Een FrontPage 2003-website naar een cd-r of cd-rw publiceren

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een FrontPage-website naar een cd-r (compact disc-recordable) of een cd-rw (compact disc-rewritable) publiceert.

Als uw computer is uitgerust met een cd-recorder, kunt u op een cd een back-up van een FrontPage-website opslaan. Het is handig om een cd te gebruiken om een back-up op te slaan of om een grote website over te brengen.

Bij veel cd-recorders kunt u een cd-r of een cd-rw zo voorbereiden dat u bestanden rechtstreeks naar de recorder kunt kopiëren door een stationsletter te gebruiken. U gaat hierbij op dezelfde manier te werk als bij het kopiëren van bestanden naar een vaste schijf, een diskette of een verwisselbare schijf. U kunt nu FrontPage gebruiken om een website naar de cd te publiceren. U kunt de website ook eerst naar uw vaste schijf publiceren en vervolgens een programma voor het opnemen van een cd gebruiken om de versie van de vaste schijf naar de cd te kopiëren.

Terug naar begin

Een cd-r of cd-rw voorbereiden voor het rechtstreeks kopiëren van bestanden

 1. Plaats een cd-r of cd-rw in de cd-recorder.
 2. Start het programma voor het opnemen van cd's en formatteer de cd zodanig dat u met behulp van een stationsletter gegevens van de cd kunt lezen en gegevens naar de cd kunt schrijven. Zie de documentatie bij het programma voor het opnemen van cd's voor meer informatie over het opnemen van cd's.
Met Microsoft Windows XP kunt u gegevens, zoals foto's en software, naar een cd opslaan zonder dat u software van derden hoeft te gebruiken. Omdat Windows XP het schrijven van pakketten om afzonderlijke bestanden naar een beschrijfbare cd te schrijven en van een cd te verwijderen niet ondersteunt, moet u extra software hebben om een website op schijf op een beschrijfbare cd te maken of om met behulp van een stationsletter een website rechtstreeks naar een beschrijfbare cd te publiceren.

Belangrijk Als u een cd-r-station en een cd-rom-station gebruikt, kunt u specifieke bestanden slechts één keer naar een bepaalde map kopiëren of publiceren. Als u dit type station en cd gebruikt, moet u uw website naar een andere map op de cd-rom kopiëren of publiceren.

Voor meer informatie over het gebruik van een cd-recorder in Windows XP klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
279157Cd-rom's opnemen in Windows XP
306524Procedure: Gegevens naar een cd kopiëren in Windows XP
306641Procedure: Bestanden op een cd-rw verwijderen in Windows XP
Terug naar begin

Publiceren naar een website op schijf en kopiëren naar cd

U kunt de opdracht Publiceren gebruiken om een exemplaar van een website op schijf te maken en vervolgens een programma voor het opnemen van cd's gebruiken om de website op schijf naar de cd te kopiëren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start FrontPage en open de website.
 2. Klik op Site publiceren in het menu Bestand.
 3. Klik op het tabblad Externe website op Bestandssysteem onder Type externe webserver.
 4. Typ in het vak Locatie van externe website
  • de locatie van de externe website waarnaar u mappen en bestanden wilt publiceren. Typ bijvoorbeeld C:\Mijn_website of typ \\MijnNetwerkshare\Mijn_website als de locatie zich op een bestandsserver bevindt.

   -of-
  • Klik op Bladeren om naar de map op uw vaste schijf of op een bestandsserver te gaan.
 5. Gebruik een van de volgende methoden om de eigenschappen van de website te configureren:
  • Als u specifieke typen code uit webpagina's wilt verwijderen als ze worden gepubliceerd, opent u het tabblad HTML optimaliseren en selecteert u de gewenste opties.
  • Als u de standaardopties voor publiceren wilt wijzigen, opent u het tabblad Publiceren en selecteert u de gewenste opties.
 6. Klik op OK.
 7. Als u wordt gevraagd of u een nieuwe website wilt maken, klikt u op Ja.
 8. Start het programma voor het opnemen van cd's en kopieer de website naar een beschrijfbare cd.

  U kunt ook Windows Verkenner gebruiken om de website naar een beschrijfbare cd te kopiëren, afhankelijk van de software die u gebruikt. Zie de documentatie bij het programma voor het opnemen van cd's voor meer informatie over het opnemen van cd's.
Terug naar begin

Een website op schijf publiceren vanaf een cd

U kunt FrontPage gebruiken om een website op schijf op een cd te openen en de website vervolgens naar internet, een intranet of naar een website op schijf te publiceren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Plaats de cd met de website in de cd-recorder.
 2. Start FrontPage en open de website op de cd.
 3. Klik op Site publiceren in het menu Bestand.
 4. Klik op het tabblad Externe website op Bestandssysteem onder Type externe webserver.
 5. Typ in het vak Locatie van externe website
  • de locatie van de externe website waarnaar u mappen en bestanden wilt publiceren. Typ bijvoorbeeld C:\Mijn website of typ \\MijnNetwerkshare\Mijn website als de locatie zich op een bestandsserver bevindt.

   -of-
  • Klik op Bladeren om naar de map op uw vaste schijf of op een bestandsserver te gaan.
 6. Gebruik een van de volgende methoden om de eigenschappen van de website te configureren:
  • Als u specifieke typen code uit webpagina's wilt verwijderen als ze worden gepubliceerd, opent u het tabblad HTML optimaliseren en selecteert u de gewenste opties.
  • Als u de standaardopties voor publiceren wilt wijzigen, opent u het tabblad Publiceren en selecteert u de gewenste opties.
 7. Klik op OK.
 8. Als u wordt gevraagd of u een nieuwe website wilt maken, klikt u op Ja.
Terug naar begin

Een website op schijf kopiëren vanaf een cd naar een vaste schijf

Wanneer u een website op schijf kopieert van een cd naar een vaste schijf, moet u het kenmerk Alleen-lezen mogelijk verwijderen om wijzigingen in de website aan te brengen.Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins afwijken. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Plaats de cd met de website in de cd-recorder.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
 3. Gebruik slepen-en-neerzetten om de website te kopiëren van de cd naar een map op uw vaste schijf.
 4. Klik op Mapopties in het menu Extra.
 5. Schakel op het tabblad Weergave het selectievakje Verborgen bestanden en mappen weergeven in en schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit.
 6. Klik op OK.
 7. Dubbelklik in de lijst Mappen op de map op de vaste schijf die de website bevat.
 8. Dubbelklik op de map _vti_pvt.
 9. Verwijder alle bestanden met de extensie .LCK.

  Opmerking U moet mogelijk de volgende extra stappen nemen als u een gepubliceerde website kopieert:
 10. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Service en klik op Eigenschappen.
 11. Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit en klik op OK.
 12. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Services en klik op Eigenschappen.
 13. Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit en klik op OK.
Terug naar begin

Probleemoplossing

 • Wanneer u probeert de wijzigingen op te slaan die u hebt aangebracht op een web op de vaste schijf, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Kan het bestand ...\_vti_pvt\service.lck niet openen om te schrijven.
  Dit probleem treedt op wanneer u de website op een cd-rom opent of kopieert, omdat de LCK-bestanden het kenmerk Alleen-lezen hebben.

  Ga als volgt te werk om dit probleem en andere problemen met bestanden met het kenmerk Alleen-lezen op te lossen.

  Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins afwijken. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
  Opmerking U kunt deze stappen niet nemen op een cd-r, omdat u het kenmerk Alleen-lezen van bestanden op een cd-r niet kunt uitschakelen. U kunt het kenmerk Alleen-lezen van bestanden op een cd-rw wel uitschakelen.
  1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
  2. Klik op Mapopties in het menu Extra.
  3. Schakel op het tabblad Weergave het selectievakje Verborgen bestanden en mappen weergeven in en schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit.
  4. Klik op OK.
  5. Dubbelklik in de lijst Mappen op de map op de vaste schijf die de website bevat.
  6. Dubbelklik op de map _vti_pvt.
  7. Verwijder alle bestanden met de extensie .LCK.

   Opmerking U moet mogelijk de volgende extra stappen nemen als u een gepubliceerde website kopieert:
  8. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Service en klik op Eigenschappen.
  9. Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit en klik op OK.
  10. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Services en klik op Eigenschappen.
  11. Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit en klik op OK.
  Herhaal deze stappen voor alle subwebs.

  Voor meer informatie over het bestand Service.lck klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  266216FrontPage 2000: Foutbericht bij het publiceren van een website: 'Serverfout: Web is bezig...'
  303255FrontPage 2000: Foutbericht bij opslaan van wijzigingen in website: Kan het bestand ...\_vti_pvt\Service.lck niet openen om te schrijven
 • Hyperlinks in de website die u naar een cd hebt gekopieerd, werken mogelijk niet zoals u verwacht. De browser maakt mogelijk geen verbinding met de webpagina's waarnaar de hyperlinks verwijzen.

  Dit probleem treedt op als de hyperlinks absolute verwijzingen bevatten die naar bestanden verwijzen die zich op de lokale computer bevinden waarop de website is gemaakt.

  U lost dit probleem op door de website te bewerken en absolute hyperlinkadressen te vervangen door relatieve hyperlinkadressen. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  301442Hyperlinks werken niet nadat u de website hebt gepubliceerd
 • Wanneer u het tabblad Voorbeeld onderaan in het FrontPage-venster opent of op de werkbalk op Voorbeeld in browser klikt om een webpagina met een FrontPage-component weer te geven, krijgt u een bericht met de volgende strekking:
  Deze pagina bevat elementen die mogelijk moeten worden opgeslagen of gepubliceerd om goed te kunnen worden weergegeven.
  FrontPage-onderdelen die communiceren met een webserver werken niet wanneer u een FrontPage-website op schijf maakt. Bladertijdonderdelen werken alleen wanneer u een HTTP-server (Hypertext Transfer Protocol) gebruikt en u de FrontPage-serverextensies hebt geïnstalleerd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  206154Sommige FrontPage-onderdelen werken niet in websites op schijf
 • Wanneer u probeert een website te publiceren naar een cd die al een exemplaar van de website bevat, wordt er een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Windows is een probleem tegengekomen bij het kopiëren van dit bestand. Wat wilt u dat Windows doet?
  Er wordt mogelijk ook een bericht weergegeven door het programma voor het opnemen van cd's dat er niet voldoende vrije ruimte op de cd beschikbaar is om de bestanden te kopiëren.

  Dit probleem treedt op als de beschrijfbare cd over onvoldoende vrije ruimte beschikt om nieuwere versies van bestanden van de bijgewerkte website te kopiëren. Wanneer u software voor het schrijven van pakketten gebruikt om gegevens van de cd te lezen en gegevens naar de cd te schrijven met behulp van een stationsletter, kunt u slechts één keer naar elk deel van de schijf schrijven. Wanneer u een bijgewerkte website naar de cd kopieert, worden oudere versies van bestanden niet van de cd verwijderd. De nieuwere versies van de bestanden vereisen dus extra schijfruimte. Dit probleem treedt op vanwege de beperkingen van de technologie van de cd-recorder.

  U kunt dit probleem omzeilen door uw website naar een nieuwe, lege cd te publiceren.
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 825447 - Laatst bijgewerkt: 03/10/2006 17:40:00 - Revisie: 1.3

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kberrmsg kbhowtomaster kbwebpublishing KB825447
Feedback