . . . . . . . . . . . .: 192.168.131.254 DHCP-server . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.131.254 DNS-servers . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.131.252 Lease verkregen. . . . . . . . . . . . .: Vrijdag 17 januari 2003 9:12:01 Lease verlopen . . . . . . . . . . . . .: Woensdag 22 januari 2020 04:00:32
Als deze getallen niet met elkaar overeenkomen en als u gebruikmaakt van Shared Networking, probeert u het IP-adres voor de virtuele machine handmatig te configureren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerk- en inbelverbindingen.

  Opmerking Als u Windows XP gebruikt, klikt u op Klassieke weergave om de standaardpictogrammen weer te geven en dubbelklikt u op Netwerkverbindingen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en klik op Eigenschappen.
 3. Schuif omlaag naar het einde van de lijst en klik op Internet-protocol (TCP/IP).
 4. Klik op Eigenschappen en klik op Het volgende IP-adres gebruiken.
 5. Typ in het vak Het volgende IP-adres gebruiken het volgende:
  192.168.131.###
  waarbij ### een getal is tussen 175 en 200.

  Opmerking Deze getallen worden alleen voorgesteld omdat ze waarschijnlijk het minst interfereren met bestaande adressen in het netwerk. Een getal tussen 2 en 251 werkt wellicht ook.
 6. Typ in het vak Subnetmasker het volgende:
  255.255.255.0
 7. Typ in het vak Standaardgateway het volgende:
  192.168.131.254
 8. Klik op De volgende DNS-serveradressen gebruiken en typ in het vak Voorkeurs-DNS-server en in het vak Alternatieve DNS-server het volgende:
  192.168.131.252
 9. Klik op OK en start de virtuele machine opnieuw op.
Als u aan de hand van deze stappen geen verbinding kunt maken met internet, kan Virtual PC de DNS-server van de Macintosh wellicht niet vinden en moet u het IP-adres van de server handmatig invoeren in Virtual PC.

Raadpleeg de sectie 'De DNS-server van de Macintosh zoeken' in dit artikel om de DNS-server van de Macintosh te zoeken en typ deze gegevens in het vak Zoekvolgorde van DNS-server dat eerder in deze sectie is besproken. terug naar begin

De DNS-server van de Macintosh zoeken

Als u het adres van de DNS-server van de Macintosh wilt zoeken, controleert u of de internetverbinding op de Macintosh werkt en voert u de stappen uit voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem.
Mac OS 9
 1. Open Regelpanelen en klik op het pictogram TCP/IP.
 2. De DNS-server van de Macintosh wordt weergegeven onder Name server addr onder in het venster.

  Opmerking Als de DNS-server van de Macintosh niet wordt weergegeven, neemt u contact op met uw internetprovider of gebruikt u een ander hulpprogramma om de DNS-server van uw Macintosh vast te stellen.
Mac OS 10
 1. Open Systeemvoorkeuren en klik op het pictogram Netwerk.
 2. Klik op de vervolgkeuzelijst Toon en klik op het apparaat dat u gebruikt om verbinding met internet te maken (klik bijvoorbeeld op Ingebouwd Ethernet).
 3. De DNS-server van uw Macintosh wordt weergegeven in het vak DNS-servers (optioneel) aan de rechterkant.
U kunt de DNS-server ook bepalen met behulp van het programma Terminal in de map Utilities.
 1. Wanneer hierom wordt gevraagd in het hulpprogramma Terminal, typt u:
  Nslookup
 2. Druk op RETURN.
 3. Er wordt informatie weergegeven die er ongeveer als volgt uitziet:
   Standaardserver: dnssrvr.domain.com Adres: 10.0.0.11 
  Het weergegeven nummer (in dit geval, 10.0.0.11) is het IP-adres van de DNS-server. Gebruik dit nummer als u de DNS-server handmatig moest configureren in de voorgaande twee secties van dit artikel.
Terug naar begin
Referenties
Voor meer informatie over het oplossen van problemen met internetverbindingen in een Windows-besturingssysteem, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
169790 Veelvoorkomende problemen met TCP/IP oplossen
102908 Problemen met TCP/IP-verbindingen oplossen in Windows
314067 Problemen met TCP/IP-verbindingen in Windows XP oplossen
313242 Problemen met draadloze netwerkverbindingen oplossen in Windows XP
316341 Problemen met DNS-naamomzetting op internet oplossen in Windows 2000
310089 Problemen met kabelmodems oplossen
308007 Problemen met een thuisnetwerk oplossen in Windows XP
314095 Problemen met de internetverbinding oplossen in Windows XP
238135 Problemen met Delen van Internet-verbinding oplossen
308006 Problemen met Delen van Internet-verbinding oplossen in Windows XP
161986 Problemen met het aanmelden bij internetproviders oplossen
161516 Modemproblemen oplossen in Windows NT 4.0
314095 Problemen met de internetverbinding oplossen in Windows XP
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
824356 Kan geen verbinding maken met internet vanaf een virtuele machine
824350 Een 56 Kbps-modem installeren op een virtuele machine onder Windows
Terug naar begin
vpc howto troubleshooting network mac dns dhcp modem cfg os9 osx
Eigenschappen

Artikel-id: 825372 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 03:57:24 - Revisie: 6.0

Microsoft Virtual PC for Mac 7.0 Standard Edition, Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB825372
Feedback