In Windows Server 2003 en Windows XP registreert W32Time regelmatig Gebeurtenis-id 50 en vindt een slechte tijdsynchronisatie plaats

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Als de Windows Time-service (W32Time) wordt gesynchroniseerd met een externe klok, wordt de volgende gebeurtenis regelmatig geregistreerd in het systeemlogboek:


Gebeurtenis-id: 50
Bron: W32time
Type: Waarschuwing
De tijdservice heeft een tijdsverschil gedetecteerd dat groter is dan 5000 milliseconden gedurende 900 seconden. Het tijdsverschil wordt mogelijk veroorzaakt door onnauwkeurige tijdsbronnen of niet-optimale netwerkomstandigheden. De tijdservice wordt niet langer gesynchroniseerd en kan de tijd niet aan andere clients doorgeven of de systeemklok gelijkzetten. Als er een geldig tijdsstempel wordt ontvangen van een tijdservice-provider zal de tijdservice zichzelf corrigeren.

In de standaarddomeinhiërarchie worden de volgende gebeurtenisberichten weergegeven wanneer een onderliggende Microsoft Windows Server 2003-domeincontroller de tijd probeert te synchroniseren:


Gebeurtenis-id: 38
Bron: W32time
Type: Informatie
De tijdsprovider NtpClient ontvangt momenteel ongeldige tijdsgegevens van yourpdc.forestroot.com of kan deze niet bereiken (ntp.d|65.53.232.135:123->65.53.250.22:123).


Gebeurtenis-id: 47
Bron: W32time
Type: Waarschuwing
Tijdprovider/NtpClient: Na 8 pogingen is er geen geldige reactie ontvangen van de handmatig geconfigureerde peer yourpdc.forestroot.com. De peer wordt verworpen als een tijdsbron en de NtpClient probeert om een nieuwe peer met de betreffende DNS-naam te vinden.


Gebeurtenis-id: 29
Bron: W32time
Type: Fout
De tijdsprovider NtpClient is geconfigureerd om de tijd bij een of meer tijdsbronnen op te halen. Geen van deze bronnen is echter toegankelijk. Er worden geen nieuwe pogingen gedaan gedurende 15 minuten. De tijdservice heeft geen nauwkeurige tijdsbron.

Opmerking De gebeurtenis met id 29 kan ook optreden op computers met Windows XP.
Oplossing

Informatie over hotfixes

Windows XP

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Als u deze hotfix wilt toepassen, moet een van de volgende servicepacks op de computer zijn geïnstalleerd:
  • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Computer opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfixes.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows XP, x86-versies (geëxtraheerd uit WindowsXP-KB830092-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.2647175,10405-Apr-200520:44x86SP2SP2QFE
Windows XP, x86-versies, versie 2 (geëxtraheerd uit WindowsXP-KB830092-v2-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668166,40019-Apr-200502:54x86SP1SP1QFE
Windows XP, Itanium-versies, versie 2 (geëxtraheerd uit WindowsXP-KB830092-v2-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668437,76018-Apr-200511:51IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1668166,40018-Apr-200511:54x86SP1WOW
Windows XP, x86-versies, versie 3 (geëxtraheerd uit WindowsXP-KB830092-v3-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706166,40023-Jun-200514:03x86SP1SP1QFE
W32time.dll5.1.2600.2705175,10423-Jun-200513:56x86SP2SP2QFE
Windows XP, Itanium-versies, versie 3 (geëxtraheerd uit WindowsXP-KB830092-v3-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706437,76022-Jun-200523:00IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1706166,40022-Jun-200523:03x86SP1WOW

Windows Server 2003

Informatie over servicepacks

U lost dit probleem op door het meest recente servicepack voor Windows Server 2003 te installeren. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
889100 Het nieuwste servicepack voor Windows Server 2003 ophalen
Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Er zijn geen speciale vereisten.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows Server 2003, Itanium-versies
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
W32time.dll5.2.3790.125554,49631-Jan-200400:15IA-64RTMQFE
Ww32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200400:15x86RTMQFE\WOW

Windows Server 2003, x86-versies
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
W32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200401:15x86
Belangrijk Microsoft raadt u aan deze hotfix te installeren op alle Windows Server 2003-domeincontrollers. Installeer deze hotfix eerst op de primaire domeincontroller die fungeert als operations-master in de hoofddirectory van het forest. Als dit probleem alleen optreedt op lidservers, installeert u de hotfix eerst op domeincontrollers en vervolgens op de lidservers.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.Deze fout is gecorrigeerd in Windows Server 2003 Service Pack 1.
Meer informatie
Microsoft raadt u aan de primaire domeincontroller te synchroniseren met meerdere externe Stratum 1 NTP-servers (Network Time Protocol). Laat alle andere domeincontrollers en lidservers ongewijzigd. In de standaardconfiguratie wordt de tijd op deze servers gesynchroniseerd met de domeinhiërarchie.

Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer suggesties voor het configureren en distribueren van de Windows Time-service in een forest:
http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc773061.aspx
Win2k3 win2003 win2k+3 drift
Eigenschappen

Artikel-id: 830092 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:24:57 - Revisie: 12.3

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB830092
Feedback