Overzicht van de beveiligingspatch voor Excel 2002: 11 november 2003

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een patch uitgebracht voor Microsoft Excel 2002. Met deze patch wordt een beveiligingsprobleem verholpen dat zich voordoet in bepaalde situaties. Hierbij is er gelegenheid om een Excel 2002-bestand zodanig te wijzigen dat een macro met Microsoft Excel 4.0 XML-macrocode kan worden uitgevoerd zonder dat er een waarschuwing wordt weergegeven. Ook worden met deze patch vele andere problemen opgelost, die verderop in dit artikel worden beschreven. Deze patch voor Excel 2002 maakt deel uit van Microsoft's streven haar klanten steeds de laatste productupdates te bieden.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de beveiligingspatch voor Microsoft Excel 2002: KB830350 kunt downloaden en installeren.

Deze beveiligingspatch werd voor het eerst opgenomen in Office XP Service Pack 3. Als u meer informatie wilt over het nieuwste service pack voor Office XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307841Het meest recente service pack voor Office XP ophalen
Meer informatie

De patch downloaden en installeren

BelangrijkVoordat u deze patch installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Voordat u deze patch installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Voordat u deze patch installeert, moet u Office XP SP-2 installeren.

  Voor meer informatie over het installeren van Office XP Service Pack 2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325671Office XP: Overzicht van Office XP Service Pack 2

Clientversie van patch

Als u Excel 2002 hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website voor Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.
 • Installeer alleen de beveiligingspatch voor Excel 2002: KB830350 door de stappen uit te voeren die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientpatch te installeren via de website voor Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates

Als u de website voor Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op de computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt er een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de beveiligingspatch voor Excel 2002: KB830350 installeren

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 11 november 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Nadat u op de koppeling hebt geklikt waarmee u de patch downloadt, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Officexp-kb830350-client-enu.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Microsoft Windows Verkenner op Officexp-kb830350-client-enu.exe.
 3. Wanneer wordt gevraagd of u de patch wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office XP en klik op OK.
 6. Klik op OK wanneer een bericht wordt weergegeven dat de installatie is voltooid.
Opmerking Nadat u de patch hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office XP verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Beheerdersversie van patch

Als u het Office XP-product hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de patch voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Releasedatum: 11 november 2003

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Als u serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk nadat u op de koppeling hebt geklikt om de patch voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Officexp-kb830350-fullfile-enu.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op Officexp-kb830350-fullfile-enu.exe.
 3. Wanneer wordt gevraagd of u de patch wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ c:\KB830350 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\KB830350\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld Proplus.msi) en MSP-bestand voor de naam van de beheerderspatch (bijvoorbeeld EXCELff.msp).

  Opmerking Als u /qb+ toevoegt aan het eind van de opdrachtregel, worden de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.
 8. Als u de patch op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u in het menu Start op Uitvoeren.

  Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  Hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld Proplus.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de patch opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u REINSTALL=ALL gebruiken. U kunt ook de onderdelen installeren die in de volgende tabel worden vermeld:
Office-productenOnderdelen
Microsoft Office XP (alle versies)EXCELFiles,WORDNonBootFiles
Excel 2002 EXCELFiles

Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348Procedure: Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen: Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Controleren of de patch is geïnstalleerd

De patch bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam Versie  --------------------------  Excel.exe   10.0.5815.0
Ga als volgt te werk om te controleren welke versie van Microsoft Excel op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Excel.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Excel.exe in de lijst met gevonden bestanden en klik op Eigenschappen.
 5. Controleer op het tabblad Versie welke versie van Excel op uw computer is geïnstalleerd.
Als u meer informatie wilt over het bepalen van de juiste versie van Excel op de computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291331De versie van Office XP controleren
Opmerking Als de beveiligingspatch voor Excel 2002: KB830350 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u deze patch probeert te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer

Voor de installatie van de patch die in dit artikel wordt beschreven, is Windows Installer 2.0 of hoger vereist. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger al opgenomen.

Als u meer informatie wilt over de installatie van de meest recente versie van Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME), gaat u naar de volgende Microsoft-website: Als u de meest recente versie van Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000 wilt installeren, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Problemen die door de patch worden opgelost

Met de beveiligingspatch voor Excel 2002: KB830350 worden de problemen opgelost die zijn beschreven in het volgende pakket met hotfixes dat is verschenen na Excel 2002 Service Pack 2:
822347Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 7 juni 2003
823338Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 11 juli 2003
823969Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 10 augustus 2003
827134Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 22 augustus 2003
827143Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 28 augustus 2003
827978Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 19 september 2003
827984Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: 25 september 2003
829340Pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 2 voor Excel 2002: oktober 6, 2003
Met de beveiligingspatch voor Excel 2002: KB830350 worden de problemen opgelost die worden beschreven in de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
325207Excel 2002: Bewerkingen in draaitabellen worden niet weergegeven in de kolommen
330157Excel 2002: Excel wordt afgesloten als u klikt op een ActiveX-besturingselement
324491Foutbericht 'Het bestand is mogelijk gewijzigd...' wordt weergegeven wanneer u een werkmap opslaat op een netwerkserver in Excel 2002 of in Excel 2003
330345Excel 2002: Aangepaste werkbalken gaan verloren nadat u Excel hebt afgesloten
331401Excel 2002: Excel reageert niet meer als u Berekenen kiest vanuit een asynchrone COM-gebeurtenis
811207Gegevens die u uit Excel 2002 kopieert, worden niet weergegeven in de voorbeeldweergave van FrontPage 2002
811344Excel 2002: Er wordt een werkboek, getiteld Object, geopend en Excel lijkt niet meer te reageren
811157Excel 2002: Excel reageert niet meer als u de subtotalen verwijdert
811161Gegevenslabels verdwijnen als de waarde hoger is dan de maximumwaarde van de as
327365Excel 2002: Werkbladen worden traag geopend
812384Excel 2002: Het foutbericht Kan het bestand niet lezen wordt weergegeven als u een werkblad opent
812647Excel 2002: De koppelingen in een OLE-object worden niet automatisch bijgewerkt als u een bestand opent in Windows Verkenner
812668Excel 2002: Excel reageert niet meer na het converteren van tekst naar kolommen van een werkblad uit een eerdere versie van Excel
814020Excel 2002: De tekenopmaak van gegevens in Excel wordt gewijzigd nadat u de Excel-gegevens in Word hebt bewerkt
815196Office XP: De labels in een geplakte Excel-grafiek zijn vervormd, onleesbaar of onvolledig
821272Office XP: Verhinderen dat Office XP nieuwe organigrammen maakt in de Office XP-indeling
816997Excel 2002: De tijdberekening in een draaitabel is onnauwkeurig
820432Excel 2002: Opmerkingen worden op de verkeerde plek weergegeven in een werkblad dat is opgeslagen als een webpagina
819853Excel 2002: Foutbericht 'Kan het bestand niet lezen' bij openen van een Excel-bestand met een draaitabelrapport
821136Excel 2002: De opdracht RUN kan niet worden gebruikt door DDE-clients om in line macro's uit te voeren na een beveiligingsupdate
821292Excel 2002: Foutbericht: Runtimefout '13' Typen komen niet overeen
821078Excel 2002: Excel wordt afgesloten als u een verbindingslijn in een grafiek tekent
821564Excel 2002: De datumnotatie gaat verloren als u het programma gegevens hebt laten verplaatsen van een bereik naar het andere.
821273Excel 2002:Een werkblad wordt niet afgedrukt als u Excel gebruikt op een Tablet PC
823026Het foutbericht 'Kan het bestand niet lezen' wordt weergegeven als u een werkblad opent en de koppelingen probeert bij te werken
831959Excel 2002: Foutbericht 'Kan beveiligd bestand niet openen' verschijnt wanneer u een tabgescheiden tekstbestand opent
Met de beveiligingspatch voor Excel 2002: KB830350 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder zijn beschreven in de Microsoft Knowledge Base:
 • Toegang tot een FTP-site is niet mogelijk wanneer u een bestand opnieuw publiceert met de functie Automatisch opnieuw publiceren.
 • De gegevens ontbreken in een bestand dat met een wachtwoord is beveiligd.
 • Excel loopt vast wanneer u klikt op Afdrukvoorbeeld.
 • Excel loopt vast wanneer u een lange formule bewerkt.
 • Excel kan de taak niet voltooien wanneer u de functie Wijzigingen bijhouden gebruikt.
 • De standaardwaarde wordt hersteld in keuzelijsten met invoervak.
 • Koppelingen naar bestanden op een beveiligde webserver kunnen niet worden bijgewerkt.
 • Er worden foutberichten met betrekking tot macro's weergegeven wanneer u eigenschappen instelt voor een draaitabel.
 • Er wordt een 'onverwachte fout' weergegeven in een webbrowser met basisverificatie.
 • Excel loopt vast wanneer u pagina-einden invoegt met een macro.
 • Tekenobjecten worden verplaatst of de grootte ervan wordt gewijzigd wanneer u een werkmap opslaat.
 • Wanneer u een tekstbestand opent, wordt de herkomst van het bestand niet correct weergegeven.
 • Foutbericht 'Unable to derive parameter information...' wanneer u een query naar een SQL-server stuurt.
 • Excel loopt vast wanneer een OLAP-kubus Null-waarden bevat.
 • Excel loopt vast wanneer u een gedeelde werkmap probeert op te slaan.
 • Er wordt een foutbericht in Excel 2002 weergegeven.

Toegang tot een FTP-site is niet mogelijk wanneer u een bestand opnieuw publiceert met de functie Automatisch opnieuw publiceren

Wanneer u de wijzigingen aan een gepubliceerde website probeert op te slaan in Excel 2002, wordt een foutbericht met de volgende strekking weergegeven:
Tijdens het automatisch opnieuw publiceren van items naar webpagina's zijn de volgende waarschuwingen of fouten gegenereerd.

Het adres van de FTP-site is niet toegankelijk als u een bestand automatisch opnieuw publiceert.

De gegevens ontbreken in een bestand dat met een wachtwoord is beveiligd

Wanneer u een Excel-bestand opent dat met een wachtwoord is beveiligd, ontbreken alle gegevens in het bestand.

Excel loopt vast wanneer u klikt op Afdrukvoorbeeld

Wanneer u in Excel 2002 een XML-spreadsheet opent vanuit Office XP Web Component en in het menu Bestand op Afdrukvoorbeeld klikt, loopt Excel vast.

Excel loopt vast wanneer u een lange formule bewerkt

Wanneer u in Excel 2002 een lange formule probeert te bewerken in een cel die een koppeling bevat, loopt Excel vast.

Excel kan de taak niet voltooien wanneer u de functie Wijzigingen bijhouden gebruikt

Wanneer u in de functie Wijzigingen bijhouden de optie selecteert waarmee wijzigingen op een nieuw werkblad worden gemarkeerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Er zijn onvoldoende bronnen beschikbaar om deze taak te voltooien. Kies minder gegevens of sluit andere toepassingen.

De standaardwaarde wordt hersteld in keuzelijsten met invoervak

Stel dat een Excel 2002-werkblad twee of meer ActiveX-keuzelijsten met invoervak bevat. Als u de waarde in de eerste keuzelijst wijzigt en vervolgens een wijziging aanbrengt in een andere keuzelijst, krijgt de eerste keuzelijst weer de standaardwaarde.

Koppelingen naar bestanden op een beveiligde webserver kunnen niet worden bijgewerkt

U kunt koppelingen in een Microsoft Excel-werkblad op een beveiligde webserver die webmappen gebruikt, niet bijwerken. Er kunnen dan bijvoorbeeld de volgende problemen optreden:
 • Wanneer u in het menu Bewerken op Koppelingen klikt om de koppelingen automatisch bij te werken, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Bronbestand niet gevonden.
 • Wanneer u het werkblad opent om de koppelingen automatisch bij te werken, worden deze niet bijgewerkt naar de meest recente waarden. Mogelijk wordt er een #VERW!-fout weergegeven in de cellen.

Er worden foutberichten met betrekking tot macro's weergegeven wanneer u eigenschappen instelt voor een draaitabel

Wanneer u in Excel 2002 een macrocode uitvoert die is geconverteerd van een eerdere versie van Excel, wordt het volgende foutbericht weergegeven als er met de macro eigenschappen voor een draaitabel worden ingesteld:
-2147417848 Methode 'Style' van object 'Range' is mislukt.
Eigenschap TableRange2 van klasse PivotTable kan niet worden opgehaald.

Er wordt een 'onverwachte fout' weergegeven in een webbrowser met basisverificatie.

Wanneer u een koppeling bijwerkt van het ene Excel-werkblad naar het andere, wordt een foutbericht over een onverwachte fout weergegeven als de bestanden zich op een IIS-server met basisverificatie bevinden en de bestanden worden geopend in Microsoft Internet Explorer.

Excel loopt vast wanneer u pagina-einden invoegt met een macro

Wanneer u een Microsoft VBA-macro (Visual Basic for Applications) uitvoert om pagina-einden in te voegen in een Excel-werkblad, loopt Excel vast en wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Runtimefout '-2147417848 (8001010a)':

Automatiseringsfout
De verbindingen van het aangeroepen object met de clients zijn verbroken.

Tekenobjecten worden verplaatst of de grootte ervan wordt gewijzigd wanneer u een werkmap opslaat

Wanneer u werkmap opslaat terwijl een andere werkmap de actieve werkmap is, worden tekenobjecten bij een grafiek verplaatst of wordt hun grootte gewijzigd.

Wanneer u een tekstbestand opent, wordt de herkomst van het bestand niet correct weergegeven

Wanneer u een tekstbestand (*.txt) opent in Excel 2002, wordt de herkomst van het bestand niet juist vermeld in de wizard Tekst importeren (bijvoorbeeld: Vereenvoudigd Chinees, Japans of Cyrillisch).


Foutbericht 'Unable to Derive Parameter Information... ' wanneer u een query naar een SQL-server stuurt

Wanneer u in Excel 2002 een query naar een Microsoft Windows 2000 SQL-server stuurt, worden de volgende foutberichten weergegeven:
[Microsoft][ODBC SQL-serverstuurprogramma]Unable to derive parameter information when parameter marker is a function argument
Als u op OK klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
[Microsoft][ODBC SQL-serverstuurprogramma]Invalid descriptor index

Excel loopt vast wanneer een OLAP-kubus Null-waarden bevat

Als u een Excel 2002-bestand opslaat en afsluit dat een Null-waarde voor een afmeting in een OLAP-kubus bevat in het paginaveld van een draaitabel en de werkmap vervolgens weer opent, loopt Excel vast.

Excel loopt vast wanneer u een gedeelde werkmap probeert op te slaan

Wanneer u een gedeelde werkmap van Excel 2002 opent of opslaat, wordt Excel onverwacht afgesloten en verschijnt het volgende foutbericht:
Het programma Excel heeft fouten gegenereerd en wordt nu afgesloten

Er wordt een foutbericht in Excel 2002 weergegeven

Het volgende foutbericht wordt weergegeven in Excel 2002:
Er is een probleem opgetreden in Microsoft Excel. Dit programma zal worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Wanneer u het foutenrapport weergeeft, krijgt u een fouthandtekening van de volgende strekking te zien:
Naam toep.    Versie toep.   Naam module   Versie module Verschuiving------------------------------------------------------------------------Excel.exe    10.0.3708.0   Fm20.dll    2.1.7017.1   0000f2e2Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   70898Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00149a67Excel.exe    10.0.3506.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0001518eExcel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   1.82E+04Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   18200Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   18245Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   0001823fExcel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   0001828aExcel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   18030Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   000181d0Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18118Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   001c50dfExcel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18127Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   0001811cExcel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   00024d90Excel.exe    10.0.5508.0   Excel.exe    10.0.5508.0   00448F45Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449134Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449131Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   0044912eExcel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448b01Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afbExcel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afeExcel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a70Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6dExcel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6aExcel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   448147Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   0044814dExcel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a4Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   0044609eExcel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a1Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   0044795c
Behalve deze, zijn er ook andere programmaversies, moduleversies en verschuivingen mogelijk.
security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected
Eigenschappen

Artikel-id: 830350 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 05:05:11 - Revisie: 5.2

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830350
Feedback