Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows XP reageert niet meer wanneer u verbinding maakt met een gedeelde map

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u Microsoft Internet Explorer op een Microsoft Windows XP-computer probeert te gebruiken om via uw LAN verbinding te maken met een gedeelde map, kunt u geen verbinding maken met de netwerkshare en lijkt het alsof de computer vastloopt. Als u echter geruime tijd wacht (meer dan vijf minuten), kan een time-out van het verzoek optreden en is de computer weer beschikbaar of wordt een foutbericht weergegeven.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als Internet Explorer is geconfigureerd om lokale intranetverzoeken door te sturen naar een proxyserver.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de proxy-instellingen van Internet Explorer zodanig in te stellen dat de proxyserver voor lokale adressen wordt genegeerd. Vervolgens typt u de FQDN's (Fully Qualified Domain Names) van het lokale intranet in de lijst met uitzonderingen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op Internet-opties, open het tabblad Verbindingen en klik op LAN-instellingen.
  3. Schakel in het dialoogvenster LAN-instellingen onder Proxyserver het selectievakje Proxyserver niet gebruiken voor lokale adressen in.
  4. Klik op Geavanceerd.
  5. Typ in het vak Proxyserver niet gebruiken voor adressen die beginnen met onder Uitzonderingen de FQDN's die in uw intranet worden gebruikt.
  6. Klik driemaal op OK en sluit het Configuratiescherm.
Meer informatie
Windows XP omvat de webclient-service, waarmee u naadloos toegang tot uw WebDav-bronnen hebt via HTTP. Wanneer u een standaard UNC-pad typt, bijvoorbeeld \\server\share, wordt de locatie eerst doorgegeven aan de webclient-service. De webclient-service probeert verbinding te maken met http://server/share.Als de doelserver een fout retourneert, stuurt de webclient-service het verzoek door naar de Microsoft Client-service en probeert de computer een CIFS-verbinding (Common Internet File System) tot stand te brengen.

Als de webclient-service verbinding maakt met een server die geen host is voor een website, ontvangt de webclient-service een TCP-reset (Transport Control Protocol) en wordt het verzoek doorgestuurd naar de Microsoft Client-service.Als de server host is voor een website die WebDav niet ondersteunt, ontvangt de webclient-service een foutbericht 'optie wordt niet ondersteund' en wordt het verzoek doorgestuurd naar de Microsoft Client-service.

Als Internet Explorer echter is geconfigureerd om lokale intranetverzoeken door te sturen naar een proxyserver, stuurt Internet Explorer HTTP-verzoeken van de webclient door naar de proxyserver. De proxyserver probeert contact te krijgen met de doelserver. Als de doelserver een fout meldt, stuurt de proxyserver mogelijk niet de verwachte HTTP-foutcode terug naar de webclient.De webclient wacht op een antwoord van de proxyserver totdat de webclient een time-out krijgt.
Eigenschappen

Artikel-id: 829909 - Laatst bijgewerkt: 05/25/2005 16:38:22 - Revisie: 1.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbprb KB829909
Feedback