Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bekende problemen bij het spelen met meerdere spelers in Halo: Combat Evolved

Samenvatting
In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de bekende problemen bij het spelen met meerdere spelers en de tijdelijke oplossingen in Halo: Combat Evolved.
Meer informatie

Poort- en netwerkinstellingen

Halo maakt standaard verbinding met internet via de volgende poorten:
 • 80 (TCP (Transmission Control Protocol)) – de functie Auto-update zoekt naar updates om te downloaden via deze poort.
 • 2302 (UDP [User Datagram Protocol]) - de spelhost luistert op deze poort.
 • 2303 (UDP) - de spelclient maakt via deze poort verbinding met de host.
U kunt de host- en clientpoorten instellen als u Halo moet aanpassen aan uw netwerk. Als uw netwerk zodanig is geconfigureerd dat het standaardpoortbereik niet voldoende is, moet u de poorten instellen op waarden waarvan u weet dat ze werken. Ga als volgt te werk om de host- en clientpoorten aan te passen aan uw netwerk:
 1. Start Halo.
 2. Klik op Profiles.
 3. Selecteer het profiel waarvoor u de netwerkinstellingen wilt wijzigen.
 4. Klik op OK.
 5. Klik op Settings en klik op Network Setup.
 6. Klik op Host Port of klik op Client Port en typ het juiste getal.
 7. Klik op OK.
Voor meer informatie klikt u op de tweede artikelkoppeling in de sectie 'Verwijzingen' verderop in dit artikel.

U kunt Halo van achter de meeste routers en NAT-apparaten (Network Address Translation) spelen. Als zich problemen voordoen met het verbinding maken van achter een router, raadpleegt u de documentatie van de router om te controleren of de host- en clientpoorten niet zijn geblokkeerd op de pc.

Software-updates

Iedere keer dat u een spel voor meerdere spelers over internet start of eraan deelneemt, wordt automatisch op internet gezocht naar de meest recente update. U kunt ook het zelfstandige hulpprogramma voor updates, Haloupdate.exe, uitvoeren in de hoofdmap van de map waarin Halo is geïnstalleerd. Halo controleert op updates via HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Als u weet dat er een update voor het spelprogramma beschikbaar is maar deze update wordt niet gedetecteerd, controleert u de proxy-instellingen van Internet Explorer om er zeker van te zijn dat u verbinding kunt maken met de volgende Microsoft-website: Halo gebruikt bij het controleren op updates dezelfde proxy-instellingen als Microsoft Internet Explorer.

Ga als volgt te werk om deze proxy-instellingen te controleren:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Verbindingen.
  • Als u handmatig verbinding maakt met internet, dubbelklikt u op de juiste verbinding in de lijst boven in het dialoogvenster.
  • Als u verbinding maakt via een LAN (Local Area Network), klikt u op LAN-instellingen.
 4. Controleer of de instellingen bij Proxyserver correct zijn ingesteld voor de proxyserver die u of de netwerkbeheerder heeft geïnstalleerd.
 5. Als u bent verbonden met internet en http://www.microsoft.com kunt bereiken, zijn de proxy-instellingen correct.
Als er een update voor Halo beschikbaar is, downloadt en installeert u de update als u een spel met meerdere spelers over internet wilt starten of eraan wilt deelnemen. Als zich problemen voordoen met Auto-update, gaat u naar de volgende Microsoft-website om de update te downloaden:Opmerking U moet zijn aangemeld als beheerder van de computer om updates voor Halo te kunnen installeren.

Problemen bij het spelen met meerdere spelers en tijdelijke oplossingen

De volgende tabel bevat de meest voorkomende problemen bij het spelen met meerdere spelers en de tijdelijke oplossingen voor die problemen:

Probleem(Tijdelijke) oplossing
In individuele spellen (zoals Slayer) worden alle voertuigen vóór de Red Base gereproduceerd.U moet twee voertuigen van elke soort selecteren om ervoor te zorgen dat er een voertuig in de Red Base en een voertuig in de Blue Base wordt geplaatst.

In individuele spellen is Red Base de standaardbasis bij het toewijzen van voertuigen. Als er slechts een type voertuig wordt gereproduceerd, wordt alleen de Red Base van voertuigen voorzien.
U kunt niet deelnemen aan een rechtstreeks spel met meerdere spelers via IP (Internet Protocol) als de host zich bevindt achter een NAT (Network Address Translator) of router of op een ICS-server (Internet-verbinding delen) onder Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) of Microsoft Windows 2000. Als u wilt deelnemen aan een spel voor meerdere spelers waarvan de host zich achter een router of ICS-server bevindt, moet u dat via de externe GameSpy Arcade Lobby doen.
U kunt niet deelnemen aan een spel voor meerdere spelers met een ICS-client onder Windows 2000 of Microsoft Windows XP. Er kunnen zich problemen voordoen bij het deelnemen aan een spel voor meerdere spelers als iemand met een ICS-client onder Windows 2000 of Windows XP aan het spel heeft deelgenomen en het weer heeft verlaten voordat u aan het spel wilde deelnemen. De host moet het spel opnieuw maken voordat u kunt deelnemen.
U kunt in Windows XP niet naar spellen zoeken in een LAN op een computer met twee netwerkadapters.U kunt in een LAN niet naar spellen voor meerdere spelers zoeken als de twee netwerkverbindingen niet juist zijn geconfigureerd. Op de eerste netwerkverbinding moet internet zijn geconfigureerd en op de tweede netwerkverbinding moet het LAN zijn geconfigureerd.

Voor meer informatie over het configureren van een netwerkverbinding klikt u op Start en klikt u op Help en ondersteuning.
Microsoft Base Station MN500Halo voorziet niet in automatische NAT-onderhandeling (Network Address Translation) van UPnP-apparaten (Universal Plug and Play) zoals de MN500.

Als zich problemen voordoen bij het verbinding maken met spellen of het hosten van een server achter dit apparaat, kunt u het apparaat het beste handmatig instellen om de vereiste poorten, 2302 en 2303 (UDP) om te leiden naar het IP-adres van de spelcomputer achter de router.
Wanneer u probeert verbinding te maken met het spel, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'Attention: An error has occurred trying to contact the GameSpy master server.'Download en installeer de meest recente spelupdate. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft: http://www.microsoft.com/games/halo/downloads.aspx Als het probleem blijft bestaan, schakelt u de firewall uit (McAfee Personal Firewall of Norton Firewall). Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, volgt u de stappen voor probleemoplossing in het volgende artikel van de Microsoft Knowledge Base: 819836Problemen oplossen met het spelen met meerdere spelers bij Microsoft-spellen
Referenties
Voor meer informatie over problemen met netwerkspellen, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
327299DirectPlay-programma's op internet kunnen niet worden gebruikt na het installeren van Windows XP Service Pack 1
829473Netwerkpoorten vereist voor het spel Halo voor meerdere spelers
networking multi-player
Eigenschappen

Artikel-id: 829469 - Laatst bijgewerkt: 03/02/2007 06:34:18 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Halo PC 1.0
 • kbnetwork kbinfo KB829469
Feedback