Het veld bestandsnaam niet automatisch bijgewerkt wanneer u een document in Word opent

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:832897
Symptomen
Wanneer u een document opent in een van de versies van Microsoft Word wordt vermeld in de sectie 'Van toepassing op' van dit artikel, de bestandsnaam veld (pad en indien van toepassing) bijwerken niet om de naam en de locatie van het bestand dat u zojuist hebt geopend.
Oorzaak
Dit is een ontwerpwijziging in Microsoft Word 2002 en later om uw Word-document bevat een veld FILENAME meer openen snel.
Workaround
Dit probleem omzeilen met een van de volgende methoden.

Methode 1: Het veld handmatig bijwerken

Het veld handmatig wilt bijwerken, selecteert u het veld zich bevindt in uw Word-document en druk op F9.

Methode 2: Een macro maken waarmee het veld automatisch bijwerken

Microsoft biedt programming voorbeelden ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal wordt aangetoond en de hulpmiddelen maken en procedures voor foutopsporing worden gebruikt. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunt de functionaliteit van een bepaalde procedure uitgelegd. Zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of procedures uw specifieke behoeften te bouwen echter niet wijzigen.

Het veld wordt automatisch bijwerken opgenomen in uw Word-document, een AutoOpen-macro maken. Volg hiertoe deze stappen:
 1. Start Word en open het document met het veld die niet automatisch bijgewerkt.
 2. In Microsoft Office Word 2003 of Word 2002, deExtrain het menuMacro, en Klik opMacro 's.

  In Microsoft Office Word 2007, klikt u op deOntwikkelaartabblad en klik vervolgens opMacro 'sin deCodegroep.
 3. In deMacro 'sdialoogvenster vak, volgt stappen:
  1. In deMacronaamin het vakAutoOpen.
  2. Wijziging deMacro's invak voor uw bestandsnaam van document.
  3. Klik opMaken.
 4. In het blad van de code van Microsoft Visual Basic editor u het begin van de macro AutoOpen wordt nu weergegeven. Bijvoorbeeld, moet u Zie de volgende:
  Sub AutoOpen()'' AutoOpen Macro' Macro created date by username'End Sub
 5. Typt, of kopieer en plak de volgende macrocode in de AutoOpen-macro
    Dim aStory As Range  Dim aField As Field  For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges   For Each aField In aStory.Fields     aField.Update   Next aField  Next aStory
 6. AutoOpen-macro ziet er nu ongeveer de bijvoorbeeld:
  Sub AutoOpen()'' AutoOpen Macro' Macro created date by username'  Dim aStory As Range  Dim aField As Field  For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges   For Each aField In aStory.Fields     aField.Update   Next aField  Next aStoryEnd Sub
 7. Op deBestandmenu, klik opOpslaanBestandsnaam.
 8. Op deBestandmenu, klik opSluiten en Terugkeren naar Microsoft Word.
 9. In In Word 2003 of Word 2002 deExtrain het menuMacro, en Klik opBeveiliging.

  In Word 2007, klikt u op deOntwikkelaartabblad en klik vervolgens opMacrobeveiligingin deCodegroep.
 10. In In Word 2003 of Word 2002 deBeveiligingsniveautabblad, het beveiligingsniveau te wijzigenGemiddeld, en klik vervolgens opOK.

  In Word 2007, onderInstellingen voor macro 's, selecteer deAlle macro's inschakelenoptie.
 11. Sluiten uw document.
 12. Uw Word-document opnieuw opent.
 13. Klik opMacro's inschakelenin deBeveiligingswaarschuwinghet dialoogvenster.
Het veld moet nu automatisch bijwerken in Word document.
Meer informatie
Het veld bestandsnaam wordt automatisch bijgewerkt wanneer u naar afdrukvoorbeeld of wanneer u het document afdrukt.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
211629Welke velden worden bijgewerkt wanneer u open herpagineren of document afdrukken
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over macro's AutoOpen:
286310Gedrag van de macro's AutoExec en AutoLoad in Word
WD2007

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 832897 - Laatst bijgewerkt: 09/18/2011 20:32:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbprb kbmt KB832897 KbMtnl
Feedback