Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Netwerkpoorten vereist voor het spel Halo voor meerdere spelers

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven welke poorten geopend moeten zijn om Microsoft Halo: Combat Evolved met meerdere spelers te spelen via een firewall, een proxyserver, een router, een NAT-apparaat (Network Address Translation) of Internet-verbinding delen.
Meer informatie

Microsoft Windows Firewall

Met Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) hoeft u niet handmatig poortuitzonderingen te maken voor de firewall. U kunt nu uitzonderingen maken voor het programma zelf. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Open nooit een poort voor een programma dat u niet herkent.
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Klik op Beveiligingscentrum.
 3. Klik op Windows Firewall.
 4. Open het tabblad Uitzonderingen.
 5. Klik op Programma toevoegen.
 6. Klik op Bladeren.
 7. Ga naar de uitvoerbare bestanden van het spel en klik op Openen. Standaard wordt dit spel in een van de volgende locaties geïnstalleerd:
  C:\Program Files\Microsoft Games\Halo\halo.exe
  C:\Program Files\Microsoft Games\Halo\haloupdate.exe
 8. Klik tweemaal op OK.
Als u meer informatie wilt over het gebruik van Windows Firewall, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
842242Sommige programma's werken niet meer na de installatie van Windows XP Service Pack 2
Ook al gebruikt u Windows Firewall niet, u moet toch weten welke poorten er door het spel worden gebruikt wanneer u uw netwerk configureert.

Lijst met poorten

De volgende DirectPlay-poorten moeten zijn geopend als u het spel wilt spelen via een LAN-netwerk, als u rechtstreeks via internet met meerdere spelers wilt spelen of als u een spel wilt spelen via GameSpy Internet Matchmaking:
 • 80 (TCP [Transmission Control Protocol]) - er wordt gecontroleerd of er een update voor Halo beschikbaar is. Als er een update is, wordt de update via deze poort gedownload.
 • 2302 (UDP [User Datagram Protocol]) - de spelhost luistert op deze poort.
 • 2303 (UDP) - de spelclient maakt via deze poort verbinding met de spelhost.
Iedere keer dat u een spel voor meerdere spelers via internet start of eraan deelneemt, wordt automatisch op internet gezocht naar de meest recente update voor Halo. U kunt ook het zelfstandige hulpprogramma voor updates, Haloupdate.exe, uitvoeren in de hoofdmap van de map waarin Halo is geïnstalleerd. (Met dit hulpprogramma kunt u bijvoorbeeld in de batchmodus controleren of er een update is.) Halo gebruikt HTTP voor het zoeken naar updates.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetprovider om te controleren of deze poorten open zijn of om de poorten te laten openen. Als u de beheerder van het netwerk bent, raadpleegt u de documentatie bij de netwerksoftware of -hardware om vast te stellen welke stappen nodig zijn om deze poorten te openen.

U kunt de host- en clientpoorten wijzigen als u Halo moet aanpassen aan uw netwerk. Als uw netwerk zodanig is geconfigureerd dat het standaardpoortbereik niet voldoende is, moet u de poorten instellen op waarden waarvan u weet dat ze werken. Ga als volgt te werk om de host- en clientpoorten aan te passen aan uw netwerk:
 1. Start Halo.
 2. Klik op Profiles.
 3. Selecteer het profiel waarvoor u de netwerkinstellingen wilt wijzigen.
 4. Klik op OK.
 5. Klik op Settings en klik op Network Setup.
 6. Klik op Host Port of op Client Port en typ het juiste getal.
 7. Klik op OK.
Voor meer informatie klikt u op de tweede artikelkoppeling in de sectie 'Verwijzingen' van dit artikel.

U kunt Halo van achter de meeste routers en NAT-apparaten spelen. Als zich problemen voordoen bij het maken van een verbinding van achter een router, raadpleegt u de documentatie bij de router om te controleren of de host- en clientpoorten niet zijn geblokkeerd op de computer.
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
829469Bekende problemen bij het spelen met meerdere spelers in Halo: Combat Evolved
features howto
Eigenschappen

Artikel-id: 829473 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 04:53:24 - Revisie: 2.1

Microsoft Halo PC 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbui kbinfo KB829473
Feedback