Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een website met beperkte toegang maken met FrontPage 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een website met beperkte toegang maakt in Microsoft Office FrontPage 2003.

Een website met beperkte toegang is een website die alleen door specifieke gebruikers kan worden weergegeven. Met FrontPage 2003 kunt u de toegang tot een volledige website beperken, maar kunt u niet de toegang tot afzonderlijke pagina's, secties of mappen in een website beperken.

Als u een website met beperkte toegang wilt maken in FrontPage 2003, moet u de subsite zo configureren dat er unieke machtigingen worden gebruikt en vervolgens toegangsmachtigingen verlenen aan de gebruikers die u toegang tot de subsite wilt geven. U kunt de toegang tot een hoofdwebsite beperken. Beperkte toegang wordt doorgaans ingesteld op een subsite met unieke machtigingen.

Een subsite is een website die is genest in een andere website. Standaard nemen alle subsites de machtigingsinstellingen over van de bovenliggende websites. U kunt echter unieke machtigingen voor subsites instellen. Voor elke subsite kunt u een unieke set machtigingen instellen die aangeven wie op de site kan bladeren, de site kan wijzigen of de website kan beheren. U kunt afzonderlijke subsites met verschillende machtigingsniveaus en verschillende groepen gebruikers instellen. Terug naar begin

FrontPage 2003 gebruiken om een nieuwe subsite te maken

Gebruik een van de volgende methoden om een subsite in FrontPage 2003 te maken.

Methode 1: Een subsite maken vanuit een wizard of op basis van een sjabloon

 1. Open het menu Bestand en klik op Nieuw.
 2. Selecteer de website in het taakvenster Nieuw en klik vervolgens op het type website dat u wilt maken.
 3. Klik in het dialoogvenster Websitesjablonen op de sjabloon die u wilt gebruiken.
 4. Typ in de lijst Geef de locatie van de nieuwe website op een nieuwe weblocatie of selecteer de locatie in de lijst met beschikbare keuzen.

  http://servernaam is bijvoorbeeld een hoofdwebsite en http://servernaam/naam subsite is een subsite. Klik vervolgens op OK.
Terug naar begin

Methode 2: FrontPage 2003 gebruiken om een map naar een subsite te converteren

 1. Start FrontPage 2003, open het menu Bestand en klik op Web openen.
 2. Ga in de lijst Zoeken in naar de website die u wilt openen en klik op Openen.
 3. Klik in de Mappenlijst met de rechtermuisknop op de map die u naar een subsite wilt converteren en klik op Converteren naar web.

  Als er een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd de conversie te bevestigen, klikt u op Ja.
Terug naar begin

Methode 3: FrontPage 2003 gebruiken om een website naar een map te importeren en de map naar een subsite te converteren

 1. Start FrontPage 2003, open het menu Bestand en klik op Web openen.
 2. Ga in de lijst Zoeken in naar de website die u wilt importeren en klik op Openen.
 3. Open het menu Bestand en klik op Importeren.
 4. Klik in het dialoogvenster Importeren op Bestand toevoegen, Map toevoegen of Uit site.
 5. Ga in de lijst Zoeken in naar de map of de website die u wilt importeren en klik op Openen.
 6. Converteer de map naar een subsite door de stappen te nemen die eerder in dit artikel zijn beschreven.
Geef het onderwerp over subsites weer in Frontpage 2003 Help voor meer informatie over het maken van een subsite in FrontPage 2003. Als u meer informatie wilt over het maken van een subsite, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
292625Procedure: Een omvangrijk hoofdweb verdelen in kleinere subwebs met FrontPage 2002
Terug naar begin

Beheer van Internet Information Services (ISS) van Microsoft gebruiken om een subsite te maken

U kunt ook de module Internet Information Services (IIS) in de MMC (Microsoft Management Console) gebruiken om een subsite te maken. U kunt dit op een van de volgende manieren doen.

Methode 1: Beheer van IIS gebruiken om een subsite met beperkte toegang te maken

 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Beheer van Internet Information Services (IIS).
 2. Vouw Uw_servernaam/Websites uit en vouw vervolgens de website uit die u wilt gebruiken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de website waarvan u een subsite wilt maken, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Serverextensies 2002-web.
 4. Typ op de pagina Een subweb maken in het vak Naam een naam voor de subsite en klik op Verzenden.
 5. Klik op de pagina Websitebeheer voor 'Uw_website' in het gebied Gebruikers en rollen op Machtigingen voor subweb wijzigen.
 6. Klik op Unieke machtigingen gebruiken voor deze website en klik op Verzenden.
 7. Klik op Beheer om terug te keren naar de pagina Beheer en klik op Gebruikers beheren.
  1. Klik op Een gebruiker toevoegen om een gebruiker toegang tot de subsite te geven.
  2. Maak op de pagina Een gebruiker toevoegen in het gebied Gebruiker een nieuwe account of voeg een bestaande account toe.
  3. Selecteer in het gebied Gebruikersrol de rol voor de gebruiker die u toevoegt en klik op Gebruiker toevoegen.
  4. Herhaal de stappen a tot en met c voor iedere gebruiker die u toegang tot de subsite met beperkte toegang wilt geven.
 8. Klik op Beheer om terug te keren naar de pagina Beheer en klik op Instellingen voor anonieme toegang wijzigen.
 9. Klik op de pagina Instellingen voor anonieme toegang wijzigen op Uit en klik op Verzenden.
Terug naar begin

Methode 2: Beheer van IIS gebruiken om een map in een website naar een subsite met beperkte toegang te converteren

 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Beheer van Internet Information Services (IIS).
 2. Vouw Uw_servernaam/Websites uit en vouw vervolgens de website uit die u wilt gebruiken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt converteren naar een subsite met FrontPage-uitbreiding, wijs Alle taken aan en klik op Serverextensies 2002 configureren.
 4. Typ op de pagina Een subweb maken in het vak Naam een naam voor de subsite en klik op Verzenden.
 5. Klik op de pagina Websitebeheer voor 'Uw_website' in het gebied Gebruikers en rollen op Machtigingen voor subweb wijzigen.
 6. Klik op Unieke machtigingen gebruiken voor deze website en klik op Verzenden.
 7. Klik op Beheer om terug te keren naar de pagina Beheer en klik op Gebruikers beheren.
  1. Klik op Een gebruiker toevoegen om een gebruiker toegang tot de subsite te geven.
  2. Maak op de pagina Een gebruiker toevoegen in het gebied Gebruiker een nieuwe account of voeg een bestaande account toe.
  3. Selecteer in het gebied Gebruikersrol de rol voor de gebruiker die u toevoegt en klik op Gebruiker toevoegen.
  4. Herhaal de stappen a tot en met c voor iedere gebruiker die u toegang tot de subsite met beperkte toegang wilt geven.
 8. Klik op Beheer om terug te keren naar de pagina Beheer en klik op Instellingen voor anonieme toegang wijzigen.
 9. Klik op de pagina Instellingen voor anonieme toegang wijzigen op Uit en klik op Verzenden.
Terug naar begin

FrontPage 2003 gebruiken om unieke machtigingen voor de subsite te configureren

Als op uw webserver FrontPage 2002-serverextensies van Microsoft wordt uitgevoerd, gebruikt u een van de volgende methoden.

Methode 1: FrontPage 2003 gebruiken om unieke machtigingen vanuit de subsite te configureren

 1. Start FrontPage 2003 en open de subsite.
 2. Open het menu Extra, wijs de optie Server aan en klik op Machtigingen.
 3. Klik op de pagina Beheer van machtigingen op Machtigingen wijzigen.
 4. Klik op Unieke machtigingen gebruiken voor deze website en klik op Verzenden.
 5. Klik op Beheer om naar de pagina Websitebeheer voor 'Uw_website' te gaan en klik vervolgens in het gebied Gebruikers en rollen op Gebruikers beheren.
 6. Klik op Een gebruiker toevoegen om een gebruiker toegang tot de subsite te geven.
 7. Maak op de pagina Een gebruiker toevoegen in het gebied Gebruiker een nieuwe account of voeg een bestaande account toe.
 8. Selecteer in het gebied Gebruikersrol de rol voor de gebruiker die u toevoegt en klik op Gebruiker toevoegen.
 9. Herhaal de stappen 6 tot en met 8 voor iedere gebruiker die u toegang tot de subsite met beperkte toegang wilt geven.
 10. Klik op Beheer om terug te keren naar de pagina Beheer en klik op Instellingen voor anonieme toegang wijzigen.
 11. Klik op de pagina Instellingen voor anonieme toegang wijzigen op Uit en klik op Verzenden.
Terug naar begin

Methode 2: FrontPage 2003 gebruiken om unieke machtigingen vanuit de hoofdwebsite te configureren

 1. Start FrontPage 2003 en open de hoofdwebsite met de subsite.
 2. Open het menu Extra, wijs de optie Server aan en klik op Introductiepagina voor Beheer.
 3. Klik op de pagina Websitebeheer voor 'Uw_website' in het gebied Subwebs op de naam van de subsite.
 4. Klik op de pagina Websitebeheer voor 'Uw_website' in het gebied Gebruikers en rollen op Machtigingen voor subweb wijzigen.
 5. Klik op Unieke machtigingen gebruiken voor deze website en klik op Verzenden.
 6. Klik op Beheer om terug te keren naar de pagina Beheer en klik op Gebruikers beheren.
 7. Schakel het selectievakje in naast elke gebruikersnaam die u geen toegang tot de subsite wilt geven en klik op Geselecteerde gebruiker(s) uit alle rollen verwijderen.
 8. Klik op Een gebruiker toevoegen om een gebruiker toegang tot de subsite te geven.
 9. Maak op de pagina Een gebruiker toevoegen in het gebied Gebruiker een nieuwe account of voeg een bestaande account toe.
 10. Selecteer in het gebied Gebruikersrol de rol voor de gebruiker die u toevoegt en klik op Gebruiker toevoegen.
 11. Herhaal de stappen 7 tot en met 9 voor iedere gebruiker die u toegang tot de subsite met beperkte toegang wilt geven.
 12. Klik op Beheer om terug te keren naar de pagina Beheer en klik op Instellingen voor anonieme toegang wijzigen.
 13. Klik op de pagina Instellingen voor anonieme toegang wijzigen op Uit en klik op Verzenden.
Terug naar begin

FrontPage 2003 gebruiken om een subsite met beperkte toegang te maken op een Microsoft Windows SharePoint Services-website

Als u een Windows SharePoint Services-subsite wilt maken, gebruikt u FrontPage 2003 om de site te maken en publiceert u de site vervolgens naar een server waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Een Windows SharePoint Services-subsite maken

 1. Start FrontPage 2003, open het menu Bestand en klik op Nieuw.
 2. Klik in het taakvenster Nieuw op SharePoint-teamsite.
 3. Klik in het dialoogvenster Websitesjablonen op SharePoint-teamsite.
 4. Geef in het vak Geef de locatie van de nieuwe website op de locatie van de Windows SharePoint Services-server en de map van de subsite op.

  U kunt ook op Bladeren klikken om naar de Windows SharePoint Services-server te gaan en vervolgens een map met een subsite toevoegen. De locatie ziet er ongeveer als volgt uit:
  http://Uw_server/sites/Uw_Windows_SharePoint_Services/Uw_nieuwe_subsite
 5. Klik op OK.
Terug naar begin

De toegang tot de Windows SharePoint Services-subsite beperken

 1. Start FrontPage 2003 en open de Windows SharePoint Services-subsite.
 2. Open het menu Extra, wijs de optie Server aan en klik op Introductiepagina voor Beheer.
 3. Klik op de pagina Site-instellingen op De overname van machtigingen beheren.
 4. Klik op de pagina De overname van machtigingen beheren op Unieke machtigingen gebruiken en klik op OK.
 5. Klik op de pagina Site-instellingen op Gebruikers beheren.
 6. Schakel het selectievakje in naast elke gebruikersnaam die u geen toegang tot de subsite wilt geven en klik op Geselecteerde gebruiker(s) uit alle rollen verwijderen.
 7. Klik op Een gebruiker toevoegen om een gebruiker toegang tot de subsite te geven.
 8. Typ op de pagina Een gebruiker toevoegen in het gebied Stap 1: kies de gebruikers het e-mailadres of de gebruikersnaam van de gebruikers die u wilt toevoegen of typ de naam van een of meer groepen van andere sites.
 9. Selecteer in het gebied Stap 2: kies de sitegroepen de rol voor de gebruiker of gebruikers die u toevoegt en klik vervolgens op Volgende.
 10. Typ in het gebied Stap 3: bevestig de gebruikers in elk vak de gevraagde bevestigingsgegevens.
 11. Schakel in het gebied Stap 4: verzend het e-mailbericht het selectievakje Het volgende e-mailbericht verzenden om deze gebruikers te laten weten dat ze zijn toegevoegd in als u een e-mailbericht wilt versturen om de gebruikers te informeren die u toegang tot de site hebt verleend.
 12. Klik op Voltooien.
Terug naar begin
Referenties
301954Procedure: Een website met beperkte toegang maken met FrontPage 2002
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 825451 - Laatst bijgewerkt: 03/14/2006 15:09:00 - Revisie: 1.3

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbhowtomaster kbwebpublishing KB825451
Feedback