U krijgt een foutbericht wanneer u in Word 2003 een document probeert op te slaan of af te drukken of wanneer u Word 2003 wilt afsluiten

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.


Hartelijk dank voor uw hulp.

Wij stellen het bijzonder op prijs dat u ons informatie hebt toegezonden over de programmafout die u hebt geconstateerd. Na onderzoek van de foutrapportages die ons door gebruikers zoals uzelf zijn doorgegeven, hebben onze technici een methode ontworpen om dit probleem te verhelpen. Dit artikel bevat informatie die u kan helpen het probleem in de toekomst te voorkomen.

Handtekening van fout

In dit artikel wordt een programmafout beschreven die de volgende handtekeningen kan hebben:
Naam toepassing  Versie toepassing   Naam module  Versie module  Offset--------------------------------------------------------------------------------Winword.exe    11.0.5604.0      Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc

Ook andere offsets zijn mogelijk.
Symptomen
In Microsoft Office Word 2003 wordt soms een foutbericht weergegeven als u een Word-document wilt afdrukken of opslaan of als u Word wilt afsluiten. Dit foutbericht is vergelijkbaar met het volgende (waarbij programmanaam een van de programma's is in de sectie 'Van toepassing op'):
Er is een fout opgetreden in Microsoft programmanaam en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.
Wij verzoeken u dit probleem bij Microsoft te melden.
Wij hebben een foutenrapport gemaakt dat u ons kunt toezenden om ons te helpen bij het verder verbeteren van programmanaam. Wij zullen dit rapport vertrouwelijk en anoniem behandelen.
Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Opmerking Als u de details wilt zien van de fouthandtekening, klikt u op de koppeling in de volgende tekst:
Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen als u op de achtergrond een Word-document wilt opslaan dat een OLE-object bevat.
Oplossing
Dit probleem is in eerste instantie opgelost in een hotfix die nu deel uitmaakt van een service pack. Als u het meest recente service pack voor Microsoft Office 2003 hebt geïnstalleerd, hoeft u de hotfix niet te installeren.

Informatie over het service pack

Dit probleem is gecorrigeerd in Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

U lost dit probleem op door het meest recente service pack voor Microsoft Office 2003 op te halen. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
870924 Het nieuwste service pack voor Office 2003 verkrijgen

Informatie over hotfixes

Dit probleem werd voor het eerst verholpen in de Word 2003-update van 27 januari 2004.
U kunt dit probleem oplossen door de Word 2003 Update: 27 januari 2004 op te halen. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
830000 Beschrijving van de update voor Word 2003: 27 januari 2004
Workaround
Er is ook een tijdelijke oplossing, waarbij u het probleem omzeilt: u kunt de optie Opslaan op achtergrond in Word 2003 uitschakelen. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Start Word 2003.
 2. Klik op Opties in het menu Extra.
 3. Schakel op het tabblad Opslaan het selectievakje Opslaan op achtergrond uit.
 4. Klik op OK om het dialoogvenster Opties te sluiten.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
In Service Pack 1 voor Office 2003 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie
Het dialoogvenster Hulpprogramma voor foutenrapportage voor het melden van fouten in Office wordt geopend wanneer er een fout optreedt die een onherstelbare fout veroorzaakt in het programma. Het dialoogvenster bevat een knop waarmee u informatie over de onherstelbare fout kunt verzenden naar Microsoft. Microsoft verzamelt informatie over dit soort fouten in een database om de oorzaak proberen vast te stellen. Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over het beleid van Microsoft voor gegevensverzameling: Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
283768 Privacybeleid voor eindgebruikers bij het rapporteren van fouten in Microsoft-toepassingen

289508 De handtekening weergeven van foutenrapportage voor Office-toepassingen als de toepassing onverwacht wordt afgesloten
wordmail word mail autosave auto save
Eigenschappen

Artikel-id: 832858 - Laatst bijgewerkt: 09/13/2006 08:39:28 - Revisie: 5.1

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003

 • kbqfe kbhotfixserver kbsettings kbprb kbsavefile kbprint kberrmsg kbnofix KB832858
Feedback