Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Opmaaktekst wordt opnieuw weergegeven wanneer een document wordt geopend of opgeslagen in Word 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u een Microsoft Office Word 2003-document opent of opslaat, wordt opmaaktekst (opmerkingen, aantekeningen in inkt, invoegingen en verwijderingen, en opmaakwijzigingen) die u in het document hebt uitgeschakeld toen u het document de laatste keer hebt opgeslagen, opnieuw weergegeven.

Opmerkingen
  • Dit gedrag is anders dan in Microsoft Word 2002. Als u in Word 2002 opmaaktekstwijzigingen in het document verbergt, blijft de opmaaktekst verborgen wanneer u het document opent of opslaat.
  • Wanneer u in een Word 2003-document opmaaktekst uitschakelt met de knop Weergeven op de werkbalk Redigeren, wordt de opmaaktekst niet uit het document verwijderd. De opmaaktekst wordt alleen niet weergegeven.
Oorzaak
Dit is een ontwerpwijziging waardoor opmaaktekst direct wordt weergegeven wanneer het document wordt geopend. Deze ontwerpwijziging is bedoeld om te helpen voorkomen dat u een document verzendt met wijzigingen die eigenlijk onzichtbaar hadden moeten blijven.
Oplossing
Ga als volgt te werk om dit gedrag te wijzigen en de revisieopties te behouden zoals in Word 2002:
  1. Start Word 2003 en open het Word 2003-document.
  2. Klik op Opties in het menu Extra.
  3. Open het tabblad Beveiliging en schakel het selectievakje Verborgen opmaak zichtbaar maken bij het openen of opslaan uit.
  4. Klik op OK om het dialoogvenster Opties te sluiten.
  5. Breng een wijziging aan in het document (typ bijvoorbeeld een spatie), verwijder die wijziging en sla het document op.
Opmerking Als u stap 5 overslaat en een wijziging in het document aanbrengt, is de wijziging die u hebt aangebracht aan de optie Verborgen opmaak zichtbaar maken bij het openen of opslaan, mogelijk niet doorgevoerd wanneer u het Word-document de volgende keer opent.
Meer informatie
Met de optie Verborgen opmaak zichtbaar maken bij het openen of opslaan worden alle opmerkingen, aantekeningen, verwijderingen en andere typen revisie weergegeven. Als u het menu Weergeven op de werkbalk Redigeren gebruikt om sommige of alle revisies te verbergen en u hebt deze optie geselecteerd, worden de revisies weergegeven wanneer u of een andere gebruiker het bestand opent. Deze optie is niet van invloed op tekst die als verborgen tekst is opgemaakt.
Eigenschappen

Artikel-id: 831771 - Laatst bijgewerkt: 03/30/2006 10:59:34 - Revisie: 1.3

Microsoft Office Word 2003

  • kbsecurity kbformat kbprb KB831771
Feedback