Beschrijving van de beveiligingspatch voor Outlook 2002: 9 maart 2004

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Outlook 2002. Deze update biedt de hoogste mate van stabiliteit en beveiliging voor Outlook 2002. De update verhelpt tevens een beveiligingslek waardoor een aanvaller de blokkeringsmogelijkheden van Outlook-opdrachtregelparameters zou kunnen omzeilen. De van toepassing zijnde waarschuwingsvensters worden daarbij weergegeven. Deze update maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van Microsoft om haar klanten te voorzien van de meest recente updates.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 downloadt en installeert.

Opmerking Microsoft Office XP Service Pack 3 bevat alle correcties die ook zijn opgenomen in de beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040.

Voor meer informatie over het installeren van Office XP Service Pack 3 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
832671Overzicht van Microsoft Office XP Service Pack 3
Meer informatie

De beheerdersversie van de beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 downloaden en installeren.

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Updatevereisten voor Windows Installer' van dit artikel.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2

  Voordat u deze update installeert, moet u Office XP SP2 installeren.

  Voor meer informatie over het installeren van Office XP Service Pack 2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325671Office XP: Overzicht van Office XP Service Pack 2
  Opmerking De volledige beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 kan worden geïnstalleerd op systemen met Office XP Service Pack 1 of Office XP Service Pack 2.
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenDe Nederlandstalige versie van de beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 nu downloaden.
Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Hierbij is gebruikgemaakt van software voor virusdetectie die volledig bijgewerkt was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.
Opmerking Als u een gelokaliseerde versie van de beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Als u serverbeheerder bent, hanteert u de volgende procedure om de serverlocatie bij te werken met de beheerdersupdate en om de update te implementeren:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Officexp-kb828040-client-nld.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op officexp-kb828040-client-nld.exe.
 3. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 4. Typ c:\828040 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 5. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 6. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen, waarbij Pad beheerdersinst staat voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en MSP-bestand voor de naam van de beheerdersupdate (bijvoorbeeld OUTLOOKff.msp).
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\828040\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  Opmerking Als u /qb+ toevoegt aan het eind van de opdrachtregel, worden de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.
 7. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen, waarbij Pad beheerdersinst staat voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u REINSTALL=ALL gebruiken. U kunt ook de volgende onderdelen installeren:
  OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen.

Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348Procedure: Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie  -----------------------  OUTLOOK.EXE  10.0.5709.0  DLGSETP.DLL  10.0.5626.0  ENVELOPE.DLL 10.0.4817.0  EXCHCSP.DLL  10.0.5328.0  EXSEC32.DLL  10.0.4907.0  IMPMAIL.DLL  10.0.4406.0  OUTLCM.DLL  10.0.5424.0  OUTLCTL.DLL  10.0.5112.0  OUTLLIB.DLL  10.0.5709.0  OUTLMIME.DLL 10.0.4608.0  OUTLPH.DLL  10.0.5703.0  RECALL.DLL  10.0.4721.0
U hoeft deze update niet te installeren als u van een of meer van de bestanden in deze tabel een nieuwere versie hebt.

Ga als volgt te werk om vast te stellen welke versie van Outlook op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als dat het geval is, raadpleegt u de productdocumentatie om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Outlook.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Outlook.exe in de lijst met gevonden bestanden en klik op Eigenschappen.
 5. Stel op het tabblad Versie vast welke versie van Outlook op de computer is geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het bepalen van de versie van Outlook 2002 op uw computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291331Procedure: De versie van Office XP controleren
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven als u probeert deze beveiligingspatch te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Updatevereisten voor Windows Installer

Als u de in dit artikel beschreven update die wilt installeren, moet Windows Installer 2.0 of hoger zijn geïnstalleerd. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger al opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:

Problemen die door de update worden opgelost

De beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 bevat de eerder uitgebrachte updates voor Outlook 2002:
331866Update voor Outlook 2002: 4 december 2002

Met de beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 worden de problemen opgelost die in de volgende Microsoft-artikelen voor hotfixes worden beschreven:
822614Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002 (1 juli 2003)
827970Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002 (12 september 2003)
823956Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002 (18 juli 2003)
823970Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002 (10 augustus 2003)
825813Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002 (15 augustus 2003)
827137Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002 (22 augustus 2003)
827146Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002 (29 augustus 2003)
823968Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Outlook 2002 (27 juli 2003)
Met de beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 worden de problemen opgelost die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven:

330981Outlook 2002: Foutbericht: De Exchange Conferencing Mailbox is niet juist geconfigureerd
817270Outlook 2002: Outlook-kiezer kiest eerst een nul vóór een intern telefoonnummer
810488Een e-mailbericht in HTML-indeling wordt niet ontvangen door een geadresseerde die een ander e-mailprotocol gebruikt als dit bericht in Outlook 2002 wordt verzonden
812478Outlook 2002: Beleid AlwaysSign of AlwaysEncrypt wordt niet toegepast op beantwoorde of doorgestuurde berichten
327573In Outlook 2002 worden regeleinden niet als verwacht ingevoegd in de tekst van een e-mailbericht
329431Outlook 2000: Wijzigingen in een doorgestuurd bericht veroorzaken ongewenste wijzigingen in het oorspronkelijke bericht
811950Outlook 2002: Transportprovider wordt niet op de hoogte gesteld als de configuratie wordt gewijzigd wanneer de provider is geabonneerd op de gebeurtenis nkConfigHasChanged
814377Outlook 2002: Het foutbericht 'Kan het item niet openen. Bewerkingen op berichtkoppen kunnen niet worden uitgevoerd in deze map.' wordt weergegeven als u e-mailberichten wilt openen
814563Outlook 2002: Runtime-fout als u een snelkoppeling naar uw Windows NT 4.0-computer toevoegt
814556Outlook 2002: Foutbericht: Microsoft Outlook kan geen toegang verkrijgen tot de opgegeven maplocatie
814993Outlook 2002: Offline adresboek wordt gedownload als u Outlook voor offline gebruik configureert
813949Outlook 2002: Externe e-mail downloadt berichtkoppen voor verwijderde berichten
815355Outlook 2002: Op de beschikbaarheidsbalk wordt Bezet voor de hele dag foutief weergegeven
816140Informatiebalk wordt niet bijgewerkt als gemachtigde een uitzondering op een terugkerend afspraakverzoek accepteert
812480Outlook 2002: Outlook-weergavebesturing retourneert alleen de huidige datum
816020Outlook 2002: In een agenda die u als webpagina opslaat, worden geen afspraken weergegeven voor de laatste dag
814554Outlook 2002: 'Set ActiveExplorer.CurrentFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolder<FolderName>)' werkt niet zoals verwacht in de gebeurtenis FolderSwitch
816477Outlook 2002: U kunt geen berichten met alleen tekst zonder opmaak verzenden met Extended MAPI
813565Outlook 2002: Het dialoogvenster 'Dubbele contactpersoon ontdekt' wordt niet weergegeven als u een contactpersoon opslaat die al aanwezig is in de map Contactpersonen
817030Outlook 2002: Startpagina voor openbare map is offline niet beschikbaar zonder netwerkverbinding
817325Outlook 2002: De indeling van Opslaan als wordt gewijzigd in voor- en achternaam
817420Outlook 2002: Foutbericht: Voorziening heeft het vergaderverzoek geweigerd omdat het een terugkerende vergadering is
818581Outlook 2002: Automatisch ingevoegde bijlage bevat een leeg pictogram en geen bijschrift
819103Outlook 2002: Taal van toetsenbord wordt gewijzigd als u Microsoft Outlook start
818900Outlook 2002: Bestandspad wordt niet naar UNC omgezet als dit als hyperlink wordt ingevoegd
819538Outlook 2002: E-mailberichten die u verzendt, gaan verloren als u het adres uit een ontvangen e-mailbericht hebt geplakt
819969Outlook 2002: Als u een DBCS typt voor het eerste teken van de weergavenaam van de afzender, wordt de verkeerde naam geselecteerd in de lijst met e-mailberichten
820367Outlook 2002: Foutbericht in het bestand Mso.dll als u een e-mailbericht beantwoordt dat met de optie 'Antwoorden verzenden naar' is verzonden
820368Outlook 2002: In leesbevestigingen worden datum en tijd onjuist vermeld
820722Outlook 2002: In de Wizard Regels worden regels uitgeschakeld weergegeven
820733Outlook 2002: Automatisch ingevoegde bijlage bevat een leeg pictogram en geen tekst
821188Outlook 2002: Foutbericht '...De server is niet beschikbaar...' wordt weergegeven als u offline werkt
821291Outlook 2002: Foutbericht 'Het document dat is opgegeven in het veld Office-document is niet gekoppeld aan een Office-toepassing...' wordt weergegeven als u een Microsoft Office-document als bijlage meestuurt met een online vergaderverzoek
819971Outlook 2002: Onjuist e-mailadres in het vak Aan
817422Outlook 2002: Selectievakje 'Altijd waarschuwen voordat bestanden van dit type worden geopend' is niet beschikbaar
821468Outlook 2002: Filter kan niet worden ingesteld als u automatisch een Agendaweergave maakt
821667Outlook 2002: U kunt de knop Gegevensbinding in Outlook niet gebruiken om de Outlook-map van een andere gebruiker weer te geven
821804Outlook 2002: De map Taken wordt steeds gekopieerd als u de postbusmap van een andere gebruiker weergeeft
822115Outlook 2002: Items in de map Verzonden items worden soms als verzonden weergegeven als deze niet zijn afgeleverd
817302Outlook 2000: Stemknoppen ontbreken in e-mailberichten die in een DMS-e-mailsysteem worden geopend
822846Outlook 2002: Status van genodigde wordt teruggezet als u een nieuwe genodigde aan een terugkerende vergadering toevoegt
822558Met de actie Aangepast formulier wordt Outlook onverwacht afgesloten
823232Outlook 2002: Het vak Aan wordt automatisch gevuld met geadresseerden als u een vergaderverzoek doorstuurt
323612Outlook 2002: Foutbericht: Microsoft LDAP-adreslijst: Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht met de LDAP-adreslijstserver (81)
813506Outlook 2002: Het foutbericht 'De waarde voor het bezet zijn van de afspraak is niet geldig' wordt weergegeven als u een afspraak wilt openen
329098Outlook 2002: Als Outlook door een proces wordt gestart, zijn invoegtoepassingen uitgeschakeld


Met de beveiligingspatch voor Outlook 2002: KB828040 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren opgenomen.

U kunt dubbele parameters doorgeven aan Outlook.exe

U kunt dubbele opdrachtregelparameters doorgeven aan Outlook.exe.Als u Nortel-codering voor een bericht verwijdert, verwijdert u mogelijk ook de tekst van het bericht

Wanneer een bestand met persoonlijke mappen (.PST) een bericht bevat dat gecodeerd en ondertekend is met een Nortel-certificaat, en u verwijdert de codering maar laat het bericht ondertekend, blijkt het hoofdgedeelte van het bericht leeg te zijn.


Word is niet uw e-mail-editor wanneer u een aangepaste gebruikerseigenschap toevoegt

Als u een aangepaste eigenschap toevoegt aan een e-mailbericht in Microsoft Outlook, wordt Microsoft Word niet meer gestart als de standaard e-mail-editor als u het aangepaste e-mailbericht wilt doorsturen of beantwoorden.

Opmerking Dit probleem doet zich in RTF- én HTML-e-mailberichten voor.
Eigenschappen

Artikel-id: 828040 - Laatst bijgewerkt: 01/30/2014 12:29:04 - Revisie: 6.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo kbupdate KB828040
Feedback