Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving en gebruik van de wizard Mijn instellingen opslaan

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Wanneer u in Office 2003 de wizard 'Mijn instellingen opslaan' gebruikt om uw profielen op te slaan of eerder opgeslagen profielen te herstellen, kunt u deze alleen lokaal of op uw netwerk in een bestand opslaan. Vanaf Office 2003 is er geen optie meer om uw profielen op te slaan op internet.

Wanneer u de wizard 'Mijn instellingen opslaan' uitvoert, kunt u uw configuratie-instellingen voor Office 2003-programma's opslaan of herstellen. Deze instellingen worden opgeslagen in een profielinstellingenbestand (OPS-bestand). Dit bestand is een momentopname van registerinstellingen en verwante bestanden voor uw Office-configuratie.

Als u de Office-instellingen opslaat in een OPS-bestand, worden de instellingen pas opgeslagen wanneer u op Voltooien hebt geklikt. Hetzelfde gebeurt wanneer u de instellingen wilt herstellen van een OPS-bestand. De instellingen worden pas bijgewerkt nadat u op Voltooien hebt geklikt.
Meer informatie
U kunt de wizard 'Mijn instellingen opslaan' gebruiken voor de volgende twee dingen:
 • Instellingen van Office-programma's opslaan in een profielinstellingenbestand (OPS-bestand).

  -of-
 • Eerder opgeslagen instellingen herstellen uit een OPS-bestand.

De wizard 'Mijn instellingen opslaan' installeren

De wizard 'Mijn instellingen opslaan' wordt normaal gesproken tegelijk met Office geïnstalleerd. Ga als volgt te werk om vast te stellen of de wizard 'Mijn instellingen opslaan' is geïnstalleerd:
 1. Klik op Start en wijs Alle Programma's aan.
 2. Wijs Microsoft Office-hulpprogramma's aan.
Als de wizard 'Mijn instellingen opslaan' niet in het menu Microsoft Office-hulpprogramma's wordt weergegeven, is de wizard niet geïnstalleerd.

Als de wizard 'Mijn instellingen opslaan' niet is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 3. Klik op Software.
 4. Klik op Programma's wijzigen of verwijderen.
 5. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op Microsoft Office 2003 en klik op Wijzigen.
 6. Klik in het dialoogvenster Microsoft Office 2003 Setup op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik op Volgende.
 7. Vouw onder Onderdelen die moeten worden geïnstalleerd de optie Office-hulpprogramma's uit.
 8. Klik op Wizard 'Mijn instellingen opslaan' en klik op Uitvoeren vanaf deze computer.
 9. Klik op Bijwerken.
 10. Klik op OK wanneer de installatie is voltooid.

Instellingen opslaan of herstellen

U kunt uw Office-instellingen vanaf uw computer opslaan of de instellingen terugzetten naar uw computer of naar een andere computer.

Instellingen opslaan

De optie De instellingen van deze computer opslaan geeft de wizard opdracht om uw Office-configuratie-instellingen van de door u geïnstalleerde Office-programma's vast te leggen.

Ga als volgt te werk om uw instellingen op te slaan:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Microsoft Office aan en wijs Microsoft Office-hulpprogramma's aan.
 3. Klik op Microsoft Office 2003 wizard Mijn instellingen opslaan.
 4. Klik in de wizard op Volgende.
 5. Klik op De instellingen van deze computer opslaan en klik op Volgende.
 6. Geef aan waar u het bestand wilt opslaan en klik op Voltooien.
Opmerking Als u de instellingen niet op de standaardlocatie wilt opslaan, maar bijvoorbeeld op een netwerkshare, klikt u op Bladeren.

Opmerking Met de wizard 'Mijn instellingen opslaan' worden alleen gebruikersopties opgeslagen die afwijken van de standaardwaarden. Als u bijvoorbeeld de Microsoft Word-optie Snel opslaan hebt ingeschakeld, maar de optie Altijd reservekopie maken niet hebt gewijzigd, wordt alleen de instelling van de optie Snel opslaan opgeslagen in het OPS-bestand.

Belangrijk De wizard 'Mijn instellingen opslaan' maakt het OPS-bestand, of schrijft daar naartoe, nadat u op Voltooien hebt geklikt.

Eerder opgeslagen instellingen terugzetten

De optie Eerder opgeslagen instellingen terugzetten geeft de wizard opdracht om uw Office-configuratie-instellingen uit het door u opgegeven OPS-bestand te herstellen.

Ga als volgt te werk om uw instellingen te herstellen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Microsoft Office-hulpprogramma's aan en klik op Wizard Mijn instellingen opslaan.
 3. Klik in de wizard op Volgende.
 4. Klik op Eerder opgeslagen instellingen terugzetten en klik op Volgende.
 5. Typ in het vak Bestand waaruit de instellingen moeten worden teruggezet het pad van uw OPS-bestand en klik op Voltooien.
Belangrijk De wizard 'Mijn instellingen opslaan' importeert de instellingen pas uit het OPS-bestand nadat u op Voltooien hebt geklikt.

Bestanden en mappen die worden opgeslagen door de wizard 'Mijn instellingen opslaan'

De wizard 'Mijn instellingen opslaan' slaat alleen bestanden en submappen op die zich op de volgende locaties bevinden:
<AppData>\Microsoft\AddIns
<AppData>\Microsoft\ClipGallery
<AppData>\Microsoft\Excel
<AppData>\Microsoft\FrontPage
<AppData>\Microsoft\Graph
<AppData>\Microsoft\Office
<AppData>\Microsoft\Outlook
<AppData>\Microsoft\PowerPoint
<AppData>\Microsoft\Proof
<AppData>\Microsoft\Queries
<AppData>\Microsoft\Signatures
<AppData>\Microsoft\Stationery
<AppData>\Microsoft\Templates
<AppData>\Microsoft\Themes
<AppData>\Microsoft\InfoPath
<AppData>\Microsoft\OneNote
<AppData>\Microsoft\InterConnect
<AppData>\Microsoft\Word

Opmerking <<AppData>> verwijst naar de volgende mappen op uw vaste schijf.
In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000:
C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data

Bestanden die worden uitgesloten door de wizard 'Mijn instellingen opslaan'

De volgende bestanden worden niet opgeslagen door de wizard 'Mijn instellingen opslaan':
*.ost
*.pab
*.pst
*.tmp
<AppData>\Microsoft\Word\*.ASD
<AppData>\Microsoft\Word\*.WBK

Bestanden die worden verwijderd voordat gegevens uit het OPS-bestand worden teruggezet

De wizard 'Mijn instellingen opslaan' verwijdert de volgende mappen voordat er gegevens uit het OPS-bestand worden opgeslagen:
<AppData>\Microsoft\Office\Shortcut Bar
<AppData>\Microsoft\FrontPage

Bestanden die niet worden verwijderd

De volgende bestanden worden niet verwijderd voordat instellingen uit het OPS-bestand worden teruggezet:
*.pab
*.pst
*.dic
*.ost

Registerinstellingen die worden opgeslagen

De wizard 'Mijn instellingen opslaan' slaat de registerinstellingen op die zich bevinden in de volgende registersleutels. Alle waarden en subsleutels in de opgegeven structuur zijn opgenomen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Graph

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS Project

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\NetFolder

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Osa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Shortcut Bar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Web Server

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\ClipGallery

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Interconnect

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MSProject

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Font Mapping

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Outlook\Journaling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\NumShape

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Office97

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\MailSettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows MessagingSubsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook
Bovendien slaat de wizard 'Mijn instellingen opslaan' de registerinstellingen voor de volgende afzonderlijke registersleutels op. Alleen de waarden onder deze sleutels worden geïmporteerd, en er worden geen subsleutels geïmporteerd:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\LanguageResources

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkComments

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences

Registerinstellingen die niet worden opgeslagen

De wizard 'Mijn instellingen opslaan' importeert niet de volgende registersleutels naar uw profiel. Alle waarden en subsleutels in de opgegeven structuur worden uitgesloten:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Migration
De wizard 'Mijn instellingen opslaan' importeert niet de volgende registersleutels naar uw profiel. De wizard 'Mijn instellingen opslaan' sluit alleen de specifiek vermelde waarden uit, niet de subsleutels.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs Migrated


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\OfficeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\HomeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Bizcard\UtilityBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\FakeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\ActiveDigitalSignature


Registerinstellingen die opnieuw worden ingesteld wanneer u uw instellingen terugzet

De wizard 'Mijn instellingen opslaan' verwijdert de volgende sleutels voordat er aangepaste waarden uit het OPS-bestand worden opgeslagen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles
Met de wizard 'Mijn instellingen opslaan' worden de volgende sleutels teruggezet op de standaardwaarden voordat er aangepaste waarden worden geschreven vanuit het OPS-bestand:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs Migrated

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\WebDriveUserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun
stationary
Eigenschappen

Artikel-id: 826809 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 04:14:28 - Revisie: 1.3

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbbug KB826809
Feedback