Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

FIX: Er treden diverse problemen wanneer u de pagina wachtwoord wijzigen in IIS 5.0

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:831047
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
BelangrijkDit artikel bevat informatie over het bewerken van de metabase. Controleer of er een back-up u kunt voordat u de metabase bewerken herstellen als er een probleem optreedt. Zie voor informatie over hoe u dit doet de Help-onderwerp 'Configuratie maken en terugzetten' in Microsoft Management Console (MMC).
Samenvatting
Er treden diverse problemen op wanneer u de pagina wachtwoord wijzigen die deel van Microsoft uitmaken Windows 2000 Server Service Pack 4 (SP4). U kunt deze problemen oplossen door het installeren van de hotfix die wordt beschreven in dit artikel.
Symptomen
Verschillende problemen treden op wanneer u de pagina wachtwoord wijzigen die opgenomen in Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 (SP4 zijn):
 • De eerste letter van de naam van de gebruiker is afgekapt.
 • U kunt wachtwoorden voor gebruikers waarvan de wachtwoorden moeten niet wijzigen. bij volgende aanmelding wijzigen.
 • U kunt wachtwoorden voor gebruikers waarvan de wachtwoorden niet wijzigen. verlopen.
 • U kunt wachtwoorden niet wijzigen in verschillende forests.
 • U kunt gebruikersnamen in UPN-indeling gebruiken.
Oorzaak
Het wachtwoord wijzigen pagina's die opgenomen in Windows 2000 Server Service Pack 4 zijn gebruiken technologie van Active Server Pages (ASP) en ADSI (Active Directory Service Interfaces) technologie wachtwoorden wijzigen. Technologische beperkingen ADSI veroorzaken de meeste problemen die gekoppeld aan de pagina wachtwoord wijzigen zijn.
Oplossing

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar van Microsoft, maar is alleen bedoeld om het probleem te verhelpen die in dit artikel wordt beschreven. Alleen toepassen op systemen waarop zich voordoet dit specifieke probleem. Deze hotfix wellicht extra worden getest. Daarom Als u geen ernstige problemen ondervindt, raden wij u wacht voor de volgende Windows 2000 servicepack waarin deze hotfix.

Dit probleem onmiddellijk contact op met Microsoft Product Support Services om de hotfix te verkrijgen. Bezoek de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over ondersteuningskosten:OpmerkingIn speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De gebruikelijke ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Vereisten

U moet Windows 2000 Service Pack 4 installeren voordat u deze hotfix toepast.

Opnieuw opstarten

U hoeft niet uw computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u deTijdzonetabblad in het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  05-Oct-2004 08:40           5,735 Achg.htr  05-Oct-2004 08:40           2,382 Aexp.htr  05-Oct-2004 08:40           2,227 Aexp2.htr  05-Oct-2004 08:40           2,829 Aexp2b.htr  05-Oct-2004 08:40           1,974 Aexp3.htr  05-Oct-2004 08:40           2,218 Aexp4.htr  05-Oct-2004 08:40           2,837 Aexp4b.htr  05-Oct-2004 08:40 5.0.2195.6982   31,504 Iispwchg.dll    05-Oct-2004 08:40           2,385 Text.htr
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem in de Microsoft-producten die worden vermeld is in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
WaarschuwingAls u de metabase niet juist bewerkt, kunnen er ernstige problemen dat u opnieuw alle producten die gebruikmaken van de metabase. Microsoft kan niet garanderen dat problemen als het onjuist bewerken de metabase kan worden opgelost. Bewerk de metabase op eigen risico.

OpmerkingAltijd reservekopie van de metabase voordat u het bewerkt.

Nadat u de hotfix als update voor de bestanden toepassen in de map Iisadmpwd als volgt:
 1. Registreer het bestand Iispwchg.dll in de map Iisadmpwd. Klik hiertoe opStart, klik opUitvoeren, typregsvr32 c:\winnt\system32\inetsrv\iisadmpwd\iispwchg.dll, en klik vervolgens opOK.
 2. Configureer dePasswordChangeFlagseigenschap in de metabase of het wachtwoord wijzigen functionaliteit is ingeschakeld. U doet dit als volgt:
  1. Klik opStart, klik opUitvoeren, typcmd, en klik vervolgens opOK.
  2. Zoek de C:\Inetpub\Adminscripts Directory.
  3. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
   cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/passwordchangeflagsWaarde
   OpmerkingIn deze opdracht monsterWaardeis een tijdelijke aanduiding voor de waarde die u instellen wilt voor dePasswordChangeFlagseigenschap.
  De volgende lijst bevat de mogelijke waarden voor dePasswordChangeFlagseigenschap. U kunt een combinatie van deze waarden.
  • 0

   Deze waarde is de standaardwaarde. Deze waarde geeft aan dat u een verbinding met SSL (Secure Sockets Layer) moet gebruiken wanneer u het wachtwoord wijzigen.
  • 1

   Deze waarde staat wachtwoordwijzigingen op niet-beveiligde poorten. Dit is nuttig als SSL is ingeschakeld.
  • 2

   Deze waarde schakelt wachtwoord wijzigen functionaliteit.
  • 4

   Deze waarde schakelt de vooraankondiging verlopen van wachtwoorden.
 3. Controleer of de virtuele map Iisadmpwd map correct is gemaakt en de virtuele map op de juiste locatie verwijst. De juiste locatie is System32\Inetsrv\Iisadmpwd. Er is geen vereiste hebben Anonieme verificatie is ingeschakeld op de virtuele map. Wij raden u gebruikt dezelfde verificatie op deze virtuele map van de toepassing dat leidt gebruikers naar de virtuele map.
 4. Controleer of de .htr-bestanden worden toegewezen aan de Asp.dll het bestand in de sectie 'appmappings' voor de map Iisadmpwd. Hiertoe volgt u deze stappen:
  1. In IIS Manager Microsoft Management Console (MMC) met de rechtermuisknop op deIISADMPWDmap en klik vervolgens opEigenschappen.
  2. Klik op deVirtuele maptabblad.
  3. Op deVirtuele mapen klik opConfiguratie.
  4. In deAppMappingsafdeling, zoekt een regel heeft.HTR. De regel wordt vermeld in deExtensieveld. Controleer of het uitvoerbare bestand dat is vermeld de punten rechts van het bestand Asp.dll. Als de koppeling die is.HTRdie worden vermeld in deExtensieveld niet bestaat, moet u deze toevoegen. Als u deze extensie toevoegen moet, klikt u opToevoegen. Als u deze extensie bewerken moet, selecteert u de extensie en Klik opBewerken.
  5. Klik op het uitvoerbare bestandBladeren, en zoek het bestand Asp.dll in de map System32\Inetsrv.
  6. In deExtensietype veld.HTR.
  7. De woorden limiet ingesteld opGET, POST.
  8. Klik opOKde wijzigingen op te slaan en vervolgens Sluit alle vensters van de eigenschappen.
 5. Controleer of de volgende vermeldingen in de metabase correct zijn ingesteld:
  Vermelding van de metabase en waardeBeschrijving
  Vermelding van de metabase: AuthChangeUrl
  Waarde van de metabase: iisadmpwd/achg.htr
  Deze pagina werkt de werkelijke wachtwoord wijzigen.
  Vermelding van de metabase: AuthExpiredUrl
  Waarde van de metabase: iisadmpwd/aexp.htr
  Deze pagina geeft het formulier wachtwoord wijzigen voor een gebruiker waarvan het wachtwoord is verlopen. SSL moet zijn ingeschakeld voor deze pagina werken. Typ de accountnaam in de notatie 'domein\gebruikersnaam'.
  Vermelding van de metabase: AuthExpiredUnsecureUrl
  Waarde van de metabase: iisadmpwd/aexp3.htr
  Deze pagina geeft het wachtwoord wijzigen wanneer formulier SSL is ingeschakeld of niet gebruikt.
  Vermelding van de metabase: NotifyPwdExpUrl
  Waarde van de metabase: iisadmpwd/anot.htr
  Als de Wachtwoord verlopen kennisgeving functionaliteit is ingeschakeld, wordt deze pagina Als SSL ingeschakeld weergegeven.
  Vermelding van de metabase: NotifyPwdExpUnsecureUrl
  Waarde van de metabase: iisadmpwd/anot3.htr
  Als de melding wachtwoord verlopen functionaliteit is ingeschakeld, wordt deze pagina wordt weergegeven wanneer u SSL niet is ingeschakeld of Als u SSL niet gebruikt.
  Vermelding van de metabase: PasswordExpirePreNotifyDaysDeze vermelding van de metabase Hiermee geeft u het aantal dagen blijven voordat het wachtwoord van de client verloopt. Deze metabase-vermelding geeft ook aan wanneer een bericht wachtwoord toelichting is verzonden.
 6. Standaard wordt de metabase posten die betrekking hebben op de pagina's die eerder zijn beschreven zich bevinden op het W3SVC-niveau in het register en hoeft niet te worden gewijzigd. Echter, als de metabasevermeldingen worden gewijzigd of gecontroleerd, moet de toepassing Mdutil.exe kan worden gebruikt als volgt. De toepassing Mdutil.exe is beschikbaar op Windows 2000-ondersteuning CD.
  1. Mdutil.exe kopiëren naar de server waarop IIS wordt uitgevoerd.
  2. Open een opdrachtvenster.
  3. Zoek de map Mdutil.exe bevat.
  4. Controleer of de huidige waarde in de metabase, kunt u Gebruik de volgende:

   Mdutil.exe ophalen W3SVC /MetabaseKey.

   Typ bijvoorbeeld de volgende:

   Mdutil.exe ophalen W3SVC/AuthChangeUrl
  5. De waarde wilt wijzigen, kunt u de opdracht net als voorheen. Vervang 'get' door 'set'. Geef ook de waarde van de einde.
  Als u beide PasswordChangeFlags wijzigen of PasswordExpirePreNotifyDays, hebt u het Adsutil.vbs-script Deze vermeldingen metabase configureren. Het Adsutil.vbs-script bevindt zich in de De map Inetpub\Adminscripts op uw systeem. Het Adsutil.vbs-script te gebruiken deze metabase-vermeldingen configureren, als volgt:
  1. Open een opdrachtvenster.
  2. Zoek de map C:\Inetpub\Adminscripts.
  3. De waarden wilt instellen, kunt u de volgende:

   Cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC /MetabaseKey

   Typ bijvoorbeeld de volgende:

   Cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/PasswordChangeFlags 1
  4. De waarden controleren, kunt u dezelfde opdracht als u eerder hebt gebruikt. Vervang 'set' door 'get'. De waarde niet toegevoegd de einde.
IISADMPWD htr asp owa-wachtwoord wijzigen
Referenties
Zie de Help van IIS 5.0 voor meer informatie. documentatie.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
269082De virtuele map IISADMPWD niet gemaakt tijdens een schone installatie van IIS 5.0
Voor meer informatie over het naamgevingsschema voor software voor Windows updates, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
816915Nieuwe bestand naamgevingsschema voor Software-updatepakketten voor Microsoft Windows
Voor meer informatie over de terminologie die wordt gebruikt om te beschrijven Productupdates van Microsoft, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684Beschrijving van de standaard terminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 831047 - Laatst bijgewerkt: 03/05/2011 05:25:00 - Revisie: 2.0

 • kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbmt KB831047 KbMtnl
Feedback