Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Er treedt een toegangsfout op als uw Terminal Services-informatie beschadigd is

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u een beheerprogramma van Terminal Services, bijvoorbeeld Tsprof.exe, Mmc.exe of Usrmgr.exe uitvoert, genereert het hulpprogramma een toegangsfout en wordt het programma onverwacht afgesloten tijdens het beheren van bepaalde gebruikersaccounts.

Wanneer u een programma uitvoert dat gebruikmaakt van de API-functies van WTSSetUserConfig of WTSQueryUserConfig voor het instellen of ophalen van gebruikersgegevens, kan het hulpprogramma een toegangsfout genereren en onverwacht worden afgesloten bij het beheren van bepaalde gebruikersaccounts.

Wanneer u een verbinding met een extern bureaublad maakt en u zich probeert aan te melden met een bepaalde gebruikersaccount, wordt de verbinding met het externe bureaublad plotseling verbroken. Als u zich vanaf een extern bureaublad hebt proberen aan te melden bij een computer met Microsoft Windows XP of een consolecomputer met Microsoft Windows Server 2003, wordt op de externe-bureaubladcomputer een foutcontrole uitgevoerd nadat Winlogon onverwacht is afgesloten. Afhankelijk van de configuratie wordt de externe-bureaubladcomputer opnieuw opgestart.

Een of meer van de volgende gebeurtenissen kunnen worden vastgelegd in het gebeurtenislogboek:

Gebeurtenis-ID 1004
Fout in de brontoepassing
Rapport over fout in wachtrij: vastgelopen toepassing: mmc.exe, versie: 5.2.3790.0, vastgelopen module: tsuserex.dll, versie: 5.2.3790.0, vastgelopen op: 0x0000c3a9.

Gebeurtenis-id 1004
Fout in de brontoepassing
Rapport over fout in wachtrij: vastgelopen toepassing: mmc.exe, versie: 5.2.3790.0, vastgelopen module: tsuserex.dll, versie: 5.2.3790.0, vastgelopen op: 0x0000c3a9.

Gebeurtenis-id 1004
Fout in de brontoepassing
Rapport over fout in wachtrij: vastgelopen toepassing: mmc.exe, versie: 5.2.3790.0, vastgelopen module: tsuserex.dll, versie: 5.2.3790.0, vastgelopen op: 0x0000c3a9.

Gebeurtenis-ID 1004
Fout in de brontoepassing
vastgelopen toepassing: , versie: 0.0.0.0, vastgelopen module: regapi.dll, versie: 5.2.3790.0 vastgelopen op: 0x00002c4d.

Gebeurtenis-ID 1004
Fout in de brontoepassing
Rapport over fout in wachtrij: vastgelopen toepassing: winlogon.exe, versie: 0.0.0.0, vastgelopen module: regapi.dll, versie: 5.2.3790.0 vastgelopen op: 0x00002c4d.

Gebeurtenis-ID 1001
Fout in de brontoepassing
Foutbucket 62739595

Gebeurtenis-ID 1001
Fout in de brontoepassing
Foutbucket 45054588

Oorzaak
Dit probleem treedt op wanneer er beschadigde gebruikersgegevens worden gevonden.
Oplossing

Informatie over Windows Server 2003-hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows Server 2003 32-bits edities

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  19-aug-2004 23:41 5.2.3790.202    50.176 Regapi.dll  19-aug-2004 23:41 5.2.3790.202    81.920 Tsuserex.dll

Windows Server 2003 64-bits edities

  Datum     Tijd  Versie   Grootte   Bestandsnaam  Platform  ---------------------------------------------------------------------  19-aug-2004 21:37 5.2.3790.202   129.536 Regapi.dll   IA-64  19-aug-2004 21:37 5.2.3790.202   223.744 Tsuserex.dll   IA-64  19-aug-2004 21:41 5.2.3790.202    50.176 Wregapi.dll  x86  19-aug-2004 21:41 5.2.3790.202    81.920 Wtsuserex.dll  x86

Informatie over servicepacks voor Windows XP

U kunt dit probleem oplossen met het meest recente servicepack voor Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over Windows XP-hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP, 32-bits edities

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  10-sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   32.768 Cfgbkend.dll  10-sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   30.720 Pchsvc.dll  10-sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   33.280 Racpldlg.dll  10-sep-2003 18:30 5.1.2600.1267   44.544 Regapi.dll  10-sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   41.472 Safrslv.dll  02-aug-2003 07:45 5.1.2600.1254   129.536 Sessmgr.exe  10-sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   200.192 Termsrv.dll  10-sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   88.064 Tscfgwmi.dll

Windows XP, 64-bits edities

  Datum     Tijd  Versie   Grootte   Bestandsnaam  Platform  ----------------------------------------------------------------------  10-sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   104.448 Cfgbkend.dll IA-64  10-sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   110.080 Pchsvc.dll IA-64  10-sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   90.112 Racpldlg.dll IA-64  10-sep-2003 17:38 5.1.2600.1267   127.488 Regapi.dll IA-64  10-sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   111.616 Safrslv.dll IA-64  02-aug-2003 08:44:00 5.1.2600.1254   419.328 Sessmgr.dll IA-64  10-sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   622.592 Termsrv.dll IA-64  10-sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   326.144 Tscfgwmi.dll IA-64  10-sep-2003 18:30 5.1.2600.1267   44.544 Wregapi.dll  x86

Windows 2000

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ------------------------------------------------------  07-jan-2004 20:44 5.0.2195.6889 36.624 Regapi.dll
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Windows XP

In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Meer informatie
De hotfix die in dit artikel wordt beschreven, corrigeert de beschadigde gegevens niet. De hotfix beschermt de code tegen onverwacht afsluiten van het proces als gevolg van een toegangsfout.

Na toepassing van deze hotfix kunt u zich probleemloos aanmelden bij een computer met Windows 2000 of Windows XP met Extern bureaublad. Er kan echter wel een foutbericht worden weergegeven wanneer u de eigenschappen van de gebruikersaccount wijzigt of wanneer u zich aanmeldt met behulp van die account.

Als u MMC (Microsoft Management Console) gebruikt om de gebruikerseigenschappen te bewerken of weer te geven, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Eigenschappen voor Terminal Services
Kan eigenschappen voor Terminal Services niet laden voor deze gebruiker vanwege: De parameter is onjuist.
Wanneer u zich wilt aanmelden bij een computer met Windows Server 2003 via een verbinding met een extern bureaublad, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Aanmeldingsbericht
Het systeem kan u niet aanmelden vanwege de volgende fout:De parameter is onjuist.
Probeer het nogmaals of raadpleeg de systeembeheerder
Ga als volgt te werk om de beschadigde gebruikersgegevens voor Terminal Services te corrigeren:
 1. Maak een tekstbestand met de volgende regels tekst, waarbij gebruikersnaam staat voor de naam van de gebruikersaccount met de beschadigde gegevens en waarbij domein de domeinnaam is.
  dn: CN=gebruikersnaam,CN=Users,DC=domein,DC=com
  changetype: modify
  delete : userParameters
 2. Geef het bestand de naam Gebruikers.txt.
 3. Typ de volgende opdracht bij een opdrachtprompt om het bestand uit te voeren:
  Ldifde –I –f users.txt
  Met het uitvoeren van deze opdracht worden ook de eigenschappen gewist en wordt het probleem op een Active Directory-domein verholpen.

  Opmerking Het wissen van het kenmerk userParameters van de gebruikersaccount kan gevolgen hebben voor andere programma's. Als hierin programmaspecifieke gegevens zijn opgeslagen, moeten deze opnieuw worden opgegeven. Dit geldt voor programma's als FPNW, RAS en alle gebruikersgegevens die specifiek zijn voor Terminal Services.
Referenties
Klik voor meer informatie over de terminologie die wordt gebruikt in dit artikel, op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
beëindigen
Eigenschappen

Artikel-id: 828664 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:24:54 - Revisie: 4.9

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows® 2000 Server

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbqfe kbfix kbbug KB828664
Feedback