Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Statistische functies in Excel: ties die via rang

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:828678
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe rang gebonden opmerkingen voor een gemiddelde absolute waarde gebruikt.
Meer informatie
Wanneer u numerieke gegevens naar ranks converteren, kunt u ties vertegenwoordigen, zodat een gemiddelde rang gebonden opmerkingen elke via deze opmerkingen in plaats van de laagst mogelijke rang ontvangen. De numerieke in dit artikel voorbeeld.

Hoewel de huidige versie van rang voor de meeste situaties de juiste resultaten geeft, wordt de situatie waarbij een gelijk aantal wordt beschreven. Zo wilt u rang ties verwerkt als een test niet parametrische statistische hypothese ranks betreft.

De methode die wordt beschreven in dit artikel wordt ook beschreven in de rang Help voor Microsoft Office Excel 2003 en nieuwere versies van Excel (maar niet in eerdere rang Help-bestanden). Deze procedure werkt even goed voor alle versies van Excel. De functie rang zelf niet gewijzigd.

Syntaxis

RANK(number, ref, order)
OpmerkingNummereen numerieke waarde;Refmoet een matrix of bereik met numerieke waarden;orderis optioneel. Als u geenorder, of een waarde van 0 (nul) de rang toewijzennummerde positie vannummerinRefAlsRefis gerangschikt in aflopende volgorde. Alsorderelke waarde niet nul is toegewezenRefwordt uitgegaan van gerangschikt in oplopende volgorde.

Voorbeeld van gebruik

Maak een leeg Excel-werkblad, Kopieer de volgende tabel, selecteer cel illustreren van dit gebruik van rangA1in het lege Excel-werkblad en klik opPlakkenop deBewerkenmenu zodat de vermeldingen in de volgende tabel opvulling cellen A1:F12 in uw werkblad.

OpmerkingIn Microsoft Office Excel 2007, dePlakkenopdracht is in deKlembordgroep op deHometabblad.
10=RANK(A1,$A$1:$A$12,1)= B1 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A1,$A$1:$A$12,0) - RANK($A1,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A1,$A$1:$A$12,0)= E1 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A1,$A$1:$A$12,0) - RANK($A1,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A2,$A$1:$A$12,1)= B2 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A2,$A$1:$A$12,0) - RANK($A2,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A2,$A$1:$A$12,0)= E2 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A2,$A$1:$A$12,0) - RANK($A2,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A3,$A$1:$A$12,1)= B3 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A3,$A$1:$A$12,0) - RANK($A3,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A3,$A$1:$A$12,0)= E3 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A3,$A$1:$A$12,0) - RANK($A3,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A4,$A$1:$A$12,1)= B4 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A4,$A$1:$A$12,0) - RANK($A4,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A4,$A$1:$A$12,0)= E4 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A4,$A$1:$A$12,0) - RANK($A4,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A5,$A$1:$A$12,1)= B5 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A5,$A$1:$A$12,0) - RANK($A5,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A5,$A$1:$A$12,0)= E5 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A5,$A$1:$A$12,0) - RANK($A5,$A$1:$A$12,1)) / 2
33=RANK(A6,$A$1:$A$12,1)= B6 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A6,$A$1:$A$12,0) - RANK($A6,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A6,$A$1:$A$12,0)= E6 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A6,$A$1:$A$12,0) - RANK($A6,$A$1:$A$12,1)) / 2
33=RANK(A7,$A$1:$A$12,1)= B7 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A7,$A$1:$A$12,0) - RANK($A7,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A7,$A$1:$A$12,0)= E7 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A7,$A$1:$A$12,0) - RANK($A7,$A$1:$A$12,1)) / 2
52=RANK(A8,$A$1:$A$12,1)= B8 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A8,$A$1:$A$12,0) - RANK($A8,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A8,$A$1:$A$12,0)= E8 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A8,$A$1:$A$12,0) - RANK($A8,$A$1:$A$12,1)) / 2
52=RANK(A9,$A$1:$A$12,1)= B9 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A9,$A$1:$A$12,0) - RANK($A9,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A9,$A$1:$A$12,0)= E9 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A9,$A$1:$A$12,0) - RANK($A9,$A$1:$A$12,1)) / 2
52=RANK(A10,$A$1:$A$12,1)= B10 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A10,$A$1:$A$12,0) - RANK($A10,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A10,$A$1:$A$12,0)= E10 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A10,$A$1:$A$12,0) - RANK($A10,$A$1:$A$12,1)) / 2
61=RANK(A11,$A$1:$A$12,1)= B11 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A11,$A$1:$A$12,0) - RANK($A11,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A11,$A$1:$A$12,0)= E11 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A11,$A$1:$A$12,0) - RANK($A11,$A$1:$A$12,1)) / 2
73=RANK(A12,$A$1:$A$12,1)= B12 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A12,$A$1:$A$12,0) - RANK($A12,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A12,$A$1:$A$12,0)= E12 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A12,$A$1:$A$12,0) - RANK($A12,$A$1:$A$12,1)) / 2
OpmerkingNadat u deze tabel in het nieuwe Excel-werkblad plakt, klikt u op dePlakoptiesknop en klik vervolgens opDoelopmaak gebruiken.

In Excel 2003 het geplakte bereik nog steeds is geselecteerd, wijst uKolomop deIndelingmenu en klik vervolgens opAutoAanpassen aan selectie.

In Excel 2007 het geplakte bereik nog steeds is geselecteerd, klikIndelingin deCelgroep op deHometabblad en klik vervolgens opKolombreedte AutoAanpassen.

In sommige gevallen kunt u een definitie van rang waarbij rekening wordt gehouden. Hiertoe correctiefactor aan de waarde rang retourneert toevoegen. Deze correctiefactor is geschikt indien rang wordt berekend in aflopende volgorde)order= 0 of weggelaten) of oplopende volgorde ()order= nul).
(COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1))/2.
Het werkblad ziet deze definitie van rang. Gegevens is in cellen a1: a12. Ranks rang resulteert in oplopende volgorde zijn in B1:B12 cellen. Opmerkingen in cellen a2: a5 zijn verbonden met een algemene waarde van 21. Dit levert een algemene rang 2. Er is een lagere Rank waarneming, 10. Deze vier waarden van 21 tot gerangschikte posities 2, 3, 4 en 5 en hebben een gemiddelde rang (2 + 3 + 4 + 5) / 4 = 3,5. Evenzo worden twee metingen in cellen A6:A7 elke 33, zijn er vijf opmerkingen met een lagere rang. Daarom deze twee waarnemingen tot gerangschikte posities 6 en 7 en hebben een gemiddelde rang (6 + 7) / 2 = 6.5. Ten slotte hebben drie opmerkingen in cellen A8:A10 een gemeenschappelijke waarde 52. Er zijn zeven opmerkingen met een lagere rang. Daarom deze drie opmerkingen gerangschikte posities 8, 9 en 10 in beslag en hebben een gemiddelde rang (8 + 9 + 10) / 3 = 9.

Vermeldingen in kolom c correctiefactor voor gebonden ranks bevatten en deze gemiddelde rangen ties rekening weergeven. De waarden in de kolommen b en c zijn precies dezelfde waar metingen niet worden verbonden met andere opmerkingen, zoals rijen 1, 11 en 12.

E1:E12 cellen bevatten ranks rang in aflopende volgorde geretourneerd. Er zijn twee posten met lagere rangen dan drie vermeldingen in A8:A10 cellen. A8:A10 cellen hebben een gemeenschappelijke waarde 54. Daarom deze drie vermeldingen gerangschikte posities 3, 4 en 5 duren en hebben een gemiddelde rang (3 + 4 + 5) / 3 = 4. Er zijn vijf items met een lagere rang dan twee vermeldingen in A6:A7 cellen. A6:A7 cellen hebben een gemeenschappelijke waarde 33. Daarom deze twee posten tot gerangschikte posities 6 en 7 en hebben een gemiddelde rang (6 + 7) / 2 = 6.5. Er zijn zeven posten met lagere rangen dan vier posten in de cellen a2: a5. Cellen a2: a5 hebben een gemeenschappelijke waarde 21. Daarom deze vier posten tot gerangschikte posities 8, 9, 10, 11 en hebben een gemiddelde waarde (8 + 9 + 10 + 11) / 4 = 9.5.

Vermeldingen in de kolom f correctiefactor voor gebonden ranks bevatten en deze gemiddelde rangen ties rekening weergeven. De waarden in kolommen e en f zijn precies dezelfde waar metingen niet worden verbonden met andere opmerkingen, zoals rijen 1, 11 en 12.

Conclusies

Dit artikel wordt beschreven en geïllustreerd een correctiefactor kunt u gebonden ranks rekening bij het rangschikken van gegevens. U kunt de correctiefactor samen met de functie rang. De correctiefactor werkt even goed wanneer ranks worden in oplopende of aflopende volgorde.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 828678 - Laatst bijgewerkt: 03/05/2011 04:42:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Office Excel 2007

  • kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB828678 KbMtnl
Feedback