Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van Microsoft Office XP Service Pack 3

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Office XP. Deze update biedt behalve beveiligingsuitbreidingen ook stabiliteits- en prestatieverbeteringen. Sommige van de correcties die zijn opgenomen in Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) zijn eerder uitgebracht als afzonderlijke updates. Dit service pack is een combinatie van al deze correcties. Office XP SP3 kan worden geïnstalleerd op elk niveau van Microsoft Office XP en er hoeven geen eerdere servicepacks te zijn geïnstalleerd.
Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) kunt downloaden en installeren. Bovendien worden in dit artikel de problemen beschreven die door Office XP SP3 worden opgelost.

Terug naar begin
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereiste is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.

Clientupdate

Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website voor Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare service packs en openbare updates.
 • Installeer alleen Office XP SP3 met de procedure die verderop in dit artikel wordt beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website voor Office-productupdates detecteert uw Microsoft Office-installatie. Vervolgens wordt precies aangegeven wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website voor Office-productupdates


Als u de website voor Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen Office XP SP3 installeren


Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Selecteer uw taal en klik op Go.
 3. Download een van de twee EXE-bestanden via de koppelingen onder aan de pagina en sla het bestand op op uw vaste-schijfstation.
  • OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe: Download dit bestand als u toegang hebt tot uw installatiebron. Het kan hier gaan om de originele cd-rom van het product, de lokale installatiebron of de netwerkinstallatiebron. U hebt toegang tot de installatiebron nodig tijdens de installatie van de patch als u het product eerder hebt bijgewerkt.
  • OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe: Download dit bestand als u geen toegang hebt tot uw installatiebron of problemen hebt ondervonden tijdens de installatie van het bestand OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe.
 4. Dubbelklik in Microsoft Windows Verkenner op het EXE-bestand dat u op uw vaste-schijfstation hebt opgeslagen.
 5. Klik op Openen om het downloaden en installeren van Office XP SP3 te starten.
 6. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 7. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 8. Plaats desgevraagd de cd-rom van Microsoft Office XP en klik op OK.
 9. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office XP verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Maak in Windows Verkenner een nieuwe map op station C en geef deze map de naam kb832671.
 2. U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

  DownloadenHet Office XP Service Pack 3 nu downloaden.

  Releasedatum: 9 maart 2004

  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

  Opmerking Ga naar de volgende Microsoft-website om een gelokaliseerde versie van Office XP SP3 te downloaden:
 3. Klik op Opslaan om het bestand OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe op te slaan in de map kb832671.
 4. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 5. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 6. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:

  cd\kb832671

  OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb832671
 7. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 8. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\kb832671\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij Pad beheerdersinst staat voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor Office XP (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate.

  Opmerking Als u /qb+ toevoegt aan het eind van de opdrachtregel, worden de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.
 9. Klik op het clientwerkstation waarvoor u een update naar Office XP SP3 wilt uitvoeren, op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  waarbij Pad beheerdersinst staat voor het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor Office XP (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, geeft u REINSTALL=ALL op.
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen:

Terug naar begin

Bekende problemen bij het installeren van Office XP SP3

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) probeert te downloaden van de website Office Update

Wanneer u Microsoft Office XP SP3 probeert te installeren van de website Office Update, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Installatie mislukt
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
839191Foutbericht 'Installatie mislukt' wanneer u probeert Office XP Service Pack 3 te installeren vanaf de Office Update-website

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u Office XP SP3 installeert op een computer waarop Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) of Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) is geïnstalleerd en van patches is voorzien vanaf een beheerdersinstallatiepunt

Als de clientupdate voor Office XP SP3 is geïnstalleerd op een computer waarop Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) of Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) is geïnstalleerd en van patches is voorzien vanaf een beheerdersinstallatiepunt, wordt een foutbericht weergegeven.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
837826Foutbericht 'De verwachte versie van het product is niet op uw systeem gevonden' bij installeren van Office XP Service Pack 3

Indexen van Microsoft Access 2002 veranderen bij een upsize naar SQL na de installatie van Office XP SP3

Na de installatie van Office XP SP3 worden aflopende indexen in Access 2002 die zijn opgewaardeerd naar SQL Server (via upsize), nog steeds opgewaardeerd als oplopende indexen. Dit is het geval wanneer de bestanden van de Access-wizard niet correct worden bijgewerkt.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328019Aflopende indexen in Access 2002 worden oplopende indexen bij een upsize naar SQL, ook nadat u Office XP SP-2 of Office XP SP-3 hebt geïnstalleerd

Er wordt een foutbericht weergegeven als u Office XP SP3 installeert op Windows Server 2003 met FrontPage 2002-serverextensies

Tijdens de installatie van de client of van de volledige update voor Office XP SP3, wordt een foutbericht weergegeven als IIS en FrontPage-serverextensies (FPSE) zijn geïnstalleerd op Windows 2003 Server.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
837827Foutbericht 'Setup kan het bestand niet bijwerken...' bij het installeren van Office XP Service Pack 3


Wide Area Information Service (WAIS) wordt verwijderd van de webserver

Wanneer u Office XP SP3 installeert, wordt WAIS verwijderd van de webserver. Voor alle zoekfuncties moet Index Server worden gebruikt.

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de implementatie van de zoekfunctie van Index Server op FrontPage en SharePoint-websites: Terug naar begin

Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) voor Multilingual User Interface Pack

Om de volledige functionaliteit van Microsoft Office XP te benutten, moet u Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) voor Multilingual User Interface Pack installeren als u gebruikmaakt van het Multilingual User Interface Pack (MUI). Ga naar de volgende website van Microsoft als u Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) voor Multilingual User Interface Pack wilt installeren:

Terug naar begin

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam  Versie  --------------------------  Excel.exe   10.0.6501.0  Frontpg.exe  10.0.6308.0  Msaccess.exe  10.0.6501.0  Mspub.exe   10.0.6308.0  Outlook.exe  10.0.6626.0  Powerpnt.exe  10.0.6501.0  Winword.exe  10.0.6612.0
Ga als volgt te werk om te controleren welke versie van het Microsoft Office-programma op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ de naam van het uitvoerbare bestand uit de bovenstaande lijst in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam (typ bijvoorbeeld Excel.exe) en klik op Zoeken.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand dat is gevonden in de lijst met bestanden en klik op Eigenschappen.
 5. Stel op het tabblad Versie vast welke versie van het Office-programma op de computer is geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het bepalen van de versie van Office XP op uw computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291331De versie van Office XP controleren
Bovendien worden de volgende bestanden geïnstalleerd tijdens de installatie van Office XP SP3:
  Accwiz.dll    Msaexp30.dll  Acwizrc.dll   Msain.dll  Acwzlib.mde   Mscal.ocx  Acwzmain.mde   Mscdm.dll  Acwztool.mde   Mscomctl.ocx  Admin.dll    Msconv97.dll  Analys32.xll   Msdmeng.dll  Animate.js    Msdmine.dll  Author.dll    Msdmine.rll  Bidi32.dll    Msimport.exe  Bjablr32.dll   Msmapi32.dll  Blnmgr.dll    Msmdcb80.dll  Blnmgrps.dll   Msmdgd80.dll  Cdo.dll     Msmdun80.dll  Cdo.dll     Mso.dll  Cdrimp32.flt   Msoeuro.dll  Cfgwiz.exe    Msohelp.exe  Cgmimp32.flt   Msointl.dll  Contab32.dll   Msolap80.dll  Default.htm   Msolap80.rll  Delete.htx    Msolui80.dll  Dlgsetp.dll   Msonsext.dll  Dumpster.dll   Msorun.dll  Emablt32.dll   Msppt.olb  Emsabp32.dll   Mspst32.dll  Emsmdb32.dll   Mspub.exe  Emsui32.dll   Msqry32.exe  Envelope.dll   Mstordb.exe  Epsimp32.flt   Mstore.exe  Eurotool.xla   Mstores.dll  Exchcsp.dll   Mswrd832.cnv  Exsec32.dll   Ocp.dll  Fdate.dll    Ocpintl.dll  Fm20.dll     Olappt.fae  Fm20enu.dll   Olapuir.rll  Fname.dll    Olkfstub.dll  Fp5amsft.dll   Outex.dll  Fp5areg.dll   Outlcm.dll  Fp5autl.dll   Outlcmr.dll  Fp5avnb.dll   Outlctl.dll  Fp5awec.dll   Outllib.dll  Fp5awel.dll   Outllibr.dll  Fpcutl.dll    Outlmime.dll  Fpdb.dll     Outlph.dll  Fpdbrgn1.inc   Outlrpc.dll  Fpeditax.dll   Outlvbs.dll  Fpedsat.dll   Owc10.dll  Fperson.dll   Owci10.dll  Fpexpsat.dll   Owsadm.exe  Fpext.msg    Owsclt.dll  Fpimpsat.dll   Owssupp.dll  Fplace.dll    Pcdimp32.flt  Fpmmc.dll    Pictim32.flt  Fputlsat.dll   Png32.flt  Fstock.dll    Ppintl.dll  Gifimp32.flt   Pres0.htm  Graph.exe    Proflwiz.exe  Grintl32.dll   Prtf9.dll  Html32.cnv    Pstprx32.dll  Impmail.dll   Ptxt9.dll  Intldate.dll   Pub6intl.dll  Jpegim32.flt   Pubconv.dll  Lfbmp12n.dll   Recall.dll  Lfcmp12n.dll   Recovr32.cnv  Lfeps12n.dll   Riched20.dll  Lffax12n.dll   Rm.dll  Lfgif12n.dll   Rtfhtml.dll  Lfmsp12n.dll   Secrec.cfg  Lfpcd12n.dll   Setlang.exe  Lfpcx12n.dll   Setup.exe  Lfpng12n.dll   Shtml.dll  Lfras12n.dll   Snapview.exe  Lftga12n.dll   Snapview.ocx  Lftif12n.dll   Soa.dll  Lfwmf12n.dll   Ucs20.dll  Ltdis12n.dll   Unbind.exe  Ltfil12n.dll   Update.htx  Ltimg12n.dll   Vbe6.dll  Ltkrn12n.dll   Vtidb.exe  Lttwn12n.dll   Wavtoasf.exe  Mcdlc.exe    Wpft532.cnv  Mcps.dll     Wpft632.cnv  Mofl.dll     Wpgimp32.flt  Morph9.dll    Wwintl.dll  Msacc.olb    Xlintl32.dll
Opmerking Als Office XP SP3 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert Office XP SP3 te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.


Terug naar begin

Updatevereisten voor Windows Installer

Als u de update wilt installeren die in dit artikel wordt beschreven, hebt u Windows Installer 2.0 of hoger nodig. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger al opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000 (vóór SP3):

Terug naar begin

Problemen die door de update worden opgelost

In Office XP Service Pack 3 (SP3) zijn alle eerder uitgebrachte updates voor Office XP opgenomen:
329750Overzicht van de update voor Excel 2002 SP2 van 16 oktober 2002
814169Lijnen met pijlen worden zonder de pijlen afgedrukt in sommige Office XP-programma's
813682Beschrijving van de Office XP-update voor Italiaanse taalprogramma's van 5 maart 2003
307843Beschrijving van Office XP Service Pack 1 (SP2)
325671Beschrijving van Office XP Service Pack 2 (SP2)
331866Beschrijving van de update voor Outlook 2002 van 4 december 2002
812262Overzicht van de update voor Outlook 2002 van 22 januari 2003
329748Beschrijving van de update Word 2002 Service Pack 2 van 16 oktober 2002
828040Beschrijving van de beveiligingspatch voor Outlook 2002: 9 maart 2004


Office XP SP3 kan zonder problemen worden geïnstalleerd, zelfs als een of meer van de eerder in dit artikel vermelde openbare updates al op de computer zijn geïnstalleerd.

Tevens bevat Office XP SP3 verbeteringen in de stabiliteit die zijn aangebracht op basis van de Microsoft-foutrapporten die zijn ingediend door Office XP-gebruikers. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:In Office XP SP3 zijn de problemen opgelost die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven.

Microsoft Access

836030Problemen in Access 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3

Microsoft Excel

836031Problemen in Excel 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3

Microsoft FrontPage

836032Problemen in FrontPage 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3

Microsoft Outlook

836033Problemen in Outlook 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3

Microsoft Office

814169Lijnen met pijlen worden zonder de pijlen afgedrukt in sommige Office XP-programma's
821469Outlook 2002: kan URL in een ontvangen e-mailbericht niet openen
822768Office XP: aangepaste MouseIcon-eigenschap voor FM20-besturingselement kan GDI-ingangen bevatten
823423Office XP: documenten met Shockwave Flash-objecten worden onverwacht afgesloten wanneer u deze documenten programmatisch opent en sluit
823975Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Office XP van 10.08.03
827144Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Office XP van 29.08.03
827672Mediagalerie-bestandspaden omleiden in Mediagalerie 2002
829341Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Mediagalerie 2002 van 24 oktober 2003
827973Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Office XP van 12.09.03
827985Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor Office XP van 3 oktober 2003
830006Pakket met hotfixes na Spaanse Service Pack 2 voor Office XP van 3 november 2003

Microsoft PowerPoint

822848PowerPoint 2002: kan volgorde van dia's in een aangepaste voorstelling niet wijzigen
823971Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor PowerPoint van 10 augustus 2003
827974Pakket met hotfixes na Service Pack 2 voor PowerPoint 2002 van 12 september 2003
300252PowerPoint 2002: kan presentaties met een wachtwoord die u opent als Alleen-lezen niet afdrukken
328112Dialoogvenster ODMA-eigenschappen wordt niet weergegeven in PowerPoint 2002
329915Dia's met ActiveX-besturingselementen zorgen ervoor dat PowerPoint in het geheugen blijft
330201De tijdsmarkering voor PowerPoint 2002-dia's verschijnt niet als u een online uitzending van een PowerPoint 2002-presentatie bekijkt
331113PowerPoint 2002: grafiekkleur wordt onverwacht gewijzigd nadat een ontwerpsjabloon is toegepast
332046Lettertypen in grafieken met animatie verschijnen vaag nadat u de lettertypen opnieuw hebt gegroepeerd
813207PowerPoint 2002: wanneer u de computer uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw presentatie opnieuw op te slaan
813539PowerPoint 2002: invoegtoepassingen van PowerPoint worden verwijderd zodra u een presentatie afsluit
817002PowerPoint 2002: overgang van dia's in een ingesloten presentatie is traag
818663PowerPoint 2002: uitlijnen en inspringen in tekst wordt gewijzigd wanneer u een tekstvak plakt
821163PowerPoint 2002: tabellen worden vervormd of verticaal uitgerekt weergegeven wanneer u ingesloten Word-objecten afdrukt
821272Office XP: verhinderen dat Office XP nieuwe organigrammen maakt in de Office XP-indeling

Microsoft Publisher

325499Publisher 2002: Publisher reageert niet meer wanneer u de standaard Novell-printer gebruikt

Microsoft Word

836036Problemen in Word 2002 die worden opgelost door Office XP Service Pack 3


In Office XP SP3 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren beschreven.

Microsoft PowerPoint

U kunt een PowerPoint-presentatie niet openen nadat u Engelse tekst hebt omgezet naar een andere taal


Als u een PowerPoint-presentatie maakt en opslaat in de Engelse taal, de tekst vertaalt naar een andere taal, bijvoorbeeld Chinees (Vereenvoudigd) en vervolgens de PowerPoint-presentatie opslaat en sluit, wordt een foutbericht weergegeven waarin wordt gemeld dat PowerPoint het bestand niet kan lezen en wordt het bestand niet geopend.


U kunt tekst wijzigen die is opgemaakt met ingesloten lettertypen die kunnen worden afgedrukt of alleen kunnen worden bekeken


Als u een PowerPoint-presentatie opent die ingesloten lettertypen bevat die kunnen worden afgedrukt of alleen kunnen worden bekeken, kunt u wijzigingen aanbrengen in de tekst waarin deze lettertypen worden gebruikt.


Er wordt een foutbericht weergegeven als u via programmering een presentatie opslaat in een programma voor documentbeheer (ODMA)


Wanneer u probeert via programmering een PowerPoint-presentatie op te slaan in een ODMA-programma, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
-2147467259: Presentatie (onbekend lid) : Het pad of de bestandsnaam voor ::ODMA\ODMASAMP\bestandsnaam.ppt is ongeldig. Controleer of het pad en de bestandsnaam juist zijn.


U wordt tweemaal gevraagd uw presentatie op te slaan als u de gebeurtenis PresentationClose gebruikt om een presentatie via programmering op te slaan


Als u de gebeurtenis PresentationClose gebruikt om een presentatie via programmering op te slaan, wordt u tweemaal gevraagd de presentatie op te slaan als u op de knop Sluiten klikt (de X in de rechterbovenhoek van het programmavenster) om PowerPoint te sluiten terwijl er nog een presentatie is geopend.


Bestandsnaamextensies ontbreken als u uw PowerPoint-presentatie verzendt als e-mailbijlage.


Wanneer u uw PowerPoint-presentatie verzendt als een bijlage in een e-mailbericht, ontbreekt de extensie .PPT mogelijk in de bestandsnaam van uw bijgesloten presentatie.

Opmerking Dit probleem doet zich voor als u de presentatie opent vanuit een ODMA-programma (Open Document Management API). In dit scenario voegt PowerPoint geen .PPT toe aan de bestandsnaam van de bijlage als de bestandsnaam wordt opgehaald vanuit de ODMA-interface.


Het dialoogvenster Opslaan als wordt niet geopend als u op F12 drukt terwijl een PowerPoint-presentatie is geopend in een webbrowser


Als u een PowerPoint-presentatie opent in uw webbrowser, wordt het dialoogvenster Opslaan als niet geopend als u op F12 drukt.

Opmerking Dit probleem kan zich voordoen als u een PowerPoint-presentatie opent in uw webbrowser door op een hyperlink te klikken of door de presentatie rechtstreeks te openen. PowerPoint kan de sneltoetscombinatie F12 niet registreren als u een PowerPoint-presentatie opent in Microsoft Internet Explorer.


Microsoft Publisher

De kalenderweek begint niet op zondag in de Franse (Canada) versie van Microsoft Publisher 2002


Als u een kalender maakt in de Franse (Canada) versie van Microsoft Publisher 2002, begint deze kalenderweek niet op zondag.


Publisher reageert niet meer als u een ander programma start of als u overschakelt naar een ander programma


Als u in Microsoft Windows XP een ander programma start of overschakelt naar een ander programma terwijl een voortgangsbalk wordt weergegeven in Publisher 2002 (er wordt bijvoorbeeld een voortgangsbalk weergegeven als u een bestand opent), lijkt het alsof Publisher 2002 niet meer reageert (vastloopt).


De Chinese (Vereenvoudigd) tekstopmaak gaat verloren als u een Microsoft Word-document opent


Als u een Word-document opent dat Chinese (Vereenvoudigd) tekst bevat, gaan het lettertype en de opmaak van het lettertype verloren in de Chinese (Vereenvoudigd) tekst.


Het programma Pagina-instelling houdt de papierbron niet vast


Als u de papierbron selecteert (op het tabblad Printer en papier) voor uw printer in Pagina-instelling (in het menu Bestand) van Publisher 2002, wordt de papierbron vervangen door een eerder geselecteerde papierbron.


Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 832671 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 05:31:07 - Revisie: 8.5

Microsoft Office Web Components, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbupdate atdownload KB832671
Feedback