Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Microsoft Project 2002: 12 oktober 2004

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Project 2002. In dit artikel wordt beschreven hoe u de beveiligingsupdate voor Project 2000: KB831931 kunt downloaden en installeren.
Inleiding
Met deze update wordt een beveiligingsprobleem opgelost waarbij via een speciaal vervaardigde afbeelding de code van een aanvaller kan worden uitgevoerd op de computer van een gebruiker vanwege een beveiligingslek in de code van de grafische verwerker.

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS04-028 uitgebracht. Dit beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate, inclusief bestandsmanifestgegevens en implementatieopties. Als u het volledige beveiligingsbulletin wilt lezen, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Versiegeschiedenis:
 • Beveiligingsupdate voor Project 2002: KB831931 Versie 1.0 - Uitgegeven op september 14, 2004
 • Beveiligingsupdate voor Project 2002: KB831931 Versie 2.0 - Uitgegeven op 12 oktober 2004
Beveiligingsupdate voor Project 2002: KB831931, versie 2.0, uitgegeven op 12 oktober 2004, lost een probleem met een patch op dat optreedt als u de update installeert op een computer met MSI 3.0. We raden alle gebruikers die Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) hebben geïnstalleerd aan om de huidige versie van de update uit te voeren, zelfs wanneer een eerdere versie is geïnstalleerd.

Terug naar begin
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer versie 2.0 of een hogere versie is op de computer geïnstalleerd.

  Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Updatevereisten voor Windows Installer'.
 • Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SPI).

  Voordat u deze update installeert, moet u Microsoft Project 2002 SP1 installeren.

  Als u meer informatie wilt over Service Pack 1 voor Microsoft Project 2002, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  830241Beschrijving van Microsoft Project 2002 Service Pack 1
Houd rekening met het volgende als u een beheerder bent:
 • Beheerders die Microsoft Project 2002 SP1 niet willen installeren en die deze update willen installeren op een computer met de oorspronkelijke versie van Microsoft Project 2002 kunnen de stappen uitvoeren in de sectie 'Methoden voor het installeren van de update op een computer met de oorspronkelijke versie van Microsoft Project 2002 (alleen voor beheerders)'.

  We raden u aan om het meest recente Service Pack voor Microsoft Project 2002 te installeren om ervoor te zorgen dat u de nieuwste updates voor Microsoft Project 2002 hebt.
Terug naar begin

Clientupdate

Wanneer u Microsoft Office vanaf cd-rom hebt geïnstalleerd, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de Microsoft Office Update-website om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.
 • Installeer alleen beveiligingsupdate KB838344 voor Project 2002 KB831931 en volg de stappen die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Wij raden u aan de clientupdate te installeren via de Microsoft Office Update-website. De Microsoft Office Update-website detecteert uw Microsoft Project-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Microsoft Office up-to-date is.

Microsoft Office Update-website


Als u met de Office Update-website wilt vaststellen welke updates op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website en klikt u op Controleren op updates: Wanneer de detectie is voltooid, wordt er een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Installeer alleen beveiligingsupdate KB838344 voor Project 2002 KB831931


Voer de volgende stappen uit om de update te downloaden en installeren:
 1. Bezoek de volgende Microsoft-website om de update te downloaden:Opmerking Op deze website is tevens een gelokaliseerde versie van de update beschikbaar.
 2. Klik op Openen om het downloaden en installeren van het bestand Project2002-kb831931-v2-fullfile-nld.exe te starten.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Microsoft Project 2002 en klik op OK.
 6. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Microsoft Project 2002 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Terug naar begin

Update voor beheerdersinstallaties

Als u Microsoft Project 2002 hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverlocatie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Maak in Microsoft Windows Verkenner een nieuwe map op station C en geef deze map de naam kb831931.
 2. Bezoek de volgende Microsoft-website om de volledige versie van de update te downloaden:Opmerking Op deze website is tevens een gelokaliseerde versie van de volledige versie van de update beschikbaar.
 3. Klik op Opslaan om het bestand Project2002-kb831931-v2-fullfile-nld.exe op te slaan in de map C:\KB831931.
 4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 5. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:
  cd\kb831931
  Project2002-kb831931-v2-fullfile-nld.exe /c /t:c:\kb831931
 6. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 7. Typ exit bij de opdrachtprompt om deze af te sluiten.
 8. Als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van uw beheerdersinstallatie, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\kb831931\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  In deze opdracht staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Microsoft Project 2002 (bijvoorbeeld C:\ Project2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Microsoft Project 2002-product (bijvoorbeeld Prjpro.msi) en MSP-bestand voor de naam van de update voor beheerdersinstallaties (bijvoorbeeld Project2002-kb831931-fullfile.msp).

  Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan het eind van de opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Project 2002 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
 9. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand /qb REINSTALL=onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  In deze opdracht staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Project 2002 (bijvoorbeeld C:\ Project2000), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Microsoft Project 2002-product (bijvoorbeeld Prjpro.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook het volgende onderdeel installeren:
  ProductFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Terug naar begin

Methoden voor het installeren van de update op een computer met de oorspronkelijke versie van Microsoft Project 2002 (alleen voor beheerders)

Als u beheerder bent en u deze update wilt installeren voor de oorspronkelijke versie van Microsoft Project 2002, moet u, afhankelijk van uw situatie, een van de volgende methoden gebruiken.

Methode 1: Het bestand OHotfix.ini wijzigen


Gebruik deze methode als u beheerder bent en als u het programma Ohotfix.exe gebruikt om updates te installeren. Wijzig handmatig het bestand OHotfix.ini om de instelling RequireAllProductsAtMinVersion=1 te wijzigen in RequireAllProductsAtMinVersion=0 en om de instelling MinProductVersion=10.0.8326.0 te wijzigen in MinProductVersion=. Als u deze methode wilt gebruiken moet u de MSP-bestanden extraheren uit het uitvoerbare bestand (.exe) voor de update. Raadpleeg de sectie 'Update voor beheerdersinstallaties' voor meer informatie over het extraheren van de MSP-bestanden uit het EXE-bestand.

Ga als volgt te werk om het bestand OHotfix.ini te wijzigen:
 1. Start Kladblok en open het bestand OHotfix.ini.
 2. Zoek de volgende regel:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Wijzig deze regel in:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Zoek de volgende regel:
  MinProductVersion=10.0.8326.0
 5. Wijzig deze regel in:
  MinProductVersion=
 6. Sla het bestand OHotfix.ini op.
Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het installeren van updates met het programma OHotfix.exe:
Methode 2: De opdrachtregel Msiexec.exe /p gebruiken om de update te installeren


Gebruik deze methode als u beheerder bent en als u het programma Msiexec.exe gebruikt om updates te installeren. Gebruik deze methode niet als u een netwerkimage bijwerkt of als u een beheerdersinstallatiepunt bijwerkt.

Gebruik op de opdrachtregel Msiexec.exe /p om de MSP-bestanden te installeren die vereist zijn voor Microsoft Project 2002. Als u deze methode wilt gebruiken, moet u de MSP-bestanden extraheren uit het uitvoerbare bestand (.exe) voor de update. Raadpleeg de sectie 'Update voor beheerdersinstallaties' voor meer informatie over het extraheren van de MSP-bestanden uit het EXE-bestand.

Hieronder volgt een voorbeeld van een opdracht die u op de opdrachtregel kunt gebruiken om deze update te installeren via Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p pad\Project2002-KB831931-FullFile-NLD.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt
Terug naar begin

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat een bijgewerkte versie van het volgende bestand:
  Bestandsnaam Versie  ----------------------  Mso.dll  10.0.6714.0
Ga als volgt te werk om vast te stellen welke versie van het bestand Mso.dll momenteel op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Mso.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in de lijst met bestanden met de rechtermuisknop op het bestand Mso.dll en klik op Eigenschappen.

  Opmerking Als uw zoekactie meerdere Mso.dll-bestanden op de computer oplevert, moet u het bestand Mso.dll in de volgende map zoeken:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10
 5. Op het tabblad Versie kunt u zien welke versie van het bestand Mso.dll op uw computer is geïnstalleerd.
Opmerking Als de beveiligingsupdate voor Project 2002: KB831931 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u de beveiligingsupdate voor Project 2002 probeert te installeren: KB831931:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.
Terug naar begin

Updatevereisten voor Windows Installer

U moet beschikken over Windows Installer 2.0 of een hogere versie om de update te installeren die in dit artikel wordt beschreven. In zowel Microsoft Windows XP als Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger opgenomen.

Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren: Terug naar begin

Problemen die door de update worden opgelost

In de beveiligingsupdate voor Project 2002: KB831931 wordt het volgende probleem opgelost dat nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base was opgenomen:

Microsoft Project 2002 wordt onverwacht afgesloten als u een afbeelding invoegt


Als u probeert om een JPEG-afbeelding in te voegen, kan Microsoft Project 2002 onverwacht worden afgesloten en kan willekeurige macrocode worden uitgevoerd.Terug naar begin
Referenties
Als u beheerder bent, is het aan te raden om de vereiste GDI+-beveiligingsupdates in één batchproces te installeren. Als u meer informatie wilt over het maken en gebruiken van een batchbestand om meerdere beveiligingsupdates voor GDI+ te installeren in de stille modus (zonder dialoogvensters), klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
885885Een batchbestand maken en gebruiken om meerdere GDI+-beveiligingsupdates te installeren in de stille modus
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over een bekend probleem dat kan optreden als u de oorspronkelijke versie van deze update, uitgebracht op 14 september, installeert op een computer met Windows XP Service Pack 2:
885876Belangrijke informatie die u moet weten over de beveiligingsupdates in MS04-028 als u Windows XP Service Pack 2 gebruikt
Voor meer informatie over implementatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
885920Detecteren voor welke clients essentiële beveiligingsupdate MS04-028 voor Systems Management Server 2003 vereist is
886988Het hulpprogramma Enterprise Update Scanning in MS04-028 downloaden en gebruiken
security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected project office patch performance reliability update download 2002 hotfix fix
Eigenschappen

Artikel-id: 831931 - Laatst bijgewerkt: 01/10/2015 14:55:53 - Revisie: 6.1

Microsoft Project 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate kbqfe kbbug kbfix KB831931
Feedback