Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Overzicht van de beveiligingspatch voor Word 2002: 11 november 2003

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een patch uitgebracht voor Microsoft Word 2002. Met deze patch wordt een beveiligingslek verholpen waarbij willekeurige code kan worden uitgevoerd wanneer u een document opent dat bepaalde gegevenswaarden bevat (de namen van macro's in het document). Ook zijn met deze patch vele andere problemen opgelost, die verderop in dit artikel worden beschreven. Deze patch voor Word 2002 maakt deel uit van Microsoft's streven haar klanten steeds de laatste productupdates te bieden.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de patch voor Microsoft Word 2002: KB830346 kunt downloaden en installeren.

Deze update of beveiligingspatch werd voor het eerst opgenomen in Office XP Service Pack 3. Als u meer informatie wilt over het nieuwste service pack voor Office XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307841Office XP: Het meest recente Service Pack voor Office XP ophalen
Meer informatie

De patch downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze patch installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Voordat u deze patch installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Voordat u deze patch installeert, moet u Office XP SP-2 installeren.

  Voor meer informatie over het installeren van Office XP Service Pack 2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325671Office XP: Overzicht van Office XP Service Pack 2

Clientversie van patch

Als u Word 2002 hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website voor Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.
 • Installeer alleen de beveiligingspatch voor Word 2002: KB830346 door de stappen verderop in dit artikel uit te voeren.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientpatch te installeren via de website voor Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates

Als u de website voor Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op de computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer de detectie is voltooid, wordt er een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de beveiligingspatch voor Word 2002: KB830346 installeren.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenDe clientversie van de beveiligingspatch voor Word 2002: KB830346 nu downloaden.

Releasedatum: 11 november 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Ga als volgt te werk om de clientpatch te downloaden en te installeren:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Officexp-kb828040-client-nld.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Microsoft Windows Verkenner op Officexp-kb828040-client-nld.exe.
 3. Wanneer wordt gevraagd of u de patch wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Microsoft Office XP en klik op OK.
 6. Klik op OK wanneer een bericht wordt weergegeven dat de installatie is voltooid.
Opmerking Nadat u de patch hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office XP verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Beheerdersversie van patch

Als u het Office XP-product hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de patch voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenDe beheerdersversie van de beveiligingspatch voor Word 2002: KB830346 nu downloaden.

Releasedatum: 11 november 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.
Als u serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk nadat u op de koppeling hebt geklikt om de patch voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe.
 3. Wanneer wordt gevraagd of u de patch wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ c:\kb830346 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\kb830346\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld Proplus.msi) en MSP-bestand voor de naam van de beheerderspatch (bijvoorbeeld WINWORDff.msp).

  Opmerking Als u /qb+ toevoegt aan het eind van de opdrachtregel, worden de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.
 8. Als u de patch op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u in het menu Start op Uitvoeren.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld Proplus.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de patch opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook de volgende onderdelen installeren:
  WORDFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348Office XP: Een openbare update voor beheerdersinstallaties installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen: Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Controleren of de patch is geïnstalleerd

De patch bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie  --------------------------  Winword.exe  10.0.5815.0
Ga als volgt te werk om te controleren welke versie van Microsoft Word op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Winword.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Winword.exe in de lijst met gevonden bestanden en klik op Eigenschappen.
 5. Bepaal op het tabblad Versie welke versie van Word op uw computer is geïnstalleerd.
Als u meer informatie wilt over het bepalen van de juiste versie van Word op uw computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291331De versie van Office XP controleren
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Word 2002: KB830346 al op de computer is geïnstalleerd, wordt tijdens het installeren van de beveiligingspatch KB830346 het volgende foutbericht weergegeven:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer

Als u de in dit artikel beschreven patch wilt installeren, moet Windows Installer 2.0 of hoger zijn geïnstalleerd. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger al opgenomen.

Als u meer informatie wilt over de installatie van de meest recente versie van Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME), gaat u naar de volgende Microsoft-website: Als u de meest recente versie van Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000 wilt installeren, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Problemen die door de patch worden opgelost

Met de beveiligingspatch voor Word 2002: KB830346 worden de problemen opgelost die zijn beschreven in de volgende pakketten met hotfixes die zijn verschenen na Word 2002 Service Pack 2:

823972Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 9 augustus 2003
825814Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 15 augustus 2003
827138Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 21 augustus 2003
827150Beschikbaarheid van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 5 september 2003
827971Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 12 september 2003
827980Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 19 september 2003
827986Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Word 2002: 25 september 2003


Met de beveiligingspatch voor Word 2002: KB830346 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder zijn beschreven in de Microsoft Knowledge Base:
 • Foutbericht en tabelrijen worden herhaald als u door een document bladert.
 • Foutbericht: Controleer de bestandsmachtigingen voor het document of het station.
 • Foutbericht in Word 2002.

Foutbericht en tabelrijen worden herhaald als u door een document bladert

Als u bladert in een Word 2002-document dat een tabel met samengevoegde cellen bevat die meerdere pagina's beslaat, worden sommige tabelrijen meerdere keren weergegeven of het volgende foutbericht wordt weergegeven:
Er is een fout opgetreden in Microsoft Office Word en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor dit ongemak.

Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
In de details van het foutbericht ziet u een fouthandtekening van de volgende strekking:
  AppName  AppVer     ModName   ModVer     Offset  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 10.0.2627.0 Winword.exe 10.0.2627.0 006342d7

Foutbericht: Controleer de bestandsmachtigingen voor het document of het station.

Als u in Word 2002 een document probeert te openen waardoor eerdere versies van Word worden afgesloten met een foutbericht, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De documentnaam of het documentpad is niet geldig. Probeer de volgende suggesties.
* Controleer de bestandsmachtigingen voor het document of het station.
* Zoek het document met behulp van het dialoogvenster Bestand openen. (pad\...\bestandsnaam.doc)
Opmerking In eerdere versies van Word werden macro's in speciaal daarvoor gemaakte documenten uitgevoerd door het document.

Foutbericht in Word 2002

Het volgende foutbericht wordt weergegeven in Word 2002:
Er is een fout opgetreden in Microsoft Word en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Wanneer u het foutenrapport weergeeft, krijgt u een fouthandtekening van de volgende strekking te zien:
Naam toep.    Versie toep.   Naam module   Versie module Verschuiving------------------------------------------------------------------------Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   004875a9Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   001ee439Winword.exe   10.0.4109.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.4009.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Outlook.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Mspub.exe    10.0.3402.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.2930.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.2627.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ddbfdWinword.exe   10.0.5522.0   Winword.exe   10.0.5522.0   001ee92cWinword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b47Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b49Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee12bWinword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee129Winword.exe   10.0.4109.0   Winword.exe   10.0.4109.0   001f5705Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b943Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b941Winword.exe   10.0.2930.0   Winword.exe   10.0.2930.0   001f4bbbWinword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b22fWinword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b231
Behalve deze, zijn er ook andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk.
updating updated patched patching security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected
Eigenschappen

Artikel-id: 830346 - Laatst bijgewerkt: 02/10/2014 01:47:04 - Revisie: 4.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830346
Feedback