Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Visio 2002 van 12 oktober 2004

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een software-update uitgebracht voor Microsoft Visio 2002. In dit artikel wordt beschreven hoe u de beveiligingsupdate voor Visio 2002: KB831932 kunt downloaden en installeren.
Inleiding
Met deze update wordt een probleem opgelost waarbij via een speciaal vervaardigde afbeelding de code van een aanvaller kan worden uitgevoerd op de computer van een gebruiker vanwege een beveiligingslek in de code van de grafische verwerker.

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS04-028 uitgebracht. Dit beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate, inclusief bestandsmanifestgegevens en implementatieopties. Als u het volledige beveiligingsbulletin wilt lezen, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Versiegeschiedenis:
 • Beveiligingsupdate voor Visio 2002: KB831932 Versie 1.0 - Uitgegeven op september 14, 2004
 • Beveiligingsupdate voor Visio 2002: KB831932 Versie 2.0 - Uitgegeven op 12 oktober 2004
In beveiligingsupdate KB838345 voor Visio 2002 KB831932, versie 2.0, uitgegeven op 12 oktober 2004, lost een probleem met een patch op dat optreedt als u de update installeert op een computer met MSI 3.0. We raden alle gebruikers die Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) hebben geïnstalleerd aan om de huidige versie van de update uit te voeren, zelfs wanneer een eerdere versie is geïnstalleerd.

Terug naar begin
Meer informatie

Installatiegegevens

De update downloaden en installeren

Clientupdate


Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Op uw computer gebruikt u een van de volgende besturingssystemen:
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
  • Microsoft Windows 98 Tweede editie
  • Microsoft Windows 98
  Opmerking Het bestand Gdiplus.dll dat deel uitmaakt van de beveiligingsupdate voor Visio 2002: KB831932 wordt alleen geïnstalleerd op computers met Microsoft Windows 2000 en eerdere versies van Microsoft Windows. Als u Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003 gebruikt, moet u de meest recente versie van het bestand Gdiplus.dll downloaden vanaf de Microsoft Windows Update-website. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2) is geïnstalleerd op de computer.

  Voordat u deze update installeert, moet u Microsoft Visio 2002 SP1 installeren.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  830242Beschrijving van Microsoft Visio 2002 Service Pack 2
  Houd rekening met het volgende als u een beheerder bent:
  • Beheerders die Visio 2002 SP2 niet willen installeren en die deze update willen installeren op een computer met Microsoft Visio 2002 Service Release 1 (SR1) kunnen de stappen uitvoeren in de sectie 'Methoden voor het installeren van de update op een computer met Visio 2002 SR-1 (alleen voor beheerders)'.

   We raden u aan om het meest recente Service Pack voor Visio 2002 te installeren om ervoor te zorgen dat u de nieuwste updates voor Microsoft Visio hebt.
  • U kunt de update niet installeren voor een versie van Visio die lager is dan Visio 2002 SR-1.
 • U hebt Microsoft Windows Installer versie 2.0 of een hogere versie op de computer geïnstalleerd.

  Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Updatevereisten voor Windows Installer'.
Als u Visio 2002 hebt geïnstalleerd vanaf een cd-rom moet u een van de volgende methoden gebruiken:
 • Ga naar de Office Update-website om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare servicepacks en openbare updates.
 • Installeer alleen de beveiligingsupdate voor Visio 2002: KB831932 installeren. Voer hiertoe de stappen uit die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Het verdient aanbeveling de clientupdate te installeren via de Office Update-website. De Office Update-website detecteert uw Microsoft Visio-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Visio volledig up-to-date is.

Office Update-website

Als u met de Office Update-website wilt vaststellen welke updates op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer de detectie is voltooid, wordt er een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de beveiligingsupdate voor Visio 2002: KB831932 installeren

Ga als volgt te werk om de update te downloaden en te installeren:
 1. Bezoek de volgende Microsoft-website om de update te downloaden:Opmerking Op deze website is tevens een gelokaliseerde versie van de update beschikbaar.
 2. Klik op Opslaan om het bestand Visio2002-KB831932-v2-FullFile-NLD.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 3. Ga in Microsoft Windows Verkenner naar de map waarin u het gedownloade bestand hebt opgeslagen en dubbelklik op het bestand Visio2002-KB831932-v2-FullFile-NLD.exe.
 4. Wanneer wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 5. Lees de gebruiksrechtovereenkomst en klik op Ja als u akkoord gaat om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Plaats wanneer u hierom wordt gevraagd de installatie-cd van Visio 2002 in het cd-rom- of dvd-station van de computer en klik op OK.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Visio 2002 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Terug naar begin

Update voor beheerdersinstallaties

Als u Visio 2002 hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerders- en clientinstallaties te downloaden:
 1. Bezoek de volgende Microsoft-website om de volledige versie van de update te downloaden:Opmerking Op deze website is tevens een gelokaliseerde versie van de volledige versie van de update beschikbaar.
 2. Maak in Microsoft Windows Verkenner een nieuwe map op station C en geef deze map de naam KB831932.
 3. Klik op Opslaan om het bestand Visio2002-KB831932-v2-FullFile-NLD.EXE in de map C:\KB831932 op te slaan.
 4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 5. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:
  cd\kb831932
  Visio2002-KB831932-v2-FullFile-NLD.exe /c /t:c:\kb831932
 6. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 7. Typ exit bij de opdrachtprompt om deze af te sluiten.
 8. Als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van een beheerdersinstallatie, voert u deze stappen uit:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ de volgende opdracht in het vak Openen en klik op OK:
   msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand/p c:\kb831932\MSP-bestand
   In deze opdracht staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Visio 2002 (bijvoorbeeld C:\Visio2002), MSI-bestand voor het .msi-databasepakket voor Visio 2002 (bijvoorbeeld Visio.msi) en MSP-bestand voor de naam van de update (bijvoorbeeld Visio2002-KB831932-GDI-FullFile.msp).
  2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ de volgende opdracht in het vak Openen en klik op OK:
   msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand/p c:\kb831932\MSP-bestand
   In deze opdracht staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Visio 2002 (bijvoorbeeld C:\Visio2002), MSI-bestand voor het .msi-databasepakket voor Visio 2002 (bijvoorbeeld Visio.msi) en MSP-bestand voor de naam van de update (bijvoorbeeld Visio2002-KB831932-MSO-FullFile.msp).
  Opmerkingen
  • Voor Visio 2002 wordt de parameter SHORTFILENAMES=TRUE niet ondersteund.
  • U kunt de schakeloptie /qb+ aan de opdrachtregel toevoegen, zodat het dialoogvenster Gebruiksrechtovereenkomst niet wordt weergegeven.
 9. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen, waarna u op OK klikt:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand /qb REINSTALL=onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  In deze opdracht staat Pad beheerdersinst voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Visio 2002 (bijvoorbeeld C:\Visio2002), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor Visio 2002 en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u de eigenschap REINSTALL=ALL gebruiken. U kunt ook het volgende onderdeel installeren:
  Program_Files
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Terug naar begin

Methoden voor het installeren van de update op een computer met Visio 2002 SR-1 (alleen voor beheerders)

Als u beheerder bent en u deze update wilt installeren voor Visio 2002 SR-1, moet u, afhankelijk van uw situatie, een van de volgende methoden gebruiken.

Methode 1: Het bestand OHotfix.ini wijzigen


Gebruik deze methode als u beheerder bent en als u het programma Ohotfix.exe gebruikt om updates te installeren. Wijzig het bestand OHotfix.ini handmatig om de instelling RequireAllProductsAtMinVersion=1 te wijzigen in RequireAllProductsAtMinVersion=0 en om de instelling MinProductVersion=10.2.5110 te wijzigen in MinProductVersion=. Als u deze methode wilt gebruiken moet u de MPS-bestanden extraheren uit het uitvoerbare bestand (.exe) voor de update. Raadpleeg de sectie 'Update voor beheerdersinstallaties' voor meer informatie over het extraheren van de MSP-bestanden uit het EXE-bestand.

Ga als volgt te werk om het bestand OHotfix.ini te wijzigen:
 1. Start Kladblok en open het bestand OHotfix.ini.
 2. Zoek de volgende regel:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Wijzig deze regel in:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Zoek de volgende regel:
  MinProductVersion=10.2.5110
 5. Wijzig deze regel in:
  MinProductVersion=
 6. Sla het bestand OHotfix.ini op.
Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het installeren van updates met het programma OHotfix.exe: Terug naar begin

Methode 2: De opdrachtregel Msiexec.exe /p gebruiken om de update te installeren


Gebruik deze methode als u beheerder bent en als u het programma Msiexec.exe gebruikt om updates te installeren. Gebruik deze methode niet als u een netwerkimage bijwerkt of als u een beheerdersinstallatiepunt bijwerkt.

Gebruik op de opdrachtregel Msiexec.exe /p om de MSP-bestanden te installeren die vereist zijn voor Visio 2002. Als u deze methode wilt gebruiken, moet u de MSP-bestanden extraheren uit het uitvoerbare bestand (.exe) file voor de update. Raadpleeg de sectie 'Update voor beheerdersinstallaties' voor meer informatie over het extraheren van de MSP-bestanden uit het EXE-bestand.

Hieronder volgt een voorbeeld van de opdrachten die u op de opdrachtregel kunt gebruiken om deze update te installeren via Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p pad\ Visio2002-KB831932-GDI-FullFile-NLD.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt

Msiexec.exe /p pad\Visio2002-KB831932-MSO-FullFile-NLD.msp /qb- /L*v c:\MSOLog.txt
Terug naar begin

Bepalen of de update is geïnstalleerd

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Bestandsnaam Versie----------------------------Mso.dll  10.0.6714.0Gdiplus.dll  5.1.3102.1360


Ga als volgt te werk om vast te stellen of de update op uw computer is geïnstalleerd:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik op Alle bestanden en mappen in het venster Zoekassistent.
 3. Typ Mso.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op het bestand Mso.dll en klik op Eigenschappen.
 5. Controleer op het tabblad Algemeen de datum, het tijdstip en het formaat van het bestand bij Gemaakt.
Opmerking Als de beveiligingsupdate voor Visio 2002: KB831932 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u de beveiligingsupdate voor Visio 2002: KB831932 probeert te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.
Terug naar begin

Updatevereisten voor Windows Installer

Als u de in dit artikel beschreven update wilt installeren, moet Windows Installer 2.0 of hoger zijn geïnstalleerd. Houd er tevens rekening mee dat Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) en hogere versies Windows Installer 2.0 of een hogere versie bevatten.

Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren: Terug naar begin

Problemen die door de update worden opgelost

In beveiligingsupdate KB838345 voor Visio 2002 KB831932 bevat de volgende fixes en updates die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren vermeld:
 • Beveiligingsproblemen bij bufferoverschrijdingen waarbij een speciaal vervaardigd afbeeldingsbestand een aanvaller de mogelijkheid kan bieden om kwaadaardige code uit te voeren
  Een beveiligingsprobleem in de code van de grafische verwerker waarbij een speciaal vervaardigd afbeeldingsbestand dat in een Visio-tekening wordt ingevoegd een aanvaller de mogelijkheid kan bieden om kwaadaardige code uit te voeren op de computer van een gebruiker.
 • Verbeteringen in GDI+ en in de manier waarop JPEG- en TIFF-bestanden worden verwerkt
  In beveiligingsupdate KB838345 voor Visio 2002 KB831932 bevat verbeteringen in de functies van GDI+ en de manier waarop JPEG- en TIFF-bestanden worden verwerkt.

Terug naar begin
Referenties
Als u beheerder bent, kunt u alle vereiste GDI+-beveiligingsupdates in één batchproces installeren.
Als u meer informatie wilt over het maken en gebruiken van een batchbestand om meerdere beveiligingsupdates voor GDI+ te installeren in de stille modus (zonder dialoogvensters), klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
885885Een batchbestand maken en gebruiken om meerdere GDI+-beveiligingsupdates te installeren in de stille modus
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over een bekend probleem dat kan optreden als u de oorspronkelijke versie van deze update, uitgebracht op 14 september, installeert op een computer met Windows XP Service Pack 2:
885876Belangrijke informatie die u moet weten over de beveiligingsupdates in MS04-028 als u Windows XP Service Pack 2 gebruikt
Voor meer informatie over implementatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
885920Detecteren voor welke clients essentiële beveiligingsupdate MS04-028 voor Systems Management Server 2003 vereist is
886988Het hulpprogramma Enterprise Update Scanning in MS04-028 downloaden en gebruiken
patch performance reliability fix gdiplus
Eigenschappen

Artikel-id: 831932 - Laatst bijgewerkt: 02/09/2014 04:26:40 - Revisie: 5.1

 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate kbfix kbbug KB831932
Feedback