Updatepakket 1 voor Windows XP is beschikbaar

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft updatepakket 1 voor Microsoft Windows XP uitgebracht. Een updatepakket is een cumulatieve set van hotfixes, beveiligingspatches, essentiële updates en gewone updates die in een pakket zijn samengebracht om de implementatie te vereenvoudigen. Updatepakket 1 voor Windows XP is een afzonderlijk pakket dat een groot aantal eerder uitgebrachte essentiële updates voor Windows XP bevat. Klik voor meer informatie over de essentiële updates in dit updatepakket op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
810565 Hyperlinks worden in Internet Explorer geopend in plaats van in de standaardbrowser of het onderdeel Help en ondersteuning
821557 MS03-007: Door een niet-gecontroleerde buffer in de Windows-shell kan de beveiliging van uw systeem gevaar lopen
811493 MS03-013: Bufferoverschrijding in berichtafhandeling voor de Windows-kernel leidt tot verhoogde bevoegdheden
328310 MS02-071: Fout in het afhandelen van Windows WM_TIMER-bericht kan tot machtiging van een hoger niveau leiden
823980 MS03-026: Bufferoverschrijding in RPC kan leiden tot uitvoering van code
331953 MS03-010: Fout in RPC Endpoint Mapper maakt Denial-of-Service-aanvallen mogelijk
323255 MS02-055: Niet-ingeschakelde buffer in Help-functie van Windows kan een kwaadwillende gebruiker in staat stellen code uit te voeren
810577 MS03-005: Niet-gecontroleerde buffer in Windows-redirector kan tot machtiging van een hoger niveau leiden
815021 MS03-007: Niet-gecontroleerde buffer in Windows-onderdeel kan ernstige bedreiging voor webserver vormen
329115 MS02-050: Fout bij certificaatverificatie kan vervalsing van identiteit toestaan
329170 MS02-070: Fout in het ondertekenen van SMB's kan de bewerking van Groepsbeleid toestaan
817606 MS03-024: Bufferoverschrijding in Windows kan tot gegevensbeschadiging leiden
814033 Updates voor stuurprogramma's kunnen niet worden geïnstalleerd vanaf de website Windows Update
810833 MS03-001: Niet-gecontroleerde buffer in de Locator-service kan leiden tot ongewenste uitvoering van code
823559 MS03-023: Bufferoverschrijding in het HTML-conversieprogramma kan uitvoering van code mogelijk maken
329048 MS02-054: Niet-gecontroleerde buffer in bestandsdecomprimeerfuncties kan een kwaadwillende gebruiker in staat stellen code uit te voeren
329441 U kunt geen netwerkverbinding maken nadat u Windows XP hebt hersteld
817287 Windows Update-fout 643 en de catalogusdatabase
329390 MS02-072: Niet-gecontroleerde buffer in Windows Shell kan inbreuk op het systeem toestaan
329834 MS02-063: Niet-gecontroleerde buffer in PPTP-implementatie kan Denial-of-Service-aanvallen tot gevolg hebben
811630 Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )
824146 MS03-039: Bufferoverschrijding in RPCSS zorgt er voor dat een aanvaller schadelijke programma's kan uitvoeren
Opmerking Updatepakket 1 voor Windows XP is niet beschikbaar voor de 64-bitsversies van Windows XP.
Meer informatie

Informatie over het service pack

Als u meer informatie wilt over het nieuwste service pack voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over updatepakket

Als u de aangepaste installatie van dit updatepakket wilt downloaden (2,7 MB), gaat u naar de volgende Microsoft Windows Update-website en installeert u essentiële update 826939:Opmerkingen
 • De aangepaste installatie is niet beschikbaar voor computers met Windows XP waarop Windows XP Service Pack 1 (SP1) niet is geïnstalleerd. Voor meer informatie over hoe u in het bezit kunt komen van SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
 • De aangepaste installatie is niet beschikbaar via de functie Automatische updates, de Windows Update-catalogus, Software Update Services (SUS) of het Microsoft Downloadcentrum.
 • De standaardinstallatie is beschikbaar voor computers met Windows XP SP1 waarop een of meer van de essentiële updates in dit updatepakket niet zijn geïnstalleerd.
Beheerders kunnen de standaardversie van dit updatepakket (8,96 MB) downloaden om deze te implementeren op meerdere computers met Windows XP of Windows XP met SP1. Het standaardpakket is verkrijgbaar via het Microsoft Downloadcentrum, de Microsoft Windows Update-catalogus of door SUS te gebruiken. Als u het standaardpakket wilt downloaden via de Windows Update-catalogus, zoekt u dit artikelnummer op met behulp van de geavanceerde zoekopties in de Windows Update-catalogus. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates via de Windows Update-catalogus:
323166 Procedure: Windows-updates en -stuurprogramma's downloaden van de Windows Update-catalogus
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 15 oktober 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Opmerkingen
 • SUS-beheerders kunnen de standaardversie van dit updatepakket implementeren via de functie Automatische updates.
 • U kunt dit updatepakket installeren op Windows XP-computers zonder SP1, maar Microsoft raadt u aan om SP1 en alle andere essentiële updates en beveiligingspatches te installeren die niet in dit updatepakket zijn opgenomen. Als u SP1 en alle andere essentiële beveiligingsupdates installeert die niet in dit updatepakket zijn opgenomen, worden de meest recente beveiligings- en betrouwbaarheidsupdates voor Windows XP geïnstalleerd. Voor meer informatie over hoe u in het bezit kunt komen van SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
  Als u meer informatie wilt over het bijwerken van uw Windows XP-computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  311047 Uw Windows-computer up-to-date houden

Voorwaarden

Voor de aangepaste installatie van dit updatepakket is Windows XP SP1 vereist. Voor de standaardversie van dit updatepakket is de officiële versie van Windows XP of Windows XP SP1 vereist. Voor meer informatie over hoe u in het bezit kunt komen van SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Installatiegegevens

De standaardversie van dit updatepakket ondersteunt de volgende Setup-schakelopties:
 • /?: De lijst met schakelopties voor de installatie weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n: Geen reservekopie maken van bestanden voor verwijdering van installatie.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).
 • /l: Overzicht weergeven van de geïnstalleerde hotfixes.
 • /x: de bestanden extraheren zonder Setup uit te voeren.
Als u wilt controleren of het updatepakket is geïnstalleerd, gebruikt u het hulpprogramma Qfecheck.exe of het hulpprogramma Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Klik voor meer informatie over het hulpprogramma Qfecheck.exe op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
282784 De installatie van hotfixes voor Windows 2000 en Windows XP controleren met Qfecheck.exe
Klik voor meer informatie over het hulpprogramma MBSA op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
320454 Nu beschikbaar: versie 1.2.1 van Microsoft Baseline Security Analyzer
U kunt ook controleren of dit updatepakket is geïnstalleerd door na te gaan of een van de volgende registersleutels aanwezig is:
Windows XP SP1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826939
Windows XP:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB826939
Opmerking Wanneer u dit updatepakket installeert, worden in het onderdeel Software bestaande vermeldingen verwijderd voor de essentiële updates die in dit updatepakket zijn opgenomen. Hierdoor rapporteren sommige hulpprogramma's mogelijk dat bepaalde essentiële updates uit dit pakket niet zijn geïnstalleerd. Marimba Software Change-Management-oplossingen maken bijvoorbeeld gebruik van de registervermeldingen voor het onderdeel Software die zijn gekoppeld aan elke essentiële update, om te bevestigen dat de update is geïnstalleerd. Marimba Software Change-Management-openen melden daarom ten onrechte dat de afzonderlijke essentiële updates die in dit updatepakket zijn opgenomen, ontbreken.

Informatie over implementatie

Als u dit updatepakket wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, typt u de volgende opdracht:
windowsxp-kb826939-x86-enu.exe -u -q
Als u het updatepakket wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdracht:
windowsxp-kb826939-x86-enu.exe -z
Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdrachtregel.

Ga naar de volgende Microsoft-website als u meer informatie wilt over de implementatie van dit updatepakket via SUS (Software Update Services):

Computer opnieuw opstarten

Nadat u dit updatepakket hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over verwijderen

Als u dit updatepakket wilt verwijderen, gebruikt u het onderdeel Software in het Configuratiescherm om 826939 te verwijderen. Opmerking Wanneer u dit updatepakket installeert, worden in het onderdeel Software bestaande vermeldingen verwijderd voor de essentiële updates die in dit updatepakket zijn opgenomen. Als u dit updatepakket verwijdert, worden eerdere vermeldingen hersteld in het onderdeel Software voor de afzonderlijke essentiële updates in dit updatepakket.

Systeembeheerders kunnen dit updatepakket verwijderen met het hulpprogramma Spuninst.exe. Dit hulpprogramma bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallKB826939$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /?: De lijst met schakelopties voor de installatie weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).

Informatie over de vervanging van beveiligingspatches

Met dit updatepakket worden geen andere beveiligingspatches vervangen.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van dit updatepakket heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie      Grootte  Bestandsnaam  -------------------------------------------------------------------------  23-sep-2002 22:10 5.131.2600.1123   544.256 Crypt32.dll  (pre-SP1)  09-nov-2002 12:47 5.2.3644.0      10.752 Hh.exe    (pre-SP1)  20-dec-2002 01:35 5.2.3735.0     516.192 Hhctrl.ocx  (pre-SP1)  13-jan-2003 17:27 5.2.3644.0      37.888 Hhsetup.dll  (pre-SP1)  27-jun-2003 19:38 2003.1100.5426.0  311.864 Html32.cnv  (pre-SP1)  13-jan-2003 17:27 5.2.3644.0     143.872 Itircl.dll  (pre-SP1)  13-jan-2003 17:27 5.2.3644.0     122.368 Itss.dll   (pre-SP1)  04-dec-2002 01:55 5.1.2600.108     68.608 Locator.exe  (pre-SP1)  18-nov-2002 18:17 5.1.2600.106    391.936 Mrxsmb.sys  (pre-SP1)  27-jun-2003 19:38 2003.1100.5426.0  116.288 Msconv97.dll (pre-SP1)  31-jan-2003 19:20 5.1.2600.109    238.080 Newdev.dll  (pre-SP1)  02-mei-2003 18:03 5.1.2600.114    651.264 Ntdll.dll   (pre-SP1)  13-dec-2002 01:08 5.1.2600.108   1.848.320 Ntkrnlmp.exe (pre-SP1)  13-dec-2002 01:09 5.1.2600.108   1.902.080 Ntkrnlpa.exe (pre-SP1)  13-dec-2002 01:09 5.1.2600.108   1.874.944 Ntkrpamp.exe (pre-SP1)  13-dec-2002 01:08 5.1.2600.108   1.879.936 Ntoskrnl.exe (pre-SP1)  25-aug-2003 22:29 5.1.2600.118   1.093.632 Ole32.dll   (pre-SP1)  02-okt-2002 01:43 5.1.2600.101     46.208 Raspptp.sys  (pre-SP1)  25-aug-2003 22:29 5.1.2600.118    204.288 Rpcss.dll   (pre-SP1)  11-jun-2003 20:53 6.0.2600.115   8.223.744 Shell32.dll  (pre-SP1)  19-sep-2002 18:27 6.0.2600.101    126.464 Shmedia.dll  (pre-SP1)  14-nov-2002 19:42 5.1.2600.101    218.624 Srrstr.dll  (pre-SP1)  28-mar-2003 22:02 5.1.2600.112    322.304 Srv.sys    (pre-SP1)  08-okt-2002 22:19          1.053.822 Sysmain.sdb (v??r SP1)  22-nov-2002 19:16 5.1.2600.104    528.896 User32.dll  (v??r SP1)  22-okt-2002 00:45 5.1.2600.104   1.671.168 Win32k.sy  (v??r SP1)  22-nov-2002 19:16 5.1.2600.104    272.384 Winsrv.dll  (v??r SP1)  25-sep-2002 19:21 6.0.2600.101    316.928 Zipfldr.dll  (pre-SP1)  20-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    179.200 Accwiz.exe  (met SP1)  23-sep-2002 22:10 5.131.2600.1123   544.256 Crypt32.dll  (met SP1)  26-mar-2003 00:40 5.1.2600.1190    53.760 Cryptsvc.dll (met SP1)  09-nov-2002 12:47 5.2.3644.0      10.752 Hh.exe    (met SP1)  20-dec-2002 01:35 5.2.3735.0     516.192 Hhctrl.ocx  (met SP1)  10-jan-2003 21:43 5.2.3644.0      37.888 Hhsetup.dll  (met SP1)  27-jun-2003 19:38 2003.1100.5426.0  311.864 Html32.cnv  (met SP1)  10-jan-2003 21:43 5.2.3644.0     143.872 Itircl.dll  (met SP1)  10-jan-2003 21:43 5.2.3644.0     122.368 Itss.dll   (met SP1)  04-dec-2002 01:50 5.1.2600.1147    68.608 Locator.exe  (met SP1)  20-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    67.584 Magnify.exe  (met SP1)  20-nov-2002 19:22 5.1.2600.1143    230.400 Migwiz.exe  (met SP1)  18-nov-2002 18:27 5.1.2600.1143    392.576 Mrxsmb.sys  (met SP1)  27-jun-2003 19:38 2003.1100.5426.0   116.28 Msconv97.dll (met SP1)  20-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    51.200 Narrator.exe (met SP1)  31-jan-2003 23:46 5.1.2600.1164    238.080 Newdev.dll  (met SP1)  01-mei-2003 23:56 5.1.2600.1217    654.336 Ntdll.dll   (met SP1)  24-apr-2003 15:57 5.1.2600.1151   1.892.864 Ntkrnlmp.exe (met SP1)  24-apr-2003 15:57 5.1.2600.1151   1.949.440 Ntkrnlpa.exe (met SP1)  24-apr-2003 15:57 5.1.2600.1151   1.921.536 Ntkrpamp.exe (met SP1)  24-apr-2003 15:57 5.1.2600.1151   1.925.760 Ntoskrnl.exe (met SP1)  25-aug-2003 18:53 5.1.2600.1263   1.172.992 Ole32.dll   (met SP1)  20-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    212.480 Osk.exe    (met SP1)  27-nov-2002 18:50 5.1.2600.1143    94.208 Pchshell.dll (met SP1)  02-okt-2002 00:52 5.1.2600.1129    46.208 Raspptp.sys  (met SP1)  25-aug-2003 18:53 5.1.2600.1254    532.480 Rpcrt4.dll  (met SP1)  25-aug-2003 18:53 5.1.2600.1263    260.608 Rpcss.dll   (met SP1)  27-nov-2002 18:50 6.0.2800.1145   1.331.200 Shdocvw.dll  (met SP1)  11-jun-2003 20:43 6.0.2800.1233   8.240.640 Shell32.dll  (met SP1)  30-sep-2002 17:58 6.0.2800.1125    125.440 Shmedia.dll  (met SP1)  14-nov-2002 20:50 5.1.2600.1142    226.816 Srrstr.dll  (met SP1)  28-mar-2003 18:54 5.1.2600.1193    322.048 Srv.sys    (met SP1)  01-nov-2002 21:13          1.080.070 Sysmain.sdb  (met SP1)  27-nov-2002 18:50 6.0.2800.1143    445.440 Urlmon.dll  (met SP1)  01-nov-2002 22:26 5.1.2600.1134    528.896 User32.dll  (met SP1)  23-okt-2002 15:55 5.1.2600.1134   1.694.336 Win32k.sys  (met SP1)  01-nov-2002 22:26 5.1.2600.1134    272.896 Winsrv.dll  (met SP1)  25-sep-2002 22:18 6.0.2800.1126    316.928 Zipfldr.dll  (met SP1)
U kunt ook de volgende registersleutels bekijken om te controleren welke bestanden met dit updatepakket zijn geïnstalleerd.
Windows XP SP1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826939\Filelist
Windows XP:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB826939\Filelist
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
update rollup
Eigenschappen

Artikel-id: 826939 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 04:18:25 - Revisie: 7.0

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbwinxpsp2fix kbsecurity kbwinxppresp2fix kbbug kbfix KB826939
Feedback