Verschillen in macrogevoelige functies tussen Word 97 en Word 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 232465 voor een Microsoft Word 2000-versie van dit artikel.
Samenvatting
Voor Word 2003 is geen conversie van uw Microsoft Word 97 VBA-macro's (Visual Basic for Applications) vereist. Wel kunnen verschillende functiewijzigingen in Word invloed hebben op de uitvoering of resultaten van uw Word 97-macro's wanneer deze worden uitgevoerd in Word 2003.

In dit artikel worden een aantal wijzigingen beschreven waarmee u rekening moet houden.

Opmerking Het converteren van macro's van oudere Word-versies dan Word 97 waarin WordBasic werd gebruikt, komt in dit artikel niet aan de orde.

Raadpleeg het artikel 'Converting WordBasic Macros to Visual Basic' voor informatie over het converteren van macro's van WordBasic naar VBA. Ga naar de volgende website van Microsoft als u dit artikel wilt weergeven:
Meer informatie
U moet rekening houden met de volgende wijzigingen.

Interface met één document (Single Document Interface, SDI)

In oudere versies van Word werd de interface met meerder documenten (Multiple Document Interface, MDI) gebruikt. Vanaf Word 2000 wordt de MDI vervangen door de SDI. In de SDI wordt elk geopend Word-document weergegeven in een nieuw documentvenster in plaats van een nieuw Word-programmavenster. Dit kan problemen veroorzaken voor code die gebaseerd is op de oude MDI-werking. De code moet grondig worden getest om er zeker van te zijn dat deze geen problemen veroorzaakt. Het risico op problemen is het grootst wanneer uw code gebruikmaakt van het Windows-object.

Locatie van sjablonen

De locatie van sjablonen is gewijzigd in Word 2003 om het gebruik van zwevende profielen te vergemakkelijken. Deze wijziging kan invloed hebben op uw bestaande macro's.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over locaties van sjablonen in Word 2002:
291141Beschrijving van categorieën, locaties en registersleutels voor Word 2002-sjablonen
Opmerking Omwille van neerwaartse compatibiliteit laadt Word 2003 nog steeds invoegtoepassingen en sjablonen vanuit de map Opstarten van Word 97. Nieuwe oplossingen worden echter op de nieuwe locaties opgeslagen.

Macrobeveiliging

In Word 2003 zijn belangrijke wijzigingen in de beveiliging aangebracht. De belangrijkste daarvan is dat Word 2003 standaard is ingesteld op een hoog beveiligingsniveau.

Word 2003 laadt automatisch elke documentsjabloon (*.dot) of Word-bibliotheek (*.wll) die in een van de twee mappen Opstarten is opgeslagen. De ene map Opstarten bevindt zich in de map met de Microsoft Office 2003-programmabestanden. De andere map Opstarten bevindt zich in de map met de Microsoft Windows-besturingssysteembestanden, of in de map met het profiel van de gebruiker op computers waarop gebruikersprofielen zijn ingeschakeld.

Eerdere versies van Word vertrouwden alle invoegtoepassingsbestanden in deze mappen Opstarten als het selectievakje Alle geïnstalleerde invoegtoepassingen en sjablonen vertrouwen in het dialoogvenster Beveiliging was ingeschakeld. Word 2003 vertrouwt slechts één map, namelijk de map die als opstartmap is opgegeven op het tabblad Bestandslocaties van het dialoogvenster Opties.
Meer informatie
Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over macrobeveiliging in Microsoft Word 2003 en Microsoft Office 2003:
285514Macro's en invoegtoepassingen worden niet uitgevoerd als de beveiliging is ingesteld op Hoog in PowerPoint 2003, PowerPoint 2002, Word 2003 en Word 2002
287567Overwegingen bij het uitschakelen van VBA in Office
290949Bericht over uitgeschakelde macro's wanneer u een macro uitvoert in Word 2003 of Word 2002
211607Veelgestelde vragen over Word-macrovirussen
233396Risico op macrovirusinfectie verkleinen
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over beschikbare bronnen voor het maken van aangepaste oplossingen met VBA en Word 2003:
212623Informatiebronnen voor het programmeren met macro's
vba wd11 wd2003
Eigenschappen

Artikel-id: 827890 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 23:19:44 - Revisie: 3.2

Microsoft Office Word 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB827890
Feedback