Overzicht van de beveiligingspatch voor Access 2000 Snapshot Viewer: 03.09.03

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update voor Microsoft Access 2000 uitgebracht. Met deze update wordt een fout gecorrigeerd in het besturingselement van Microsoft Access Snapshot Viewer waarmee een aanvaller willekeurige code kan uitvoeren op het systeem van een gebruiker als de gebruiker een schadelijke website bezoekt. Bovendien bevat de update verschillende andere oplossingen. Deze oplossingen worden beschreven in de sectie 'Problemen die door de update worden opgelost' in dit artikel. Deze Access 2000-update maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van Microsoft om onze klanten de meest recente productupdates te bieden.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de beveiligingspatch voor Access 2000 Snapshot Viewer (KB826292) downloadt en installeert .
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of uw systeem aan de volgende vereisten voldoet:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of later installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)
  Voordat u deze update installeert, moet u Office 2000 SP-3 installeren. Voor meer informatie over het installeren van Office 2000 Service Pack 3 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326585 Office 2000: Overzicht van Office 2000 Service Pack 3

Client-update:

Als u Access hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare service packs en openbare updates.
 • Alleen de beveiligingspatch voor Access 2000 Snapshot Viewer (KB826292) installeren door de stappen uit te voeren die in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.
De website Office-productupdates gebruiken
Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.
Alleen de beveiligingspatch voor Access 2000 Snapshot Viewer (KB826292) installeren
U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Office2000-KB826292-Client-ENU.exe nu downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de update downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2000-KB826292-Client-ENU.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand Office2000-KB826292-Client-ENU.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats de cd-rom van Office 2000 wanneer u daarom wordt gevraagd en klik op OK.
 6. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking: Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office 2000 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor netwerkinstallaties

Als u het Office 2000-product hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe nu downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de update downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ c:\kb826292 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 7. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de netwerkinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\kb826292\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  In deze opdracht staat Pad netwerkinst voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Office 2000 (bijvoorbeeld C:\Office2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate.

  Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan het eind van de opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Office 2000 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad netwerkinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  In deze opdracht staat Pad netwerkinst voor het pad naar het netwerkinstallatiepunt voor Office 2000 (bijvoorbeeld C:\Office2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2000-product (bijvoorbeeld Data1.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u REINSTALL=ALL gebruiken. U kunt ook de volgende onderdelen installeren:
  • ACCESSSnapshotFiles
  • AccessRuntimeMaster
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de netwerkinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: How to Install a Public Update to an Administrative Installation
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor netwerkinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam  Versie  -------------------------  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Snapview.exe  10.0.4622.0
Ga als volgt te werk om vast te stellen of de update op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik op Alle bestanden en mappen onder Zoekassistent in het deelvenster Zoekresultaten.
 3. Typ Snapview.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand Snapview.exe en klik op Eigenschappen.
 5. Ga naar het tabblad Versie om te controleren of de update is geïnstalleerd op uw computer.
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Access 2000 Snapshot Viewer (KB826292) al is geïnstalleerd op uw computer, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert de beveiligingspatch te installeren: KB826292:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 2.0 of later nodig. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger opgenomen.

Voor meer informatie over de installatie van de meest recente versie van Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (Me), bezoekt u de volgende Microsoft-website: Voor meer informatie over de installatie van de meest recente versie van Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Microsoft Windows 2000, bezoekt u de volgende Microsoft-website:

Problemen die door de update worden opgelost

Met de beveiligingspatch voor Access 2000 Snapshot Viewer KB826292 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.
Niet-gekoppeld SnapShot-object wordt weergegeven in de kleur van het bureaublad
Wanneer u een SnapShot-object (.snp-bestand) invoegt en u het object niet aan een document koppelt, is het object niet zichtbaar. Het SnapShot-object wordt weergegeven in de kleur van het bureaublad.
Nieuwe ClassID toegevoegd aan Snapshot.ocx
Met deze correctie wordt Office Web Components (OWC) bijgewerkt, zodat de oorspronkelijke GUID en ClassID voor Internet Explorer worden ondersteund.
SnapShot Viewer laadt een bestand van een ander domein
Als u het besturingselement voor de SnapShot Viewer gebruikt op een pagina, kunt u SnapShot-bestanden van een ander domein laden.
SnapShot Viewer stopt onverwacht of laat een foutmelding zien
Wanneer u een SnapShot Viewer-bestand (.snp) opent, wordt SnapShot Viewer onverwacht beëindigd of verschijnt het volgende foutbericht:
Er is een fout opgetreden bij het openen van een SnapShot-bestand.
Het bestand Snapview.ocx is niet correct geregistreerd
Snapview.ocx registreert zichzelf niet op de juiste wijze.
Access wordt onverwacht beëindigd door CSnapshotViewerControl
Access wordt onverwacht beëindigd wanneer u de functie CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg aanroept via een programma.
Eigenschappen

Artikel-id: 826292 - Laatst bijgewerkt: 02/03/2014 18:08:55 - Revisie: 2.4

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo kbupdate KB826292
Feedback