Update voor het gedrag van URL-scriptopdrachten van Windows Media Player

Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor de versies van Microsoft Windows Media Player die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' in dit artikel. Microsoft raadt u aan deze update te installeren zodat u het gedrag van de ingesloten URL-scriptopdrachten in audio- en videobestanden (.ASF) en audio- en videogegevensstromen van Windows Media eenvoudiger kunt beheren. In dit artikel wordt de nieuwe functionaliteit beschreven die door deze update wordt ondersteund en wordt beschreven hoe u de update kunt ophalen.
Meer informatie
Als een content-eigenaar een audio- of videogegevensstroom maakt, kan deze eigenaar scriptopdrachten (zoals URL-scriptopdrachten en aangepaste scriptopdrachten) toevoegen die in de gegevensstroom worden ingesloten. Als een gegevensstroom wordt afgespeeld, starten de scriptopdrachten mogelijk gebeurtenissen in een ingesloten spelerprogramma of starten ze uw webbrowser en wordt verbinding gemaakt met een bepaalde webpagina. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Update 828026 verandert de manier waarop Windows Media Player ingesloten URL-scriptopdrachten verwerkt. Windows Media Player kan na installatie van de update drie nieuwe registerwaarden herkennen die een gebruiker of een beheerder in staat stellen om de scenario's te bepalen waarin de speler de in een gegevensstroom ingesloten URL-scriptopdrachten uitvoert.

Windows Media Player herkent nu drie DWORD-registerwaarden. Deze DWORD-waarden bevinden zich in de volgende registersleutel en hebben de waarde 0 (uitgeschakeld) of 1 (ingeschakeld):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Met deze update worden niet de volgende registerwaarden gemaakt.

Opmerking Als een waarde niet bestaat, wordt de standaardwaarde gebruikt.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : Hiermee worden URL-scriptopdrachten in de zelfstandige speler in- of uitgeschakeld. De standaardwaarde is 0 (uitgeschakeld).
 • WebScriptCommandsEnabled
  : Hiermee worden URL-scriptopdrachten in de ingesloten speler in- of uitgeschakeld. De standaardwaarde is 1 (ingeschakeld).
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : Hiermee worden URL- en Exit-scriptopdrachten in- of uitgeschakeld. De standaardwaarde is 1 (ingeschakeld).
Bovendien is er een functie toegevoegd die ervoor zorgt dat wanneer Windows Media Player URL-scriptopdrachten uitvoert, het script de gebruiker niet van een minder vertrouwde beveiligingszone naar een meer vertrouwde beveiligingszone kan brengen. In de volgende tabel worden de scenario's weergegeven waarin scriptopdrachten wel (J) en niet (N) mogen worden uitgevoerd nadat u deze update hebt geïnstalleerd.

Opmerking De bronzone is de zone van de inhoud die wordt afgespeeld of de zone van de webpagina waarin de speler is ingesloten, als dit een minder vertrouwde zone is. De bestemmingszone is de zone van de inhoud die de bestemming van de URL-scriptopdracht vormt.
BestemmingszoneDeze computer Lokaal intranet Vertrouwde websites.InternetWebsites met beperkte toegang
Bronzone
Deze computerJ **JJJJ
Lokaal intranet NJJJJ
Vertrouwde websites.NNJJJ
InternetNNNJJ
BeperktNNNNN


** Om veiligheidsredenen worden URL-scriptopdrachten van Deze computer naar de zone Deze computer alleen uitgevoerd als de URL's een van de volgende protocollen gebruiken: http://, https:// of wmhtml://.

Downloadgegevens

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website Microsoft Windows Update en installeert u update 828026:Beheerders die deze update op meerdere computers willen toepassen, kunnen de update downloaden van het Microsoft Downloadcentrum of via de Microsoft Windows Update-catalogus. Als u deze update later op een of meer computers wilt installeren, zoekt u dit artikelnummer op met behulp van de geavanceerde zoekopties in Windows Update-catalogus. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates via de Windows Update-catalogus:
323166Windows-updates en -stuurprogramma's downloaden van de Windows Update-catalogus
U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Windows Media Player (alle versies) voor Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003

Als u met Windows Media Player 7.0 werkt, moet u deze update toepassen nadat u de upgrade naar Windows Media Player 7.1 of hoger hebt uitgevoerd. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over de manier waarop u een upgrade van Windows Media Player uitvoert:

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 of de Windows Media Player 9-serie voor Microsoft Windows Millennium Edition

Windows Media Player 6.4 voor Microsoft Windows NT 4.0 Server

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Installatiegegevens

U moet zijn aangemeld als beheerder om deze update te kunnen installeren. Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website Windows Update en installeert u essentiële update 828026:Als u een gedownloade versie van deze update wilt installeren, voert u het gedownloade pakket met update 828026 uit met behulp van de juiste Setup-schakelopties. Beheerders kunnen deze update implementeren met behulp van Microsoft Software Update Services (SUS). Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over SUS:
810796Technisch rapport: Technisch rapport overzicht Software Update Services

Computer opnieuw opstarten

Start de computer opnieuw op om de installatie van deze update te voltooien.

Setup-schakelopties

De updateversies voor Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003 ondersteunen de volgende Setup-schakelopties:
 • /? - De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u - De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f - Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n - Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o - OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z - De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q - Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l - Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x - De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Als u de update bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, typt u de volgende opdracht:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
Als u deze beveiligingspatch wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdracht:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht.

Voor meer informatie over opdrachtregelparameters en het bijbehorende gedrag voor dit pakket, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824687Opdrachtregelparameters voor update-pakketten van Microsoft-software
De updatepakketten voor Windows Media Player 6.4 voor Microsoft Windows NT 4.0 Server en Windows Media Player 6.4, 7.1 of 9 voor Microsoft Windows Millennium Edition ondersteunen de volgende schakelopties:
 • /q - Uitvoeren in stille modus of berichten onderdrukken wanneer de bestanden worden uitgepakt.
 • /q:u - Uitvoeren in stille modus voor gebruiker. In de stille modus voor gebruikers worden enkele dialoogvensters weergegeven.
 • /q:a - Uitvoeren in stille modus voor beheerder. In de stille modus voor beheerders worden geen dialoogvensters voor de gebruiker geopend.
 • /t: pad - De locatie opgeven van de tijdelijke map die door Setup wordt gebruikt, of de doelmap opgeven voor het uitpakken van bestanden (wanneer u de schakeloptie /c gebruikt).
 • /c - De bestanden uitpakken zonder ze te installeren. Als u de schakeloptie /t: pad niet opgeeft, wordt u gevraagd een doelmap op te geven.
 • /c: pad - Het pad en de naam van het INF-bestand of EXE-bestand voor Setup opgeven.
 • /r:n - De computer na de installatie nooit opnieuw opstarten.
 • /r:i - De gebruiker vragen of de computer opnieuw moet worden opgestart wanneer dat nodig is, behalve wanneer naast deze schakeloptie ook de optie /q:a wordt gebruikt.
 • /r:a - De computer na de installatie altijd opnieuw opstarten.
 • /r:s - De computer na de installatie opnieuw opstarten zonder de gebruiker hierom te vragen.
Als u de update bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker en de computer niet automatisch opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u een van de volgende opdrachten:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows Media Player 9-serie
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  Besturingssysteem  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  17-sep-03 16:01 6.4.9.1128  844.048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  17-sep-03 05:25 9.0.0.3075 4.706.304 Wmp.dll  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  24-sep-03 21:18 6.4.7.1128  845.072 Msdxm.ocx  Windows Millennium Edition  24-sep-03 21:18 9.0.0.3075 4.706.304 Wmp.dll  Windows Millennium Edition
Windows Media Player voor Windows XP
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  Besturingssysteem  ------------------------------------------------------------------------  17-sep-03 16:01 6.4.9.1128  844.048 Msdxm.ocx  Windows XP  18-sep-03 11:53 8.0.0.4491 1.302.528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7,1
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  Besturingssysteem  ----------------------------------------------------------------------------------  17-sep-03 16:01 6.4.9.1128  844.048 Msdxm.ocx  Windows 2000  17-sep-03 22:13 7.10.0.3075  815.104 Wmpcore.dll Windows 2000  24-sep-03 21:18 6.4.7.1128  845.072 Msdxm.ocx  Windows Millennium Edition  24-sep-03 21:18 7.10.0.3075  815.104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6,4
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  Besturingssysteem  --------------------------------------------------------------------------  17-sep-03 16:55 6.4.7.1128  845.072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

Informatie over verwijderen

U kunt deze update onder Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003 verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Klik op Windows Media Player Hotfix [zie wm828026 voor meer informatie] en klik op Verwijderen (of klik op Toevoegen/Verwijderen).

Onder Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 kunnen systeembeheerders het hulpprogramma Spunist.exe gebruiken om deze update te verwijderen. Dit hulpprogramma bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /? : De lijst met schakelopties voor de installatie weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).
Opmerking De updates voor Microsoft Windows Millennium Edition en Windows NT 4.0 Server ondersteunen de functionaliteit van het verwijderen niet en kunnen niet worden verwijderd.
Eigenschappen

Artikel-id: 828026 - Laatst bijgewerkt: 05/18/2011 00:23:00 - Revisie: 11.0

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 6.4

 • atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026
Feedback