Procedure: Met een query informatie ophalen uit twee tabellen in dezelfde database in FrontPage 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft FrontPage 2002-versie van dit artikel: 318281.
Samenvatting
In dit artikel wordt een methode beschreven waarmee u een query kunt maken om gegevens op te halen uit twee tabellen in een database in FrontPage 2003. In het voorbeeld dat in dit artikel wordt gegeven, wordt een Microsoft SQL-instructie gebruikt om in de tabellen Categorieën en Producten van de voorbeelddatabase Noordenwind te zoeken naar gegevens die overeenkomen met een opgegeven waarde in een kolom die in beide tabellen wordt gebruikt.

Terug naar begin

Een query maken om informatie op te halen uit twee tabellen in een database

Ga als volgt te werk om een zoekpagina en een resultatenpagina te maken voor het zoeken en weergeven van specifieke gegevens uit twee tabellen in een database:
 1. Maak twee nieuwe pagina's met de namen Zoeken.asp en Resultaten.asp. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Start FrontPage als dat nog niet is gebeurd.
  2. Open het menu Bestand, wijs de optie Nieuw aan en klik vervolgens in het taakvenster Nieuw op Lege pagina.
  3. Open het menu Bestand en klik op Opslaan.
  4. Geef de locatie op waar u het bestand wilt opslaan, typ de naam Zoeken.asp in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
  5. Open het menu Bestand, wijs de optie Nieuw aan en klik vervolgens in het taakvenster Nieuw op Lege pagina.
  6. Open het menu Bestand en klik op Opslaan.
  7. Geef de locatie op waar u het bestand wilt opslaan, typ de naam Resultaten.asp in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 2. Maak en configureer het formulier op de zoekpagina. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Dubbelklik in de Mappenlijst op Zoeken.asp om de pagina te openen.
  2. Open het menu Invoegen, wijs de optie Formulier aan en klik op Tekstvak.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het tekstvak op de pagina en klik op Eigenschappen van formulierveld.
  4. Typ Id in het vak Naam en klik op OK.
  5. Klik met de rechtermuisknop op het tekstvak op de pagina en klik op Eigenschappen van formulier.
  6. Klik onder Locatie voor opslag van resultaten op Naar andere bestemming en klik vervolgens op Aangepast ISAPI-, NSAPI-, CGI- of ASP-script.
  7. Klik op Opties.
  8. Typ resultaten.asp in het vak Actie en klik op OK.
  9. Klik op Resultaten.asp en klik driemaal op OK.
  10. Open het menu Bestand en klik op Opslaan.
 3. Configureer de databasequery op de resultatenpagina. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Dubbelklik in de Mappenlijst op Resultaten.asp om de pagina te openen.
  2. Open het menu Invoegen, wijs de optie Database aan en klik op Resultaten.
  3. Klik op Een voorbeelddatabaseverbinding gebruiken (Noordenwind) en klik op Volgende.
  4. Klik op Aangepaste query en klik op Bewerken.
  5. Typ of kopieer en plak de volgende regel in het vak SQL-instructie:
   Select * From Categorieën,Producten Where Categorieën.CategorieId=::Id:: and Categorieën.CategorieId=Producten.CategorieId
   Opmerking Deze SQL-instructie geeft als resultaat alle kolommen uit de tabel Categorieën en de tabel Producten waarvan de CatagorieId overeenkomt met de id die wordt verzonden vanuit de pagina Zoeken.asp. Eerst wordt gezocht naar de CategorieId in de tabel Categorieën die overeenkomt met de opgegeven id en vervolgens wordt gezocht naar de CategorieId in de tabel Producten die overeenkomt met de gevonden CategorieId in de tabel Categorieën.
  6. Klik op OK.
  7. Klik driemaal op Volgende.
  8. Klik op Alle records tegelijk weergeven, schakel het selectievakje Zoekformulier toevoegen uit en klik op Voltooien.
  9. Open het menu Bestand en klik op Opslaan.
 4. Dubbelklik in de Mappenlijst op Zoeken.asp om de pagina te openen.
 5. Open het menu Bestand, klik op Voorbeeld in browser en klik op de webbrowser die u wilt gebruiken.
 6. Typ 3 in het tekstvak en klik op Verzenden.

  De kolommen uit de tabel Categorieën en de tabel Producten die CategorieId 3 bevatten, worden als resultaat gegeven.
Terug naar begin
Referenties
Raadpleeg FrontPage Help voor meer informatie over de wizard Databaseresultaten in FrontPage 2003. Klik hiervoor op Microsoft Office FrontPage Help in het menu Help . Typ databaseresultaten in het vak Zoeken en druk op ENTER om de aldus verkregen onderwerpen weer te geven.

Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over FrontPage: De door Microsoft gebruikte programmeervoorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie. Microsoft verleent dan ook geen enkele impliciete of expliciete garantie met betrekking tot deze voorbeelden. Er gelden geen impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enigerlei andere garanties. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Productondersteuning voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Productondersteuning is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen. Als u nog niet zoveel programmeerervaring hebt, kunt u contact opnemen met een Microsoft Certified Partner. Als u meer informatie wilt over Microsoft Certified Partners, bezoekt u de volgende website van Microsoft:Als u meer informatie wilt over de beschikbare ondersteuningsopties van Microsoft, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 825443 - Laatst bijgewerkt: 01/10/2015 14:24:05 - Revisie: 3.2

 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowto KB825443
Feedback