Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De regels die u in Outlook 2002 hebt gemaakt zijn niet zichtbaar in Outlook 2003, maar wel in OWA.

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u Microsoft Office Outlook 2003 hebt geïnstalleerd, zijn de regels die u hebt gemaakt in Microsoft Office Outlook 2002 niet zichtbaar in de wizard Regels van Outlook 2003. De regels bestaan echter nog wel in Microsoft OWA (Outlook Web Access).
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat bij het configureren van regels in Outlook 2003, de regels die zijn gemaakt in Microsoft Windows XP worden verwijderd uit de ruleset waarna de ruleset wordt opgeslagen. De ruleset is echter niet correct gemarkeerd om alle oude regels te kunnen verwijderen tijdens de update naar de rules table. Daarom blijven de oude regels in de rules table op de Exchange Server-computer staan. Dit leidt tot een situatie waarin de ruleset en de rules table zijn bijgewerkt, maar niet met elkaar zijn gesynchroniseerd. Wanneer u Outlook 2003 start, worden de regels in de ruleset en de rules table onderzocht. Er wordt geen conflict aangetroffen en het regelbericht wordt geladen om de regels weer te geven in de gebruikersinterface. De oude regels zijn niet zichtbaar in de gebruikersinterface van Outlook 2003, maar de oude regels bestaan nog steeds in de rules table en ze genereren nog steeds berichten over uitgestelde acties. De betreffende berichten over uitgestelde acties worden genegeerd door Outlook 2003, maar ze worden verwerkt door Outlook 2002. Aangezien OWA de lijst met regels uit de rules table haalt, worden de oude regels die niet zijn verwijderd altijd weergegeven door OWA.
Workaround
Als u dit probleem wilt omzeilen, gebruikt u Outlook om de regels te exporteren, start u Outlook met de schakeloptie cleanrules en importeert u de regels weer in Outlook. Hierdoor worden de oude regels uit de rules table verwijderd. Ga hiervoor als volgt te werk:

Regels exporteren

 1. Start Outlook.
 2. Klik op Extra en klik op Regels en waarschuwingen.
 3. Klik op Opties en klik op Regels exporteren.
 4. Klik in de lijst Opslaan in op Mijn documenten.
 5. Typ Outlook Outlook-regels in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 6. Sluit Opties, sluit Regels en waarschuwingen en sluit Outlook.

De locatie van het bestand Outlook.exe vaststellen

Ga als volgt te werk om de locatie van het bestand Outlook.exe vast te stellen:
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Bestanden of mappen.
 3. Typ Outlook.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam.
 4. Klik in de lijst Zoeken in op Lokale vaste schijven en klik op Zoeken.
 5. Noteer het volledige pad van het bestand Outlook.exe om het later bij de hand te hebben.

  Het volgende volledige pad is het standaardpad: C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Outlook.exe
 6. Sluit Zoekresultaten.

De schakeloptie Outlook /cleanrules uitvoeren

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ een aanhalingsteken, typ het pad van het bestand Outlook.exe dat u hebt genoteerd in de stappen onder 'De locatie van het bestand Outlook.exe vaststellen' eerder in dit artikel, typ een aanhalingsteken, typ een spatie en typ /cleanrules.

  Als Outlook.exe zich bijvoorbeeld op de standaardlocatie bevindt, ziet de opdracht er ongeveer zo uit: "c:\program files\microsoft office\office11\outlook.exe" /cleanrules
 3. Klik op OK. Outlook wordt gestart en de regels worden verwijderd uit Regels en waarschuwingen.

Regels importeren

 1. Klik op Extra en klik op Regels en waarschuwingen.
 2. Klik op Opties en klik op Regels importeren.
 3. Klik in de lijst Zoeken in op Mijn documenten, klik op Outlook-regels en klik op Openen.
 4. Klik tweemaal op OK.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Meer informatie
Voor meer informatie over opdrachtregelparameters klikt u in het menu Help op Microsoft Outlook Help. Vervolgens typt u opdrachtregelparameters in het vak Zoeken naar in het deelvenster Hulp en klikt u op Zoeken starten om het onderwerp weer te geven.
ol2003 DAM
Eigenschappen

Artikel-id: 826964 - Laatst bijgewerkt: 10/30/2003 15:00:00 - Revisie: 1.0

 • Microsoft Office Outlook 2003
 • kbprb KB826964
Feedback