Word 2003, Word 2002 en Word 2000 optimaliseren

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden de stappen beschreven voor het optimaliseren van de prestaties in Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 en Microsoft Word 2000.
Opmerking Als u onbekend bent met een term die in dit artikel wordt gebruikt, kunt u de woordenlijst aan het einde van dit artikel raadplegen.
Terug naar begin

Vereisten voor Word

Controleer of uw computer voldoet aan de minimale vereisten voor het uitvoeren van Word. Bezoek de volgende Microsoft-websites als u de systeemvereisten voor Word wilt bekijken:

Word 2003Word 2002Word 2000Terug naar begin

Het RAM-geheugen vergroten

Hoeveel geheugen Word nodig heeft om op topsnelheid te kunnen werken, is afhankelijk van diverse factoren, zoals hoeveel andere programma's tegelijkertijd worden uitgevoerd en welke bewerkingen u in Word uitvoert.

U kunt de prestaties verbeteren door meer geheugen toe te voegen, bijvoorbeeld als u gelijktijdig extra programma's wilt uitvoeren.

Als u regelmatig met grote documenten (van 50 pagina's of meer) werkt of afbeeldingen of ingesloten objecten gebruikt in documenten, werkt Word aanzienlijk sneller als u extra RAM toevoegt.
Opmerking Zorg ervoor dat geen RAM-geheugen wordt gebruikt voor een RAM-station, zodat al het RAM-geheugen beschikbaar is voor gebruik door het besturingssysteem en de programma's.
Terug naar begin

De vaste schijf defragmenteren

Af en toe moet u met een hulpprogramma de vaste schijf defragmenteren, bijvoorbeeld met Schijfdefragmentatie van Windows. Met Schijfdefragmentatie worden lokale schijven geanalyseerd en worden gefragmenteerde bestanden en mappen gedefragmenteerd zodat deze een aaneengesloten ruimte op de schijf innemen. Hierdoor krijgt de computer sneller toegang tot bestanden en mappen. Met Schijfdefragmentatie of de optimalisatiesoftware van een andere fabrikant kunt u het gebied op de schijf verkleinen waarin Windows naar gegevens moet zoeken.

Ga als volgt te werk om Schijfdefragmentatie te gebruiken:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Schijfdefragmentatie.
 2. Klik op het volume dat u wilt defragmenteren en klik op Defragmenteren.
 3. Nadat de defragmentatie is voltooid, worden de resultaten weergegeven bij Weergave van defragmentatie. Klik op Rapport weergeven om het defragmentatierapport weer te geven waarin uitvoerige informatie wordt weergegeven over het volume dat u hebt gedefragmenteerd.
Opmerking Maak een reservekopie van belangrijke bestanden voordat u de defragmentatie uitvoert.

Gebruik van het virtuele geheugen optimaliseren

Bij gebruik van virtueel geheugen ziet een programma een groot aaneengesloten blok primair geheugen (RAM), dat in werkelijkheid een veel kleiner blokgeheugen is dat wordt aangevuld met secundair geheugen (zoals een vaste schijf). Om RAM-geheugen tijdelijk vrij te maken, worden blokken met gegevens (pagina's genoemd) verplaatst tussen het RAM-geheugen en een wisselbestand op de vaste schijf.

Het Windows-wisselbestand is standaard dynamisch. Het wisselbestand kan daarom van grootte veranderen op basis van de beschikbare schijfruimte en de bewerkingen die in het systeem worden uitgevoerd. Het wisselbestand kan ook op een gefragmenteerd gebied van de vaste schijf staan, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de prestaties. Met een dynamisch wisselbestand worden bronnen op de meest efficiënte manier gebruikt. Een optimale werking van het virtuele geheugen kan het eenvoudigst worden gerealiseerd door ervoor te zorgen dat de schijf met het wisselbestand voldoende vrije ruimte heeft, zodat het wisselbestand naar behoefte groter en kleiner kan worden.

Aangezien het Windows-wisselbestand dynamisch is, hoeft u doorgaans geen instellingen van het virtuele geheugen te wijzigen. In sommige situaties kan het aanpassen van de instellingen van het virtuele geheugen de prestaties echter verbeteren. Als u nog altijd prestatieproblemen ondervindt nadat u ruimte op de vaste schijf hebt vrijgemaakt door overbodige bestanden te verwijderen, kunt u de standaardinstellingen van het virtueel geheugen wijzigen.

Als u over meer dan één station beschikt, kunt u de prestaties wellicht verbeteren als u Windows niet op het standaardstation, maar op een ander station naar het wisselbestand laat zoeken. U kunt deze optie in de volgende gevallen gebruiken:
 • Het standaardstation heeft weinig vrije ruimte en een ander lokaal station bevat meer vrije ruimte.
 • Een ander lokaal station is sneller en wordt minder intensief gebruikt dan het huidige station.
De prestaties kunnen ook toenemen als u een minimale schijfruimte voor het virtuele geheugen opgeeft die ten minste twee keer zo groot is als het beschikbare werkgeheugen (RAM). Als een computer bijvoorbeeld over 64 MB RAM beschikt, moet u ten minste 128 MB aan het virtuele geheugen toewijzen.

Opmerking Microsoft raadt u aan de instellingen van het virtuele geheugen te laten beheren door Windows, tenzij u een ervaren computergebruiker bent. Gebruik waar mogelijk de standaardinstellingen voor het virtuele geheugen. Raadpleeg de Help van Windows voor meer informatie over de instellingen van het virtuele geheugen in Windows.

Minder lettertypen gebruiken

Als u veel lettertypen gebruikt, kan dit invloed hebben op de prestaties, bijvoorbeeld wanneer u een document voor het eerst afdrukt of een afdrukvoorbeeld ervan weergeeft. Bovendien kan het langer duren voordat bepaalde dialoogvensters, zoals het dialoogvenster Lettertype of het dialoogvenster Symbool, verschijnen wanneer u deze voor het eerst opent. Bovendien kan Word bij gebruik van meerdere lettertypen extra geheugen en extra bestandsbronnen nodig hebben als er bepaalde complexe bewerkingen moeten worden uitgevoerd.

Een lagere schermresolutie en een ander kleurenpalet selecteren

Stel het beeldscherm in op het juiste videostuurprogramma voor een snellere weergave. Wellicht hebt u niet de hoogste schermresolutie of de hoogste kleurinstellingen nodig die door het videostuurprogramma worden ondersteund. Ondersteuning voor extra kleuren kan de snelheid voor het verversen van het beeld aanzienlijk vertragen wanneer u afbeeldingen schuift of bijwerkt.

Voor bepaalde bewerkingen, zoals het schrijven van rapporten en het werken met werkbladen, kunt u de beeldscherminstellingen configureren voor een lagere resolutie en een lagere kleurinstelling, bijvoorbeeld 256 kleuren.

Als de prestaties hierdoor niet worden verbeterd of als extra beeldschermmogelijkheden nodig zijn, kunt u altijd een hogere resolutie en kleurinstelling opgeven.

Documenten opslaan op niet-gecomprimeerde stations

Wanneer u een vaste schijf comprimeert, maakt u meer ruimte vrij voor het opslaan van bestanden. Hoewel meer schijfruimte beschikbaar is, kan schijfcompressie de prestaties verminderen van programma's die op het station worden uitgevoerd.

De belangrijkste oorzaak van slechtere prestaties bij het gebruik van compressiesoftware van andere fabrikanten is dat de gegevens steeds moeten worden gecomprimeerd of gedecomprimeerd wanneer er naar of van de vaste schijf wordt geschreven of gelezen. Het decomprimeren of comprimeren van gegevens is een extra belasting voor de processor van de computer.

Op computers met snellere processors worden de prestaties mogelijk niet minder nadat compressiesoftware is geïnstalleerd.

Documenten opslaan op de lokale vaste schijf

Word uitvoeren vanaf een diskette of een netwerkstation gaat meestal trager dan werken vanaf een lokale vaste schijf. Werken met bestanden op een diskette of een netwerkstation, kan eveneens trager verlopen dan werken vanaf een lokale vaste schijf.

Werk zo mogelijk nooit met bestanden die op een diskette staan. Kopieer de bestanden naar de lokale vaste schijf en werk met de lokale kopie.

Als u klaar bent met het bestand, slaat u de wijzigingen op en sluit u het bestand voordat u het weer naar de oorspronkelijke locatie kopieert.

De optie 'Maatstelsel van printer gebruiken voor documentopmaak' uitschakelen

Schakel de optie Maatstelsel van printer gebruiken voor documentopmaak uit wanneer u werkt met documenten die gemaakt werden in Microsoft Word 6.0 of Microsoft Word voor Windows 95.

Wanneer u deze optie uitschakelt, worden de printerinstellingen niet gecontroleerd om de opmaak en lay-out te berekenen en wordt de schuifsnelheid verhoogd.

Opmerking Deze optie is standaard ingeschakeld in geconverteerde documenten om de documentopmaak van Word voor Windows 95 of Word 6.0 voor Windows te behouden. Als u deze optie uitschakelt, kunnen er kleine wijzigingen optreden in de tekstomloop of de paginering van een document. Ga als volgt te werk om de optie Maatstelsel van printer gebruiken voor documentopmaak uit te schakelen:
 1. Open in Word 2003 een document dat werd gemaakt in Microsoft Word 6.0 of Microsoft Word voor Windows 95.
 2. Klik op Opties in het menu Extra en open het tabblad Compatibiliteit.
 3. Schakel het selectievakje Maatstelsel van printer gebruiken voor documentopmaak uit en klik op OK.

De optie 'Opslaan op achtergrond' gebruiken

De optie Opslaan op achtergrond is standaard ingeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u in Word blijven doorwerken terwijl u een document opslaat.

De optie gebruikt extra systeemgeheugen. Als u systeembronnen wilt sparen, kunt u deze optie uitschakelen. De optie Opslaan op achtergrond schakelt u als volgt in of uit:
 1. Start Word.
 2. Klik op Opties in het menu Extra en open het tabblad Opslaan.
 3. Schakel het selectievakje Opslaan op achtergrond in of uit en klik op OK.
Opmerking Wanneer Word een document op de achtergrond opslaat, wordt op de statusbalk een pulserend pictogram van een diskette weergegeven. Als Word een document niet op de achtergrond kan opslaan, wordt het document op de voorgrond opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u niet voldoende schijfruimte hebt of als u een document op een diskette opslaat.

Automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelen

Standaard worden de spelling en grammatica automatisch gecontroleerd terwijl u typt. Spelfouten worden gemarkeerd met een rode golvende onderstreping en grammaticafouten met een groene golvende onderstreping. Voor sommige computers kunnen deze opties invloed hebben op de prestaties.

Ga als volgt te werk om spelling- en grammaticacontrole op de achtergrond uit te schakelen:
 1. Start Word.
 2. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad Spelling en grammatica.
 3. Schakel de selectievakjes Spellingcontrole tijdens typen en Grammatica controleren tijdens typen uit en klik op OK.

Andere weergave-instellingen gebruiken

Gebruik een of meer van de volgende methoden om de weergave van uw document in Word te wijzigen:
 • Gebruik zoveel mogelijk de normale weergave in plaats van de afdrukweergave. In de afdrukweergave duurt het langer om het scherm te vernieuwen en het document opnieuw te pagineren. Als u wilt overschakelen naar de normale weergave, klikt u op Normaal in het menu Beeld.
 • Gebruik de optie Tijdelijke aanduidingen voor figuren als een document veel afbeeldingen bevat. Met deze optie worden lege vakken weergegeven op de plaats van de afbeeldingen in het document. Hierdoor wordt de blader- en weergavesnelheid van een document met veel afbeeldingen verhoogd. Ga als volgt te werk om Tijdelijke aanduidingen voor figuren weer te geven:
  1. Start Word.
  2. Klik op Opties in het menu Extra en open het tabblad Weergave.
  3. Schakel onder Weergeven het selectievakje Tijdelijke aanduidingen voor figuren in en klik op OK.
 • Schakel de optie Conceptlettertype in om de schermweergave te versnellen in documenten met uitgebreide opmaak en veel afbeeldingen. Deze optie toont de tekens in het lettertype en de tekengrootte die u hebt geselecteerd in het veld Opties voor Overzichts- en Normaalweergave. Ga als volgt te werk om de optie Conceptlettertype in te schakelen:
  1. Start Word.
  2. Klik in het menu Beeld op Normaal.
  3. Klik op Opties in het menu Extra en open het tabblad Weergave.
  4. Schakel onder Opties voor Overzichts- en Normaalweergave het selectievakje Conceptlettertype in en klik op OK.

De printerinstellingen aanpassen om de afdruksnelheid te verbeteren

U kunt de afdruksnelheid op een van de volgende manieren optimaliseren.
 • Afdrukken van grote documenten optimaliseren
  Als u het afdrukken van grote documenten wilt optimaliseren, schakelt u de schermbeveiliging uit tijdens het afdrukken of kiest u een leeg scherm als schermbeveiliging. Schermbeveiliging met animatie gebruikt processortijd, hetgeen ten koste kan gaan van de afdruktaak. Raadpleeg de Help van Windows voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen voor de schermbeveiliging.
 • Snel proefafdrukken maken
  Schakel de optie Concept in. Met deze optie wordt een document afgedrukt met minimale opmaak, zodat het afdrukken sneller verloopt. Deze optie is ideaal voor proefafdrukken. Ga als volgt te werk om de optie Concept in te schakelen:

  Opmerking Niet alle printers ondersteunen deze optie.
  1. Start Word.
  2. Klik op Opties in het menu Extra en open het tabblad Afdrukken.
  3. Schakel onder Afdrukopties het selectievakje Concept in en klik op OK.
 • Selecteer de optie voor afdrukken op de achtergrond die het beste bij uw manier van werken past Als afdrukken op de achtergrond is ingeschakeld, kunt u in Word blijven werken tijdens het afdrukken. Afdrukken op de achtergrond vergt extra geheugen waardoor het afdrukken trager kan verlopen. Als afdrukken op de achtergrond is uitgeschakeld, wordt het document sneller afgedrukt, maar kunt u pas doorwerken in Word als de afdruktaak is voltooid. Als u niet in Word wilt blijven doorwerken terwijl het document wordt afgedrukt, schakelt u afdrukken op de achtergrond uit om sneller af te drukken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Start Word.
  2. Klik op Opties in het menu Extra en open het tabblad Afdrukken.
  3. Schakel het selectievakje Afdrukken op achtergrond uit en klik op OK.
 • Wijzig de instellingen van de afdrukspooler De afdruksnelheid wordt afgemeten aan de snelheid waarmee wordt teruggekeerd naar de toepassing en de snelheid waarmee pagina's worden afgedrukt. De snelheid waarmee wordt teruggekeerd naar de toepassing, wordt gedefinieerd als de tijd tussen het moment waarop u op Afdrukken klikt en het moment waarop u weer controle hebt over het programma. De snelheid waarmee pagina's worden afgedrukt, wordt gedefinieerd als de tijd tussen het moment waarop u op Afdrukken klikt en het moment waarop de afdruktaak is voltooid. U kunt zowel de snelheid waarmee wordt teruggekeerd naar de toepassing als de snelheid waarmee pagina's worden afgedrukt, wijzigen door de instellingen van de afdrukspooler te wijzigen. Ga als volgt te werk om de instellingen van de afdrukspooler te wijzigen:
  1. Klik op Start en vervolgens op Printers en faxapparaten.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt gebruiken en klik op Eigenschappen.
  3. Open het tabblad Geavanceerd.
  4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
   • Als u sneller wilt kunnen terugkeren naar de toepassing, schakelt u de optie Onmiddellijk beginnen met afdrukken in als dat nog niet is gebeurd.
   • Als u de snelheid waarmee pagina's worden afgedrukt, wilt wijzigen, klikt u op Direct naar de printer afdrukken.
   Opmerking Als de lokale printer wordt gedeeld, is de optie Direct naar de printer afdrukken niet beschikbaar. In sommige gevallen voorkomt deze optie dat de motor van een laserprinter tijdens een afdruktaak wordt in- en uitgeschakeld.
  5. Klik op OK.

Logboekopties in Outlook uitschakelen

U kunt het logboek in Microsoft Outlook configureren om automatisch items te registeren, bijvoorbeeld wanneer u documenten opent, sluit en opslaat. Op sommige computers kan dit leiden tot een merkbare vertraging tijdens het openen, sluiten of opslaan. Ga als volgt te werk om logboekregistratie in Outlook uit te schakelen:
 1. Start Outlook.
 2. Klik op Opties in het menu Extra.
 3. Klik in het gebied Contactpersonen op Logboekopties.
 4. Schakel alle selectievakjes in het gebied Deze items automatisch opnemen uit en klik op OK,
 5. Klik op OK om het dialoogvenster Opties te sluiten.

Een ander thema voor het Windows-bureaublad gebruiken

Door het thema voor het Windows-bureaublad te wijzigen kunnen sommige computers sneller worden. Ga als volgt te werk om het bureaubladthema te wijzigen:
 1. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied op het bureaublad en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Thema's.
 3. Klik in het vak Thema op het thema dat u wilt gebruiken (bijvoorbeeld Windows-klassiek) en klik op OK. Opmerking Het geselecteerde thema mag niet te veel grafische elementen bevatten, maar moet zo eenvoudig mogelijk zijn om geheugen te besparen.

Het muisschema uitschakelen

Als u bewegende muisaanwijzers uitschakelt, wordt het systeem sneller, hoewel dit op sommige computers niet echt merkbaar is. Ga als volgt te werk om het muisschema te wijzigen:
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Muis.
 3. Open het tabblad Aanwijzers.
 4. Klik in het vak Schema op Geen en klik op OK.

Webpagina's sneller downloaden door geen afbeeldingen te genereren

Deze procedure wordt aanbevolen als u het document wilt opslaan als webpagina's en deze wilt weergeven in een webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger, die VML (Vector Markup Language) ondersteunt. Wanneer afbeeldingen niet steeds worden gedownload wanneer u een webpagina opent, wordt een webpagina sneller gedownload en weergegeven en gebruikt deze minder schijfruimte. Ga als volgt te werk om uw documenten in een webbrowser weer te geven:
 1. Start Word.
 2. Open het menu Extra, klik op Opties, open het tabblad Algemeen, klik op Webopties en open het tabblad Browsers.
 3. Klik in het vak Personen die deze webpagina bekijken, maken gebruik van onder Doelbrowsers op de browser die u wilt gebruiken.
 4. Schakel onder Opties het selectievakje VML gebruiken voor het weergeven van afbeeldingen in browsers in.
 5. Klik op OK.

Documenten opslaan in de huidige indeling

Wanneer u een document opent dat is opgeslagen in een andere bestandsindeling, wordt een conversie uitgevoerd. Hierdoor kan het document traag worden geopend. U kunt dit versnellen door het document op te slaan in de huidige indeling. Als u bijvoorbeeld werkt in Word 2003, slaat u het document op als een Word-document (.doc).

De optie 'Automatische koppelingen bijwerken bij openen' uitschakelen

Wanneer u de optie Automatische koppelingen bijwerken bij openen uitschakelt, worden documenten sneller geopend. U kunt de koppelingen later handmatig bijwerken. Ga als volgt te werk om de optie Automatische koppelingen bijwerken bij openen uit te schakelen:
 1. Start Word.
 2. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad Algemeen.
 3. Schakel het selectievakje Automatische koppelingen bijwerken bij openen uit en klik op OK.
Ga als volgt te werk om de koppelingen handmatig bij te werken:
 1. Start Word.
 2. Klik in het menu Bewerken op Koppelingen.
 3. Klik op het bronbestand dat u wilt bijwerken en klik op Nu bijwerken.

De optie 'Laatst gebruikte bestanden' uitschakelen

Ga als volgt te werk om de optie Laatst gebruikte bestanden uit te schakelen:
 1. Start Word.
 2. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad Algemeen.
 3. Schakel het selectievakje Laatst gebruikte bestanden uit en klik op OK.

Opties voor knippen en plakken uitschakelen

Als u de optie Slim knippen en plakken en de optie Knoppen voor plakopties weergeven uitschakelt, werkt Word sneller. Ga als volgt te werk om deze opties uit te schakelen:
 1. Start Word.
 2. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad Bewerken.
 3. Schakel de selectievakjes Knoppen voor plakopties weergeven en Slim knippen en plakken uit en klik op OK.

Taakvenster bij opstarten uitschakelen

Ga als volgt te werk om het taakvenster bij opstarten uit te schakelen:
 1. Start Word.
 2. Klik in het menu Extra op Opties en klik op Weergave.
 3. Schakel het selectievakje Taakvenster bij opstarten uit en klik op OK.

Scherminfo uitschakelen

Voor sommige items in Word, zoals opmerkingen, bijgehouden wijzigingen en hyperlinks, wordt een korte beschrijving weergegeven wanneer u de muiswijzer boven het object houdt. Deze beschrijving wordt ook wel scherminfo genoemd. Als u scherminfo uitschakelt, wordt Word mogelijk sneller..

Ga als volgt te werk om scherminfo uit te schakelen:
 1. Start Word.
 2. Klik in het menu Extra op Opties en klik op Weergave.
 3. Schakel het selectievakje Scherminfo uit en klik op OK.

Lokale mappen gebruiken in plaats van omgeleide mappen bij toegang tot gegevens via een WAN (Wide Area Network)

Word werkt trager als u een WAN gebruikt en de mappen waarmee u werkt om gegevens te openen, worden omgeleid naar een locatie op een server.

Opmerking Een van de mappen waarmee wordt gewerkt om gegevens te openen, is de map Application Data.

U kunt de prestaties verbeteren met de volgende methoden:
 • Gebruik lokale mappen in plaats van omgeleide mappen.
 • Gebruik zwervende profielen in plaats van systeemmappen om te leiden.

Woordenlijst

 • Niet-gecomprimeerd station
  Een station waarop de gegevens niet zijn gecomprimeerd om minder ruimte in beslag te nemen.
 • Stuurprogramma
  Een programma met behulp waarvan een bepaald apparaat, zoals een videoadapter of printer, kan communiceren met het besturingssysteem. Als u een apparaat hebt geïnstalleerd, kan Windows het apparaat pas gebruiken als u het juiste stuurprogramma hebt geïnstalleerd en geconfigureerd.
 • Pagineren
  Het indelen een document, met name wat betreft de positie van pagina-einden in een document.
 • Wisselbestand
  Een verborgen bestand op de vaste schijf dat door Windows wordt gebruikt voor het registreren van programma's en gegevensbestanden die niet in het geheugen passen. Het wisselbestand en het fysieke geheugen (RAM) vormen samen het virtuele geheugen. Windows verplaatst gegevens van het wisselbestand naar het geheugen en van het geheugen naar het wisselbestand om ruimte te maken voor nieuwe gegevens.
 • Virtueel geheugen
  Tijdelijke opslag die door een computer wordt gebruikt om programma's uit te voeren die meer geheugen nodig hebben dan het RAM-geheugen. Programma's kunnen bijvoorbeeld toegang hebben tot 4 GB virtueel geheugen op de vaste schijf van een computer, zelfs als de computer maar over 32 MB RAM beschikt. De programmagegevens die niet in het geheugen van de computer passen, worden opgeslagen in wisselbestanden.
Terug naar begin
Referenties
Als u meer informatie wilt over het verbeteren van de prestaties van toepassingen, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
328237Sommige programma's werken niet zoals verwacht wanneer grote bestanden worden geopend
313937Het programma reageert niet meer wanneer u een bestand wilt openen of opslaan in een Office 2002- of Office 2003-programma
280821Het starten van Word, of het afdrukken of laden van documenten in Word verloopt traag
Ga naar Microsoft Office 2003 Ondersteuning op de volgende Microsoft-website voor meer technische informatie over Word en andere Microsoft Office 2003-producten:
Eigenschappen

Artikel-id: 827101 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 04:23:21 - Revisie: 6.4

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB827101
Feedback