Overzicht van de essentiële update voor Office 2003: 4 november 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Office 2003. Met deze update wordt een probleem verholpen dat zich voordoet wanneer u in Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003 of Microsoft Office Excel 2003 een bestand probeert te openen of op te slaan waarin een OfficeArt-object voorkomt, en dat eerder is gewijzigd en is opgeslagen in een vorige versie van Microsoft Office. Wanneer een PowerPoint 2003-, Word 2003- of Excel 2003-bestand in een vorige versie van Office wordt geopend, kunnen er lege 'complexe' eigenschappen in het bestand terechtkomen en kan er een bit in de bestandsrecord worden gewijzigd waarmee deze eigenschappen worden beschreven. De bitwaarde wordt door eerdere versies van Office genegeerd, maar wanneer deze in Office 2003 wordt gedetecteerd, kunnen zich de volgende problemen voordoen:
 • Het document wordt niet volledig geopend.
 • Het document is beschadigd.
 • Het document wordt geopend, maar er ontbreekt inhoud.
 • Er wordt een foutbericht weergegeven.
Wanneer u een PowerPoint-presentatie wilt openen in PowerPoint 2003, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven, waarbij bestandsnaam de naam is van het bestand dat u probeert te openen:
Kan bestandsnaam niet lezen.
Kan bestandsnaam niet openen omdat een deel van het bestand ontbreekt.
Kan het type bestand waartoe bestandsnaam behoort niet openen.
Wanneer u een PowerPoint-presentatie wilt openen in PowerPoint Viewer 2003, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven, waarbij bestandsnaam de naam is van het bestand dat u probeert te openen:
Het bestand bestandsnaam kan niet worden geopend in PowerPoint Viewer omdat het bestand beschadigd is.
Opmerking Hoewel deze symptomen zich voordoen in PowerPoint 2003 Viewer, moet u de kritieke update alleen installeren wanneer zowel Office 2003 als PowerPoint 2003 op uw systeem zijn geïnstalleerd. Het probleem wordt namelijk niet gecorrigeerd in de gedownloade viewer. Deze update corrigeert het probleem alleen in de viewer die is opgenomen in Office 2003 of PowerPoint 2003.

Gebruik een van de volgende methoden om PowerPoint Viewer 2003 bij te werken:
 • Als u PowerPoint Viewer 2003 gebruikt die is opgenomen in Microsoft Office 2003 of Microsoft Office PowerPoint 2003 en wordt gedistribueerd als onderdeel van de functie Inpakken voor cd, installeert u Microsoft Office Service Pack 1.
  870924 Het nieuwste service pack voor Office 2003 verkrijgen
 • Als u eerder PowerPoint Viewer 2003 van het web hebt geïnstalleerd, kunt u deze vervangen door de nieuwste versie van PowerPoint Viewer 2003. U kunt de nieuwste versie van PowerPoint Viewer 2003 downloaden van het web nadat u de eerdere versie hebt geïnstalleerd waarin het probleem optreedt dat in dit artikel wordt beschreven.
U kunt de meest recente versie van PowerPoint Viewer 2003 downloaden van de volgende Microsoft-website:

Bepalen of de viewer is bijgewerkt

De viewermap bevat de bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
Bestandsnaam Versie
------------------------
Pptview.exe 11.0.5703.0
Gdiplus.dll 6.0.3264.0

Problemen die door de update worden opgelost

Met de update voor Office 2003: KB828041 worden de problemen verholpen die zijn beschreven in de sectie 'Samenvatting'.

Wanneer u een Word-document opent in Word 2003, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Er is een fout opgetreden bij het openen van het bestand. Probeer de volgende suggesties.

* Controleer de bestandsmachtigingen voor het document of het station.
* Controleer of er voldoende geheugen en schijfruimte beschikbaar is.
* Open het bestand met de conversiefunctie voor tekstherstel.
Wanneer u het document in een Office 2003-toepassing probeert te openen, wordt bovendien een van de volgende foutberichten weergegeven, waarbij bestandsnaam de naam is van het Office-bestand:
Wilt u de wijzigingen in bestandsnaam opslaan?
Er is onvoldoende geheugen. Sla het document nu op.
bestandsnaam is alleen-lezen. Wilt u de wijzigingen onder een andere naam opslaan?
Deze update maakt deel uit van Microsoft's streven haar klanten steeds de laatste productupdates te bieden.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de essentiële update voor Office 2003: KB828041 kunt downloaden en installeren.

Deze update werd voor het eerst opgenomen in Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Voor meer informatie over het nieuwste service pack voor Office 2003 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
870924 Het nieuwste service pack voor Office 2003 verkrijgen
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Als u Office hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare service packs en openbare updates.
 • Installeer alleen de essentiële update voor Office 2003: KB828041 door de stappen uit te voeren die verderop in dit artikel zijn beschreven.
Opmerking Het verdient aanbeveling de clientupdate te installeren via de Office Product Update-website. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates

Als u de website voor Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenDownload de clientversie van de kritieke update voor Office 2003: KB828041 nu downloaden.

Releasedatum: 4 november 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Ga als volgt te werk om de client-update te downloaden en installeren:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2003-kb828041-client-enu.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 2. Dubbelklik in Microsoft Windows Verkenner op Office2003-kb828041-client-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office 2003 en klik op OK.
 6. Wanneer wordt gevraagd of u het systeem opnieuw wilt opstarten om de wijzigingen te activeren, klikt u op Ja.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office 2003 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u het Office 2003-product hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 4 november 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Als serverbeheerder kunt u de netwerkupdate downloaden. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2003-KB828041-Fullfile-ENU.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand Office2003-KB828041-Fullfile-ENU.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ c:\828041 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\828041\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2003 (bijvoorbeeld C:\Office2003), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2003-product (bijvoorbeeld Pro11.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate (bijvoorbeeld mso-FullFile-GLB.msp).

  Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan het eind van de opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Office 2003 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2003 (bijvoorbeeld C:\Office2003), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2003-product (bijvoorbeeld Pro11.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook het volgende onderdeel installeren:
  ProductFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
829197 Een update voor een beheerdersinstallatie van Office 2003 installeren
Dit artikel bevat instructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. Als u meer informatie wilt over dit artikel in de Microsoft Office Resource Kit, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie  ------------------------  Mso.dll   11.0.5703.0
Ga als volgt te werk om te bepalen welke versie van Office 2003 op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Mso.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik met de rechtermuisknop op Mso.dll in de lijst met gevonden bestanden en klik op Eigenschappen.

  Opmerking Als er in het venster met zoekresultaten meerdere bestanden met de naam Mso.dll voorkomen, zoekt u naar Mso.dll op de volgende locatie:
  station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11
  waarbij station het station is waarop Microsoft Windows is geïnstalleerd.
 5. Op het tabblad Versie kunt u zien welke versie van het bestand Mso.dll op uw computer is geïnstalleerd.
Als u meer informatie wilt over hoe u kunt controleren welke versie van Office 2003 op uw computer is geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
821549 De versie van Office 2003-producten controleren
Opmerking Als de essentiële update voor Office 2003 KB828041 al op de computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u deze update probeert te installeren: KB828041:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.
ppt2003 missing office art off2003 xl2003 wd2003
Eigenschappen

Artikel-id: 828041 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 04:37:23 - Revisie: 7.1

Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kboffice2003sp1fix kbupdate kbinfo KB828041
Feedback