Nieuwe functies in Windows 3.1

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 83245
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Voor Windows versie 3.1, Microsoft aanzienlijk verbeterde dede bruikbaarheid van het Windows-besturingssysteem op basis van uitgebreide feedbackgebruikers van Windows versie 3.0. Tientallen verbeteringen wordenonmiddellijk, terwijl anderen honderden opvallende werk achter descènes ter ondersteuning van nieuwe functies. Meer dan 1000 wijzigingen aangebracht in Microsoftin Windows 3.1 wijzigingen aan een vloeiender, meer responsieve bijdrageninteractie tussen de gebruiker en Windows.
Meer informatie

VERBETERDE INSTALLATIE

Het installatieprogramma voor Windows versie 3.1 kan nog meer hardware detecterenen softwareconfiguraties dan zijn voorganger versie 3.0.Daarom configureert Windows 3.1 zichzelf optimaal voor de computer opdie is geïnstalleerd. Het installatieprogramma detecteert ook een grootterminate-and-stay-resident (TSR) programma's en apparatenbekende veroorzaken problemen; vervolgens meldt u een probleem ofcorrigeert het probleem zonder uw tussenkomst.

Windows 3.1 worden gemakkelijker voor beginnende gebruikers te installeren omdat deFunctie Express. Dit is de standaardmethode voor Windows setup3.1 en vereist minimale gebruikersinvoer. Is er voor geavanceerde gebruikerseen aangepaste installatie-optie waarmee een hoge mate van controlevia het setup-proces zodat u kunt de installatie aanpassen pastuw behoeften. Voor PC-coördinatoren Windows 3.1-installatie biedt deInstallatie-optie batch en betere netwerk-functies van setupinstallaties.

VERBETERINGEN IN BESTANDSBEHEER

Bestandsbeheer van Windows 3.1 voor volledig vernieuwdeverbeterde bruikbaarheid en prestaties. U kunt nu de map weergevende structuur- en inhoud naast elkaar in een venster. Bestandsbeheerondersteunt nu meerdere 'vensters' waardoor surfen op verschillende stations.De File Manager kunt ook de weergave van kenmerken van meer danvóór en zelfs mapnamen kunt weergeven in een keuze uitlettertypen.

Een andere belangrijke verbetering is de mogelijkheid snel formatteren dieHiermee kunt u de diskettes formatteren in veel minder tijd dan voorheen.

Bestandsbeheer ondersteunt een eenvoudiger intuïtiever "slepen - en -drop"model voor het manipuleren van bestanden. Als u bijvoorbeeld een bestand afdrukken uSleep het pictogram van het bestand met de muis en het pictogram naar het afdrukken "drop"Pictogram van de Manager. U kunt ook een pictogram neerzetten op een actieve toepassing ofde titelbalk van de toepassing; de toepassing wordt vervolgens automatischOpen het bestand. Deze functionaliteit voor slepen en neerzetten wordt beheerd door denieuwe registratiedatabase waarin informatie wordt opgeslagen over detoepassingen openen en afdrukken van bestanden en hoe bestandstypen zijn gekoppeldmet specifieke toepassingen.

VERBETERINGEN VOOR PROGRAMMABEHEER

Verbeteringen aan de Program Manager opnemen "wrappable" pictogramtitelsdie netjes zitten onder elk pictogram in meerdere regels in plaats van een enkellange regel met andere pictogramtitels van het overlappen kan. Programmabeheerook biedt de nieuwe opstartgroep kunt u eventuele startengroep van toepassingen automatisch wanneer het Windows-besturingssysteemwordt gestart. Programma's toevoegen aan de groep opstarten is gedaan door gewoonslepen en neerzetten van een pictogram.

CONTEXTAFHANKELIJKE HELP

Het help-systeem van Windows 3.1 is ook verbeterd; biedt nuContextafhankelijke help-informatie. Door het markeren van een opdracht ofprocedure en op F1 te drukken, aanvankelijk leidt u zal worden geconfronteerd met helpschermen met specifieke informatie over de opdracht alsalle bijbehorende informatie.

VERBETERDE AFDRUKFUNCTIES

Windows 3.1 Afdrukbeheer kunt nu vastgelopen afdruktaken hervattenzonder tussenkomst van de gebruiker. Als een printer uit bijvoorbeeldde afdruktaak wordt automatisch hervat nadat het papier papierlade is restocked.

Een andere afdrukken verbetering geïntroduceerd met Windows 3.1 is deuniversele printerstuurprogramma's (UNIDRV). Deze software biedt een enkelprinter-onafhankelijke stuurprogramma waarvoor specifieke printerstuurprogramma's kunnen wordensnel gebouwd. Het universele stuurprogramma maakt het gemakkelijker voorprinterfabrikanten schrijven of bijwerken van printerstuurprogramma's, omdat destuurprogramma kapselt de belangrijkste functies van een printerstuurprogramma in eenéén stukje software. Verstrek een tabel van de printer - leveranciersspecifieke parameters voor elke printer. In plaats van tientallenMonolithische stuurprogramma's, het Windows-besturingssysteem moet alleen eenéén stuurprogramma en een tabel kleine ondersteuning voor elke printer. Bijna 250de meeste ondersteunde worden printers in Windows 3.1 ondersteundvia UNIDRV.

BETERE ONDERSTEUNING VOOR NETWERKEN

Microsoft heeft aangebracht Windows 3.1 gemakkelijker te gebruiken op een computer die isaangesloten op een netwerk. Netwerkbeheerders vindt Setupeenvoudiger met Windows 3.1, vooral voor complexe systeemconfiguraties.Problemen met het netwerk zijn ook gemakkelijker te traceren en corrigeren omdat netwerkfoutberichten bevatten meer informatie over het type en de bronvan het probleem.

Windows onderhoudt ook permanente netwerkverbindingen, wat betekent datinformatie over een extern station of printer wordt bijgehouden door deWindows-besturingssysteem nadat een netwerksessie wordt beëindigd. WanneerWindows opnieuw is opgestart, wordt het automatisch opnieuw naar dezelfdenetwerkverbindingen aanwezig toen het werd gesloten. Windows zal zelfsde gebruiker vragen om wachtwoorden indien nodig.

ONDERSTEUNING VAN TOEPASSINGEN: INTEGRATIE

Windows 3.1 biedt de meest geavanceerde platform nog voorintegratie van toepassingen, waardoor het gemakkelijker voor gebruikers die gegevens uitwisselentussen documenten en voor programmeurs uitwisseling van gegevens makenmogelijkheden in Windows-toepassingen. Toepassingsintegratie van isondersteund door verschillende functies van versie 3.1, zoals hieronder is besproken indetail.

Object Linking and Embedding

Een belangrijke technologie voor de jaren negentig, object linking and embedding(OLE) maakt een omgeving waarin toepassingen kunnen deleninformatie naadloos. Met OLE, kan alle gegevens worden beschouwd alsobjecten. Grafiek van een werkblad, een afbeelding, een tabel en zelfs eenlid van de tekst zijn alle voorbeelden van objecten. OLE biedt degegevens die nodig zijn voor toepassingen eenvoudig delen van deze objecten.

Windows 3.1 worden OLE ondersteunt door standaardbibliotheken interfacesen protocollen die toepassingen gebruiken om exchange-objecten. Alsontwikkelaars mogelijkheden voor OLE-programma's implementeren, ziet u eennieuwe generatie van toepassingen die samenwerken.

Microsoft heeft OLE-mogelijkheden toegevoegd aan nieuwe versies van WindowsAccessoires voor schrijven, verf en Cardfile, die alle zijn voorzienWindows 3.1. U kunt bijvoorbeeld maken gebruik van een afbeelding deProgramma tekenen en afbeelding insluiten in een document schrijven. Als deafbeelding moet worden bijgewerkt, kunt u dubbelklikken op het pictogram binnen hetSchrijven document Paint automatisch wordt gestart, kunt u detekening. Aangezien het oorspronkelijke afbeeldingsbestand is ingesloten in het schrijvendocument, hoeft u niet wilt opslaan of bijwerken van meerdere exemplaren van deafbeelding en het bestand kan worden bijgewerkt op elke PC met het penseel.

Betere ondersteuning voor dynamische gegevensuitwisseling

In het Windows-besturingssysteem de standaardmethode voor het delen van gegevensis een mechanisme bekend als dynamische gegevens tussen toepassingenExchange (DDE). OLE en andere vormen van uitwisseling van gegevens gebruik DDE als hunbelangrijkste middel van het delen van gegevens.

Windows 3.1 biedt ontwikkelaars nieuwe dynamische gegevensuitwisselingManager Library (DDEML), die een hoger niveau programmeermodel biedten maakt het eenvoudiger voor ontwikkelaars te implementeren DDE-functies in eende toepassing is ontworpen voor Windows.

Betere ondersteuning voor MS-DOS-toepassingen

Windows 3.1 biedt verbeterde ondersteuning voor bestaande MS-DOS-toepassingenin het Windows-besturingssysteem. Bijzondere prestaties van MS-DOS-toepassingen is verbeterd wanneer u Windows 3.1 gebruiktsamen met MS-DOS versie 5.0, omdat u kunt MS-DOS 5.0aanzienlijk vergroot de hoeveelheid conventioneel geheugen beschikbaar. InBovendien Windows 3.1:

 • MS-DOS-toepassingen in VGA grafische modus ondersteunt een venster of op de achtergrond uitgevoerd.
 • Muisondersteuning voor MS-DOS-toepassingen kunt uitvoeren in een volledig scherm of in een venster.
 • Bevat meer vooraf gedefinieerde programma informatie PIF-bestanden, die Windows vertellen hoe een bepaald MS-DOS gebaseerde toepassing; Dit resultaten in nog meer toepassingsondersteuning voor MS-DOS.
 • Biedt schijf-wisselbestand, waardoor u meer gelijktijdig uitvoeren toepassingen voor MS-DOS dan u kunnen onder Windows 3.0.

VERBETERDE ONDERSTEUNING VOOR TOEPASSINGEN: TRUETYPE(TM)

Windows 3.1 bevat de nieuwe technologie voor TrueType-schaalbaar lettertype.TrueType biedt contourlettertypen, waardoor u direct toegang tot de lettertypen inelk punt grootte en waardoor de uitvoer van hoge kwaliteit op een monitor ofde printer wordt ondersteund door Windows. TrueType is ontworpen en ontwikkeldvoldoen aan de eisen van het type professionals en grafisch ontwerpers enbiedt de volgende voordelen.

Volledige integratie met het besturingssysteem

TrueType is een geïntegreerd onderdeel van Windows 3.1. Voor Windowsklant, dit betekent dat er is niets te kopen of te installeren. Alle devoordelen van de technologie voor schaalbare lettertypen zijn ingebouwd in het besturingssysteemsysteem, zodat bestaande toepassingen van de voordelen profiteren kunnenonmiddellijk. TrueType-lettertypen kunnen worden gebruikt in Windows-toepassingen enhet systeem zelf. Bijvoorbeeld, nu kunt u uw eigen lettertypenBestandsbeheer. Vier families van TrueType-schaalbaar lettertype wordt geleverd met alleexemplaren van Windows 3.1: Arial (alternatief voor Helvetica), Times NewRoman, Courier en Symbol.

Cross-Platform compatibiliteit

TrueType is ook beschikbaar op de Apple Macintosh en TrueType-lettertypentussen Windows en de Macintosh zonder conversie worden overgezet.Daarom documenten met TrueType-lettertypen kunnen worden uitgewisseld tussen eenPC met Windows en Macintosh zonder wijzigingen in de tekensetLettertype-afmetingen of regeleinden. TrueType is ook beschikbaar in de Macintosh-compatibele laserprinters en TrueImage printers en islicentie voor talrijke printer leveranciers voor gebruik in toekomstige producten.

Dynamische lettertype downloaden

TrueType-lettertypen worden automatisch geconverteerd naar bitmapafbeeldingen ofomtrekken, afhankelijk van de op de printer die wordt gebruikt en vervolgens gedownloadde printer. Voor PostScript-printers zijn bitmaps en overzichtengebruikt. Printers die gebruikmaken van Printer Control Language (PCL), bitmapafbeeldingenworden gebruikt. TrueType gebruikt dynamische downloaden verzenden alleen degevraagde tekens in plaats van het hele teken ingesteld, waardoorsneller afdrukken.

Open technologie

Gemakkelijk leveranciers ondersteuning TrueType, heeft Microsoftde volledige specificatie voor TrueType-lettertype-indeling wordt gepubliceerd.Deze specificatie details over elk aspect van de lettertype-opmaak, waaronderde contouren, metrics, namen van lettertypen en alle technische informatiehet lettertype is gekoppeld. Openbare beschikbaarheid van het TrueType-lettertypespecificatie zal maken gemakkelijker en goedkoper voor leveranciersondersteuning voor TrueType-lettertypen met hun producten.

SYSTEEM STABILITEIT EN PRESTATIES

Sinds de verzending in mei 1990 Windows versie 3.0 heeft bewezen eenopmerkelijk stabiel product. In feite Microsoft slechts één geïmplementeerdversie (versie 3.0a) voor kleine correcties bijwerken. Zoalseen volwassen besturingssysteem Windows werkt in samenwerking met een vastaantal hardwareplatforms, toepassingen en randapparaten. Met detalloze permutaties van software en hardware, incidenteel conflictenonvermijdelijk zijn en ongeveer 1 tot 2 procent van de oproepenTen aanzien van Microsoft Product Support Services over Windows 3.0onherstelbare fouten (UAEs).

Via communicatie met Windows-gebruikers en ontwikkelaars van MicrosoftMicrosoft heeft opgedaan een gedetailleerd inzicht in hoe toepassingengenereren en afhandelen van fouten. De meeste VAE vragen die betrekking hebben op Windows3.0 zijn opgelost doordat gebruikers verwijderen door TSRprogramma's door vragen te beantwoorden op stuurprogramma's of software, door verwijderenoverbodige regels in CONFIG.SYS-bestanden of hoger installerentoepassingen die problemen veroorzaken.

UAEs verminderen en verbeteren van de robuustheid van het systeem zijn de voornaamste doelstellingen vande ontwerpers van Windows 3.1. Gecumuleerde bekend fungeertAls de basis voor de volgende ontwerp nationale contactpunten:

 • Betere diagnostische gegevens te achterhalen van de oorzaak van de toepassing ontwikkelen fouten
 • Hulpmiddelen en informatie voor ontwikkelaars die fouten schrijven toepassingen
 • Het systeem beveiligen tegen toepassingsfouten
 • Correcte afhandeling van fouten als ze doen zich (dus de toepassing die de fout veroorzaakt stoppen het systeem niet)
Dit zijn enkele voorbeelden van hoe deze ontwerp-doelstellingen zijngeïmplementeerd in de Windows versie 3.1.

Fout diagnostische gegevens en rapportage

Als een toepassing een fout met Windows 3.1 uontvangt een dialoogvenster met specifieke informatie over dehet type fout dat is opgetreden en de toepassing die de fout gegenereerd.(Het dialoogvenster Windows 3.0 gewoon zegt
Onherstelbare toepassingFout
Hierdoor kunnen problemen worden opgespoord en gecorrigeerd veel meersneller.)

Windows 3.1 wordt bovendien geleverd met diagnoseprogramma Dr. Watson.Watson die informatie over een fout, moet u een registreertoptreden. Deze logboekgegevens biedt feedback over de fout die kan wordende oplossing van de fout vaststellen door een onderhoudstechnicus gebruikthelp en ontwikkelaars de fout oplossen.

Foutherstel

Windows 3.1 bevat een aantal verbeteringen die zijn ontworpen omtoepassingsfouten effectiever.

Een van deze verbeteringen is het gebruik van de parametervalidatie--dezelfdetype parametervalidatie waarmee ontwikkelaars ook werkt in dede handelsversie van Windows 3.1. Deze validatie gecontroleerd toepassingoproepen om ervoor te zorgen dat toepassingen niet de integriteit van het systeem schenden.

Een onjuiste toepassing kan nog steeds problemen opleveren, zoals stoppendat de computer niet meer reageert op invoer. Versie 3.1, alseen toepassing reageert, kunt u de toets CTRL + ALT + DEL opnieuw opvolgorde en Windows zal vragen of de toepassing moet wordenvervolg of gesloten. Als u de toepassing Windows sluitende omgeving wordt ingesteld op een stabiel u kuntverder werken in het Windows-besturingssysteem. U niet langerafsluiten en opnieuw starten van Windows hebben. Dit geeft u meer controleuw systeem.

De som van deze inspanningen is een systeem met aanzienlijk verbeterd.betrouwbaarheid, waarin fouten waarschijnlijk veel minderu werkt niet en sluit de toepassing of opnieuw opstarten hetsysteem.

VERBETERDE PRESTATIES

In Windows zijn veel prestatieverbeteringen bereikt3.1. Deze omvatten:

 • Sneller, meer responsieve shellonderdelen (met name, bestand Beheer en Programmabeheer).
 • Snellere schijf caching. Het hulpprogramma Windows SMARTDrive-schijfcache heeft is volledig opnieuw ontworpen voor Windows 3.1. Wordt geïnstalleerd automatisch tijdens de installatie en aanzienlijk verhoogt prestaties door caching, lezen en schrijven van schijfbewerkingen.
 • Sneller wisselen in 386-enhanced modus. Versie 3.1 bevat een 32-bits - Toegang tot de schijf stuurprogramma voor Windows MS-DOS overslaan en de BIOS toegang tot het wisselbestand voor virtueel geheugen van Windows.
 • Verhoogde stuurprogramma-weergaveprestaties (voor bijvoorbeeld de VGA en 8514 stuurprogramma's).
 • Betere prestaties voor afdrukken. De snelheid van de algehele afdrukken verbeterd; maar dit aanzienlijk meer Windows geeft ook controle terug de toepassing sneller na het afdrukken de opdracht wordt aangeroepen.

MULTIMEDIA

Hebben ook audio services en ondersteuning van de Media Control Interface (MCI)Windows 3.1 is toegevoegd. De audio application programminginterfaces (API's) identiek aan de gevonden in Multimedia zijnExtensies 1.0, specifiek ondersteuning waveform of PCM-audio en muziekInstrument Digital Interface (MIDI) audio gemaakt. Bovendieneen toepassing voor Windows die OLE ondersteunt kan profiteren vande audio-mogelijkheden in Windows 3.1 met geen extra ontwikkelingde onafhankelijke softwareleverancier (ISV) vereist. Uit eenperspectief van de toepassing, audio wordt alleen een ander objecttype.

MCI-architectuur ondersteunt media-apparaten zoals video controleschijven en videotapes. Stuurprogramma's van derden randapparatuurDeze ondersteuning biedt meer flexibiliteit aan de standaard van leveranciers,computeromgeving en voldoet aan een andere groeiende markt moet,vooral op het gebied van zakelijke presentaties, training, enonderwijs.

Microsoft biedt voor degenen die de volledige multimedia-ondersteuning, CD-Rom-versie van Windows 3.1 met multimedia-extensies en stuurprogramma's.Dit product bevat muziek vak een accessoire voor het afspelen van audio-CDschijven en HyperGuide, een on line Help-programma. De toevoeging van audioServices en media control-ondersteuning voor Windows 3.1 is nog een andereevolutionaire stap brengen multimedia functionaliteit in deMainstream van desktopcomputergebruik.

Windows 3.1 werkt naadloos met Multimedia-extensies 1.0. Dezeextensies kunnen u nieuwe objecten, zoals audio, animatie, insluitenen full-motion-video in bestaande toepassingen. De objecten ook toestaanu kunt een hele nieuwe klasse multimedia documenten zoals makenencyclopedieën uitgebreid met video- en audioclips of catalogussen dieGIF-afbeeldingen worden weergegeven. Uitbreidbare architectuur van Windowsmaakt het mogelijk voor multimediataken te omvatten van systemen voor lage kostenvoor thuis en opleiding voor geavanceerde multimedia authoring platformsvoor het einde van de markt.

Een belangrijke technologie voor multimedia computergebruik is OLEProtocol hierboven beschreven. Bij OLE en Windows 3.1 of MultimediaExtensies 1.0 kunt u een multimedia-object, zoals een geluid insluitenclip, in een bestaande toepassing voor Windows, net zoals u kunt insluiten eenbestand, grafiek of tekst.

LAPTOPONDERSTEUNING VOOR

Veel leveranciers van vandaag populaire 286 - en 386-laptopcomputersWindows versie 3.0 wordt geleverd. Laptopgebruikers waarderen vanwege een functie inWindows 3.1 genoemd muisspoor, waardoor het makkelijker vinden dede cursor op een laptop. Windows 3.1 ondersteunt tevens deGeavanceerd energiebeheer (APM) specificatie waarmee Windowsondersteuning voor het native energiebeheer van een laptop voor langere batterijleven.

CONCLUSIE

De Windows versie 3.1 is een belangrijke volgende stap inDe core systemen strategie van Microsoft--een evolutionaire strategie die omvatop basis van 286 laptops high-end werkstations of servers. Vandaag, Windowswordt uitgevoerd met MS-DOS, het besturingssysteem dat de bedrijfstak van de PC wordt geïnitieerden wordt momenteel gebruikt door tientallen miljoenen mensen. Windows ookduizenden bestaande MS-DOS en Windows-toepassingen worden uitgevoerd.Uitgebreide versie van Windows--multimedia of pennen, bijvoorbeeld--toestaanu kunt alle deze toepassingen uitvoeren, plus een unieke nieuwetoepassingen ontwikkeld met pennen of multimedia in gedachten.

Is de visie van Microsoft van computergebruik in de jaren negentig en buitencomputers zal stimuleren, personen en organisaties. Met deschaalbare implementaties, de investeringen van Microsoft, en devastlegging van derden het Windows-besturingssysteem worden debasis voor dat deze visie.
3.10 drwatson

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 83245 - Laatst bijgewerkt: 06/11/2012 10:42:00 - Revisie: 4.0

 • kbinfo kbmt KB83245 KbMtnl
Feedback