Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het opstartbericht over het bijwerken van gekoppelde werkmappen in Excel 2003 en Excel 2002 beheren

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u het opstartbericht regelt over het bijwerken van gekoppelde werkmappen in Microsoft Office Excel 2003 en Microsoft Excel 2002.

Wanneer u een werkmap opent die koppelingen naar cellen in andere werkmappen bevat, wordt het volgende bericht weergegeven:
Deze werkmap bevat koppelingen naar andere gegevensbronnen. Als u de koppelingen bijwerkt, wordt geprobeerd de nieuwste gegevens op te halen. Als u niet bijwerkt, worden de huidige gegevens gebruikt.
U kunt op Bijwerken of op Niet bijwerken klikken.

Dit bericht verschijnt standaard in Excel, maar u kunt instellen of dit bericht al dan niet moet worden weergegeven en of de koppelingen handmatig of automatisch moeten worden bijgewerkt. U kunt dit als volgt instellen.

Opmerking Onafhankelijk van de opties die u kiest, wordt in Excel een bericht weergegeven als de werkmap ongeldige of verbroken koppelingen bevat. Kies Koppelingen in het menu Bewerken voor informatie over de koppelingen in een werkmap.

Bovendien zijn de volgende opties alleen van toepassing wanneer de werkmap met de basisgegevens is gesloten. Als de werkmap met de basisgegevens al open is wanneer u de werkmap met de koppelingen opent, worden de koppelingen bijgewerkt.

Automatisch bijwerken en geen bericht

Ga als volgt te werk om het bericht te onderdrukken en de koppelingen automatisch bij te werken wanneer u een werkmap opent:
 1. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad Bewerken.
 2. Schakel het selectievakje Bijwerken automatische koppelingen bevestigen uit.

  Wanneer het selectievakje Bijwerken automatische koppelingen bevestigen is uitgeschakeld, worden de koppelingen automatisch bijgewerkt en wordt geen bericht weergegeven.
Opmerking Deze optie is alleen van toepassing op de huidige gebruiker en op elke werkmap die de huidige gebruiker opent en heeft geen invloed op andere gebruikers van dezelfde werkmappen.

Handmatig bijwerken en geen bericht

Als u deze werkmap deelt met anderen die geen toegang hebben tot de bronnen van de bijgewerkte koppelingen, kunt u het bijwerken en de bijbehorende aanwijzing uitschakelen. Ga als volgt te werk om het bericht te onderdrukken en koppelingen (niet bijgewerkt) ongewijzigd te laten totdat u ervoor kiest ze bij te werken:
 1. Open het menu Bewerken en klik op Koppelingen.
 2. Klik op Prompt bij opstarten.
 3. Klik op De waarschuwing niet weergeven en automatische koppelingen niet bijwerken.
Waarschuwing Als u ervoor kiest de koppelingen niet bij te werken en het bericht niet te ontvangen, kunnen gebruikers van de werkmap niet weten dat de gegevens niet zijn bijgewerkt. Deze keuze heeft invloed op alle gebruikers van de werkmap, maar is alleen van toepassing op die specifieke werkmap.

Ga als volgt te werk om de koppelingen handmatig bij te werken:
 1. Open het menu Bewerken en klik op Koppelingen.
 2. Klik op Waarden bijwerken.
 3. Klik op Sluiten.

De waarschuwing niet weergeven en koppelingen bijwerken

Als u de optie De waarschuwing niet weergeven en de koppelingen wel bijwerken voor een werkmap inschakelt, heeft deze keuze invloed op alle gebruikers van de werkmap, maar alleen voor die specifieke werkmap. Als de persoon die de werkmap opent, het selectievakje Bijwerken automatische koppelingen bevestigen heeft ingeschakeld, wordt het bericht weergegeven. De gebruikers die zijn ingesteld op de pagina met opties, overschrijven de werkmapinstelling.

Gebruikers laten kiezen of ze koppelingen willen weergeven

Als u de optie De waarschuwing niet weergeven en de koppelingen wel bijwerken voor een werkmap inschakelt, wordt deze keuze genegeerd. Als de persoon die de werkmap opent, het selectievakje Bijwerken automatische koppelingen bevestigen heeft ingeschakeld, wordt het bericht weergegeven. Anders worden de koppelingen automatisch bijgewerkt.
Referenties
Voor meer informatie over het regelen van de opstartaanwijzing voor koppelingen, kiest u Microsoft Excel Help in het menu Help. Typ koppelingen bijwerken in het vak Zoeken naar en klik op Zoekactie starten.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het bijwerken van externe koppelingen in Excel:
327006 Externe koppelingen worden bijgewerkt wanneer u een bestand opent dat voor het laatst is opgeslagen in een eerdere versie van Excel
OfficeKBHowTo inf XL2003 XL2002
Eigenschappen

Artikel-id: 826921 - Laatst bijgewerkt: 02/03/2006 10:40:00 - Revisie: 1.5

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbhowto KB826921
Feedback