Beschrijving van Microsoft Project 2002 Service Pack 1

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Project 2002. Deze update bevat beveiligingsuitbreidingen en stabiliteits- en prestatieverbeteringen.
Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1) kunt downloaden en installeren. Bovendien worden in dit artikel de problemen beschreven die door Project 2002 SP1 worden opgelost.
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereiste is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Updatevereisten voor Windows Installer' van dit artikel.

Clientupdate

Als u Project 2002 hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de Microsoft Office Update-website om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.
 • Installeer alleen Microsoft Project 2002 SP1 met de procedure die verderop in dit artikel wordt beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de Office Update-website. De Office Update-website detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Office Update-website


Als u met de Office Update-website wilt vaststellen welke updates op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Klik op Controleren op updates. Wanneer het detecteren is voltooid, wordt er een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen Project 2002 SP1 installeren


Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren:
 1. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  DownloadenDe Engelstalige versie van het clientpakket van Project Server 2002 Service Pack 1 nu downloaden.

  Releasedatum: 23 maart 2004

  Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

  Opmerking Ga naar de volgende Microsoft-website om een gelokaliseerde clientversie van Project 2002 SP1 te downloaden:
 2. Klik op Openen om het downloaden en installeren van Project 2002 SP1 te starten.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Project 2002 en klik op OK.
 6. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Microsoft Project 2002 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u Project 2002 hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Maak in Windows Verkenner een nieuwe map op station C en geef deze map de naam kb830241.
 2. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  DownloadenDe Engelstalige versie van het volledige bestandspakket van Project 2002 Service Pack 1 nu downloaden.

  Releasedatum: 23 maart 2004

  Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

  Opmerking Ga naar de volgende Microsoft-website om een gelokaliseerde versie van het volledige bestandspakket van Project 2002 SP1 te downloaden:
 3. Klik op Opslaan om het installatiebestand voor Project 2002 SP1 (bijvoorbeeld Project2002-kb830241-fullfile-enu.exe) op te slaan in de map C:\kb830241.
 4. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 5. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 6. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:

  cd\kb830241

  Project2002-kb830241-fullfile-taalversie.exe /c /t:c:\kb830241


  Opmerkingtaalversie is de taalcode van het installatiebestand dat u eerder hebt gedownload.

  Bijvoorbeeld:

  cd\kb830241

  Project2002-kb830241-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb830241
 7. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 8. Typ exit bij de opdrachtprompt en druk op ENTER om de opdrachtprompt af te sluiten.
 9. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\Kb830241\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Project 2002 (bijvoorbeeld C:\Project2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor Project 2002 en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate.

  Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan het eind van de opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Project 2002 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
 10. Als u de update wilt implementeren op de clientwerkstations, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Project 2002 (bijvoorbeeld C:\Project2002), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor Project 2002 en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, geeft u REINSTALL=ALL op.

Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1) voor Multilingual User Interface Pack

Om de volledige functionaliteit van Project 2002 SP1 te benutten, moet u Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1) voor Multilingual User Interface Pack installeren als u gebruikmaakt van het Multilingual User Interface Pack (MUI). Ga naar de volgende website van Microsoft als u Project 2002 Service Pack 1 (SP1) voor Multilingual User Interface Pack wilt installeren:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van het volgende bestand:
  Bestandsnaam Versie  ---------------------------  Winproj.exe 10.0.2104.1305
Ga als volgt te werk om te bepalen welke versie van Project 2002 op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als dat het geval is, raadpleegt u de productdocumentatie om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Winproj.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Winproj.exe in de lijst met gevonden bestanden en klik op Eigenschappen.
 5. Stel op het tabblad Versie vast welke versie van Project 2002 op de computer is geïnstalleerd.
Deze update bevat tevens bijgewerkte versies van de volgende bestanden:

  Atlconv.dll    Msorun.dll  Bidi32.dll    Mssp3en.lex  Blnmgr.dll    Mssp3ena.lex  Blnmgrps.dll   Mssp3enl.dll  Cdrimp32.flt   Mssp3pfr.dll  Cgmimp32.flt   Msspell3.dll  Epsimp32.flt   Olapuir.rll  Fm20.dll     Owc10.dll      Fm20enu.dll    Owc10.mst  Fp5autl.dll    Owci10.dll     Fp5awec.dll    Pcdimp32.flt  Gifimp32.flt   Pictim32.flt  Intldate.dll   Pj10od10.dll    Jpegim32.flt   Pj10tm10.dll    Mscdm.dll     Pjintl.dll     Mscomctl.ocx   Pjmn10g.chm  Msconv97.dll   Pjmn10p.chm  Msdaippd.dll   Pjmsgsdr.dll    Msdmeng.dll    Pjoledb.dll     Msdmine.dll    Pjspool.exe     Msdmine.rll    Png32.flt  Msmdcb80.dll   Prjres.dll     Msmdgd80.dll   Prjsetup.htm  Msmdun80.dll   Proflwiz.exe    Mso.dll      Riched20.dll  Msoeuro.dll    Setlang.exe     Msohelp.exe    Setup.exe      Msointl.dll    Ucs20.dll  Msolap80.dll   Vbapj10.chm  Msolap80.rll   Vbe6.dll      Msolui80.dll   Winproj.exe     Msonsext.dll   Wpgimp32.flt
Opmerking: Als Project 2002 SP1 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert Project 2002 SP1 te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Updatevereisten voor Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 2.0 of hoger nodig. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger al opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:

Bekende problemen die zich na de installatie van het servicepack kunnen voordoen

Wanneer u Microsoft Project 2002 Professional Service Pack 1 (SP1) gebruikt om verbinding te maken met Microsoft Project Server 2002 en om de ondernemingsresourcegroep te wijzigen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Het verzoek kan niet worden verwerkt. Er is een ongeldige parameter voor de naam van het knooppunt opgegeven.
Dit probleem treedt op wanneer u de ondernemingsresourcegroep sluit, ook als u na het wijzigen van de ondernemingsresourcegroep op OK of Annuleren klikt. Nadat dit foutbericht is weergegeven, worden alle resources uitgecheckt. De resources kunnen pas weer worden gewijzigd als ze door een beheerder worden ingecheckt via Project Web Access.

Dit probleem treedt op na installatie van Microsoft Project 2002 Professional SP1. U kunt dit probleem oplossen door Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) te installeren op de computer waarop Microsoft Project Server 2002 wordt uitgevoerd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
867830Het meest recente Microsoft Project Server 2002 Service Pack ophalen

Problemen die door de update worden opgelost

In Project 2002 SP1 zijn de problemen opgelost die in de volgende updates worden beschreven:

822211Beschrijving van de beveiligingspatch voor Microsoft Project 2002 van 3 september 2003
825806Beschrijving van het hotfixpakket voor Microsoft Project 2002 van 8 augustus 2003
823340Beschrijving van het hotfixpakket voor Microsoft Project 2002 van 25 juni 2003
823335Beschrijving van het hotfixpakket voor Microsoft Project 2002 van 7 juli 2003
823334Beschrijving van het hotfixpakket voor Microsoft Project 2002 van 7 juli 2003
827151Beschrijving van het hotfixpakket voor Microsoft Project 2002 van 10 september 2003
830010Beschrijving van het hotfixpakket voor Microsoft Project 2002 van 30 oktober 2003
830822Beschrijving van het hotfixpakket voor Microsoft Project 2002 van 11 november 2003
825806Beschrijving van het hotfixpakket voor Microsoft Project 2002 van 8 augustus 2003


In Project 2002 SP1 zijn de problemen opgelost die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen.

331672Er treden lange vertragingen op wanneer u Team samenstellen uit onderneming wilt gebruiken in Microsoft Project
812644Een Microsoft Project-plan met een wachtwoord raakt beschadigd wanneer u het bestand met een nieuwe naam opslaat in Microsoft Project 2002
329759Foutbericht 'Kan het bestand niet vinden' wanneer u een veld wilt selecteren in Project 2002
329665Project reageert niet meer wanneer u taken kopieert vanuit ingevoegde projectplannen
329737BeforeSave-gebeurtenissen op toepassingsniveau worden niet uitgevoerd in Microsoft Project Professional 2002
331209Problemen met het afdrukvoorbeeld van tekenobjecten van het type Tekstvak
815836Updates in de vrije tijd vanuit Microsoft Project Web Access worden niet correct opgeslagen in Microsoft Project 2002
331975Foutbericht over een conflict in de planning wanneer u probeert een project opnieuw te berekenen in Microsoft Project 2002
810615Voor kruisgekoppelde projecten vinden voortdurend berekeningen plaats in Microsoft Project 2002
817072Het programma wordt plotseling afgesloten als u een hoofdprojectbestand opslaat in Microsoft Project 2002
329736Waarden voor Werk volgens basislijn gaan verloren als u het projectplan wijzigt en opnieuw publiceert
817271Foutbericht 'Kan het bestand niet openen' wanneer u een Project 2000-bestand opslaat in Project 2002
816631U kunt de menu-items voor macro's niet uitschakelen in Microsoft Project 2002
816632U kunt toegang tot de Projectoverzichtscode onderneming via het besturingselement voor het raster niet uitschakelen in Microsoft Project 2002
821609Wijzigingen in de velden Getal onderneming worden niet bijgewerkt in het projectplan
329734Er worden verschillende foutberichten weergegeven wanneer er meer dan 32.767 project-id's zijn opgeslagen in de Microsoft Project Server-database
331972Problemen met het schalen en afdrukken van symbolen
331199Wanneer u een hoofdproject probeert te sluiten, wordt u voortdurend gevraagd om wijzigingen op te slaan
306290Er treden lange vertragingen op wanneer u acties uitvoert met behulp van de ondernemingsdatabase in Microsoft Project 2002
331207De beschrijvingen van overzichtscodes worden niet in de selectielijst weergegeven
331195Ondernemingstekstvelden worden niet verwijderd uit de databasetabellen in Microsoft Project 2002
331212Foutbericht '[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]' wanneer u een projectplan opslaat in de database
331700Problemen met prestaties nadat u basislijngegevens hebt verwijderd
331204U kunt een overzichtscode niet instellen om als alias te fungeren voor de opzoektabel van een andere overzichtscode
331205Wijzigingen worden niet doorgevoerd nadat u de ondernemingsoverzichtscodes hebt bewerkt
830282De taakduur wordt onjuist berekend als de agenda vrije tijd bevat die standaard vrije tijd omvat in Microsoft Project Professional 2002


In Project 2002 SP1 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base werden beschreven.

De optie om externe taken te verbergen, werkt niet als u de taak uitvouwt om de subtaken weer te geven.

Wanneer u de optie om externe taken te verbergen selecteert in Microsoft Project, werkt deze optie niet. Dit probleem kan zich voordoen als u de taak uitvouwt om de subtaken weer te geven.

Het duurt lang voordat het projectplan wordt geopend

Wanneer u het projectplan probeert te openen, kan dit erg veel tijd in beslag nemen. Dit probleem kan optreden als uw projectdatabase een groot aantal projectplannen bevat.

U kunt geen projectplan publiceren of een portfolioanalyseweergave maken

Wanneer u probeert een projectplan te publiceren of een portfolioanalyseweergave te maken vanaf een client-pc die zich niet in hetzelfde domein als Project Server bevindt, kunt u het projectplan niet publiceren of geen aangepaste portfolioanalyseweergave maken.

U ontvangt geen melding als de ingediende tijd wordt geweigerd door de projectbeheerder

In een Project Server-omgeving waarin geen SNMP-mailservices (Simple Network Management Protocol) beschikbaar zijn, worden geen meldingen verzonden naar een teamlid als een projectbeheerder de werkelijke hoeveelheid werk die het teamlid heeft ingediend, heeft afgewezen.

De tekst voor het verlengen en verkorten van de duur is identiek in de Spaanse versie van Microsoft Project

Als u de infolabel voor Taak bekijkt in de Spaanse versie van Microsoft Project, wordt dezelfde tekst weergegeven voor het verlengen en het verkorten van de duur.

Wijzigingen in het reserveringstype in Project 2002 wijken af in Microsoft Office Project 2003

Wanneer u het reserveringstype van een ondernemingsresouce in Project 2002 wijzigt, kan het reserveringstype afwijken als u het project bekijkt in Office Project 2003.

Aanpassingen van de setup gaan verloren als een Office-programma wordt uitgevoerd vóór Project

Wanneer u zowel Microsoft Office Standard als Microsoft Project Professional 2002 installeert op een computer met behulp van een aangepast MSI-bestand, gaan aanpassingen die zijn aangebracht door het MSI-bestand verloren als u een van de Microsoft Office-programma's uitvoert voordat u Project 2002 uitvoert.

Het duurt lang om een projectplan te openen via een externe verbinding

Wanneer u uw projectplan opent via een externe verbinding, kan het openen veel langer duren dan wanneer u het projectplan lokaal opent op uw bedrijfsnetwerk.


Niet-benoemde resources worden gedupliceerd als u een ondernemingsprojectplan opslaat

Als u resources maakt die niet worden benoemd, worden deze resources mogelijk gedupliceerd als u een ondernemingsprojectplan opslaat.

Het openen van ondernemingsresources neemt erg veel tijd in beslag

Wanneer u een groot aantal ondernemingsresources probeert te openen in uw projectplan, kan dit onverwacht veel tijd in beslag nemen.

Er treedt een vertraging op bij het publiceren van uw projectplan op een projectserver

Wanneer u probeert het projectplan te publiceren op uw projectserver, wordt het projectplan niet onmiddellijk gepubliceerd.

Project Web Access (PWA) functioneert niet zoals verwacht wanneer u de toegankelijkheidsopties in Microsoft Windows gebruikt

Wanneer u de toegankelijkheidsopties in Microsoft Windows gebruikt, functioneert Project Web Access (PWA) mogelijk niet zoals verwacht.

De waarden voor de velden Markering1 en Duur1 worden niet opgeslagen in de tabellen MSP_FLAG_FIELDS en MSP_DURATION_FIELDS in uw projectplan

Als u de velden Markering1 onderneming en Duur1 onderneming aanpast en vervolgens de velden opneemt in een Gantt-diagram, worden de waarden voor de velden Markering1 en Duur1 niet opgeslagen in de tabellen MSP_FLAG_FIELDS en MSP_DURATION_FIELDS in uw projectplan.

Taaknamen worden mogelijk afgekapt bij het afdrukken van het 'Wie doet wat'-rapport als u een specifieke periode hebt opgegeven

Als u het 'Wie doet wat'-rapport afdrukt, worden taaknamen mogelijk afgekapt als u een specifieke periode (bijvoorbeeld een maand) opgeeft.

Er wordt een foutbericht weergegeven als u probeert een agenda te verwijderen uit het algemene ondernemingsbestand

Wanneer u probeert een agenda te verwijderen uit het algemene ondernemingsbestand, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] The attempted insert or update failed because the target view either specifies WITH CHECK OPTION or spans a view that specifies WITH CHECK OPTION and one or more rows resulting from the operation did not qualify under the CHECK OPTION constraint.

Er wordt een nieuwe kopie van het bestand <GUID>.mpt op uw clientcomputer gemaakt telkens wanneer u Project Professional start vanaf een opdrachtregel

Telkens wanneer u Project Professional start vanaf een opdrachtregel om automatisch verbinding met uw projectserver te maken, wordt een nieuwe kopie van het bestand <GUID>.mpt op uw clientcomputer gemaakt.

Er wordt een dubbel projectplan gepubliceerd op uw projectserver

Als u een projectplan bijwerkt terwijl hetzelfde projectplan is geopend in een hoofdproject, wordt een dubbel projectplan gepubliceerd op uw projectserver.

Werkelijke hoeveelheid werk wordt niet weergegeven in een aangepaste toewijzingsweergave

Wanneer u een werkelijke hoeveelheid werk toevoegt aan een aangepaste toewijzingsweergave en vervolgens uw aangepaste toewijzingsweergave weergeeft, wordt de werkelijke hoeveelheid werk niet weergegeven.

De kosten voor een resources worden niet bijgewerkt als u een resource vervangt door een andere resource

Als u een resource vervangt door een andere resource, worden de kosten voor de resource niet op de juiste wijze bijgewerkt.

De beschrijving van de samenvattingstoewijzing wordt onjuist weergegeven nadat u een resource aan een mijlpaal hebt toegewezen

Wanneer u een resource toewijst aan een mijlpaaltaak, wordt de beschrijving van de samenvattingstoewijzing onjuist weergegeven, kunt u geen toewijzingen verwijderen en bevat de beschrijving van de samenvattingstoewijzing werk voor toewijzingen die zijn verwijderd.

De prestaties van de computer nemen af als u Team samenstellen uit onderneming opent

Als u Team samenstellen uit onderneming opent, kan het lijken alsof uw computer minder snel wordt (prestaties nemen af). Dit probleem kan optreden nadat u een update naar MDAC 2.7 hebt uitgevoerd.

De kosten volgens basislijn die worden gemeld in Portfolioanalyse van Project Server wijken af van de kosten volgens basislijn in uw projectplan.

Als u een taak hebt met een duur van 0 dagen in uw ondernemingswijde projectplan kunnen de kosten volgens basislijn die worden gemeld in Portfolioanalyse van Project Server, afwijken van de kosten volgens basislijn in uw projectplan.

U krijgt onverwachte resultaten als u de datumnotatie Week gebruikt

Als u de datumnotatie 'Week' (W5/1) gebruikt, krijgt u onverwachte resultaten.

De aangepaste overzichtscodes worden niet standaard samengevouwen

Als de aangepaste overzichtscodes in uw projectplan worden ingevuld door Project Data Service (PDS), worden de aangepaste overzichtscodes niet standaard samengevouwen.

Project wordt onverwacht afgesloten als u probeert onvoltooid werk opnieuw te plannen

Wanneer u probeert onvoltooid werk opnieuw te plannen, wordt Project onverwacht afgesloten en wordt het volgende foutbericht weergegeven:
In Microsoft Project is een fout opgetreden en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.
Als u de gegevens van het foutbericht bekijkt, ziet u een fouthandtekening als de volgende:
 AppName  AppVer     ModName   ModVer     Offset  ----------------------------------------------------------------  Winproj.exe 11.0.2003.816 Winproj.exe 11.0.2003.816 0068f42f

Eigenschappen

Artikel-id: 830241 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 05:02:58 - Revisie: 5.0

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB830241
Feedback